Wat

Welke kosten zijn er aan verbonden ?


Een reguliere therapiesessie duurt 75 minuten en kost 75 euro.


Josée Wissink is lid van de Ned. Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën, maar niet geaccrediteerd.


Sommige ziektekosten verzekeraars stellen een dergelijke accreditatie als eis om voor vergoeding in aanmerking te komen.


Wanneer uw ziektekostenverzekering niet vergoedt, kan in overleg een ander tarief worden overeengekomen.


Rekening houdend met uw financiële draagkracht, kunt u dan zelf bepalen hoeveel een consult u waard is.


Een oriënterend gesprek via de telefoon of een bezoek aan de praktijk is kosteloos.


Wie

Waar

Hoe

Meer