headerfoto

Agenda

    home > agenda >

buitenactiviteiten als het weer een risico is

Indien het KNMI de weersverwachting voor onze provincie afgeeft met een waarschuwing en met risico b.v. kleurcode geel, oranje of rood, dan wordt de activiteit afgelast.

carpoolen

We gaan we zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar onze activiteiten, maar soms kunnen we carpoolen. We gaan uit van € 0,20 per gereden kilometer. Het bedrag wordt gedeeld door het aantal inzittenden (incl. chauffeur) en aan het eind verrekend.

ook niet-leden welkom

Tenzij anders vermeld, zijn ook niet-leden van harte welkom. Zij betalen bij lezingen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer info: Michel van de Langenberg,
tel. 06-2243 2941 of e-mail: michel.langenberg@home.nl


Natuurgroep Gestel viert dit jaar zijn 25e verjaardag. Iedere maand is er een bijzondere activiteit die voor iedereen, dus ook niet-leden toegangkelijk is.

   

Maandag 12 november 20:00 uur
Dialezing Gemeentebos van Sint-Michielsgestel
in De Huif te Sint-Michielsgestel

Op maandag 12 november 2018 organiseert de Natuurgroep Gestel een presentatie over het Gemeentebos van Sint-Michielsgestel. De presentatie wordt gegeven door de heren Jaap van der Linden en Wopke Wijngaard van de Natuurgroep en Martijn Griek van de Bosgroep Zuid-Nederland.
Veel mensen kennen het bos van een wandeling met of zonder hond of hebben in de winter geschaatst op de vennen. Het bosbeheer heeft bij sommige mensen vragen opgeroepen. Waarom zijn er rondom de vennen veel bomen gekapt? En waarom wordt de opslag van berken dan niet kort gehouden? In deze lezing gaan we in op de natuurwaarden rond de vennen. Welke planten en dieren komen er voor en hoe gaat het daarmee na de eerste kap in 2009? Er zijn bijv. zandige stukjes met struikheide ontstaan. In het voorjaar zijn er honderden zandbijen, die er een nest maken. In korte tijd van 2010 tot 2018 is er rond de vennen een heel apart natuurgebied ontstaan.
De lezing bestaat uit twee delen. Voor de pauze gaat Jaap van der Linden in op flora en fauna met een bijdrage van Wopke Wijngaard over de zandbijen. Na de pauze zal Martijn Griek van Bosgroep Zuid-Nederland het bosbeheer toelichten. Hij zal hierbij in het bijzonder ingaan op het project Eco2eco. In dit project wordt met Europese subsidie gewerkt aan duurzaam bosbeheer waarbij de productie van kwaliteitshout en het realiseren van natuurdoelen samengaan.
Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom. Zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p.
Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel: 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

   

Woensdag 21 november 20:00 uur
Lezing: “Van heide tot broek” Een geografische en historische kijk op de Dommel
De Huif te Sint-Michielsgestel

Op woensdag 21 november 2018 organiseert de Natuurgroep Gestel een lezing over de Dommel. De lezing wordt verzorgd door de heer van de Greef.

   Over de presentator
Sjors van de Greef (36) is docent aardrijkskunde aan het Maurick College te Vught. Als klein jochie zat hij vaak te vissen aan de Dommel. Daar begon zijn passie voor deze prachtige beek. Later heeft hij tijdens zijn opleiding veel studie gedaan naar de beek. En nog steeds is hij regelmatig op pad naar onbekende plekjes van de Dommel.

   Over de lezing
De lezing bestaat ruwweg uit vier gedeelten. Allereerst komt de geografie van de Dommel en zijn directe omgeving aan de orde. Allerlei hydrologische feiten over het stroomgebied van de beek worden afgewisseld met eigen fotomateriaal van de bron van de Dommel in België tot aan de monding bij ’s-Hertogenbosch. Ook de ontstaansgeschiedenis van het landschap komt aan bod.

Vervolgens vertelt hij over het natuurlijke verleden en het cultuurhistorische verleden van het brongebied van de Dommel in België, genaamd “Siberië” en “Maastrichtse Heide”. Waarom werd zelfs hier de Dommel al zo vroeg gekanaliseerd? En wie was daarvoor mede verantwoordelijk?

Er is natuurlijk ook aandacht voor het ontstaan van de Dommel, waarvan we eigenlijk maar weinig met zekerheid kunnen zeggen. Wat we wel weten is dat deze beek al zo’n 10.000 jaar door de Belgische Kempen en Brabant stroomt.

Er is speciale aandacht voor het mooie gebied van de Dommel ten zuiden van ’s-Hertogenbosch. Aan de hand van veel historische kaarten zien we hoe de Dommel in de loop der eeuwen hier veranderd is.

knop terug

Elke 1ste zaterdag van de maand wandeling met Jeugd-Natuurgroep-Gestel

Elke 2de woensdag van de maand: SeniorenwandelingZaterdag 20 oktober: De Culinaire workshop gaat niet door!


Zaterdag 3 november: Werk mee met de Natuurwerkgroep tijdens de Nationale Natuurwerkdag


Zaterdag 3 november: Jeugd-Natuurgroep-Gestel houdt weer haar maandelijkse wandeling in de natuur.


Maandag 12 november: Dialezing: Gemeentebos van Sint-Michielsgestel


Woensdag 14 november: Seniorenwandeling


Woensdag 21 november: Lezing “Van heide tot broek” Een geografische en historische kijk op de Dommel


Zaterdag 24 november: Een leuke activiteit met de redactie van ons ledenblad Gestel Groen!


Woensdag 12 december: Leuke voorstelling met een Bekende Nederlander, een natuur mystery guest...
Tevens presentatie van het eerste boekje over natuur en landschap in Sint-Michielsgestel.