De Schotse brigade

TERUG NAAR DE STARTPAGINA

In de pagina "Waarom naar nederland" is al het een en ander over de brigade geschreven.

Hier een overzicht van de verschillende publicaties die in de loop van de jaren verschenen zijn:

1. Publicaties van de Scottish History Society, door James Ferguson:

Deel 32, januari 1899 The Scots Brigade in Holland, deel 1
Deel 35, november 1899, idem deel 2
Deel 38, juli 1901, Idem deel 3.Dit deel is aanwezig in de website Archive.org Klik hier

Dezes publicaties zijn aanwezig in meerdere Universiteitsbibliotheken en in het gemeentearchief te Rotterdam

2.Jaarboeken van het Centraal Bureau voor Genealogie en Brabantse Leeuw

Regiment A
(1e Regt.)
Regiment B
(2e Regt.)
Regiment E
(3e Regt.)
Regiment H
(Regt. Hamilton)
 
B.L. 1971
Huwelijken
1674-1708
B.L. 1968
Huwelijken
1674-1713

B.L. 1972
Huwelijken
1674-1708

 
CBG 1966
Huwelijken
1708-1784
CBG 1965
Huwelijken
1713-1784
CBG 1967
Huwelijken
1711-1784
CBG 1975
Huwelijken
1698-1714
CBG 1968
Alg.gegevens
1698-1784
CBG 1970
Alg.gegevens
1698-1784
CBG 1972
Alg. gegevens
1698-1784
CBG 1975
1701-1715

3. De huwelijksaantekeningen van Schotse militairen in Nederland, 1574-1665, door Ir. J. Maclean.
Deel IV uiT de serie "Werken uitgegeven door het Kon. Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, Walburg Pers, Zutphen 1976

Deze publicatie is in ons bezit.

4. Mededelingen van de Caledonian Society. Meerdere artikelen.
Een interessante serie artikelen is de opsomming van de Schotse militairen die geplaatst werden in de Compagnie Invalides die gelegerd waren in o.a. Klundert, Woudrichem, Naarden, Woerden, Dordrecht, en Delft.
Ook die gegevens zijn in een database-vorm bij ons beschikbaar.

De huwelijken die voorkomen in de 7 hierboven genoemde artikelen zijn bij ons ook in een database beschikbaar

We hebben ook een overzicht gemaakt van de regimenten met hun commandanten (klik hier)