headerfoto

Natuurwerkgroep

    home > Natuurwerkgroep >

Voor de NatuurWerkgroep is onze groene gemeente – en vooral het buitengebied – één grote tuin. Wilgen en eiken knotten – en met het mooie wilgensnoeihout nieuwe aanplant realiseren, mutserds maken, fruitbomen snoeien, opschot verwijderen, bos- of oeveraanplant doen, stinsenbollen poten, heggen vlechten … Echt even flink aanpakken. Soms zijn het heel specifieke klussen om het leefgebied van zoogdieren of vogels te versterken. De meeste activiteiten van de NatuurWerkgroep vinden plaats van november tot maart (de rustperiode van flora en fauna), op de 2e en 4e vrijdag van de maand van 9.30-12 uur; daarbuiten op afroep. Voor gereedschap en koffie wordt gezorgd. Wie zich aanmeldt bij de NatuurWerkgroep krijgt in de week vóór de activiteit een email met de locatie en eventueel aanvullende informatie. Fijn als je er steeds bij kunt zijn, maar ook voor een enkele keer wordt je hulp op prijs gesteld; je krijgt er ongetwijfeld een ochtend met veel voldoening voor terug.

Vrijdag 8 maart

Vrijdag 8 maart 2019, 09:00 tot 12:00
We gaan weer naar Sterrenbos om de jonge knoteiken verderop richting Vught te snoeien en uit te dunnen (soms staan ze te dicht bij elkaar). De tijd die we over hebben gaan we de knoteiken aan de andere kant van de akker bij de dassenburcht knotten.
Verzamelen op de werkplek op Sterrenbos net voorbij Oud Herlaar. Stevige schoenen of laarzen, goede kleding en handschoenen zijn gewenst. Wij zorgen voor ladders, gereedschap en koffie.

Planning
Op 15 en 22 maart wil de Kindermoestuin hulp van ons bij het spitten en we gaan fruitbomen snoeien.

Route
Vanaf het informatiepunt van het Brabants Landschap richting Oud Herlaar, Dooibroek gaat over in Sterrenbosweg. De werkplek is net voorbij Oud Herlaar.

Nieuwe vrijwilligers zijn ook altijd welkom om eens te komen kijken of een keertje mee te doen.
Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met Gijs Sterks, e-mail gijs.sterks@kpnmail.nl, tel 073 5514324 / 06 41628225, of
Alex de Lang, tel. 06 43280975, e-mail: aledelang@home.nl


knop terug naar boven

afb aanplant vaantje
Oproep: NatuurWerkgroep zoekt vrijwilligers

De NatuurWerkgroep is in de huidige vorm actief sinds 2012. Met het nieuwe seizoen voor de deur zijn we op zoek naar extra vrijwilligers. Belangstelling om mee te doen?
Neem dan contact op met: Gijs Sterks, e-mail gijs.sterks@kpnmail.nl, tel 073 5514324 / 06 41628225, of
Alex de Lang, e-mail: aledelang@home.nl tel. 06 43280975,

afb knoteik afb knotten