Groentjes

27 april 2020
.
In memoriam Wopke Wijngaard
Zeer tot onze verbijstering ontvingen we vrijdag 24 april het droevige bericht dat ons erelid Wopke Wijngaard die ochtend plotseling was overleden.
 
Wopke was een van de oprichters van onze vereniging en jarenlang vervulde hij met verve de voorzittersrol.
Op talloze vergaderingen met afgevaardigde wethouders en ambtenaren drong hij aan op het zorgvuldig omgaan met natuur en landschap in onze gemeente en provincie, om te waken voor verstening van het buitengebied. Daar bleef Wopke zich hard voor maken in de Werkgroep Landschap, waar hij bovendien nog steeds zorgvuldig de agenda en vergaderverslagen verzorgde.
 
Wopke ontving in 2013 bij ons 4e lustrum een koninklijke onderscheiding uit handen van toenmalig burgemeester Pommer vooral vanwege zijn grote inzet voor de natuurgroep en daarmee voor de natuur in Gestel.

In 2014 nam Wopke afscheid als voorzitter, waarna hij door het bestuur tot eerste erelid van Natuurgroep Gestel werd benoemd. Dat leverde ook de afspraak op om tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst een beschouwing te geven over een actueel natuuronderwerp. Dat deed Wopke graag. Zijn motto “als je kijkt, zie je altijd wat” zullen we niet vergeten!
 
Insecten waren zijn specialiteit – zijn kennis van en aandacht voor bijen en vliegen was zeer uitzonderlijk. Hoewel hij hun biotopen graag alleen en in alle rust bestudeerde, maakte hij ons diverse malen deelgenoot van zijn zeer interessante bevindingen en door hem gemaakte beelden.
 
Wat onvoorstelbaar is het dat we Wopke niet meer in ons midden hebben. Met groot respect en dankbaarheid gedenken we hem. Zijn vrouw Henny en (klein)kinderen betuigen we onze innige deelneming; we wensen hen veel steun en troost.
 
Namens het bestuur van Natuurgroep Gestel,
Angela Heetvelt
Wopke aan de slag bij het uitpluizen van uileballen voor het onderzoek naar de waterspitsmuis (2010) en de aanleg van heuveltjes voor zandbijen (2019). Daartussen een waarneming die Wopke nog maar een paar weken geleden op waarnemingen.nl heeft geplaatst: de roodharige wespenbij. 
Het correspondentie-adres van Henny Wijngaard en haar familie is: Dahliastraat 9, 5271 HB Sint-Michielsgestel.
Het afscheid van Wopke zal a.s. vrijdag in besloten kring plaatsvinden. De kerkdienst in de protestantse kerk in Sint-Michielsgestel (aanvang 12.30 uur) is naar verwacht te volgen via de website van de protestantse kerk.
Contact
Redactie Gestel Groen! en Groentjes
Jaap Sonnevijlle:
jsonnevijlle@home.nl
tel. 06 - 2810 1722

Natuurgroep Gestel
Secretaris: Dick Leering
natuurgroepgestel@planet.nl
tel. 06 - 2238 6940
Volg ons
Laposta e-mailmarketing