headerfoto

Agenda

    home > agenda >

buitenactiviteiten als het weer een risico is

Indien het KNMI de weersverwachting voor onze provincie afgeeft met een waarschuwing en met risico b.v. kleurcode geel, oranje of rood, dan wordt de activiteit afgelast.

carpoolen

We gaan we zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar onze activiteiten, maar soms kunnen we carpoolen. We gaan uit van € 0,20 per gereden kilometer. Het bedrag wordt gedeeld door het aantal inzittenden (incl. chauffeur) en aan het eind verrekend.

ook niet-leden welkom

Tenzij anders vermeld, zijn ook niet-leden van harte welkom. Zij betalen bij lezingen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer info: Michel van de Langenberg,
tel. 06-2243 2941 of e-mail: michel.langenberg@home.nl

 

Woensdag 6 en Zondag 10 november
Groen Gestel – de mooiste plekjes van onze gemeente

Prachtige beekdalen, heide, drasland en bos: we hebben het allemaal binnen onze gemeentegrenzen. Natuur die zich groots tentoonspreidt, maar ook verscholen plekken waar je gemakkelijk aan voorbij loopt. Op sommige plaatsen is duidelijk de hand van de mens te herkennen. Toch zien flora en fauna hier en daar ook kans hun eigen plan te trekken.

PowerPoint-presentatie
Hoe goed ken je onze gemeente, de bijzondere plekken die in de wisselende seizoenen steeds een ander beeld bieden? Struin met ons mee tijdens de PowerPointpresentatie door Natuurgroep Gestel op woensdagavond 6 november in Bibliotheek Sint-Michielsgestel.

Wandeling
Op zondagochtend 10 november kun je alle opgedane kennis meenemen tijdens de wandeling over Zegenwerp, door de Gemeentebossen en naar de Essche Stroom. Onze gidsen begeleiden je tijdens de route en vertellen van alles over de omgeving!

Nederland Leest
Het programma van Natuurgroep Gestel staat in het teken van Nederland Leest. Het thema van Nederland Leest is dit jaar duurzaamheid. In tijden van klimaatverandering en grootschalige milieuvervuiling beseffen we allemaal dat het duurzamer moet. Wat kunnen wij zelf doen om een gezonde leefwereld te behouden voor de toekomst? Reis mee op een digitale én analoge ontdekkingsreis door de natuur van Gestel!

6 november | PowerPoint-presentatie | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | 20.00 – 21.30 uur | gratis aanmelden via website

10 november | Wandeling Sint-Michielsgestel | 09.00 uur start bij Meander | gratis aanmelden via website

knop terug

 

zaterdag 16 november
Wandelexcursie Ommetje Hasselt
vertek 9.00 uur vanaf café De Fuik

We vertrekken deze keer om 9.00 uur vanaf café De Fuik, gelegen aan de kruising van de Beusingsedijk en de Berlicumseweg te Sint-Michielsgestel.

Het gebied De Hasselt is enkele jaren geleden bij de aanleg van het Maximakanaal in twee stukken gedeeld. De Oude Bossche Baan liep dood op het kanaal en er ontstond een rustig natuurgebied omzoomd door De Grote Wetering, het Maximakanaal en de Berlicumseweg. Heel geschikt voor prachtige wandelroutes in een boeiende natuur.

Evenwijdig aan het kanaal is in het kanaalpark de Rosmalense AA aangelegd. Dit is een Ecologische Verbindings Zone en onderdeel van de Groene Delta als ring om de stad ‘s-Hertogenbosch.

De gidsen Peter Janssen en Bert Subelack zullen de excursie begeleiden. Rond 12.30 uur zijn de wandelaars terug in Sint-Michielsgestel. Bij de Fuik is parkeergelegenheid.

knop terug

 

Woensdag 20 november 20:00 uur
Lezing De Wolf
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

Wolven zijn nu al anderhalf jaar vrijwel continu in Nederland aanwezig en hoewel het er maar weinig zijn, neemt hun aantal wel toe. Sinds kort heeft de eerste wolf sinds eeuwen een vast territorium op de Veluwe. Ze markeert al een half jaar lang een vast deel van de Veluwe en lijkt bovendien een partner te hebben. België ging ons in 2018 al voor, met nota bene een wolvin die dwars door Nederland naar Leopoldsburg trok, even later gevolgd door een mannelijke wolf die eveneens via Nederland naar Leopoldsburg liep. Zowel op de Veluwe als in België wordt dit voorjaar gehoopt op jonge wolfjes.
En dit is pas het begin.
Leo Linnartz, wolvenexpert en medeschrijver van het boek “De wolf terug”, laat u zien waar deze wolven vandaan komen en waarom ze naar Nederland en België komen om zich hier te vestigen. Mythes en sprookjes worden ontmaskerd en naast de ecologie van de wolf, komt ook herkenning van wolven en hun sporen aan bod. Tot slot neemt de spreker u mee naar wat de komst van de wolf voor u als toekomstige buur betekent. Zijn wolven gevaarlijk, moet ik mijn dieren beschermen en hoe dan?
Vragen die een antwoord krijgen op deze lezing.
Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel. 06 22432941 of michel.langenberg@home.nl.

knop terug

 

Woensdag 18 december 20:00 uur
Lezing “Invasieve planten”
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

De heer Kapteijns is waarschijnlijk de meest bekende boswachter van Nederland en wel om zijn enorme kennis van de natuur in zijn algemeenheid. Hij is een veel gevraagde spreker bij natuurverenigingen en als adviseur betreffende beleidsaangelegenheden over aanleg en onderhoud van bos.
Deze lezing gaat over allerlei invasieve planten waaronder invasieve exoten, maar wil ook een discussie opstarten rond de aanduiding wat invasief is en wat niet en of we er iets aan moeten doen. Voor de spreker zijn invasieve soorten, soorten die niet oorspronkelijk hier vandaan komen. Je hebt ook invasieve exoten. Dat zijn soorten, die bij mensen op tal van plaatsen in de wereld problemen veroorzaken. Deze problemen zijn van uiteenlopende aard, veroorzaker van ziektes tot schade aan gebouwen, dijken en watergangen of economische sectoren als de visserij. Tevens zien we ook soorten, die al vele jaren invasief waren, maar dat weten we al niet meer. Daarnaast zijn er soorten die hier kortgeleden zijn binnengekomen op eigen kracht met de daarbij behorende vijanden. Zijn die dan ook invasief?
Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p.
Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel. 06 22432941 of michel.langenberg@home.nl.

knop terug

 

woensdag 15 januari 20:00 uur
Lezing: Biomimicry - Wat kunnen we leren van de natuur
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

De lezing wordt verzorgd door mevrouw Lydia Fraaije.
Biomimicry is leren van de 3,8 miljard jaar Research en Development kennis en ervaring van de natuur en hoe we deze kennis kunnen toepassen voor het ontwikkelen van strategieën, systemen, processen en producten. Door te leren van de natuur als model, mentor en maatstaf wordt de basis gelegd voor duurzame ontwikkeling.
Als Biomimicry Architect is Lydia Fraaije partner bij Stichting BiomimicryNL, partner bij Spinwaves en heeft ze Bio^mi en de Biomimicry Academie opgericht.
Als architect brengt ze dagelijks biomimicry in de praktijk. Zo heeft ze o.a. de Biomimicry Academie ontworpen voor de gemeente Boxtel, had ze een kunstwerk op het Amsterdam Light Festival met de titel 'Touching a Nerve' en heeft ze een biologische waterzuivering ontworpen voor Strijp S.
Onder de noemer Bio^mi doet ze onderzoek naar de karaktereigenschappen van natuurlijke nano structuren met het doel de ontwikkeling van duurzame materialen van de toekomst te stimuleren. En samen met Spinwaves helpt ze grote bedrijven en organisaties als Shell en Rijkswaterstaat met het vinden van bijzondere oplossingen voor fundamentele vraagstukken door middel van Biomimicry en Ecosysteem Denken.

Tijdens de lezing gaan we, na een introductie op het gedachtengoed van Biomimicry, in op een aantal actuele duurzaamheidthema’s aan de hand van een aantal concrete projecten. Gedurende twee uur raakt u geïnspireerd door de natuur in al haar facetten!
Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p.
Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel. 06 22432941 of michel.langenberg@home.nl.

knop terug

Elke 1ste zaterdag van de maand wandeling met Jeugd-Natuurgroep-Gestel

Elke 2de woensdag van de maand: SeniorenwandelingZaterdag 2 november:
Nationale Natuurwerkdag


Zaterdag 2 november:
Jeugd-Natuurgroep-Gestel maakt weer een wandeling in de natuur


Woensdag 6 en Zondag 10 november:
Groen Gestel – de mooiste plekjes van onze gemeente


Woensdag 13 november:
Seniorenwandeling


Zaterdag 16 november:
Excursie: Ommetje De Hasselt


Woensdag 20 november:
Lezing De Wolf


Woensdag 11 december:
Seniorenwandeling


Woensdag 18 december:
Lezing over invasieve planten


Woensdag 15 januari:
Lezing: Biomimicry - Wat kunnen we leren van de natuur