headerfoto

Werkgroep Landschap

    home > Werkgroep Landschap >

De werkgroep Landschap houdt zich bezig met allerlei ontwikkelingen, vooral in het buitengebied van de gemeente Sint-Michielsgestel. We volgen de plannen en besluiten van de verschillende overheden (gemeente, waterschap, rijk). Soms nemen we deel aan het overleg over deze plannen, soms reageren we schriftelijk. Onze leidraad is daarbij steeds of natuurbelangen in het geding zijn en zo ja, of deze mogelijk in het gedrang komen. Dat geldt ook voor (bouw)plannen van individuele burgers of bedrijven.
Los van diverse op zich staande locale plannen, zijn langlopende projecten waar we nu bij betrokken zijn: het Dynamisch beekdal De Aa (waterschap Aa en Maaskant), het nieuwe bestemmingsplan buitengebied (gemeente Sint-Michielsgestel), de discussie over de Groene Ring rondom 's-Hertogenbosch (en daarmee de toekomstige functie van het gebied Kloosterstraat), de discussie over het nieuwe bomenbeleid (gemeente Sint-Michielsgestel).
Mocht u vragen hebben over een van deze of andere onderwerpen op dit terrein, neem dan gerust contact op met onze coördinator: Wopke Wijngaard, tel. 073 - 551 3926