headerfoto

Educatieproject

    home > Educatieproject >

Natuurgroep Gestel stelt ieder jaar in de maanden januari t/m april een educatieproject samen voor alle basisscholen (en enkele klassen van Kentalis) in de gemeente Sint-Michielsgestel.
Het educatieproject (met ieder jaar een ander thema) is zodanig opgezet dat het geschikt is voor alle leerlingen in de basisschool. De leerlingen bezoeken het project klassikaal en krijgen een op hun leeftijd afgestemd programma. Het is een succesvol project: rond de 2400 leerlingen doen hier aan mee.
Bij het educatieproject werken we nauw samen met het IVN Valkenswaard (waarvan we de materialen huren), de gemeente (die de financiën verzorgt en bemiddelt bij de projectlocaties) en alle scholen. Daarnaast maken we dankbaar gebruik van een groot aantal vrijwilligers (leden en niet-leden) die behulpzaam zijn bij het inrichten van het project en - vooral - het begeleiden van de groepen leerlingen.
Omdat we het van belang vinden dat jonge kinderen al vroeg kennis nemen van de natuur, willen we dit project graag blijvend voortzetten. Denkt u interesse te hebben om hieraan mee te helpen, neem dan eens contact op met een van de contactpersonen:
Angela Heetvelt, tel. 073 551 9017, e-mail: aheetvelt@gmail.com
Hennie Appel, tel. 073 6893750, e-mail: hennieappel@gmail.com
Tiny Hairwassers, tel. 073 5941969, e-mail: tinyhairwassers@gmail.com
Maakt u zich geen zorgen over uw eigen natuurkennis, u krijgt vooraf een instructie gericht op het project en de doelgroep.
Educatieproject 2020: Kom kijken op de Hei

Als start is er een Powerpointpresentatie. Daarna komen op vijf posten aan de orde:

 1. Werken voor hei en ven
  Ruim een eeuw geleden was de hei onderdeel van het landbouwsysteem op de zandgronden, tegenwoordig is het natuur. Vennen en heidevelden horen bij elkaar. Ze blijven alleen bestaan als ze onderhouden worden.
 2. Rovers op (het) pad
  Langs de paden op de hei leiden allerlei insecten een roversbestaan. Hun onder­grondse holletjes verraden zich voornamelijk door de gekleurde hoopjes zand óp het pad.
 3. Blij met hei
  Zowel op droge als op natte grond kan een heideveld ontstaan maar de manier waarop dat gebeurt verschilt. Struikhei groeit op droge en vochtige plaatsen, dophei alleen waar het nat is. Enkele bijzondere planten die op de hei voorkomen worden ook besproken.
 4. Heidespinsels
  Er zijn veel soorten spinnen die een goede leefplek op de hei vinden. Sommige men­sen vinden ze eng maar als je je in spinnen verdiept, zijn het juist heel nuttige en fascinerende dieren.
 5. Mmm ... lekker snoepen!
  Struikhei en dophei zijn voedsel voor allerlei dieren, van schapen tot insecten. Elk dier is op zijn eigen manier aangepast om van de hei te kunnen eten, en heeft vaak voorkeur voor bepaalde delen van de plant. Niet alleen dieren eten van de hei, ook planten en schimmels doen dat.

koning Eik Informatie voor de begeleiders:
Op Kom kijken op de hei – voorbereiding begeleiders vind je PDF-bestanden waarin elke post uitgebreid wordt belicht. Begeleiders die helpen bij een groepsbezoek kunnen zich hiermee voorbereiden.

In 2020 is
'Kom kijken op de Hei'
het thema van het natuurproject voor de basisscholen.