Uniek is het knipselarchief.

Dit bestaat uit originele tijdschriftartikelen en

krantenknipsels uit een

periode die loopt van

ca. 1900 tot heden.


De knipsels zijn onderverdeeld naar rubrieken:

algemeen, dieren, kunst,

landen, personen, schrijvers

en topografie Nederland.


De originele artikelen zijn

te koop tegen een tarief van

ƒ 0,50 per bladzijde.