headerfoto

Agenda

    home > agenda >

buitenactiviteiten als het weer een risico is

Indien het KNMI de weersverwachting voor onze provincie afgeeft met een waarschuwing en met risico b.v. kleurcode geel, oranje of rood, dan wordt de activiteit afgelast.

carpoolen

We gaan we zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar onze activiteiten, maar soms kunnen we carpoolen. We gaan uit van € 0,20 per gereden kilometer. Het bedrag wordt gedeeld door het aantal inzittenden (incl. chauffeur) en aan het eind verrekend.

ook niet-leden zijn welkom

Tenzij anders vermeld, zijn ook niet-leden van harte welkom. Zij betalen bij lezingen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer info: Michel van de Langenberg,
tel. 06-2243 2941 of e-mail: michel.langenberg@home.nl

 

Nieuwjaarstreffen 2020 (alleen voor leden)
zondag 19 januari 2020 om 13:30 uur

Als afsluiting van 2019 en om 2020 in te luiden, hopen we als bestuur ook deze keer weer velen van u te mogen begroeten in het voormalige GeKo-clubgebouw, Zegenwerp 1D.

Wij willen dan het nuttige met het aangename verenigen.

 • 13:30 -13:45 uur: begroeting en uitwisseling van nieuwjaarswensen.
 • 13:45 tot 15:00 uur: traditiegetrouw maken we met u - voor zover u wilt en kunt - een korte wandeling langs de Dommel en door een stukje Zegenwerp (i.v.m. de rest van het programma vertrekken wij precies om 13:45).
 • 15:00 uur: het uitbrengen van een toast op het nieuwe jaar door onze voorzitter Angela Heetvelt.
 • 15.10 uur: een ‘natuurlijk’ woordje door ons erelid Wopke Wijngaard.
 • 15:15 uur: neem zo u wilt een kijkje bij het educatieproject voor 2020 ‘De Heide is zo stil nog niet’.

Tenslotte is er natuurlijk gelegenheid voor een praatje met elkaar onder het genot van een hapje en drankje.

knop terug

 

woensdag 19 februari 20:00 uur
Lezing: “De fascinerende sterrenwereld”
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

De lezing wordt verzorgd door de heer Emile Weijters.

In deze lezing gaan we aan de hand van de sterrenhemel van deze avond (19 februari) in op onderwerpen zoals:

 • Sterren, sterrenbeelden en afstanden
 • Bewegingen aan de sterrenhemel
 • Waarom is alles in beweging?
 • Waarom is de ene ster oranjeachtig en de andere fel blauwwit?
 • De ontstaan - en beëindigingprocessen van sterren
 • Hoe oud is het heelal?
 • De onmetelijke omvang en ook de leegheid van het heelal

Tijdens de lezing zoomen we in op ons eigen sterrenstelsel, de Melkweg en vervolgens op het zonnestelsel met de diverse planeten, kometen en meteoren.
We ontkomen niet aan de hemelverschijnselen zoals sterrenstelsels, witte dwergen, rode reuzen, neutronensterren, zwarte gaten en exoplaneten. Uiteraard komt ook de oerknal aan de orde en de recente meting van zwaartekrachtsgolven. Ook staan we stil bij de onderwerpen donkere materie en donkere energie.
De presentatie, met afbeeldingen via PowerPoint, wordt ondersteund met een tellurium (zon-aarde-maan model), tafel-planetarium, en diverse demonstratiematerialen.
Bij een heldere hemel zal een telescoop aanwezig zijn.
Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

 

Woensdag 25 maart 20:00 uur
Lezing: “Het raadselachtige leven van vogels”
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

Op woensdag 25 maart 2020 organiseert Natuurgroep Gestel een lezing over vogels met hun bijzondere eigenschappen.
De lezing wordt verzorgd door de heer Lou Megens.

Megens is een vogelkenner met een brede en diepgaande kennis. Naast kenner van vogels en kweker van diverse soorten is hij ook nog een boeiend verteller. Tijdens zijn lezingen neemt hij de bezoeker via zijn dia- en filmpresentatie mee de natuur in om vogels te zien en te horen, terwijl hij ondertussen allerlei wetenswaardigheden vertelt. Van jongs af aan is hij al in de weer met vogels; hij schreef er ook al een aantal boeken over.
Vogels trekken in het algemeen ieders belangstelling wel, maar wat weten we eigenlijk verder in detail van de vogels? Tijdens de lezing doet vogelkenner Lou Megens een boekje open over het raadselachtige leven van vogels. De lezing duurt ongeveer 2 x 1 uur.
Gastspreker Lou Megens gaat op deze avond in op onderwerpen als: Zijn vogels intelligent? Kunnen vogels kleuren onderscheiden? Hoe goed kunnen vogels ruiken? Wat was er het eerst, de kip of het ei? Hebben vogels een goed geheugen? Waarom kunnen vogels vliegen? Kunnen vogels gevoelens tonen? Hoe goed kunnen vogels horen? Daarnaast wordt ingegaan op begrippen als mimicry, samenscholingsgedrag, symbiose, camouflage etc. Voor iedereen een zeer informatieve en interessante lezing over vogelgedrag. Vele vragen worden beantwoord met ondersteunend fotomateriaal en instructief filmmateriaal.

Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

 

Woensdag 22 april 20:00 uur
Filmavond “Natuur dichtbij huis”
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

Op woensdag 22 april 2020 organiseert Natuurgroep Gestel een filmavond over het Groene Woud. De filmavond wordt geleid door de maker van de film, Mark Kapteijns.
De avond bestaat uit 2 delen. Een korte voorfilm, gevolgd door de hoofdfilm over het Groene Woud.

“Brabants zandpad bedreigde schoonheid”

De commissaris van de koning neemt u mee naar het zandpad.
Deze oudste wegen, die zowel cultuurhistorisch als ecologisch van groot belang zijn, worden ernstig bedreigd.
Veel solitaire bijen en wespen zijn afhankelijk van zandpaden, hier graven ze holletjes waarin larven worden grootgebracht. Bloemrijke bermen zijn vrijwel geheel verdwenen langs deze ‘trage wegen’.
Bij het zien van deze film loop je voortaan heel anders over een zandpad!
Duur van de film 16 min.

Zandpad

Na de pauze

“Het Groene Woud Brabant tussen steden”

In het hart van Brabant ligt het grootste landschapsreservaat van Nederland:
‘Het Groene Woud’.
En het edelhert het icoon van de wildernis voelt zich hier thuis. Dat is best bijzonder in een provincie met één al bedrijvigheid, een intensieve landbouw en veel mensen die er wonen, werken en recreëren. Brabant is eigenlijk één grote metropool, vol unieke natuur in balans met stad en land, mens en dier.
Duur van de film 55 min.

Edelhert

Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

 

Zaterdag 25 april 9:00 uur
Wandelexcursie Ommetje De Hogert
Vanaf de Meander te Sint-Michielsgestel

De Natuurgroep Gestel organiseert op zaterdag 25 april een wandeling, ommetje De Hogert. De deelnemers vertrekken om 9.00 uur vanaf de Meander in Sint Michielsgestel.
Speciale aandacht is er voor de cultuurgeschiedenis van zandpaden in Brabant. De Brabantse hoeders hebben zich ontfermd over deze paden en maken zich sterk voor bescherming van deze wegen.
De gidsen Peter Janssen en Bert Subelack zullen de excursie begeleiden. Rond 12.00 uur zijn de wandelaars terug in Sint Michielsgestel.
Neem voor meer informatie contact op met Peter Janssen 073-6145057 of Bert Subelack 06-14564870.

knop terug

 

Woensdag 20 mei 20:00 uur
Lezing “Planten en Insecten : voor elkaar geschapen ?!”
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

De lezing wordt verzorgd door de heer Rini Kerstens.
Op planten tref je vaak dieren aan. Dikwijls zijn die “op doorreis’, zijn het passanten. Maar veel beesten zijn daar niet zomaar, ze zijn daar met voor bedachten rade. Ze gebruiken de plant als voedsel of als jachtterrein. Voor andere soorten vormen planten de ideale smakelijke en beschermende omgeving voor hun ontwikkeling van ei tot volwassen dier. Een behoorlijk aantal planten biedt dieren ook een uitstekende overwinteringplaats.
De meeste van die dieren zijn insecten. Soms zien we het insect zelf, als larve of als volwassen dier, maar vaker nog de sporen die hun aanwezigheid heeft nagelaten. Duidelijke vraatsporen aan bladeren en knaaggangen in en onder de schors, maar ook meer subtiele, minder in het oog springende bewijzen van hun aanwezigheid. Bladrol vlinders en bladrol kevers, mineer vliegen en mineer motten, uiteenlopende galverwekkers. Hun werkzaamheden leiden, al dan niet in samenwerking met de plant, tot prachtige stukjes architectuur.
In veel gevallen zijn planten “slachtoffer” van deze insectenactiviteit, soms is het een kwestie van lijdzaam en zonder aantoonbaar nadeel gedogen.
Maar planten komen wel nadrukkelijk aan hun trekken in de relatie tussen bloemen en insecten. Daar profiteren ze beide. Energierijk voedsel in de vorm van nectar, eiwitrijke beloning via stuifmeel voor het insect. Kruisbestuiving voor de bloem, goede vruchten en kwalitatief uitstekende zaden voor de plant.
Zowel insecten als planten beschikken over een uitgebreid arsenaal aan trucs om deze relatie tot een succes te maken. Een fascinerend voorbeeld van “voor elkaar bestemd” zijn.

Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

 

Zaterdag 23 mei 9:00 uur
Excursie naar natuurgebied “De Brand”
carpoolen vanaf het Meanderplein

‘Brand’ komt van brandstof. Oorspronkelijk lag hier namelijk veen, dat rond 1300 helemaal is afgegraven om te verbranden. Na die periode is De Brand beplant met eikenbos en zijn er in de 20ste eeuw weilandjes aangelegd. Het gebied is nu een afwisseling van bloemrijke weides en vochtige bossen.
De Brand maakt deel uit van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en ligt tussen de eigenlijke duinen en de dorpen Udenhout en Biezenmortel. Het Brabants Landschap  bezit hier 482 ha. De Brand maakt ook deel uit van het Natura 2000 gebied Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen, onder andere wegens het voorkomen van zwakgebufferd vennen,  blauwgraslanden en elzenbroekbossen. In dat natte bos komen allerlei bijzondere planten (bosanemoon, draadgentiaan, bospaardenstaart), vlinders (grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder) en vogels (wielewaal, middelste bonte specht) voor. Ook is het gebied zeer rijk aan amfibieën, waaronder kamsalamander en poelkikker. De wandeling gaat onder leiding van Ad Smits, natuur- en duingids IVN.

We vertrekken om 09.00 uur vanaf het Meanderplein te Sint-Michielsgestel, en gaan carpoolen. Deelname is gratis behoudens een bijdrage in de reiskosten. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

Elke 1ste zaterdag van de maand wandeling met Jeugd-Natuurgroep-Gestel

Elke 2de woensdag van de maand: SeniorenwandelingVrijdag 17 januari:
Werk mee met de natuurwerkgroep


Zondag 19 januari:
Nieuwjaarstreffen (alleen voor leden)


Zaterdag 1 februari:
Jeugd-Natuurgroep-Gestel houdt weer haar maandelijkse wandeling


Woensdag 12 februari:
Seniorenwandeling


Woensdag 19 februari:
Lezing ‘De Sterrenwereld’


Woensdag 11 maart:
Seniorenwandeling


Woensdag 18 maart:
Algemene ledenvergadering


Woensdag 25 maart:
Lezing ‘Het raadselachtige van vogels’


Woensdag 22 april:
Filmavond “Natuur dichtbij huis”


Zaterdag 25 april:
Wandelexcursie Ommetje De Hogert


Woensdag 20 mei:
Lezing “Planten en Insecten : voor elkaar geschapen ?!”


Zaterdag 23 mei:
Excursie naar natuurgebied “De Brand”