Naar Harmen Warendorp

Gerrit Harmens Warendorp

* +/- 1630 - 16-01-1663

? - Groningen (Gr.)

?

Bouwmeester der gilden

Grietje Luitjens

? - ?

? - ?

?

?

?  

gem. ?

13

Naar ouders van Gerrit

Naar ouders van Grietje

 

Pagina's Gerrit Harmens Warendorp:

 

Pagina's Grietje Luitjens:

  

- De gildenoproer

  

  

 

"Gerrit was bouwmeester der gilden te Groningen en speelde als zodanig een belangrijke rol in het gildenoproer van 1662 tegen de heersende regenten. De laatsten trokken echter aan het langste eind en Warendorp werd als hoofdaanstichter op 16 jan. 1663 ter dood veroordeeld en op de Grote Markt onthoofd. Zie ook Ter Laan: Groninger Encyclopedie onder Gildenoproer, Schulenborg en Warendorp."

  

"413. Groninger Archief Sententien bij Borgemesteren en Raadt in Groningen, gepronuncieert tegens Gerrijt Harmens Warendorp, Boumester der achtijn Gilden, mitsgaders dr. Lucas Harcken, Advocaet ende Gerhard Udinck, gewesene Olderman der Kleermaker-Gilde. Gedrukt bij Frans Bronch

1663 jan 16"

*Deze pagina is het best bekeken met Microsoft Internet Explorer

 met instelling tekengrootte: normaal (deze optie vindt u onder tab beeld in het Internet Explorer menu bovenaan)