Welkom op onze site, deze is gemaakt om onze ervaringen over gierzwaluwen met u te kunnen uitwisselen. Wij wensen u veel plezier.

Gierzwaluwen

 

Welcome on our site. We make this site to compare notes about common swifts with you. We wish you much pleasure.

Common Swifts

Gonja en Henk.