headerfoto

Nieuws

    home > nieuws >

Groentjes

"Groentjes" is de nieuwsbrief van Natuurgroep Gestel met nieuwsberichten van natuur en milieu in onze regio. Deze nieuwsbrieven kunt u hier lezen.

De laatste Groentjes:
Groentjes van 16 juni 2019Gestel Groen!

logo gestel groen

Gestel Groen! is het ledenblad van Natuurgroep Gestel en verschijnt 3 keer per jaar.

Gestel Groen! zomer 2019
Gestel Groen! winter 2018/2019
Gestel Groen! najaar 2018
 

300ste lid Natuurgroep Gestel

Op vrijdag 14 juni jl. hebben Hennie Appel (penningmeester) en Michel van de Langenberg (bestuurslid en activiteitencommissaris) de heer Erik Visser verrast met een bezoek. De Natuurgroep Gestel mocht Erik, woonachtig te Sint-Michielsgestel, in april van dit jaar verwelkomen als 300e lid van de vereniging. Op de eerste avond van de door de Natuurgroep georganiseerde “Basiscursus Groen” meldde Erik zich aan als lid van de Natuurgroep. Erik komt oorspronkelijk uit Koog aan de Zaan, is getrouwd, heeft twee kinderen van vier en zes jaar oud, heeft gestudeerd aan de TU Eindhoven en is werkzaam als projectmanager. Erik heeft twee jaar in Japan gewoond en al heel wat van de wereld gezien. Zo’n vijf jaar geleden is Erik met zijn gezin neergestreken in Sint-Michielsgestel. Over de redenen waarom de keuze destijds op Gestel is gevallen kan Erik kort zijn: er is veel mooie natuur in de directe leefomgeving, er zijn veel goede voorzieningen en het dorp is gelegen nabij de gezellige historische stad ’s-Hertogenbosch. En het bevalt het gezin hier uitstekend. “Als ik ’s avonds thuis kom uit mijn werk en vanuit mijn huis de tuin in kijk, voelt het iedere keer weer als vakantie”, aldus Erik. Erik vertelt dat hij tijdens de Basiscursus Groen onder meer heeft geleerd om nog beter te kijken naar de natuur om hem heen en de eigen leefomgeving nog meer te bewonderen.
Overigens is onze ledentelling gebaseerd op ‘adresleden’, ongeacht of daar één of meer personen wonen. Op basis van het aantal adressen schatten we dat de vereniging inmiddels meer dan 500 leden heeft. Maar ons bereik is veel groter. Bij vrijwel al onze activiteiten kunnen ook niet-leden aansluiten. Daarbij hebben we ook leden uit omringende buurgemeenten. Iedereen plukt de vruchten van onze activiteiten om natuur en landschap te beschermen. Dat doen we in de eerste plaats door het geven van informatie over de bijzondere landschapstypes in en direct grenzend aan onze gemeente, en over de flora en fauna. We verzorgen jaarlijks Educatieprojecten voor kinderen van de basisscholen. Van april t/m oktober kunnen kinderen een eigen moestuintje beheren in de Kindermoestuin. Maandelijks komt de Jeugdnatuurgroep bijeen op Haanwijk en hebben de kinderen leuke buiten-en binnenactiviteiten. Ook maandelijks wandelt de Seniorengroep, over de mooiste paden en lanen van onze gemeente. Maandelijks zijn er –meerdere –boeiende lezingen, fiets-en wandelexcursies. De NatuurWerkgroep is vooral in de wintermaanden actief, met het knotten van wilgen en eiken, het plaatsen van natuurlijke afscheidingen en ander groot onderhoud in onze beschermde gebieden. Intensief op pad gaan de leden van onze Vogelwerkgroep en Plantenwerkgroep: ze turen, turven, determineren, verheugen en verwonderen zich. Ook zij leveren volop bewijzen dat we in een bijzondere –natuurlijke –omgeving wonen. Natuurgroep Gestel staat in direct contact met de Gemeente als er onderwerpen of initiatieven zijn die natuur en landschap kunnen verstoren en voert een constructieve dialoog.
Draagt ook u ons landschap, onze flora en fauna een warm hart toe, dan nodigen we u van harte uit als volgend lid.

Michel van de Langenberg

 

 

In memoriam Gert Jan Boelens

Op 6 april 2019 overleed op 59-jarige leeftijd Gert Jan Boelens, lid van de Natuurgroep Gestel en van de vogelwerkgroep. In de korte tijd dat wij met hem mochten optrekken, zijn we erg aan hem gehecht geraakt. Gert Jan was eigenaar van een internationaal bedrijf dat handelde in datadragers. In 2012 zette hij de stap om zijn grote droom te verwezenlijken. Hij wilde boswachter worden en hij werd boswachter! Hij volgde daarvoor de vierjarige opleiding Manager Bos en Natuurbeheer en ging 1 of 2 dagen naar school en liep zo’n 980 uur per jaar stage bij Brabants Landschap. In juni 2017 slaagde hij voor zijn praktijkexamen. Hij werd beëdigd als Bijzonder Opsporings Ambtenaar (BOA) en kwam in dienst bij Brabants Landschap. Hij werkte vooral in De Brand, waar hij toezicht hield. Ook educatie behoorde tot zijn activiteiten.
Tijdens zijn opleiding werd Gert Jan gastheer in het Buitenlokaal Haanwijk. Hij organiseerde er de open dagen, ontving dan met groot enthousiasme de gasten en vertelde gepassioneerd over zijn werk.
Hij zorgde ervoor dat de eerste Nacht van de Nacht tot een groot succes werd. Samen met zijn vrouw Els liep hij zich het vuur uit de sloffen om alles tot in de perfectie te regelen.
De eerste keer dat wij Gert Jan op Haanwijk ontmoetten, klikte het meteen.
Gert Jan was gemakkelijk benaderbaar, hield van een goed gesprek, was van veel markten thuis, was leergierig en energiek, stak zijn bewondering voor het vele en veelzijdige werk van de Natuurgroep niet onder stoelen of banken en was steeds tot meedenken en mee-organiseren bereid.
Twee jaar geleden kreeg Gert Jan keelkanker. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat die goed te behandelen was, maar al snel bleek dat er sprake was van een zeer agressieve vorm die niet te genezen was. Met alles wat hij in zich had, hield hij zichzelf en zijn omgeving op de been.
Nog maar enkele weken geleden nodigde hij ons bij hem thuis uit om afscheid te nemen toen het nog kon. We hebben er lang gezeten en heel zijn leven kwam voorbij.
We hebben tijdens dat bezoek een prunus voor Gert Jan meegenomen voor in zijn tuin.
Hopelijk bloeit die elk voorjaar in volle glorie ter herinnering aan Gert Jan en als troost voor Els en zijn kinderen en verdere familie.

Op 15 april is voor Gert Jan een afscheidsbijeenkomst op Landgoed Bosch en Duin gehouden, waarna hij in besloten kring naar het crematorium werd begeleid.

Wat jammer dat we niet langer met Gert Jan hebben mogen samenwerken!
Bij elk bezoek aan Haanwijk zullen met groot respect en dankbaarheid aan hem denken.

 

 

Fascinatie voor en affiniteit met de natuur

Beste leden en natuurgeïnteresseerden,

Omdat het verslag van de Jeugdnatuurgroep van 5 maart j.l. mijn laatste bijdrage aan de Jeugdnatuurgroep is, wil ik graag verklaren waar mijn fascinatie voor en affiniteit met de natuur is ontstaan.

Welnu:
Wij hebben het voorrecht en het geluk te wonen in een regio die, vergeleken bij o.a. de Randstad, rijkelijk voorzien is van groen en natuur. Misschien beseffen we dat nog te weinig: we zijn het zo gewend om, bij wijze van spreken na tien passen in het bos te staan, dat het niet meer opvalt hoe bevoorrecht we zijn.

Gelukkig maken toch heel veel mensen, ouderen zowel als gezinnen gebruik van de omringende natuur: wandelen en fietsen wordt regelmatig ondernomen door heel veel inwoners van onze dorpen. Maar wat we te weinig zien, zijn kinderen van de leeftijd tussen 7 en 14 jaar die samen in het bos spelen en waarbij een of enkele ouders misschien enig toezicht houden.

Dan ga ik nu met jullie een uitstapje maken naar de periode waarin ik die leeftijd had. Ik had ook het voorrecht om bij bos te wonen. Er was uiteraard toen nog geen TV, laat staan dat er smartphones en andere elektronica bestonden. Daarom speelden mijn vriendjes uit de buurt en ik praktisch iedere dag wel in het voor ons oneindig grote bos. We bouwden hutten, klommen in bomen, groeven grote gaten die bedekt werden met flinke takken en mos en we waren dan even holbewoners. Een week later woonden we in een samen gemaakte wigwam. In oktober/november zochten we beukennootjes om die ter plekke, als eekhoorntjes, op te eten. Soms namen wij, tienjarigen, brood mee en bleven woensdagsmiddags of zaterdags dan uren weg, liepen bijv. naar de oude leegstaande Ossenstal of naar de Haelberg, waarop je de wijde omtrek waaronder enkele dorpen in de verte, bij helder weer kon bekijken, om ook op onze manier de natuur zo te beleven en misschien wat aardrijkskunde er bij te leren (“waar is het noorden, want daar moet Heerde zo’n beetje liggen en dat daar richting oost moet dan Epe zijn”). Op een recht bospad discussieerden we over een afstand en maten we hoeveel 100 meter was. We deden in het bos verstoppertje: bomen en struiken om je te verbergen waren er genoeg en zo leerde je bijv. ook welke bomen en struiken prikten en welke niet, welke altijd goed in het blad of naald zaten en welke niet. Eens ontdekte ik op de grond een nest met jonge egeltjes. Geritsel onder afgevallen blaadjes maakte me er op attent. Ik heb ze weer snel toegedekt en ben weggelopen. Maar zo’n fantastische en aparte ervaring blijft je altijd bij! Als mijn moeder jarig was (22 maart), waren er altijd wel grijze katjes die ik van de wilg kon afsnijden, om zo een voorjaarsboeket voor haar te maken. In onze tuin broedde eens een merel op voor mij ooghoogte en met mijn wijsvinger aaide ik de merel over haar kop. Zij bleef rustig zitten: van een kind had je geen gevaar te duchten, was stellig de “gedachte”….. Diezelfde merel werd de volgende dag wel uit onze kersenboom gejaagd.

We leerden soms ook van elkaar; zo had ik een vriendje dat wist van zijn vader waar een paar zeedennen, diep in het bos stonden en die bekeken we dan. Zo kwam je te weten dat zeedennen heel lange, dunne naalden hebben en enorme kegels. Andere boomsoorten leerde ik, van oorsprong Haags stadsjongetje na de verhuizing in 1935 naar de bosrijke streek, al snel: berk, spar, den, acacia, beuk, eik etc. Met de boomblaadjes en wat bloemsoorten maakten we voor school een herbarium. We plukten bosbessen (teken waren er nog niet!), bramen en krenten. We ontdekten dat er diverse soorten mos bestonden, als wisten we de namen er niet van. Overigens: braamstruiken waren toen nog zeldzaam: je zag ze in onze streek alleen om een weiland af te bakenen. Ook brandnetels waren niet talrijk. We trokken een voederknol uit de grond om onderweg op te eten. We leerden ook hard lopen, want de boer kwam achter ons aan. Van mijn vader leerde ik enkele soorten paddenstoelen te herkennen die eetbaar waren zoals cantharellen en sommige boleten; die plukten we dan in de oorlog, om toch maar wat extra eiwit naar binnen te krijgen: cantharellen (hanekammen) stonden massaal bij het wandelpad onder struiken en bomen langs het toenmalige spoorlijntje (nu fietspad). Mijn vader pootte aardappels en teelde groenten in onze tuin, zoals witlof (toen geheten Brussels lof). Het groene loof dat boven het bed kwam uitsteken, aten we ook op, was alleen ietsje bitterder dan de lof zelf. Zo leerde je als dorpsjongetje hoe groente groeide maar óók wat onkruid was. Op meertjes en sloten leerden we schaatsen. Een ijsbaan was er niet.

Ook maakten we wel eens een brandje met droog gras, dat op de rand van het dijkje van het spoorlijntje te vinden was. Schremmen noemden we dat. Het lokaaltje “deed” dat trouwens ook zelf wel via vonken uit de locomotief! In de winter lieten we ons met slee van de Renderklippen afglijden. Daar was een uitgestrekte heide, waar we iedere zomer de zomertortel volop en vrijwel onafgebroken hoorden (maar die we nooit hebben gezien!). Voor adders keken we wel uit. Dat hadden we in de derde klas (“vijfde groep”) wel van de meester geleerd. Ook op de hei bezochten wij, jongens, op een “dagtochtje” wel eens achter de Dellen midden in een heidegebied het graf van Buys Ballot. Vlak bij was daar ook een, intussen allang opgeheven speeltuin, midden in de natuur! Een mooier en rustig gelegen speeltuin heb ik daarna nooit meer gezien. Op Landgoed Tongeren speelden we, brood mee, rond de Leemkuil in een schitterend oud bosgebied. Daar vlak bij had je ook de familiebegraafplaats van de Rauwenhoffs waar we naar toe fietsten, een “dood”stille plek die voor ons, kinderen, altijd iets geheimzinnigs in zich borg, te midden van monumentale beuken.

En natuurlijk werden onze fietsen (toen nog zonder toeters en bellen, dat laatste op één na) ook veelvuldig gebruikt voor tochtjes richting Nunspeet, Oene, Veessen etc. Mijn ouders en ik ondernamen ook fietstochten deels langs de IJssel naar Deventer, waar vrienden van mijn ouders woonden. Naar de middelbare school fietsten we 17 km, want een busabonnement kostte immers zeven gulden vijftig in de maand!

Tegenover ons huis was een landgoed, dat verboden toegang voor onbevoegden was. Maar omdat mijn vader kunstschilder en tekenleraar (in die volgorde) was, had hij toestemming om er te wandelen. Het was er heel stil en sereen en je had er de mooiste kronkelige paadjes en er was een geheel begroeide heuvel met aan de voet een vijver met rietpluimen. In de winter was het ’s avonds bij maneschijn en vaak ongerepte sneeuw heel sprookjesachtig. De paadjes waren door sneeuw en maanlicht goed zichtbaar en dan mocht ik met mijn vader mee, daar wandelen. Ik vroeg hem eens op zo’n serene avondwandeling: “zou Beethoven zijn Mondscheinsonate bij een avondwandeling misschien met maneschijn hebben gecomponeerd?” Tja, dat wist zelfs mijn vader niet en die wist toch immers veel.

Zo kreeg ik, al met al, een geweldige natuurbeleving en tegelijk natuureducatie spelenderwijs en a.h.w. van huis uit mee. Dat heeft zich in mijn leven blijvend genesteld en het plezier van en de liefde voor de natuur is daardoor gebleven. Ik zou zoiets alle kinderen van de huidige generatie gunnen!

De natuur verkennen zoals ik die vroeger beleefde, zal nu niet meer mogelijk zijn: kinderen alleen in een groot bos laten spelen vinden de meeste ouders tegenwoordig onverantwoord. Jammer maar misschien niet helemaal onbegrijpelijk. Daar heb ik de kern van mijn betoog meteen te pakken: onze Jeugdnatuurgroep biedt onder deskundige leiding heel veel mogelijkheden voor onze jeugd om, spelenderwijs, een algemene natuurbeleving mee te maken die, zo hopen en verwachten wij ook, zal beklijven. Dat is de doelstelling die Jeugdnatuurgroep voor ogen heeft, die ernaar streeft om kinderen niet alleen maar thuis te laten zitten, maar zich ook thuis te kunnen leren voelen in de natuur. Dat hoeft ook niet duur te zijn, kost heel wat minder dan vermaak met de huidige “huis-electronica” en is ook nog veel gezonder dan thuis zitten: bewegen, vitamine D opvangen, leren om je heen te kijken en met andere kinderen samen iets te ondernemen etc. Tien maanden per jaar heeft Jeugdnatuurgroep een programma dat educatief verantwoord is en gelukkig ook aanslaat, getuige het feit dat het ledental en de “losse” bezoekers van het natuurthema van de maand ieder jaar weer iets groeit.

Teruglezend blijkt mijn verhaal dat eindigde in een betoog, wat langer geworden dan aanvankelijk gedacht, maar hierna hebben jullie waarschijnlijk nooit echt meer last van mijn schrijfsels….. Over de oorlogsperiode die ik daar als puber heb meegemaakt heb ik het maar niet eens, want ik wilde het wel gezellig houden.

Ik wens langs deze weg onze Jeugdnatuurgroep nog héél veel nuttige, ja a.h.w. noodzakelijke, jaren toe!

Hugo Landheer, 6 maart 2019

 

 

Natuurgroep Gestel doet mee aan het "duurzaamheidsevent" op zaterdag 26 januari

Namens de Natuurgroep Gestel zal Sebastiaan Bakker aanwezig zijn bij het duurzaamheidsevent. Wij doen daar aan mee in het kader van het project om de biodiversiteit rond gebouwen in Sint-Michielsgestel te verhogen. Naast ‘ons’ project zijn er nog diverse andere interessante initiatieven te zien en workshops bij te wonen. Een bekende Nederlander, Helga van Leur (ex-weervrouw RTL), zal een presentatie houden over klimaatverandering.

Het actuele programma kun je hier teruglezen: https://www.pakjijdehandschoenop.nl/programma-396.html

Het duurzaamheidsevent duurt van 13:00 -17:00 op het Gymnasium Beekvliet (Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel)

Het artikel van Sebastiaan voor het duurzaamheidsevent wordt kort beschreven in het digitale magazine van de gemeente: https://nieuws.sint-michielsgestel.nl/duurzaamheid/pak-jij-de-handschoen-op/

Voor de aanvraag van een nestkast; kijk op onze home-pagina.

 Commissiedag

Op zaterdag 29 september kwamen vertegenwoordigers van de verschillende commissies en werkgroepen bijeen in het buitenlokaal Haanwijk. Na een welkomstwoord door voorzitter Angela en een kop koffie, nam boswachter Theo Quekel ons mee voor een wandeling over Haanwijk. Hij liet ons een kijkje nemen bij het gerestaureerde landhuis en gaf uitleg over de plannen voor Haanwijk en Oud Herlaer. Terug in het buitenlokaal stond een prima lunch klaar en werden actualiteiten van de diverse groepen besproken.
Hugo gaf een gloedvol betoog over ons consumptiegedrag in relatie tot onze voetafdruk. Hugo sloot af met een verrassing: hij bood Michel een bronzen aardster aan als dank voor zijn inzet voor de Natuurgroep in het afgelopen jaar.
De speech van Hugo lezen? Klik hier

Rondwandeling op Haanwijk door Natuurgroep Gestel voor het museum Romeins Halder

Donderdag 8 juni 2017 is het museum Romeins Halder officieel geopend. Het museum bevat een collectie met voorwerpen uit de Romeinse tijd, die in Halder gevonden zijn. Halder ligt op een afstand van een halve kilometer van het museum. De collectie geeft een goed beeld van de invloed van de Romeinen in de Brabantse beekdalen. Natuurgroep Gestel heeft voor het museum een rondwandeling ontwikkeld op het Landgoed Haanwijk.

Voor meer informatie over het gecombineerde bezoek, met rondleidingen in het museum en op het landgoed, kijk op de website van het museum:
romeinshalder.nl

De Gewone plataan
Maar in 2018 is die plataan anders dan anders


door Piet Brugman:

Vijfenzeventig jaar geleden stond er achter mijn geboortehuis, midden op het achtererf, een statige boom. Die boom werd later gekapt bij een verbouwing. De boom staat er dus niet meer, maar ik zie hem nog steeds voor mij. De stam, recht en statig, zag er anders uit dan de stammen van andere bomen. De schors van die stam vertoonde witte, grijze, groengele en bruine vlekken. Het leek alsof de stam van de boom een camouflagebroek had aangetrokken.

Verder lezen over de Plataan?
Het hele verhaal over de Plataan en meer "Brugmanpraat" is te lezen op de site van Piet Brugman: brugmanpraat.typepad.comExcursies bij Natuurgroep Gestel

Gezien de grote opkomst is iedereen bekend met de excursies die regelmatig door de Natuurgroep Gestel worden georganiseerd. De mogelijkheden om naast de lezingen veelal de natuur in het “echt” te zien geven een compleet beeld van een gedeelte van de natuur.
Deze excursies zijn altijd in de buurt van Sint-Michielsgestel, veelal om praktische redenen.
Het bestuur van de Natuurgroep Gestel wil graag weten of er voldoende belangstelling is voor dag excursies, waardoor andere delen van Nederland met grote natuurwaarden kunnen worden bezocht.
Dit impliceert dan ook dat we gebruik gaan maken van gezamenlijk (bus)vervoer, wat kosten met zich meebrengt waarvoor een eigen bijdrage van de deelnemers wordt gevraagd.
Graag uw mening hierover met suggesties voor gebieden en eventueel uw mening over de maximale eigen bijdrage sturen naar Michel van de Langenberg. (michel.langenberg@home.nl)

Kindermoestuin Haanwijk zoekt nieuwe tuinvrijwilligers

Sinds enige jaren onderhoudt een groep vrijwilligers van de Natuurgroep Gestel een fraaie Kindermoestuin gelegen op landgoed Haanwijk in Halder, nabij Sint-Michielsgestel.
De tuin is in 2013 gerealiseerd als ‘sympathieke parel in Het Groene Woud’ en ontvangt sindsdien wekelijks tientallen kinderen. De kinderen kunnen naar eigen inzicht moestuinieren en worden daarbij op weg geholpen door een gevarieerde groep tuinvrijwilligers.

Voor deze groep tuinvrijwilligers zoeken wij versterking.

  • Houdt u van tuinieren en/of het begeleiden van kinderen (leeftijd veelal tussen 6 en 12 jaar)
  • Kunt u zes keer per jaar een zaterdag- of woensdagmiddag vrij maken?
  • Houdt u ook van biologische groenten, fruit en kruiden?
  • Hebt u zelf kinderen die u hierbij zouden kunnen helpen?

Neem dan contact met ons op en meldt u aan!
Bezoek de tuin tijdens openingstijden
of email: fransiny@ziggo.nl

Voor meer informatie kijk bij Kindermoestuin

Facebook: Kindermoestuin Haanwijk


Project Ruimte voor de Waterspitsmuis aan de Beekse Waterloop


Inleiding
waterspitsmuis Enkele jaren geleden heeft de gemeente Sint-Michielsgestel, in het kader van het project Ambassadeursoorten van de Provincie, gekozen voor de Waterspitsmuis als ‘onze’ ambassadeursoort voor biodiversiteit. Waar de waterspitsmuis leeft, is het water schoon en matig voedselrijk. De aanwezigheid van de waterspitsmuis in onze gemeente zegt dus ook iets over de kwaliteit van het water dat door onze kernen stroomt.

In onze gemeente is de aanwezigheid van de waterspitsmuis aangetoond in en bij de Beekse Waterloop. Deze waterloop komt Sint-Michielsgestel binnen bij de Gasthuiskamp, aan de uiterste zuidkant van de gemeente en komt bij de Genenberg uit in de Dommel. Beekse Waterloop (de dunne blauwe lijn van rechts onder tot links boven) met plaats poel – Bron kaart: Website gemeente Sint-Michielsgestel

Het project
In samenwerking met de gemeente en met medewerking van Waterschap De Dommel en het Brabants Landschap, is door de Natuurgroep een project opgestart voor verbetering van het leefklimaat voor de waterspitsmuis in het gebied van de Beekse Waterloop. Het project maakt gebruik van subsidiegelden uit het Project Soorten Agrarisch Landschap (het LAL project) van de Provincie, mede mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij.

Ons huidige project houdt in dat we een poel gaan graven met een voor de waterspitsmuis gunstig biotoop. Natuurlijk is de poel ook geschikt voor andere dieren, zoals de kikker en de salamander, en voor libellen etc. Later zou dat uitgebreid kunnen worden met het graven van kleine inhammen, een meter breed, in de oever van de waterloop, als schuilplaats voor de waterspitsmuis. Hiervoor zijn we afhankelijk van medewerking van Staatsbosbeheer en aanliggende agrariërs.

Voor de poel heeft Waterschap De Dommel een perceel van ruim 0,5 ha beschikbaar gesteld aan de Gemondsedijk [perceel Sint Michielsgestel O 610].

Ten behoeve van het project is een inrichtingsvoorstel opgesteld door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap. Dit houdt in dat er een poel gegraven wordt met een doorsnede van 23m en een grootste diepte van 1,5 m. De vrijkomende grond wordt op het perceel gebruikt voor een lichte verhoging waardoor een grondwal ontstaat aan de rand van het perceel. Op de grondwal, wordt door de Natuurgroep struweelbeplanting aangeplant. Het overige deel wordt ingezaaid met een niet-productief grasmengsel, vermengd met een bloemenmengsel. Het onderhoud bestaat in eerste instantie (in de eerste 2 jaar) uit het 1x per jaar laten maaien van het gras, en op termijn (na 5 jaar) uit in fasen snoeien dat door de Natuurgroep zal worden gedaan. Ontwerp van de poel aan de Gemondsedijk

Realisatie van het project
De bedoeling was om dit project begin 2016 te realiseren, met aanplant en inzaaien in het vroege voorjaar van 2016.

We hebben vertraging opgelopen omdat pas bij aanvang van het project bleek dat voor het graven van de poel van genoemde grootte een omgevingsvergunning nodig was. Bij de aanvraag bleek vervolgens dat de plaats van de poel op de rand ligt van een gebied dat geldt als archeologisch beschermd (archeologische verwachtingswaarde 2), waardoor een archeologisch onderzoek plaats moest vinden. Pas later bleek dat dit onderzoek moest worden uitgevoerd door een hiertoe gespecialiseerd bureau. De kosten hiervoor waren niet in onze begroting opgenomen.

Intussen is het archeologisch onderzoek, geïnitieerd en betaald door de gemeente, afgerond. Het onderzoek hield in dat er bureauonderzoek plaatsvond en dat er grondboringen gedaan zijn. De uitslag was dat er geen reden is aan te nemen dat er op de plaats van de poel archeologische resten zullen zijn. Dit betekende dat de vergunning in oktober kon worden aangevraagd en ook werd verleend. Na de verplichte 6 weken wachttijd als bezwaartermijn kunnen we vanaf eind november 2016 beginnen met het graven van de poel.

Het graven wordt uitbesteed aan het Gemondse Loonbedrijf Gaakeer. Bij het graven zullen mensen van de archeologiewerkgroep van de Gemondse heemkundevereniging “den Hogert” aanwezig zijn om te zien of er voor hen iets interessants te zien is. In februari/maart 2017 zal de Natuurgroep de aanplant verzorgen en in april 2017 zal Loonbedrijf Gaakeer vervolgens de overige plekken inzaaien.

Project sponsors
Dit project is mede mogelijk gemaakt door onze sponsors, de Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcodeloterij, en de medewerking van het Brabants Landschap en Waterschap De Dommel.