headerfoto

Agenda

    home > agenda >

buitenactiviteiten als het weer een risico is

Indien het KNMI de weersverwachting voor onze provincie afgeeft met een waarschuwing en met risico b.v. kleurcode geel, oranje of rood, dan wordt de activiteit afgelast.

carpoolen

We gaan we zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar onze activiteiten, maar soms kunnen we carpoolen. We gaan uit van € 0,20 per gereden kilometer. Het bedrag wordt gedeeld door het aantal inzittenden (incl. chauffeur) en aan het eind verrekend.

ook niet-leden zijn welkom

Tenzij anders vermeld, zijn ook niet-leden van harte welkom. Zij betalen bij lezingen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer info: Michel van de Langenberg,
tel. 06-2243 2941 of e-mail: michel.langenberg@home.nl

 

Woensdag 12 februari 10:00 uur
Seniorenwandeling
vanaf de parkeerplaats van Eetcafé De Oude Ketting

Al een aantal jaren organiseert Natuurgroep Gestel een maandelijkse wandeling van anderhalf uur met senioren die graag iets meer van de natuur in onze directe omgeving willen zien en te weten willen komen. Onze deskundige gidsen staan altijd klaar om onderweg de deelnemers te wijzen op bijzonderheden over planten, struiken en bomen, maar ook over vogels, insecten, paddenstoelen etc. We leggen routes af die over goed toegankelijke paden gaan.

Na afloop van de wandeling die iedere tweede woensdag van de maand tussen 10:00 en 11:30 uur plaats vindt, is er koffie en thee waarbij onderling nog even een half uurtje nagepraat kan worden over wat onderweg is gezien en opgestoken. Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie.

Op woensdag 12 februari vertrekt de groep vanaf de parkeerplaats van Eetcafé De Oude Ketting Bosscheweg 74, 5283 WB Boxtel.
Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel. 06 22432941 of michel.langenberg@home.nl.

knop terug

 

Woensdag 19 februari 20:00 uur
Lezing: “De fascinerende sterrenwereld”
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

De lezing wordt verzorgd door de heer Emile Weijters.

In deze lezing gaan we aan de hand van de sterrenhemel van deze avond (19 februari) in op onderwerpen zoals:

 • Sterren, sterrenbeelden en afstanden
 • Bewegingen aan de sterrenhemel
 • Waarom is alles in beweging?
 • Waarom is de ene ster oranjeachtig en de andere fel blauwwit?
 • De ontstaan - en beëindigingprocessen van sterren
 • Hoe oud is het heelal?
 • De onmetelijke omvang en ook de leegheid van het heelal

Tijdens de lezing zoomen we in op ons eigen sterrenstelsel, de Melkweg en vervolgens op het zonnestelsel met de diverse planeten, kometen en meteoren.
We ontkomen niet aan de hemelverschijnselen zoals sterrenstelsels, witte dwergen, rode reuzen, neutronensterren, zwarte gaten en exoplaneten. Uiteraard komt ook de oerknal aan de orde en de recente meting van zwaartekrachtsgolven. Ook staan we stil bij de onderwerpen donkere materie en donkere energie.
De presentatie, met afbeeldingen via PowerPoint, wordt ondersteund met een tellurium (zon-aarde-maan model), tafel-planetarium, en diverse demonstratiematerialen.
Bij een heldere hemel zal een telescoop aanwezig zijn.
Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

 

Woensdagavond 11 maart 20.00 uur
Ledenvergadering
in de Meander te Sint-Michielsgestel

Aan alle leden van Natuurgroep Gestel.

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen.

 2. Verslag van de vorige ledenvergadering op 13 maart 2019.

 3. Jaarverslag 2019
  Het bestuur zal een toelichting geven door middel van een korte PowerPoint presentatie.

 4. Uitreiking van de Groene Pluim 2020.

 5. Financieel verslag 2019.
  Onze penningmeester Hennie Appel zal de financiële stukken (exploitatie en balans) toelichten en eventuele vragen beantwoorden. De kascommissie zal vervolgens verslag uitbrengen, waarna wij de vergadering goedkeuring vragen van de financiële stukken. Aansluitend volgt de benoeming van de kascommissie voor het jaar 2020.

 6. De begroting 2020 wordt aan u ter goedkeuring voorgelegd. Hennie Appel licht deze toe.

 7. Het bestuur van Natuurgroep Gestel moet volgens de statuten uit minimaal 5 personen bestaan. Het rooster van benoemen/aftreden na een zittingstermijn van 3 jaar, ziet er als volgt uit:

  2020 Hennie Appel, Peter Janssen
  2021 Dick Leering
  2022 Michel van de Langenberg, Angela Heetvelt

  Hennie Appel is aftredend en herkiesbaar. Peter Janssen is niet herkiesbaar.
  We hebben Peter Louwers en Chantal Dietvorst bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Aan de vergadering het voorstel hen te benoemen.

 8. Rondvraag

 9. Pauze

 10. Het Brabantse Zandpad

 11. Sluiting

Graag tot ziens op woensdag 11 maart!
Het bestuur van Natuurgroep Gestel

knop terug

 

Zaterdag 21 maart 9.00 - 11.30 uur
Zwerfvuilactie

Zoals ieder jaar doet Natuurgroep Gestel mee met de zwerfvuilactie van de gemeente Sint-Michielsgestel. Het resultaat is een schone gemeente en een mooie bijdrage aan de kas van de natuurgroep.

We zoeken vrijwilligers om de natuurgroep een ochtend mee te helpen.

Aanmelding bij onze secretaris Dick Leering via email naar: natuurgroepgestel@planet.nl. Een week voor aanvang krijg je een herinnering met verdere info.

knop terug

 

Woensdag 25 maart 20:00 uur
Lezing: “Het raadselachtige leven van vogels”
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

Op woensdag 25 maart 2020 organiseert Natuurgroep Gestel een lezing over vogels met hun bijzondere eigenschappen.
De lezing wordt verzorgd door de heer Lou Megens.

Megens is een vogelkenner met een brede en diepgaande kennis. Naast kenner van vogels en kweker van diverse soorten is hij ook nog een boeiend verteller. Tijdens zijn lezingen neemt hij de bezoeker via zijn dia- en filmpresentatie mee de natuur in om vogels te zien en te horen, terwijl hij ondertussen allerlei wetenswaardigheden vertelt. Van jongs af aan is hij al in de weer met vogels; hij schreef er ook al een aantal boeken over.
Vogels trekken in het algemeen ieders belangstelling wel, maar wat weten we eigenlijk verder in detail van de vogels? Tijdens de lezing doet vogelkenner Lou Megens een boekje open over het raadselachtige leven van vogels. De lezing duurt ongeveer 2 x 1 uur.
Gastspreker Lou Megens gaat op deze avond in op onderwerpen als: Zijn vogels intelligent? Kunnen vogels kleuren onderscheiden? Hoe goed kunnen vogels ruiken? Wat was er het eerst, de kip of het ei? Hebben vogels een goed geheugen? Waarom kunnen vogels vliegen? Kunnen vogels gevoelens tonen? Hoe goed kunnen vogels horen? Daarnaast wordt ingegaan op begrippen als mimicry, samenscholingsgedrag, symbiose, camouflage etc. Voor iedereen een zeer informatieve en interessante lezing over vogelgedrag. Vele vragen worden beantwoord met ondersteunend fotomateriaal en instructief filmmateriaal.

Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

 

Woensdag 22 april 20:00 uur
Filmavond “Natuur dichtbij huis”
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

Op woensdag 22 april 2020 organiseert Natuurgroep Gestel een filmavond over het Groene Woud. De filmavond wordt geleid door de maker van de film, Mark Kapteijns.
De avond bestaat uit 2 delen. Een korte voorfilm, gevolgd door de hoofdfilm over het Groene Woud.

“Brabants zandpad bedreigde schoonheid”

De commissaris van de koning neemt u mee naar het zandpad.
Deze oudste wegen, die zowel cultuurhistorisch als ecologisch van groot belang zijn, worden ernstig bedreigd.
Veel solitaire bijen en wespen zijn afhankelijk van zandpaden, hier graven ze holletjes waarin larven worden grootgebracht. Bloemrijke bermen zijn vrijwel geheel verdwenen langs deze ‘trage wegen’.
Bij het zien van deze film loop je voortaan heel anders over een zandpad!
Duur van de film 16 min.

Zandpad

Na de pauze

“Het Groene Woud Brabant tussen steden”

In het hart van Brabant ligt het grootste landschapsreservaat van Nederland:
‘Het Groene Woud’.
En het edelhert het icoon van de wildernis voelt zich hier thuis. Dat is best bijzonder in een provincie met één al bedrijvigheid, een intensieve landbouw en veel mensen die er wonen, werken en recreëren. Brabant is eigenlijk één grote metropool, vol unieke natuur in balans met stad en land, mens en dier.
Duur van de film 55 min.

Edelhert

Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

 

Zaterdag 25 april 9:00 uur
Wandelexcursie Ommetje De Hogert
Vanaf de Meander te Sint-Michielsgestel

De Natuurgroep Gestel organiseert op zaterdag 25 april een wandeling, ommetje De Hogert. De deelnemers vertrekken om 9.00 uur vanaf de Meander in Sint Michielsgestel.
Speciale aandacht is er voor de cultuurgeschiedenis van zandpaden in Brabant. De Brabantse hoeders hebben zich ontfermd over deze paden en maken zich sterk voor bescherming van deze wegen.
De gidsen Peter Janssen en Bert Subelack zullen de excursie begeleiden. Rond 12.00 uur zijn de wandelaars terug in Sint Michielsgestel.
Neem voor meer informatie contact op met Peter Janssen 073-6145057 of Bert Subelack 06-14564870.

knop terug

 

Woensdag 20 mei 20:00 uur
Lezing “Planten en Insecten : voor elkaar geschapen ?!”
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

De lezing wordt verzorgd door de heer Rini Kerstens.
Op planten tref je vaak dieren aan. Dikwijls zijn die “op doorreis’, zijn het passanten. Maar veel beesten zijn daar niet zomaar, ze zijn daar met voor bedachten rade. Ze gebruiken de plant als voedsel of als jachtterrein. Voor andere soorten vormen planten de ideale smakelijke en beschermende omgeving voor hun ontwikkeling van ei tot volwassen dier. Een behoorlijk aantal planten biedt dieren ook een uitstekende overwinteringplaats.
De meeste van die dieren zijn insecten. Soms zien we het insect zelf, als larve of als volwassen dier, maar vaker nog de sporen die hun aanwezigheid heeft nagelaten. Duidelijke vraatsporen aan bladeren en knaaggangen in en onder de schors, maar ook meer subtiele, minder in het oog springende bewijzen van hun aanwezigheid. Bladrol vlinders en bladrol kevers, mineer vliegen en mineer motten, uiteenlopende galverwekkers. Hun werkzaamheden leiden, al dan niet in samenwerking met de plant, tot prachtige stukjes architectuur.
In veel gevallen zijn planten “slachtoffer” van deze insectenactiviteit, soms is het een kwestie van lijdzaam en zonder aantoonbaar nadeel gedogen.
Maar planten komen wel nadrukkelijk aan hun trekken in de relatie tussen bloemen en insecten. Daar profiteren ze beide. Energierijk voedsel in de vorm van nectar, eiwitrijke beloning via stuifmeel voor het insect. Kruisbestuiving voor de bloem, goede vruchten en kwalitatief uitstekende zaden voor de plant.
Zowel insecten als planten beschikken over een uitgebreid arsenaal aan trucs om deze relatie tot een succes te maken. Een fascinerend voorbeeld van “voor elkaar bestemd” zijn.

Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

 

Zaterdag 23 mei 9:00 uur
Excursie naar natuurgebied “De Brand”
carpoolen vanaf het Meanderplein

‘Brand’ komt van brandstof. Oorspronkelijk lag hier namelijk veen, dat rond 1300 helemaal is afgegraven om te verbranden. Na die periode is De Brand beplant met eikenbos en zijn er in de 20ste eeuw weilandjes aangelegd. Het gebied is nu een afwisseling van bloemrijke weides en vochtige bossen.
De Brand maakt deel uit van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en ligt tussen de eigenlijke duinen en de dorpen Udenhout en Biezenmortel. Het Brabants Landschap  bezit hier 482 ha. De Brand maakt ook deel uit van het Natura 2000 gebied Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen, onder andere wegens het voorkomen van zwakgebufferd vennen,  blauwgraslanden en elzenbroekbossen. In dat natte bos komen allerlei bijzondere planten (bosanemoon, draadgentiaan, bospaardenstaart), vlinders (grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder) en vogels (wielewaal, middelste bonte specht) voor. Ook is het gebied zeer rijk aan amfibieën, waaronder kamsalamander en poelkikker. De wandeling gaat onder leiding van Ad Smits, natuur- en duingids IVN.

We vertrekken om 09.00 uur vanaf het Meanderplein te Sint-Michielsgestel, en gaan carpoolen. Deelname is gratis behoudens een bijdrage in de reiskosten. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

Elke 1ste zaterdag van de maand wandeling met Jeugd-Natuurgroep-Gestel

Elke 2de woensdag van de maand: SeniorenwandelingWoensdag 12 februari:
Seniorenwandeling


Woensdag 19 februari:
Lezing ‘De Sterrenwereld’


Woensdag 11 maart:
Seniorenwandeling


Woensdag 11 maart:
Algemene ledenvergadering


Zterdag 21 maart:
Zwerfvuilactie


Woensdag 25 maart:
Lezing ‘Het raadselachtige van vogels’


Woensdag 8 april:
Seniorenwandeling


Woensdag 22 april:
Filmavond “Natuur dichtbij huis”


Zaterdag 25 april:
Wandelexcursie Ommetje De Hogert


Woensdag 13 mei:
Seniorenwandeling


Woensdag 20 mei:
Lezing “Planten en Insecten : voor elkaar geschapen ?!”


Zaterdag 23 mei:
Excursie naar natuurgebied “De Brand”


Woensdag 17 juni:
Lezing: Van moerasdreek tot weerwolf


Zaterdag 20 juni:
Lezing: Fietstocht Groene Woud