Logo Bits & Books

Producties en tekstverzorging

Producent van het Dialexicon Twents (digitaal woordenboek) en van Uurwerk (berekening onregelmatigheidstoeslag, in voorbereiding)
Als De Oare útjouwerij (De Andere uitgeverij) uitgever van literatuur, poëzie, beeldende kunst, streektalen, gelegenheidswerk en het Twentse 'blad in t plat' De Nieje Tied.
Ondernemer: Goaitsen (Goos) van der Vliet

Kantoor- en postadres: 't Sander 36, 7522 AM Enschede NL
E-mail: goaitsen@home.nl (algemeen), dou@home.nl (uitgeverij) of dialexicon@home.nl (over het Dialexicon Twents)
Telefoon (ook buiten de kantooruren): 053-4359229, fax: 0847-596923
Postbank (giro) nummer 3167095 op naam van Bits & Books, Enschede
BTW nummer 62456659B02, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06054133
Logo: Esther Mosselman, Zwaar water


Bedrijvigheid

In of over het Twents

In of over het Fries

Goaitsen van der Vliet

TEKSTVERZORGING

't Sander 36, 7522 AM Enschede - 053-4359229 - goaitsen@home.nl

Copy writing, dichtwerk, vertalingen (ook Fries en Twents), redactie, historisch onderzoek, bedrijfsgeschiedenissen, boekproducties, digitale media, ondertiteling, auteursbegeleiding en advies.

Huidige project o.a.
Gastconservator Innovatief Twente voor het nieuwe Enschedese museum TwentseWelle (open 2008).