Groentjes

6 april 2020
.
April 2020: nu ook nog met echt lenteweer en kijjk hier: pinksterbloemen en het oranjetipje (zie hieronder bij plantenwerkgroep) en de gewone (nou ja ...) dotterbloem in het Bossche Broek
Activiteiten natuurgroep tot 1 juni geannuleerd
Allereerst hopen we dat u deze nieuwsbrief in goede gezondheid leest. Het zijn onzekere en spannende tijden, voor veel mensen ook heel eenzame weken. Laten we er juist nu voor elkaar zijn, ‘zorg goed voor jezelf en voor elkaar’ is een van de voornaamste adviezen van deze crisis.

Daarnaast kunnen we onze oren niet dicht houden voor de positieve geluiden: de rust en aandacht die weliswaar zijn opgelegd, maar voor sommigen een welkom intermezzo vormen. Tijd en ruimte voor andere zaken, wat doet er echt toe? We zien nu geregeld jonge gezinnen in onze groengebieden – even tijd voor spel en ontspanning bij het intensieve schoolhuiswerk – zonder dat we daar enig project voor op touw hebben gezet … Gelukkig is er nog volop plek om voldoende afstand te kunnen bewaren. Hier hebben we die weelde. En waar klimaattafels niet verder konden komen, blijkt nu herstel van lucht- en waterkwaliteit zomaar bijvangst.

Vanzelfsprekend sluiten we ons aan bij de regels doe nu van kracht zijn en hebben we voorlopig onze activiteiten tot 1 juni a.s. stil gelegd. En om die reden zal ook de voorjaarseditie van ons ledenblad Gestel Groen! komen te vervallen.
Hoewel we het natuurlijk ontzettend jammer vinden dat onze mooie geplande activiteiten voorlopig nog moeten worden geschrapt, proberen we van de beperkingen ook uitdagingen te maken.
Doet u mee en stuurt u ons uw suggesties? En lees vooral verder in deze nieuwsbrief!
 
Namens het bestuur,
Angela Heetvelt
 
Korte berichten
Let op als je naar buiten gaat ...
Pindakaas ...
Jan en Berry Hovenier stuurden eind februari dit leuke berichtje in met waarnemingen uit de eigen tuin ... ook deze tweede pot zal intussen wel leeg zijn?

Veel te beleven in de Hovenierstuin.
De tweede pot pindakaas. Wie komen erop af? Drie roodborstjes, de koolmezen, de boomklever. Soms jaagt de een de ander weg en vlucht dan in de naastgelegen taxus of verder weg. Zelfs de grote bonte specht komt de laatste weken heel frequent voor de pindakaas. Is hij uitgegeten dan vliegt hij in een van de oude kastanjebomen er vlak achter. Hij heeft ook geprobeerd er een nest in uit te hakken. Jaren geleden hebben spechten dat ook geprobeerd, maar dat is nooit iets geworden.  Of het nu lukt?
In de top  van de reuzenhoge beuk van de buren hebben eksters een nest gemaakt. Zo stevig dat het alle stormen van de laatste maand nog overleefd heeft.
 
Berry en Jan Hovenier 
Gelezen in Rabomagazine: Kindermoestuin Haanwijk
321 vogels ...
We verwezen eerder al naar Beleef de lente, de webcams van de Vogelbescherming. Maar er is meer, op de website  www.vogelbescherming.nl vind je ook een goede raadgever welke vogels er in je omgeving voorkomen en tips om specifieke soorten te beschermen. Ën een gratis online cursus Tuinvogels in Nederland.en een online vogelgids met informatie over maar liefst 321 vogelsoorten! Kleine kans dat de vogel die u zoekt er toch niet tussen zit!
Met een klik op de afbeelding komt je direct op hun website terecht.
Tips van de Vogelwerkgroep
In de vorige Groentjes is al gewezen op de kuikenteller in het kader van het Jaar van de wilde eend. Ik wil daar nogmaals de aandacht op vestigen. In het artikel over de wilde eend staat hoe je de app kuikenteller kunt downloaden en hoe je kunt bijdragen aan dit onderzoek. Het lijkt me een leuke bezigheid voor de leden tijdens deze vervelende tijd vanwege corona.

Ik hoop dat de leden de gelegenheid aangrijpen om hun kennis over vogels te vergroten door er zelf er op uit te trekken.
Ik heb enkele keren de Wamberg bezocht en alle soorten spechten gespot. Leuke plek om er een morgen te vogelen.
Ik ben bereid als men alleen op stap gaat en behoefte heeft aan enige hulp bij het determineren om mee te gaan. Ze kunnen me mailen of bellen (06-24889014).
Gisteren heb ik een éénpersoonsexcursie gedaan in De Specht in Handel, ook leuk*! 

Ook op de Sovonsite staat het MUS (Meetnet Urbane Soorten) dit is een laag drempelige telling waar iedereen van de groep aan kan deelnemen. Er staat zelfs een MUScursus op de site. Ook deze telling is zeer geschikt voor onze Vogelwerkgroep. 

En kom je er zelf niet uit wellicht komt dit filmpje dan van pas?
Ton Smits
 
* Tip van Sebastiaan Bakker voor wie er op uit wil gaan: er zijn deze dagen veel leuke vogels gezien op de telposten (zoals visarend, rode en zwarte wouw en kiekendieven): zoek een leuk rustig plekje op bijvoorbeeld in de Kampina en blijf er een tijdje staan of zitten.  
Meer weten over onze activiteiten?
In ons ledenblad Gestel Groen! en op de website van de natuurgroep kun je meer informatie vinden over onze activiteiten (en de verslagen daarvan terug vinden).

Zodra de beperkingen In verband met het coronavirus worden verminderd of teruggedraaid en we weer activiteiten kunnen opstarten, melden we dat via de website en de Groentjes. 
Plantenwerkgroep:
Achterste Hermalen

Elk jaar beginnen de leden van de plantenwerkgroep hun activiteiten met een bezoek aan de Achterste Hermalen. Op 1 april zouden we daar in de vroege avonduren gaan kijken naar de slanke sleutelbloemen, bosanemonen en speen-kruid, die daar dan in overvloed aanwezig zijn.

Dit eerste uitstapje is niet doorgegaan vanwege de corona maatregelen. Op die bewuste woensdag van 1 april is het wel heerlijk zonnig weer met een aangename temperatuur. Nel en ik van de plantenwerkgroep zijn in de middag gaan kijken wat we zouden aantreffen. Het speenkruid en de bosanemonen zijn nog ruim aanwezig, maar de slanke sleutelbloemen overheersen. En daarnaast zien we nu ook veel pinksterbloemen. Tijdens onze wandeling langs de loop zien we de citroenvlinder, de dagpauwoog en ook het oranjetipje. Op de afbeelding (bovenaan) zie je er twee op en bij de pinksterbloemen. Nog iets anders: deze foto (hieronder) wil ik ook laten zien. Klein Hoefblad op Het Hof in Gemonde. Begin maart gefotografeerd.
Thea Tilburgs 
Contact
Redactie Gestel Groen! en Groentjes
Jaap Sonnevijlle:
jsonnevijlle@home.nl
tel. 06 - 2810 1722

Natuurgroep Gestel
Secretaris: Dick Leering
natuurgroepgestel@planet.nl
tel. 06 - 2238 6940
Volg ons
Laposta e-mailmarketing