Groentjes

29 april 2020
.
April 2020: Michel vd Langenberg vond deze mooie meikever in zijn tuin, Jef van Veldhoven maakte een fraaie foto van het oranjetipje en Jaap vd Linden liet via Nature Today iedereen meegenieten van de 2 jonge slechtvalkjes in het nest op het provinciehuis.
 
Kom je ook wal leuks tegen: de redactie ontvangt graag je tekst en/of foto: Natuurgroep Gestel doen we samen!
Activiteiten natuurgroep tot 1 juni geannuleerd
We sluiten ons vanzelfsprekend aan bij de regels die nu van kracht zijn en hebben voorlopig onze activiteiten tot 1 juni a.s. stil gelegd. Hoewel we het natuurlijk ontzettend jammer vinden dat we onze mooie activiteiten voorlopig moeten schrappen, proberen we van de beperkingen ook uitdagingen te maken. Doet u mee en stuurt u ons uw waarnemingen of suggesties? 
Korte berichten
Let op als je naar buiten gaat ...
Uitvaartdienst Wopke Wijngaard
Voor het volgen van de uitvaartdienst van Wopke (a.s. vrijdag van ca 12.30-13.30 uur) heb ik in de vorige Groentjes verwezen naar de website van de protestantse gemeente.
In de rouwkaart is deze link vermeld. 
Terugblikken met Wopke
Nu we deze week we helaas afscheid moeten nemen van ons erelid Wopke Wijngaard, gaan we even terug naar de eerste bijdrage van Wopke in het allereerste ledenblad uit 1991. Natuurlijk gaat het over insecten en ... komt zijn motto "als je kijkt, zie je altijd wat" hier al om de hoek. 
Lees meer
Bijentelling 2020
Een recordaantal mensen telde mee dit jaar. Zij spotten meer dan 130.000 bijen. In de top 3: honingbij, rosse metselbij en sachembij.
Resultaten bijentelling
Brabants Dagblad 27 april jl. ... wat een triest bericht
Meer weten over onze activiteiten?
In ons ledenblad Gestel Groen! en op de website van de natuurgroep kun je meer informatie vinden over onze activiteiten (en de verslagen daarvan terug vinden).

Zodra de beperkingen In verband met het coronavirus worden verminderd of teruggedraaid en we weer activiteiten kunnen opstarten, melden we dat via de website en de Groentjes. 
Foto van Jeanet André: ook in de Kindermoestuin Haanwijk steken de eerste asperges de kop op. 
Natuuronderwijs in Coronatijd?
Niet alleen in de schoolbanken of thuis kun je veel leren. Ook buiten valt zoveel te ontdekken! Bovendien is het daar minstens zo leuk om te leren rekenen, meten of een kunstwerk te maken.
Kijk hier maar eens voor veel leuke voorbeelden van doe-opdrachten in de natuur. Een aanrader voor als je (nog) niet naar school mag of kunt. Al vinden wij veel tips daarop zo leuk dat je ze het hele jaar zou kunnen doen
Meanderen of kronkelen?
In oostelijk Nederland kronkelen riviertjes op een heel typische manier door het landschap. Meanderen mag het niet heten. Op pad langs de Dommel in Noord-Brabant: "Bochten vormen zich onafhankelijk van elkaar.”
Lees meer
Stikstofschade
Hebt u het ook in de kranten gelezen?
Het kabinet gaat de komende tien jaar nog eens 5 miljard euro investeren om de stikstofschade in Nederlandse natuurgebieden terug te dringen.
Lees meer
Eikenprocessierups
Ton Smits – oplettend natuurgroeplid en tevens coördinator van de Vogelwerkgroep – attendeerde ons er op dat er ter bestrijding van de eikenprocessierups nieuwe en gevaarlijke middelen op de markt zijn verschenen, waardoor het middel erger dreigt te worden dan de kwaal. Vanuit de gemeente is ons echter verzekerd dat men in Boxtel en Sint-Michielsgestel een veilig preparaat gebruikt, Xentari, dat alleen bij rupsen werkt en niet op andere organismen. Daarbij volgt men strikt de adviezen van de Vlinderstichting op en worden alleen de bomen bespoten waar veel overlast van te verwachten valt, zoals bij doorgaande wandel- en fietsroutes, nabij scholen en verenigingen
Roodborsttapuit ...
... en nog veel meer zag Ton Smits op zijn eenmansexcursie naar het Kanaalpark in Rosmalen.
Lees meer
Contact
Redactie Gestel Groen! en Groentjes
Jaap Sonnevijlle:
jsonnevijlle@home.nl
tel. 06 - 2810 1722

Natuurgroep Gestel
Secretaris: Dick Leering
natuurgroepgestel@planet.nl
tel. 06 - 2238 6940
Volg ons
Laposta e-mailmarketing