headerfoto

Agenda

    home > agenda >

buitenactiviteiten als het weer een risico is

Indien het KNMI de weersverwachting voor onze provincie afgeeft met een waarschuwing en met risico b.v. kleurcode geel, oranje of rood, dan wordt de activiteit afgelast.

carpoolen

We gaan we zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar onze activiteiten, maar soms kunnen we carpoolen. We gaan uit van € 0,20 per gereden kilometer. Het bedrag wordt gedeeld door het aantal inzittenden (incl. chauffeur) en aan het eind verrekend.

ook niet-leden welkom

Tenzij anders vermeld, zijn ook niet-leden van harte welkom. Zij betalen bij lezingen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer info: Michel van de Langenberg,
tel. 06-2243 2941 of e-mail: michel.langenberg@home.nl

   

Dinsdag 12 februari 20:00 - 22:30 uur
Lezing “Natuur en Kunst”
Locatie: De Huif in Sint-Michielsgestel

Op dinsdag 12 februari 2019 organiseert Natuurgroep Gestel een lezing over de combinatie kunst en natuur. De lezing wordt verzorgd door de heer Thijs Caspers.

We zien al zeer geruime tijd verfraaiing van particuliere tuinen en parken met behulp van kunstvoorwerpen. De laatste jaren heeft deze trend zich uitgebreid en zien we dit ook in toenemende mate in openbare en voor iedereen toegankelijk parken en landschappen.
De toevoeging van kunst aan deze parken heeft zeker een grote meerwaarde mits bij de keuze rekening wordt gehouden met de ter plaatse aanwezige natuur.
De heet Caspers zal in zijn presentatie laten zien welke mogelijkheden er zijn, welke randvoorwaarden moeten worden aangehouden en waar de combinatie al in de praktijk zichtbaar is.

Aanmelden is niet nodig, niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel. 06 22432941 of michel.langenberg@home.nl.

knop terug

   

Donderdag 21 maart 20:00 uur
Lezing: Lente, seizoen van de wellust
Locatie: De Huif in Sint-Michielsgestel

Op donderdag 21 maart 2019 organiseert de Natuurgroep Gestel een lezing over de lente. De lezing wordt verzorgd door de heer Rini Kerstens.

Na een lange, koude winter zien we uit naar het lengen van de dagen en behaaglijker temperaturen. Zeker tegenwoordig is het niet “vanzelfsprekend” hoe de seizoenen zullen verlopen. (Te) Zachte winters, een (te) lange, hete, droge zomer … Maar het wezen van het ritme van de seizoenen staat gelukkig nog recht overeind. Na de winterpauze voor veel planten en dieren breekt het voorjaar aan. Het gaat bruisen buiten! Nog voordat er bladeren zijn, bloeit een aantal – windbestuivende – bomen al uitbundig. Knoppen zwellen en barsten enthousiast open. Zaden kiemen waar ze kunnen en voorjaarsbloeiers geven opnieuw kleur aan de omgeving. Vogelzang alom. Met als groot voordeel dat de vocalisten door het nog schaarse bladerdek prima life te aanschouwen zijn. Kikkers en padden roeren zich hoorbaar en de eerste insecten vertonen zich weer. Vroege vlindersoorten, hommelkoninginnen, zandbijen, zweefvliegen … Het is duidelijk, de natuur heeft er zin in. Zin in de lente, zin in elkaar. Planten en dieren hebben het voorjaar in de bol!

Aanmelden is niet nodig, niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel. 06 22432941 of michel.langenberg@home.nl.

knop terug

   

Dinsdag 16 april 20:00 uur
Lezing weidevogels
Locatie: De Huif in Sint-Michielsgestel

Op dinsdag 16 april 2019 organiseert Natuurgroep Gestel een lezing over weidevogels.. De lezing wordt verzorgd door de heer Gerard Compiet.

Weidevogels zijn van oorsprong bewoners van o.a. kustvlakten, hoogvenen en steppen. Omdat deze biotopen bijna niet meer voorkomen, zijn deze vogels inmiddels bijna allemaal verhuisd naar onze cultuursteppen, nl. naar onze akkers en weilanden. Vroeger leverde deze verhuizing weinig problemen op. Sinds de 70-er jaren van de vorige eeuw blijken weidevogels echter steeds moeilijker in onze moderne, intensieve landbouw in te passen te zijn.
Tijdens het voorjaar, als de vogels volop met de voortplanting bezig zijn, worden hun nesten vaak bedreigd door allerlei activiteiten die boeren op hun land nog ten uitvoer moeten brengen. Lukt het desondanks om de eieren uit te broeden dan is er weer een ander levensgroot probleem. Het aantal insecten is o.a. door de monoculturen op het boerenland drastisch teruggelopen waardoor er voor de jonge vogels veelal onvoldoende voedsel te halen is.
Dat is natuurlijk heel erg jammer, want wat is er in het vroege voorjaar boven onze akkers en weilanden nou mooier dan buitelende kieviten, jodelende wulpen of tierelierende veldleeuweriken.
Natuurgoep Gestel wil dit keer extra aandacht besteden aan de interessante vogelgroep der weidevogels met de daarbij behorende knelpunten.

    Gerard Compiet zal via woord en beeld zaken aan de orde stellen als:
  • Welke soorten weidevogels hebben we
  • Gedrag van weidevogels, m.n. balts, territoriumgedrag, paarvorming, eileg, broeden, grootbrengen van de jongen.
  • Problematiek rond de weidevogels en verschillende vormen van weidevogelbeheer.

Iedereen die weidevogels beter wil leren kennen en zich op de hoogte wil stellen aangaande het wel en vooral ook het wee van deze vogels, is deze avond van harte welkom. Aanmelden is niet nodig, niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel. 06 22432941 of michel.langenberg@home.nl.

knop terug

   

Zaterdag 20 april 09:00 uur
Excursie naar de Vughtse Gement
carpoolen vanaf de Huif in Sint-Michielsgestel

De Natuurgroep Gestel organiseert op zaterdag 20 april een natuurwandeling in de Vughtse Gement. Dit waterbergingsgebied ligt nabij de natte natuurparel de Moerputten. De landbouwpercelen werden afgegraven, zodat het grondwater weer dichter aan het maaiveld komt te staan. Er ontstaat dan vochtig schraalland. Waterschap Aa en Maas combineert het ontwikkelen en inrichten van dit gebied met het verbeteren van de natuurwaarden. Het kwelwater zorgt voor een bijzondere vegetatie zoals het ecologisch waardevolle blauwgrasland dat in delen van de Gement nog voorkomt.

De excursie onder leiding van Fons Mandigers, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten, start om 9.30 uur vanaf het P-terrein aan de Deuterse straat te s-‘Hertogenbosch.
Neem voor meer informatie contact op met Peter Janssen 073-6145057.

knop terug

   

Donderdag 16 mei 20:00 uur
Gallen, fascinerende co-producties!

Op donderdag 16 mei 2019 organiseert Natuurgroep Gestel een lezing over gallen. De lezing wordt verzorgd door de heer Rini Kerstens.

Gallen, iets van planten en iets van beestjes
Gallen, het hele jaar door te zien
Gallen, klein, maar zo verschrikkelijk mooi

In een herberg geniet je onderdak en krijg je een maaltijd. Een gal is zo’n herberg. Een reactie van een waardplant, die de verwekker een onderkomen biedt.
De galappel, schitterend glanzend rood en bolrond aan de onderkant van eikenbladeren, is misschien de meest bekende. Maar er bestaan heel erg veel verschillende gallen. In ons land zeker meer dan 800 soorten.
Gallen komen voor op de eik, maar ook op veel andere plantensoorten : van hondsdraf tot grove den, van riet tot beuk, roos, braam, wilg, boerenwormkruid, akkerdistel, warkruid en walstro, van brandnetel tot vogelkers …
Gallen worden vaak veroorzaakt door veel verschillende soorten beestjes.
Gallen komen aan alle plantendelen voor, op bladeren, in bloemen, stengels, wortels.
Gallen zijn een prachtig voorbeeld van de complexiteit in de natuur. De levenscyclus van veel galbewoners is ingewikkeld, generatie- en gastheerwisseling spelen een rol.
Kortom, gallen vormen een heel breed thema, boeiend voor zowel planten- als dierenliefhebbers.
Gallen zijn ook nog eens heel mooi, mooi van vorm, mooi van kleur en ze vertellen een heel verhaal.

De lezing vindt plaats in Meander (Gemeentehuis, Meanderplein 1) te Sint-Michielsgestel.
Aanmelden is niet nodig, niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel. 06 22432941 of michel.langenberg@home.nl.

knop terug

 

Zaterdag 25 mei 09.00 uur
Fietstocht naar Engelenstede, Heeswijkse bossen en Aa-dal

Op zaterdag 25 mei organiseert de Natuurgroep Gestel een fietsexcursie naar Engelenstede, De Hooge Heide, Heeswijkse Bossen en het Aa-dal.
De deelnemers vertrekken om 9.00 uur vanaf gemeenschapshuis De Huif in Sint-Michielsgestel. Op de fiets gaat het richting Zuid-Willemsvaart. Bij de Dungense brug kunnen rond 9.15 uur fietsers uit Berlicum en omgeving aansluiten.
De excursie gaat langs het Maximakanaal en via De Wamberg bereiken we De Hooge Heide en aansluitend de Heeswijkse Bosssen. In het kader van de onlangs door de Natuurgroep gepresenteerde visie op natuur en landschap in en om Sint-Michielsgestel wordt aandacht besteed aan het versterken van een ecologische verbinding tussen Engelenstede en de Hooge Heide. Ook een groene zone naar de Wamberg en Heeswijkse Bossen zou een mooi project kunnen worden. In het Aa-dal genieten we van de nieuwe natuur die na de hermeandering is ontstaan.
Gids Peter Janssen zal de excursie begeleiden. Rond 12.30 uur zijn de fietsers weer terug in Sint-Michielsgestel. Neem voor informatie contact op met Peter Janssen via 073-6145057.

knop terug

 

Zaterdag 15 juni 09.00 uur
Wandeling Ommetje Gestel

De natuurgroep Gestel organiseert zaterdag 15 juni een wandeling, Ommetje Gestel. De deelnemers vertrekken om 9.00 uur vanaf gemeenschapshuis De Huif in Sint-Michielsgestel.
In het kader van de slogan “ken je omgeving” wordt dit een bijzondere wandeling. We lopen langs De Dommel naar Halder en gaan daar verder langs De Essche Stroom om vervolgens via de Heidijk e.o. weer terug te keren naar De Huif. Het gedeelte langs de Dommel is zeer interessant, want daar worden nieuwe projecten voorbereid. Denk aan de plannen van Kentalis.
Ook onze vorig jaar vastgestelde visie op de ontwikkelingen in het landschap en in het bijzonder langs de Dommeloevers geeft voldoende stof voor overleg tijdens de wandeling.
De gidsen Peter Janssen en Bert Subelack zullen de excursie begeleiden. Rond 12.30 uur zijn de wandelaars terug in Sint-Michielsgestel.
Neem voor meer informatie contact op met Peter Janssen 073-6145057 of Bert Subelack 06.14564870.

knop terug

Elke 1ste zaterdag van de maand wandeling met Jeugd-Natuurgroep-Gestel

Elke 2de woensdag van de maand: SeniorenwandelingVrijdag 25 januari: Werk mee met de Natuurwerkgroep


Zaterdag 2 februari: Jeugd-Natuurgroep-Gestel speurt naar sporen van de uil


Dinsdag 12 februari:
Lezing: kunst in de natuur


Donderdag 21 maart:
Lezing: Lente, seizoen van de wellust


Dinsdag 16 april:
Lezing Weidevogels


Zaterdag 20 april:
Excursie: Vughtse Gement


Donderdag 16 mei:
Lezing: Gallen, fascinerende co-producties!


Zaterdag 25 mei:
Fietstocht naar Engelenstede, Heeswijkse bossen en Aa-dal


Zaterdag 15 juni:
Excursie: Ommetje Gestel


Dinsdag 18 juni: Lezing: Uilen