headerfoto

Agenda

    home > agenda >

buitenactiviteiten als het weer een risico is

Indien het KNMI de weersverwachting voor onze provincie afgeeft met een waarschuwing en met risico b.v. kleurcode geel, oranje of rood, dan wordt de activiteit afgelast.

carpoolen

We gaan we zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar onze activiteiten, maar soms kunnen we carpoolen. We gaan uit van € 0,20 per gereden kilometer. Het bedrag wordt gedeeld door het aantal inzittenden (incl. chauffeur) en aan het eind verrekend.

ook niet-leden welkom

Tenzij anders vermeld, zijn ook niet-leden van harte welkom. Zij betalen bij lezingen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer info: Michel van de Langenberg,
tel. 06-2243 2941 of e-mail: michel.langenberg@home.nl


Natuurgroep Gestel viert dit jaar zijn 25e verjaardag. Iedere maand is er een bijzondere activiteit die voor iedereen, dus ook niet-leden toegangkelijk is.

   

Woensdag 21 november 20:00 uur
Lezing: “Van heide tot broek” Een geografische en historische kijk op de Dommel
De Huif te Sint-Michielsgestel

Op woensdag 21 november 2018 organiseert de Natuurgroep Gestel een lezing over de Dommel. De lezing wordt verzorgd door de heer van de Greef.

   Over de presentator
Sjors van de Greef (36) is docent aardrijkskunde aan het Maurick College te Vught. Als klein jochie zat hij vaak te vissen aan de Dommel. Daar begon zijn passie voor deze prachtige beek. Later heeft hij tijdens zijn opleiding veel studie gedaan naar de beek. En nog steeds is hij regelmatig op pad naar onbekende plekjes van de Dommel.

   Over de lezing
De lezing bestaat ruwweg uit vier gedeelten. Allereerst komt de geografie van de Dommel en zijn directe omgeving aan de orde. Allerlei hydrologische feiten over het stroomgebied van de beek worden afgewisseld met eigen fotomateriaal van de bron van de Dommel in België tot aan de monding bij ’s-Hertogenbosch. Ook de ontstaansgeschiedenis van het landschap komt aan bod.

Vervolgens vertelt hij over het natuurlijke verleden en het cultuurhistorische verleden van het brongebied van de Dommel in België, genaamd “Siberië” en “Maastrichtse Heide”. Waarom werd zelfs hier de Dommel al zo vroeg gekanaliseerd? En wie was daarvoor mede verantwoordelijk?

Er is natuurlijk ook aandacht voor het ontstaan van de Dommel, waarvan we eigenlijk maar weinig met zekerheid kunnen zeggen. Wat we wel weten is dat deze beek al zo’n 10.000 jaar door de Belgische Kempen en Brabant stroomt.

Er is speciale aandacht voor het mooie gebied van de Dommel ten zuiden van ’s-Hertogenbosch. Aan de hand van veel historische kaarten zien we hoe de Dommel in de loop der eeuwen hier veranderd is. De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis De Huif te Sint-Michielsgestel, aanvang 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig en ook niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel: 0622432941 of e-mail: michel.langenberg@home.nl

knop terug

   

Zaterdag 24 november 09:00 - 12:30 uur
Voor leden: Workshop natuurfotografie
Locatie: Haanwijk 4a in Sint-Michielsgestel

Fotografe Denise van der Stappen zal ons deze ochtend na een korte uitleg in het Buitenlokaal van Brabants Landschap bij het fotograferen buiten helpen met tips en trucs om onze fotografie in de natuur te verbeteren. Aan het eind van de ochtend bespreken we in het buitenlokaal de resultaten en ervaringen. Om goed te kunnen werken, beperken we de groepsgrootte en is vooraf aanmelden noodzakelijk. Neem daarom voor vragen en/of aanmelden contact op met Henk Nijenhuis: h.nijenhuis1@lijbrandt.nl

knop terug

   

Woensdag 12 december 20:00 - 22:30 uur
Finale lustrumjaar 2018
Locatie: Haanwijk 4a in Sint-Michielsgestel

Op woensdagavond 12 december, aanvang 20 uur, vindt in De Huif de slotviering plaats van het Natuurgroep-Gestel-Jubileumjaar. Een jaar vol hoogtepunten waar we met trots op mogen terugkijken.

Een ook buiten Brabant bekende persoon is onze mystery guest op die avond; hij zal ons een groene spiegel voorhouden ...

Daarna wordt het boekje ‘Groen Sint-Michielsgestel van Aa tot Dommel’ gepresenteerd, waaraan door veel mensen de afgelopen maanden heel hard is gewerkt. De parels van onze gemeente en de randen ervan worden helder toegelicht en komen in het boekje heel fraai in beeld. We hopen dat inwoners en bezoekers van onze gemeente hiermee nog meer oog krijgen voor het moois dat we binnen handbereik hebben. En ook eens een ‘kijkje bij de buren’ gaan nemen!

De avond is vrij toegankelijk voor leden en niet-leden; we hopen op een grote opkomst!

knop terug

   

Zondag 13 januari 2019, 13:30 -17:00 uur
Nieuwjaarstreffen leden Natuurgroep Gestel
Locatie: Geko-gebouw in Sint-Michielsgestel

Aan alle leden van Natuurgroep Gestel,

Als afsluiting van ons jubileumjaar 2018 en om 2019 in te luiden, hopen we als bestuur ook deze keer weer velen van u te mogen begroeten op Zegenwerp 1D (het voormalige Geko-gebouw)* en wel op zondagmiddag 13 januari 2019 om 13:30 uur.

Wij willen dan het nuttige met het aangename verenigen:

 • 13:30 -13:45 uur: Begroeting en onderlinge uitwisseling van nieuwjaarswensen.
 • 13:45 tot 15:00 uur: Traditiegetrouw maken wij met u - voor zover u wilt en kunt - een korte wandeling langs de Dommel en over een stukje van het landgoed Zegenwerp (i.v.m. de rest van het programma vertrekken wij precies om 13:45 uur).
 • 15:00 uur: Uitbrengen van een toast op het nieuwe jaar door onze voorzitter Angela Heetvelt.
 • 15.10 uur: Een ‘natuurlijk’ woordje door ons erelid Wopke Wijngaard.
 • 15:15 uur: Sebastiaan Bakker en Peter Twisk geven een levendige presentatie over speciale voorzieningen voor vleermuizen en vogels – heel actueel in het kader van de projecten naisoleren. Natuurgroep Gestel heeft in 2019 als een van de speerpunten het beschermen en bevorderen van habitat van deze dieren.

Tenslotte is er natuurlijk gelegenheid voor een praatje met elkaar onder het genot van een hapje en drankje.

Bestuur Natuurgroep Gestel

*U vindt ons in het pand achter het hoofd-clubgebouw van Hockeyclub De Dommel, langs de Dommel op Zegenwerp 1D.

knop terug

   

Woensdag 16 januari 20:00 - 22:30 uur
Dialezing: Ontstaan van het landschap in de Meierij
Locatie: De Huif in Sint-Michielsgestel

Het landschap zoals nu zichtbaar is, is een opname zoals wij die in grote lijnen kennen sinds 40 á 50 jaar. Al is ook in die periode door menselijk ingrijpen een en ander gewijzigd. De veranderingen in deze periode zijn vaak gestimuleerd door economische factoren, maar ook door verbeteringen aan te brengen in afvoer van regenwater. In zijn presentatie bekijkt Sjors van de Greef het landschap echter zoals het sinds vele eeuwen geleidelijk is ontstaan door externe factoren en welke gevolgen dat heeft gehad voor de telkens weer gewijzigde bio-culturen. Daarbij zijn twee belangrijke perioden, namelijk het Pleistoceen (2,5 miljoen jaar tot 11.700 jaar geleden) en Holoceen (11.700 jaar geleden tot en met de huidige tijd).
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Invloed van de tektoniek op het zuidelijk zandgebied
 • Ontstaan van het zandlandschap tijdens het pleistoceen
 • Invloed van klimaatveranderingen op het landschap
 • Veranderingen van het landschap tijdens het holoceen
 • Invloeden van het microreliëf op bodem- en oppervlaktewater
 • Invloeden van het microreliëf op bewoning en landbouw
 • Invloed op de natuurlijke begroeiing
knop terug

Elke 1ste zaterdag van de maand wandeling met Jeugd-Natuurgroep-Gestel

Elke 2de woensdag van de maand: SeniorenwandelingVrijdag 16 november: Werk mee met de Natuurwerkgroep


Woensdag 21 november: Lezing “Van heide tot broek” Een geografische en historische kijk op de Dommel


Zaterdag 24 november: Voor leden: Workshop natuurfotografie


Zaterdag 1 december: Jeugd-Natuurgroep-Gestel houdt weer haar maandelijkse wandeling in de natuur.


Woensdag 12 december: Finale lustrumjaar 2018


Zondag 13 januari: Nieuwjaarstreffen


Woensdag 16 januari: Dialezing: Ontstaan van het landschap in de Meierij