headerfoto

Agenda

    home > agenda >

buitenactiviteiten als het weer een risico is

Indien het KNMI de weersverwachting voor onze provincie afgeeft met een waarschuwing en met risico b.v. kleurcode geel, oranje of rood, dan wordt de activiteit afgelast.

carpoolen

We gaan we zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar onze activiteiten, maar soms kunnen we carpoolen. We gaan uit van € 0,20 per gereden kilometer. Het bedrag wordt gedeeld door het aantal inzittenden (incl. chauffeur) en aan het eind verrekend.

ook niet-leden zijn welkom

Tenzij anders vermeld, zijn ook niet-leden van harte welkom. Zij betalen bij lezingen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer info: Michel van de Langenberg,
tel. 06-2243 2941 of e-mail: michel.langenberg@home.nl

 

Update Coronamaatregelen

Langzaam maar zeker wordt steeds meer mogelijk. Als bestuur hebben we daarom gemeend ook ons beleid enigszins aan te kunnen passen. Hierbij staat voorop dat te allen tijden de richtlijnen van het RIVM en regering leidend zijn.

Lees de volledige tekst.

 

 

knop terug

 

Ledenvergadering
Nieuwe datum: 30 september (onder voorbehoud)
in de Meander te Sint-Michielsgestel

Aan alle leden van Natuurgroep Gestel.

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen.

 2. Verslag van de vorige ledenvergadering op 13 maart 2019.

 3. Jaarverslag 2019
  Het bestuur zal een toelichting geven door middel van een korte PowerPoint presentatie.

 4. Uitreiking van de Groene Pluim 2020.

 5. Financieel verslag 2019.
  Onze penningmeester Hennie Appel zal de financiële stukken (exploitatie en balans) toelichten en eventuele vragen beantwoorden. De kascommissie zal vervolgens verslag uitbrengen, waarna wij de vergadering goedkeuring vragen van de financiële stukken. Aansluitend volgt de benoeming van de kascommissie voor het jaar 2020.

 6. De begroting 2020 wordt aan u ter goedkeuring voorgelegd. Hennie Appel licht deze toe.

 7. Het bestuur van Natuurgroep Gestel moet volgens de statuten uit minimaal 5 personen bestaan. Het rooster van benoemen/aftreden na een zittingstermijn van 3 jaar, ziet er als volgt uit:

  2020 Hennie Appel, Peter Janssen
  2021 Dick Leering
  2022 Michel van de Langenberg, Angela Heetvelt

  Hennie Appel is aftredend en herkiesbaar. Peter Janssen is niet herkiesbaar.
  We hebben Peter Louwers en Chantal Dietvorst bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Aan de vergadering het voorstel hen te benoemen.

 8. Rondvraag

 9. Pauze

 10. Het Brabantse Zandpad

 11. Sluiting

Het bestuur van Natuurgroep Gestel

knop terug

Elke 1ste zaterdag van de maand wandeling met Jeugd-Natuurgroep-Gestel

Elke 2de woensdag van de maand: SeniorenwandelingZaterdag 5 september:
Wandeling Jeugdnatuurgroep


In september is er nog geen Seniorenwandeling


Woensdag 16 september:
Lezing paddenstoelen


Zaterdag 19 september:
Commissiedag
(alleen voor coördinatoren van de werkgroepen)


Woensdag 30 september:
Algemene ledenvergadering