headerfoto

Vogelwerkgroep 2017

    home > Vogelwerkgroep >  Vogelwerkgroep 2017 >

Excursie naar het Bossche Broek / Zuiderplas
Verslag 2 december 2017

Vertrek: 08.00 uur, per fiets vanaf Buitenlokaal BL Haanwijk.
Doel: Ransuil en Barmsijzen spotten in Bossche Broek / Zuiderplas.
Aanwezig: 4 enthousiaste Vogelaars.

De vier “niet in Sinterklaas gelovende die-hards die aan de excursie deelnamen”, werden op deze frisse zaterdagmorgen ontvangen in een mistige Bossche Broek. Niet ideaal voor het spotten van vogels, maar toch….

Op deze excursie hebben we toch nog ca. 28 soorten vogels gespot, waarvan 3 nieuwe.

Na 14 “kijkdagen” komt ons totaal voor 2017 daarmee op 129 soorten.

In één berkenboom nabij de Zuiderplas hebben we maar liefst 6 ransuilen waargenomen.

Ransuilen staan op de rode lijst en in Nederland zijn maar ca. 5.000 broedparen.

   Catch of the Day:
   De Ransuil

  Kenmerken:
 • Bovenzijde verenkleed is bruin van met een tekening van lichtere vlekken
 • Onderzijde is lichter en bedekt met onregelmatige lengtestrepen
 • De ogen bevinden zich aan de voorkant van de kop, zijn groot en omgeven door een krans van veertjes
 • De kop is breed en bevindt zich recht boven het lichaam
 • Op de kop bevinden zich rechtopstaande oorpluimen
      (foto: Jef van Veldhoven)

   Omschrijving
Net als alle andere uilen heeft ook de ransuil een gezichtssluier van kleine veertjes. Door de lange oorpluimen is de ransuil goed te onderscheiden van de meeste andere uilen. Ook de ransuil is vooral in de schemering en 's nachts actief. De vogel jaagt dan bij voorkeur op grotendeels open terrein op prooidieren zoals muizen en kleine vogels. Overdag slaapt de ransuil in een boom, meestal dicht bij de stam.

De ransuil overwintert in groepen van enkele tientallen exemplaren in boomgroepen op bijvoorbeeld begraafplaatsen of in parken, deze overwinterplaatsen worden vaak jaren achter elkaar gebruikt. De meeste ransuilen verblijven het hele jaar in hetzelfde gebied, maar vogels uit Noord-Europa trekken over een korte afstand naar het zuiden.

  Wetenswaardigheden:
 • Mooie waarneming kun je delen via Facebook Natuurwaarnemingen Natuurgroep Gestel!
 • Verder in onze planning:
  Januari: Brainstormen VNG-agenda 2018.
  April 2018, verwelkomen trekvogels aan kust in Zeeland (voor de vroege vogels).
  Na broedseizoen 2018, excursie Bijeneter in Limburg/Grensregio of langs De Roer.
  November 2018, excursie Kraanvogels spotten tijdens trek (Noord Limburg/De Peel).
  Excursie Uilen
  Excursie IJsvogel

   Volgende wandeling:
Mogelijk dat we op korte termijn nog Barmsijzen en/of Grote Kruisbekken gaan spotten. Wij houden U op de hoogte.
In januari gaan we plannen maken voor de in 2018 te ondernemen activiteiten van VNG. Na een korte wandeling over Haanwijk willen we onder het genot van een kop koffie de wensen/agenda voor 2018 bespreken. De exacte datum geven wij U nog door.
Heeft U nog suggesties? Laat het ons weten.

Vogels spotten in de Brabantse BiesBosch
Verslag 14 oktober 2017

Vertrek: 07.00 uur Parkeerplaats De Huif.
Doel: Vogels spotten in de Brabantse Biesbosch.
Aanwezig: 5 enthousiaste Vogelaars, waaronder 1 gast van buiten Vogelwerkgroep.

Op deze vogelwandeling hebben we maar liefst ca. 48 soorten vogels gespot, waarvan 5 nieuwe.
Na 13 “kijkdagen” komt ons totaal voor 2017 daarmee op 126 soorten.

De deelnemers van deze tweede excursie naar de Biesbosch werden getrakteerd op een lekker zonnetje. Toen we ook de zeearend nog in ons vizier kregen, kon onze dag al niet meer stuk.
Wij keken naar de Zeearend, die rustig in een boomtop zat te onthaasten, en de Zeearend keek naar ons.
Wie was wie nu aan het spotten?
Een halfuurtje later zagen we deze imposante roofvogel ook nog overvliegen.

  Catch of the Day:
 • Nog napratend over de Zeearend hoorden we de Waterral. We hebben hem niet gezien, maar toch…..

De waterral
  Kenmerken
 • De kop, borst en onderzijde zijn donkergrijs van kleur
 • De bovenzijde is bruin met een donkere tekening
 • Op het achterste deel van de flanken bevinden zich zwart-witte banden
 • De snavel is lang en rood gekleurd

   Omschrijving:
De waterral komt voornamelijk voor in dichtbegroeide moerassen en heeft zich uitstekend aangepast aan het leven in deze gebieden. Het lichaam van de waterral is zijdelings enigszins afgeplat, zodat de vogel zich makkelijk langs rietstengels kan bewegen. Bij gevaar vliegt de vogel soms over korte afstanden weg, maar zoekt toch het liefst de beschutting van het riet op. Vooral jonge vogels zijn te verwarren met het waterhoen, maar bij volwassen vogels vallen onmiddellijk de bruine rug en de lange snavel op. De vogels laten zich weliswaar niet vaak zien, maar maken hun aanwezigheid geregeld duidelijk door een kenmerkend, gillend geluid, dat een aantal keer steeds zwakker herhaald wordt.
Ook het nest wordt gebouwd in dicht riet, meestal vlak boven het water. In de winter wordt de Nederlandse populatie uitgebreid met overwinterende exemplaren uit Oost-Europa. Alleen bij strenge vorst trekken de meeste vogels verder naar het zuiden. De waterrallen die in Nederland achterblijven zijn in deze perioden wel vaker te zien, omdat de vogels gedwongen worden om groter water op te zoeken dat nog niet dichtgevroren is.

Sebastiaan kreeg een melding dat een Bladkoning was gespot in het Heempark bij de Zuiderplas in ’s-Hertogenbosch. Dus daar op de terugweg ook nog maar eens even ons geluk beproeven.
We hebben de Bladkoning helaas niet gezien of gehoord. We hebben wel Jaap van onze Vogelwerkgroep waargenomen. Die was kennelijk op dezelfde melding afgekomen.
Dus niet gespot maar toch maar even de kenmerken omdat deze vogel zo bijzondere is.

De bladkoning

  Kenmerken
 • Kop met opvallende, gelige wenkbrauwstreep
 • Bovenzijde van het verenkleed is mosgroen met 2 opvallend gelige vleugelstrepen
 • Vuilwitte onderdelen en bleekroze poten
 • Lijkt op Tjiftjaf, Goudhaan, Pallas Boszanger.

   Omschrijving:
Leefgebied in Nederland in gemengd- en loofbos, vaak halfopen, of struiken, waar veel insecten te vinden zijn. Vaak langs kust maar soms ook in parken en tuinen. Broedt vanaf de West-Russische taiga net ten westen van het Oeral-gebergte verder oostelijk bijna in geheel Rusland. In broedgebied tussen 1000 en 2400 meter hoogte in gemengde opstand van berk, wilg, populier en zilverspar.
   Voedsel
Een brede selectie van ongewervelden, zoals springstaarten, vliegen, bladluizen, krekels, spinnen en dergelijke.
   Vogeltrek
Lange-afstandstrekker, in Nederland bij uitstek bekend als trekvogel van eind september tot eind oktober, met name aan de kust. Reguliere trekroute van Rusland naar het vasteland van Zuidoost-Azië en Taiwan. Waarom er zoveel bladkoningen in Noordwest-Europa verschijnen in het najaar is (nog) onbekend.

   Wetenswaardigheden:
 • Mooie waarneming kun je delen via Facebook Natuurwaarnemingen Natuurgroep Gestel!
 • Verder in onze planning:
  Excursie Bijeneter na het broedseizoen in Limburg/Grensregio of langs De Roer.
  Excursie november spotten Kraanvogels tijdens trek (Noord Limburg/De Peel).
  Excursie Uilen
  Excursie IJsvogel

   Volgende wandeling:
Datum:
Nog niet bekend.
Doel    : Heeft U nog wensen? Laat het ons weten, anders vullen wij het voor U in.

Vogelwandeling de Biesbosch
Verslag 2 sept 2017.

vertrek 7 uur, Parkeerplaats De Huif.
Vogels spotten in de Brabantse Biesbosch.
Aanwezig: 7 enthousiaste Vogelaars.

Op deze vogelwandeling hebben we maar liefst ca. 33 soorten vogels gespot, waarvan 17 nieuwe.
Na 12 “kijkdagen” komt ons totaal voor 2017 daarmee op 119 soorten.

Dit was de eerste excursie na de vakantie.
Hoewel enkele geluksvogels nog op vakantie zijn of deze nog tegoed hebben, gaan we geleidelijk onze 2-wekelijkse excursies weer oppakken.

Catch of the Day:
·   Kijkend naar het (lege) nest van de Visarend, zagen we plotseling de andere vogels massaal wegvliegen. We waren één van de gelukkigen die de Zeearend aan zagen komen vliegen.


DE ZEEAREND

  Kenmerken
 • Verenkleed is donkerbruin van kleur
 • Kop is lichter gekleurd
 • De haaksnavel is fors en geel van kleur
 • De staart is kort en wit van kleur
 • De vleugels zijn in de vlucht rechthoekig en sterk gevingerd

Omschrijving:
Met een spanwijdte van bijna 2,5 meter is de zeearend één van de grootste Nederlandse vogels. In de vlucht is de zeearend goed te herkennen aan de rechthoekige vleugels met losstaande veren aan de uiteinden. In de vlucht vallen ook de korte, witte staart en de ver uitstekende kop op. De vogel vliegt vaak laag over het water en houdt in de zweefvlucht beide vleugels horizontaal. De zeearend bouwt van takken een groot nest in de top van een boom, maar soms ook op de rotsen. De zeearend is in Europa mede door invloed van de mens een erg zeldzame roofvogel geworden. In Midden-Europa wordt tegenwoordig veel gedaan om de zeearend als broedvogel te beschermen. Mede door deze maatregelen breidt het broedgebied van de zeearend zich steeds verder uit en in 2006 broedde de zeearend voor het eerst in Nederland.

Bijvangst(en):

 • Maar liefst 17 nieuwe soorten
 • Citroenlieveheersbeestje
 • Oranje luzernevlinder
 • ‘t Blauwtje

Wetenswaardigheden:

 • Nogmaals, mooie waarneming kun je delen via Facebook Natuurwaarnemingen Natuurgroep Gestel!
 • Op dinsdag 12 september organiseert Natuurgroep Gestel een lezing over vogels. De lezing wordt gegeven door dhr. Ruud van Dongen en vindt plaats in De Huif. Aanvang 20.00 uur.
 • Verder in onze planning:
  • Excursie Bijeneter na het broedseizoen in Limburg/Grensregio of langs De Roer.
  • Excursie november spotten Kraanvogels tijdens trek (Noord Limburg/De Peel).
  • Excursie Uilen
  • Excursie IJsvogel

Volgende wandeling:
Datum:
Nog niet bekend.
Doel    : Heeft U nog wensen? Laat het ons weten, anders vullen wij het voor U in.

Vogelwandeling Venrode
Verslag 8 juli 2017.

Vertrek: 7.00 uur Parkeerplaats De Huif.
Doel: Vogels spotten Venrode.
Aanwezig: 7 Vogelaars.

Op deze vogelwandeling hebben we ca. 21 soorten vogels gespot.
Na 10 “kijkdagen” blijft ons totaal op 103 soorten (klik hier voor de lijst met alle gespotte vogels).

Met 7 vogelaars op de fiets naar het mooie Venrode.
De laatste excursie voor de vakantie.

De vogels laten zich nu wat minder horen en zien, en mede vanwege de vakantie hebben afgesproken een pauze van 6 weken in te lassen.
Als in de tussentijd iemand spontaan een uitstapje wil maken om vogels te spotten, kan hij de leden van onze vogelwerkgroep via onze groeps-app of email uitnodigen mee te gaan.
Vakantiefoto’s van mooie waarneming kun je altijd delen via Facebook Natuurwaarnemingen Natuurgroep Gestel via de link: https://m.facebook.com/groups/338518489884580

Toch nog 21 soorten waargenomen…….. waaronder de Wielewaal.

Catch of the Day:
·   De Zanglijster en de Wielewaal.


De zanglijster

  Kenmerken
 • De bovenzijde van het verenkleed is bruin
 • De onderzijde is vaalwit en bedekt met bruine pijlachtige vlekken
 • De onderzijde van de vleugels is geelbruin

foto: Jef van Veldhoven

Omschrijving:
Het gedrag van de zanglijster doet denken aan dat van de merel, terwijl het verenkleed meer lijkt op dat van de grote lijster dan het geheel bruine of zwarte verenkleed van de merel. De grote lijster is duidelijk groter en heeft ronde in plaats van pijlvormige vlekken op de onderzijde. Een vliegende zanglijster valt op door de lichtbruine onder-vleugels, die bij de grote lijster wit van kleur zijn.

De zang van de zanglijster is ritmisch en bestaat uit korte strofen die enkele keren herhaald worden. Het voedsel bestaat onder andere uit wormen en slakken. De vogel gebruikt een steen om de slakkenhuisjes op kapot te tikken. De vogel gebruikt hiervoor meestal dezelfde steen, zodat uiteindelijk een verzameling kapotte slakkenhuisjes rondom de steen te zien zal zijn. Tijdens het zoeken naar voedsel rent de zanglijster telkens korte stukjes, om vervolgens stil te blijven staan en in opgerichte houding om zich heen te kijken.

Hoewel een groot gedeelte van de populatie in de winter naar het Middellandse-Zeegebied trekt, overwinteren met name zanglijsters uit dorpen en steden soms ook in Nederland.


Bijvangst(en):


Wetenswaardigheden:
·    Nogmaals; Vakantiefoto’s van mooie waarneming kun je delen via Facebook Natuurwaarnemingen Natuurgroep Gestel!
·    Sebastiaan heeft de folders klaar voor één of meerdere excursies naar de Brabantse Biesbosch. Kent U belangstellenden? Laat het ons weten!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
·    Verder in onze planning:
Excursie september naar de Brabantse Biesbosch, op zoek naar de Visarend / Zeearend.
Excursie Bijeneter na het broedseizoen in Limburg/Grensregio of langs De Roer.
Excursie november spotten Kraanvogels tijdens trek (Noord Limburg/De Peel).
Excursie Uilen
Excursie IJsvogel

Volgende wandeling:
Datum:
Zaterdag 19 augustus, verdere informatie volgt.
Doel    : Heeft U nog wensen? Laat het ons weten, anders vullen wij het voor U in.

Vogels kijken in een landschapstuin nabij Beukenhorst in Vught.
Verslag 28 juni 2017

Vertrek: 19.00 uur Parkeerplaats De Huif.
Doel: Spotten vogels landschapstuin.
Aanwezig: 9 Vogelaars.

Op deze vogelwandeling hebben we ca. 11 soorten vogels gespot.
Na 9 “kijkdagen” blijft ons totaal op 103 soorten.
(klik hier voor de lijst met alle gespotte vogels)

Tsja, een voorstel van Nel…. vogels tellen in een landschapstuin nabij Beukenhorst in Vught.
Hoe spannend kan het zijn….
We wisten niet goed wat we ons daarbij moesten voorstellen, was voor ons ook nieuw.
Vogels spotten in een landschapstuin…
Welnu, we werden aangenaam verrast. Niet alleen door de meer dan gastvrije ontvangst van Peggy en Casper, maar vooral door die tuin. Die tuin, die tuin en die rust. Die tuin…. waarin iedere zichzelf respecterende natuurliefhebber, vogelaar of baardman zichzelf verliest…. Alleen maar van kan dromen.
Met twee honden die precies deden wat ze moesten doen….
De “brabantse gastvrijheid“.
De tuin bestaat grotendeels uit een mooi, bloemrijk grasveld waar het Paarse Knoopkruid nu de boventoon voert. In de tuin lag ook een door struiken omgeven poel, met een zoom van diverse waterplanten.
De tuin grenst aan landgoed Beukenhorst. Van daar uit vlogen de vogels heen en weer. Ook dieren als marterachtigen worden hier waargenomen. Sebastiaan heeft het plan opgevat (en daar toestemming voor gekregen) om hier zijn zelfgebouwde marterkast met camera op te hangen. Wij zijn benieuwd naar het resultaat.

We voelden ons bevoorrrecht in deze tuin vogels te mogen spotten. Alles klopte.
Spectaculair??? Jazeker, maar anders….… we willen graag meer Landschapstuinen bezoeken.

Catch of the Day:
·   De Distelvink (want daar kwamen we voor).

Foto Jef van Veldhoven

Distelvink.

  Kenmerken
 • De rug is bruin van kleur
 • De buik is gedeeltelijk wit en gedeeltelijk bruin van kleur
 • Het gezicht is rood, omgeven door een brede witte rand
 • De nek is zwart van kleur
 • Over de vleugel loopt een brede gele streep

Omschrijving:
De putter is door de bont gekleurde kop van zowel het mannetje als het vrouwtje een onmiskenbare vogel die met geen enkele andere vogel te verwarren is. In de vlucht valt vooral de brede, gele vleugelstreep over de verder zwarte vleugel op. Ook de zang van de putter is duidelijk herkenbaar en bestaat uit een snelle opeenvolging van korte, gevarieerde tonen. De putter laat de zang vooral in de vlucht te horen.

Buiten de broedtijd wordt de putter vaak in groepjes gezien in de buurt van distels. Om deze reden wordt de putter ook wel distelvink genoemd. De snavel van de putter is lang voor een vinkachtige, zodat de vogel makkelijk bij de zaden van distels en klissen kan komen, hierbij hangt de putter vaak ondersteboven.

Bijvangst(en):

Wetenswaardigheden:
· Sebastiaan heeft inmiddels de folders klaar voor één of meerdere excursies naar de Brabantse Biesbosch. Kent U belangstellenden? Laat het ons weten!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
· Verder in onze planning:
Excursie september naar de Brabantse Biesbosch, op zoek naar de Visarend / Zeearend.
Excursie Bijeneter na het broedseizoen in Limburg/Grensregio of langs De Roer.
Excursie november spotten Kraanvogels tijdens trek (Noord Limburg/De Peel).
Excursie Uilen
Excursie IJsvogel

Volgende wandeling:
Datum: Zaterdag 8 juli, verdere informatie volgt.
Doel: Heeft U nog wensen? Laat het ons weten, anders vullen wij het voor U in.

Vogelwandeling van 24 juni

Vertrek: 07.00 uur Parkeerplaats De Huif.
Doel: Spotten vogels Maashorst.
Aanwezig: 7 Vogelaars.

Op deze vogelwandeling hebben we ca. 28 soorten vogels gespot.
Na 8 “kijkdagen” komt ons totaal daarmee op 103 soorten.
(klik hier voor de lijst met alle gespotte vogels)
Wisenten zijn dan wel geen vogels, maar toch één van de hoofdredenen om dit keer af te reizen naar de Maashorst. Naast een 10-tal Wisenten met kalfjes, hebben we o.a. waargenomen de Geelgors, Torenvalk, Gekraagde Roodstaart, Boomleeuwerik, Kleine Plevier en de Veldleeuwerik.

Catch of the Day:
- Kudde Wisenten (laten zich niet zo makkelijk vangen)
- De Kruisbek

De Kruisbek.

  Kenmerken
 • De punten van de snavel kruisen elkaar
 • Het mannetje is roodbruin van kleur
 • De vleugels en de staart van het mannetje zijn donker gekleurd
 • Het verenkleed van het vrouwtje is olijfkleurig

Omschrijving:
Bij de kruisbek hebben het mannetje en het vrouwtje een verschillende kleur, maar lijken verder wel op elkaar. Het mannetje heeft een steenrode kleur, terwijl het verenkleed van het vrouwtje grijsgroen is. Het meest kenmerkende aan het uiterlijk van de kruisbek is echter de gekruiste snavel, waarmee de vogel zaden uit de kegels van naaldbomen kan halen. De kruisbek leeft dan ook met name in naaldbossen. In de vlucht is de kruisbek te herkennen aan de golvende vlucht.
De roep is een typerend klip, klip, dat vaak in snelle series te horen is.

Het voedselaanbod is bepalend voor de periode waarin de kruisbek broedt. Hoewel de meeste vogels in de eerste maanden van het jaar beginnen met broeden kunnen vrijwel het hele jaar door jongen grootgebracht worden, iets dat uitzonderlijk is voor een Nederlandse vogel.

Bijvangst(en):

 • Kudde Wisenten (laten zich lastig vangen)
 • Zandblauwtje
 • Jacobskruiskruid
 • St. Janskruid

Wetenswaardigheden:
· Sebastiaan heeft inmiddels de folders klaar voor één of meerdere excursies naar de Brabantse Biesbosch. Kent U belangstellenden? Laat het ons weten!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
· Verder in onze planning:
Excursie september naar de Brabantse Biesbosch, op zoek naar de Visarend / Zeearend.
Excursie Bijeneter na het broedseizoen in Limburg/Grensregio of langs De Roer.
Excursie november spotten Kraanvogels tijdens trek (Noord Limburg/De Peel).
Excursie Uilen
Excursie IJsvogel

Volgende wandeling:
1. Woensdag 28 juni naar de Groensteeg in Vught (bij landgoed Beukenhorst).
Vertrek om 19.00 uur vanaf De Huif.
2. In principe zaterdag 8 juli, verdere informatie volgt.
Heeft U nog wensen? Laat het ons weten, anders vullen wij het voor U in.

Vogelwandeling van 10 juni

Vertrek: 07.00 uur Parkeerplaats De Huif.
Doel: Spotten vogels in het Wijboschbroek.
Aanwezig: 4 Vogelaars.

Op deze vogelwandeling hebben we 25 soorten vogels gespot.
Na 8 “kijkdagen” komt ons totaal daarmee op 95 soorten (klik hier voor de lijst met gespotte vogels)
Er waren dit keer 4 vogelaars aanwezig en we vertrokken om 7 uur van de Huif naar het Wijboschbroek.
In eerste instantie werden we in het bos lek gestoken door de vele muggen.
Ondanks de muggen hebben we toch een leuke en vruchtbare route gelopen.
We hoorden de Wielewaal, maar die kon helaas niet worden gespot.
Vooral de Spechten en de Kleine karakiet trokken onze aandacht.

Catch of the Day:
De Kleine Bonte Specht.


KLEINE BONTE SPECHT

  Kenmerken
 • Bovenzijde verenkleed zwart met een witte tekening
 • Onderzijde wit van kleur
 • Vleugels zijn wit gebandeerd
 • Anaalstreek lichtrood van kleur
 • Kruin van het mannetje is rood met een zwarte rand
Omschrijving:
Net als de in Nederland meer algemene grote bonte specht is ook de kleine bonte specht aangepast op een leven in de bomen. Van de tenen zijn er twee naar voren en twee naar achteren gericht, zodat de vogel makkelijk langs boomstammen kan klimmen. De staart is stevig en wordt door de vogel als ondersteuning gebruikt.

foto: Jef van Veldhoven

De kleine bonte specht lijkt sterk op twee andere in Nederland voorkomende spechten, namelijk de grote bonte specht en de middelste bonte specht. De kleine bonte specht onderscheidt zich van de grote bonte specht door het ontbreken van de grote schoudervlekken. Verder is de kruin van het mannetje geheel rood, terwijl het mannetje van de grote bonte specht alleen een rood vlekje op het achterhoofd heeft. Het mannetje van de middelste bonte specht heeft geen zwarte rand langs het rood van de kruin.

Wetenswaardigheden: - Sebastiaan is druk in de weer met het voorbereiden van één of meerdere excursies naar de Brabantse Biesbosch.
Kent U belangstellenden? Laat het ons weten!

In onze planning:
- Excursie september naar de Brabantse Biesbosch, op zoek naar de Visarend / Zeearend.
- Excursie Bijeneter na broedseizoen in Limburg/Grensregio of langs De Roer.
- Excursie november spotten Kraanvogels tijdens trek (Noord Limburg/De Peel).
- Excursie Uilen
- Excursie IJsvogel

Volgende wandeling: Datum: Zaterdag 24 juni

Vogelwandeling van 1 juni

Route: Vertrek 08.30 uur vanaf Parkeerplaats De Huif.
Doel: Spotten van de Kwartel, Patrijs en de Nachtzwaluw bij Hengstven te Helvoirt.
Aanwezig: 9 Vogelaars.

Door ons gespot:
Op deze vogelwandeling hebben we 16 vogelsoorten gespot, waarmee ons totaal na 7 “kijkdagen” op 93 soorten komt (klik hier voor de lijst met gespotte vogels). De Kwartel en Patrijs zijn door ons niet gespot.

Catch of the Day:
De Nachtzwaluw (Rode Lijst).
Omdat we toestemming hadden om tot max. 22.30h in het gebied te verblijven, hebben we deze bijzondere zwaluw alleen gehoord. Toch een bijzondere waarneming. Wordt vervolgd.
De Nachtzwaluw, ook wel Geitenmelker genoemd, “is mooi van lillikigheid”.


De Nachtzwaluw

  Kenmerken
 • Bovenzijde is bruin van kleur met een witte tekening
 • Onderzijde is bruin en gestreept
 • Bij het mannetje bevinden zich witte vlekken op de vleugeluiteinden en het uiteinde van de staart
Omschrijving
Het verenkleed van de nachtzwaluw heeft een bruine kleur met een witte tekening, waardoor de vogel nauwelijks zichtbaar is op een ondergrond zoals boomschors of bladeren. De nachtzwaluw is alleen actief in de schemering en 's nachts. De vogel maakt overdag gebruik van de schutkleur door zich tegen de grond of een boomtak te drukken.
Het voedsel van de nachtzwaluw bestaat vrijwel alleen uit insecten, die in de vlucht gevangen worden, hiervoor kan de snavel erg ver opengesperd worden. De vogel is in Nederland sterk achteruit gegaan en broedt nog maar in weinig streken. In de winter trekt de vogel naar Afrika.
Een oude naam voor de nachtzwaluw is geitenmelker, omdat men dacht dat de vogel 's nachts bij schapen en geiten melk dronk. De nachtzwaluw had deze reputatie te danken aan de wijd open te sperren snavel en het verscholen leven dat de vogel leidt.

Overige Waarnemingen / Bijvangst:
Veel reeën,
Kievit met kuikens onder de vleugels.
Vossenhol aan de slootkant.

Wetenswaardigheden:

 • Van Natuurwerkgroep Liempde kregen wij het verzoek aan U door te geven dat zij op zondag 11 juni 2017 een vogelexcursie door de Scheeken organiseren. Iets voor U?
 • Verder in onze planning:
  Excursie september naar de Brabantse Biesbosch, op zoek naar de Visarend / Zeearend.
  Excursie Bijeneter na broedseizoen in Limburg/Grensregio of langs De Roer.
  Excursie november spotten Kraanvogels tijdens trek (Noord Limburg/De Peel).
  Excursie Uilen
  Excursie IJsvogel
 • Caprimulgus Europaeus (Nachtzwaluw) is dus een geitenmelker.
 • Prunella Modularis (Heggenmus) is gewôn ’n Blauwleggertje
  Parus Major (Koolmees) is eigeluk gewôn ’n ander woord veur Biediefke.

Volgende wandeling:
Datum: Zaterdag 10 juni, verdere informatie volgt.

Vogelwandeling van 27 mei

Route: Vertrek 07.00h vanaf Buitenlokaal BL Haanwijk 4a.
Doel: Spotten Spotvogel, Kleine Karakiet en Bosrietzanger Haanwijk/Sterrenbos.
Aanwezig: 8 Vogelaars

Door ons gespot:
Op deze vogelwandeling hebben we ca. 26 vogels gespot, waarmee ons totaal na 6 “kijkdagen” op 175 komt (klik hier voor de lijst met gespotte vogels).

Catch of the Day:
De Spotvogel (Rode Lijst).
Ook de Bosrietzanger is een bijzondere waarneming.


De Spotvogel

  Kenmerken
 • Bovenzijde verenkleed is grijsgroen van kleur
 • Onderzijde is licht geel
 • Er is een dunne lichte wenkbrauwstreep aanwezig
 • De poten zijn blauw-grijs

(foto: Jef van Veldhoven)
Omschrijving
Net als veel andere zangers is de spotvogel een schuwe vogel die voornamelijk in dicht struikgewas te vinden is. De spotvogel is onder andere door de lichtgele onderzijde en de opmerkelijk lange snavel van verwante soorten te onderscheiden. Spotvogels zijn ook te herkennen aan de zeer luide, afwisselende zang, die vrijwel altijd vanuit het struikgewas voorgedragen wordt en waarin luide tonen afgewisseld worden met dalende tonen. De spotvogel kan de zang van tientallen vogels imiteren, waaronder vaak die van de kleine karekiet, de rietzanger, de putter en de merel.
Het nest wordt een eind boven de grond gebouwd tussen een aantal takken en bestaat voornamelijk uit gras en wortels. De vogel broedt vrijwel overal in Midden- en Noord-Europa en overwintert in de tropen van Afrika.


De Bosrietzanger

  Kenmerken
 • Bovenzijde verenkleed olijfbruin
 • Onderzijde geelachtig
 • De keel is wit
 • Onduidelijke wenkbrauwstreep aanwezig

Omschrijving
De bosrietzanger is net als andere rietzangers een onopvallende vogel die uitstekend in staat is om langs verticale rietstengels te klimmen. De vogel is moeilijk te onderscheiden van de kleine karekiet. Het beste kenmerk is de luide en variabele zang. De bosrietzanger imiteert ook veel andere vogels, zoals de merel en verschillende soorten mezen.
De vogel broedt in verschillende soorten riet, niet alleen langs water, maar ook in drogere gebieden. Het nest wordt vastgemaakt aan enkele verticale rietstengels of takken en bevindt zich nooit boven het water. Allerlei delen van rietplanten worden in het nest verwerkt, zodat uiteindelijk een komvormig geheel ontstaat.

Overige Waarnemingen / Bijvangst:
Drie reeën,
Smeerwortel wilde-planten.nl/gewone smeerwortel.htm
Dalkruid wilde-planten.nl/dalkruid.htm
Phacelia wildebloemen.info/pages bloemen/P/phacelia.php

Wetenswaardigheden:

 • Wij zijn voornemens om a.s. donderdag 1 juni een “avondvogelspotwandeling” naar het Hengstven bij Biezenmortel te organiseren. De Kwartel, Patrijs en Nachtzwaluw staan dan op onze “menukaart”.
  Samenkomst 21.00h op de parkeerplaats van De Huif, Hortensiastraat te St. Michielsgestel.
  Vandaar carpoolen we naar het Hengstven (langs A65, 20 min. rijden).
  Tip van die avond: “Antimugspul”.
  natuurmonumenten.nl/nieuws/koekoeksbloemen- kikkers-en-patrijzen-in-het-brabantse-hengstven
 • Verder in onze planning:
  Excursie september naar de Brabantse Biesbosch, op zoek naar de Visarend / Zeearend.
  Excursie Bijeneter na broedseizoen in Limburg/Grensregio of langs De Roer.
  Excursie november spotten Kraanvogels tijdens trek (Nrd. Limburg/De Peel).
  Excursie Uilen
  Excursie IJsvogel
 • Op donderdag 8 juni de officiële opening is van het museum “Romeins Halder” in de Wederopbouwschuur van BL op Haanwijk (tegenover ingang theehuisje).

Volgende wandeling:
Datum:
Donderdag 1 juni om 21.00h, verdere informatie volgt.
Doel: Spotten van Kwartel, Patrijs en Nachtzwaluw

Vogelwandeling van 13 mei

Route: Vertrek 06.30 uur vanaf Parkeerplaats De Huif (carpoolen).
Doel: Wielewaal en Boomvalk spotten in de Kampina.
Aanwezig: 10 Vogelaars.

Door ons gespot:
Op deze “prachtig geslaagde” vogelwandeling hebben we ca. 23 vogels gespot, waarmee ons totaal na 5 “kijkdagen” op 149 komt. (klik hier voor de lijst met gespotte vogels)

Catch of the Day:
Unaniem, zonder enige twijfel op de 1e, 2e en 3e plaats de Wiele-Wiele-waal.
Als goede 4e willen we toch ook de Gekraagde Roodstaart onder de aandacht brengen.


DE WIELEWAAL

  Kenmerken
 • Verenkleed mannetje heldergeel
 • Vleugels en staart van mannetje zijn zwart
 • Verenkleed vrouwtje meer geelgroen aan bovenzijde en vaalwit met donkere lengtestrepen aan onderzijde
 • De vleugels en staart van het vrouwtje is niet zwart, maar wel donkerder dan de rest van het verenkleed.
Omschrijving
Door het heldergele verenkleed met de zwarte vleugels is de wielewaal met geen enkele andere vogel te verwarren. Het vrouwtje is minder opvallend, maar heeft wel dezelfde verdeling in het verenkleed. Wielewalen leven voornamelijk in de kruinen van hoge loofbomen en zijn daardoor ondanks het felle verenkleed van het mannetje zelden te zien. De roep van het mannetje is een typisch fuudidelioo. De vogel vliegt met een snelle vlucht van boom naar boom, waarbij het laatste gedeelte met gesloten vleugels afgelegd wordt.

Leuk te weten: “Mantelzorg” is onder wielewalen heel gewoon; jongen van het vorige jaar helpen bij het uitbroeden en voeden van jongen van de nieuwe generatie.


DE GEKRAAGDE ROODSTAART

  Kenmerken
 • Bovenzijde mannetje is grijs
 • Onderzijde mannetje oranje
 • Voorhoofd mannetje is wit, terwijl de keel en de wangen zwart zijn
 • Vrouwtje is grijsbruin
 • Stuit en staart van beide geslachten zijn roestbruin van kleur

   gekraagde roodstaart, foto: Jef van Veldhoven

Omschrijving
De gekraagde roodstaart is vaak in een rechtopstaande positie zittend te zien op een uitkijkpost, waarbij de staart voortdurend trilt. Vanaf deze uitkijkpost jaagt de vogel op insecten die op de grond gevangen worden.

Bijzondere Waarnemingen:
Twee vossen, enkele reeën en Jef (had zich afgemeld maar kwam alsnog).

Wetenswaardigheden:

 • Na aankomst op de parkeerplaats aan de Kempenseweg te Boxtel wilde Michel een enthousiast betoog houden over zijn waarnemingen in de Kampina, opgetekend in een prachtig boek (voor de liefhebber; er zijn er nog een klein aantal beschikbaar). Zijn betoog werd echter wreed verstoord door de prachtige, alle aandacht opeisende roep/zang van de Wielewaal.
 • Op Zaterdag 20 mei is er om 06.00 uur weer een Vroege vogelwandeling op Haanwijk. Gids deze ochtend is Rien van der Steen, natuurliefhebber “met een speciaal plekje in zijn hart voor vogels”. Verzamelen Haanwijk 4a, Buitenlokaal Brabants Landschap.
 • Michel ons aanspoorde om vooral ook jeugdige vogelaars te enthousiasmeren zich bij ons aan te sluiten. Waarvan akte.
 • Op donderdag 8 juni is de officiële opening van het museum “Romeins Halder” in de Wederopbouwschuur van BL op Haanwijk (tegenover ingang theehuisje).
 • Sebastiaan heeft veel enthousiaste reacties gehad na afloop van "de Wielewaal Expeditie".

Vogelwandeling van 29 april

Route: Vertrek 06.30 uur vanaf Buitenlokaal BL of 07.00 uur Parkeerplaats Moerputten/Gement.
Wandelexcursie over Dijk/Moerputtenbrug en via de Vughtse Gement terug naar Parkeerplaats.

Met 5 spotters op pad met als doel het spotten van “steltjes en trekvogels”.
Door ons gespot:
Maar liefst ca. 50 vogels, waarmee ons totaal na 4 “kijkdagen” op 124 verschillende vogels is gekomen (klik hier voor de lijst met gespotte vogels).

Catch of the Day:
Om een slaande ruzie te voorkomen, hebben we deze keer ervoor gekozen voor three catches of the Day, te weten;

DE TUINFLUITER
Kenmerken

 • Bovenzijde verenkleed is grijsbruin
 • Onderzijde is lichter van kleur
 • Poten zijn donkergrijs
Omschrijving
De tuinfluiter is een onopvallende vogel die zich maar weinig laat zien. De vogel is geheel grijsbruin van kleur en houdt zich voornamelijk schuil in dicht struikgewas. Tuinfluiters zijn dan ook het best te herkennen aan de lang aangehouden zang die veel lijkt op die van de merel. De zang van de tuinfluiter is echter sneller en onafgebroken.
Het nest van de tuinfluiter is groot en wordt laag in de struiken gebouwd. Het voedsel bestaat 's zomers voor een groot deel uit insecten. De tuinfluiter overwinter ten zuiden van de Sahara en om voldoende energie voor de lange trek op te doen worden in het najaar ook veel bessen gegeten.

DE LEPELAAR
Kenmerken

 • Verenkleed voornamelijk wit, zomerkleed met een gele borstband
 • Snavel is zwart met een geel uiteinde
 • Uiteinde snavel is lang, plat en breed
 • In broedtijd ontbreken de veren op de keel, zodat een oranje keelvlek ontstaat
 • In het zomerkleed een kuif van lange, afhangende veren op het achterhoofd
Omschrijving
Door de lepelachtige snavel is de lepelaar van dichtbij met geen enkele andere vogel te verwarren. Op grote afstand en in de vlucht lijkt de vogel enigszins op de zilverreiger. Hoewel de hals in de vlucht iets naar beneden hangt, wordt de hals niet in de voor reigers typerende S-vorm gehouden.
De unieke snavel gebruikt de lepelaar om onder water met heen en weer maaiende bewegingen prooidieren zoals kleine vissen op te jagen. Opgeschrikte prooien worden vervolgens met een snelle beweging uit het water gehapt.

DE STELTKLUUT
Kenmerken

 • Verenkleed voornamelijk vaalwit
 • Veugels en rug zijn zwartVeugels en rug zijn zwart
 • Poten zijn rood van kleur en extreem lang
 • Snavel is lang, dun en recht
Omschrijving
Door de extreem lange poten is de steltkluut een opvallende verschijning. In de vlucht steken de poten ver achter het lichaam uit. Het voedsel bestaat onder andere uit insecten, kreeftachtigen en kleine vissen, die door de lange poten ook in dieper water gevangen kunnen worden. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden doordat het mannetje glanzend zwarte bovendelen heeft, terwijl het donkere gedeelte bij het vrouwtje donkerbruin is.

Bijzondere Waarnemingen:
2 Steltkluten
Veel zwerfafval langs de Deutersestraat, maar jammer genoeg is dit niet meer zo bijzonder….

Wetenswaardigheden:

 • Voortaan zullen we duidelijker aangeven waar we naartoe gaan.
  Als bestemming en (eventueel) wijze van vervoer bekend is, kunnen deelnemers een bewuste keus maken.
 • Van 6 t/m 14 mei Organiseert Vogelbescherming NL de Nationale Vogelweek.
  Op hun site staan diverse leuke excursies waarvoor je je nog kunt inschrijven.
 • Het is dit jaar het jaar van de Koekoek.
  De Koekoek was een bedreigde vogelsoort omdat ze in de laatste decennia van de vorige eeuw haar ei niet kwijt kon bij veel van haar waardvogels (Tapuiten, Gekraagde Roodstaarten, Graspiepers etc.).
  Momenteel is de koekoek niet langer echt bedreigd, ondanks het tekort aan prikharige rupsen (haar favoriete voedsel). Zie ook www.vogelbescherming.nl/jaarvandekoekoek
 • Parus Major (Koolmees) is eigeluk gewôn ’n ander woord veur Biediefke.
 • Sebastiaan de allereerste lekke achterbandband van de Vogelgroep scoorde.

Vogelwandeling van 15 april

Verslag 15 april 2017.
    Route: Vertrek 06.30 uur vanaf Buitenlokaal naar de Bossche Broek.

Met 9 vastberaden spotters op de fiets naar een druilerige Bossche Broek, met deze keer als doel het spotten van steltlopers.

Gespot:
Maar liefst ca. 34 vogels waaronder Watersnip, Fuut, Tureluur, Rietgors, Rietzanger, Sprinkhaanrietzanger, Graspieper en ……….

Catch of the Day:   CETTI’S ZANGER

De Cetti’s Zanger is een vrij schaarse zangvogel met een ronde, vaak opgewipte staart. Heeft een verborgen levenswijze en wordt vooral herkend aan zijn karakteristieke zang.

 • Bovenzijde egaal roodbruin
 • Onderzijde vuil grijswit + roze tint op flanken
 • Kleine gedrongen zangvogel van 13 tot 14 cm
 • Relatief brede staart en korte ronde vleugels

Bijzondere Waarnemingen:

 • Cetti’s Zanger (alleen de zang)
 • Zwerm van 20-tal Aalscholvers
 • Vlucht van 5 Bergeenden
 • De Grote Pimpernel (waardplant Pimpernelblauwtje)

To do list:
Paaseieren zoeken in struweel achter het huis

Wetenswaardigheden:
Vorige week had Ton de uiterst zeldzame Blauwborsttapuit gespot, zoals U hebt kunnen lezen in de kleine lettertjes van het verslag. Dat zangvogeltje moet echter nog uitgevonden worden, jammer, gewoon een tikfout. Moet uiteraard Roodborsttapuit zijn.

In Het Klaverblad stond afgelopen week te lezen dat sinds enkele weken alle duiven rondom de Petruskerk in Vught waren verdwenen. Dat zou komen omdat DePetrus een Slechtvalk “als nieuwe bewoner mocht begroeten”. Hij zou positie hebben gekozen op de toren van de kerk.
De Slechtvalk kan snelheden tot 300 km/h bereiken, dus daar ligt een mooie uitdaging voor onze huisfotograaf.
Gegevens Sovon over de slechtvalk:
Broedpopulatie 150-170 (2015)
Geschat maximum winter/doortrek 360-520, nov-dec (2009-2014)

Vogelwerkgroep van start

Dit voorjaar is Natuurgroep Gestel gestart met een vogelwerkgroep. Zaterdag 1 april werd de eerste vogelwandeling bij Haanwijk gemaakt en op 8 april kreeg deze wandeling een vervolg.

Een verslag van Ton vd Bosch van deze wandelingen:
Verslag 8 april 2017.
Route: Vertrek 07.00 uur vanaf Buitenlokaal BL via Haanwijk - linksaf Dooibroek op – linksaf naar Out Herlaer – en via Ganzendreef terug naar vertrekpunt Buitenlokaal BL.

Met een groepje van 10 vogelaars zijn we vol goede moed, gewapend met een verrekijker, op zoek gegaan naar o.a. de Blauwborst. Sebastiaan meende te weten waar we die konden spotten. Het is haast niet te geloven, maar de 3e vogel die we in ons “vizier” kregen, was de Blauwborst. Vlakbij dezelfde plas spotten we ook de Blauwborsttapuit.

foto van Jef van Veldhoven, van zijn site Gestelnatuurlijk

Roodborsttapuit

De Roodborsttapuit (11 tot 13 cm) is een zangvogel uit de lijster-familie.
Kenmerken:

 • Mannetje heeft een zwarte kop, zwarte wangen en witte hals vlek
 • Borst mannetje helder oranjerood
 • Bovenzijde donkerbruin tot zwart
 • Onderzijde en stuit zijn wit
 • Vrouwtje minder helder gekleurd dan mannetje

Gespot:
Jef zonder fototoestel (had daar echt spijt van, vanwege de Das).
In totaal ca. 20 vogels; (in het overzicht ook die van 1 april).
Sebastiaan met een verrekijker van 10x45.
Een parend koppeltje Putters bij Out Herlaer.

Bijvangst: (moeten we van Michel “bijzondere waarnemingen” noemen).
Jahaa, en in dit geval mogen we spreken van een wel heel “bijzondere waarneming”!
Op de Ganzendreef werd onze groep aangenaam verrast door een Das die in het naastgelegen weiland aan het foerageren was (regenwormen?). Kennelijk hebben wij hem (of haar) daarbij toch gestoord en snelde hij (of zij) op slechts enkele meters afstand van Hennie over de dijk over naar een beschutte plekje. Naast de das hebben we ook nog een ree en een haas gespot.

Catch of the Day:
Normaal zouden we hiervoor de Roodstaarttapuit nomineren, maar ondanks dat we vogelaars zijn, is het deze keer toch dhr. of mevr. Das geworden. Daarmee komt de Roodborsttapuit op een eervolle 2e plaats.

Handige Apps/ sites:
Het fotoalbum van Jef van Veldhoven Gestelnatuurlijk
en zijn natuur en heemkunde filmpjes.

Apps: De vogeldagboeken van Arie de Groot

vogelbescherming.nl

beleefdelente.nl

waarnemingen.nlMeedoen met de vogelwerkgroep?

Neem dan contact op met Ton van den Bosch,
tel. 06 250 853 22, e-mail: vogelwerkgroepng@gmail.com.


Verslagen door Ton vd Bosch: