headerfoto

Agenda

    home > agenda >

buitenactiviteiten als het weer een risico is

Indien het KNMI de weersverwachting voor onze provincie afgeeft met een waarschuwing en met risico b.v. kleurcode geel, oranje of rood, dan wordt de activiteit afgelast.

carpoolen

We gaan we zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar onze activiteiten, maar soms kunnen we carpoolen. We gaan uit van € 0,20 per gereden kilometer. Het bedrag wordt gedeeld door het aantal inzittenden (incl. chauffeur) en aan het eind verrekend.

ook niet-leden welkom

Tenzij anders vermeld, zijn ook niet-leden van harte welkom. Zij betalen bij lezingen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer info: Michel van de Langenberg,
tel. 06-2243 2941 of e-mail: michel.langenberg@home.nl


Natuurgroep Gestel viert dit jaar zijn 25e verjaardag. Iedere maand is er een bijzondere activiteit die voor iedereen, dus ook niet-leden toegangkelijk is.

   

Zondag 13 januari 2019, 13:30 -17:00 uur
Nieuwjaarstreffen leden Natuurgroep Gestel
Locatie: Geko-gebouw in Sint-Michielsgestel

Aan alle leden van Natuurgroep Gestel,

Als afsluiting van ons jubileumjaar 2018 en om 2019 in te luiden, hopen we als bestuur ook deze keer weer velen van u te mogen begroeten op Zegenwerp 1D (het voormalige Geko-gebouw)* en wel op zondagmiddag 13 januari 2019 om 13:30 uur.

Wij willen dan het nuttige met het aangename verenigen:

 • 13:30 -13:45 uur: Begroeting en onderlinge uitwisseling van nieuwjaarswensen.
 • 13:45 tot 15:00 uur: Traditiegetrouw maken wij met u - voor zover u wilt en kunt - een korte wandeling langs de Dommel en over een stukje van het landgoed Zegenwerp (i.v.m. de rest van het programma vertrekken wij precies om 13:45 uur).
 • 15:00 uur: Uitbrengen van een toast op het nieuwe jaar door onze voorzitter Angela Heetvelt.
 • 15.10 uur: Een ‘natuurlijk’ woordje door ons erelid Wopke Wijngaard.
 • 15:15 uur: Sebastiaan Bakker en Peter Twisk geven een levendige presentatie over speciale voorzieningen voor vleermuizen en vogels – heel actueel in het kader van de projecten naisoleren. Natuurgroep Gestel heeft in 2019 als een van de speerpunten het beschermen en bevorderen van habitat van deze dieren.

Tenslotte is er natuurlijk gelegenheid voor een praatje met elkaar onder het genot van een hapje en drankje.

Bestuur Natuurgroep Gestel

*U vindt ons in het pand achter het hoofd-clubgebouw van Hockeyclub De Dommel, langs de Dommel op Zegenwerp 1D.

knop terug

   

Woensdag 16 januari 20:00 - 22:30 uur
Dialezing: Ontstaan van het landschap in de Meierij
Locatie: De Huif in Sint-Michielsgestel

Het landschap zoals nu zichtbaar is, is een opname zoals wij die in grote lijnen kennen sinds 40 á 50 jaar. Al is ook in die periode door menselijk ingrijpen een en ander gewijzigd. De veranderingen in deze periode zijn vaak gestimuleerd door economische factoren, maar ook door verbeteringen aan te brengen in afvoer van regenwater. In zijn presentatie bekijkt Sjors van de Greef het landschap echter zoals het sinds vele eeuwen geleidelijk is ontstaan door externe factoren en welke gevolgen dat heeft gehad voor de telkens weer gewijzigde bio-culturen. Daarbij zijn twee belangrijke perioden, namelijk het Pleistoceen (2,5 miljoen jaar tot 11.700 jaar geleden) en Holoceen (11.700 jaar geleden tot en met de huidige tijd).
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Invloed van de tektoniek op het zuidelijk zandgebied
 • Ontstaan van het zandlandschap tijdens het pleistoceen
 • Invloed van klimaatveranderingen op het landschap
 • Veranderingen van het landschap tijdens het holoceen
 • Invloeden van het microreliëf op bodem- en oppervlaktewater
 • Invloeden van het microreliëf op bewoning en landbouw
 • Invloed op de natuurlijke begroeiing
knop terug

Elke 1ste zaterdag van de maand wandeling met Jeugd-Natuurgroep-Gestel

Elke 2de woensdag van de maand: SeniorenwandelingZondag 13 januari: Nieuwjaarstreffen


Woensdag 16 januari: Dialezing: Ontstaan van het landschap in de Meierij


Dinsdag 12 februari: Lezing: kunst in de natuur


Donderdag 21 maart: Lezing: Lente


Dinsdag 16 april: Lezing Weidevogels


Zaterdag 20 april: Excursie: Vughtse Gement


Donderdag 16 mei: Lezing: Gallen


Zaterdag 25 mei: Fietstocht


Zaterdag 15 juni: Excursie: Ommetje Gestel


Dinsdag 18 juni: Lezing: Uilen