De Nieje Tied Weerldwied

Logo DNT


Aandere DNT-ziedn Geluud um op te haaln 
Doo Doel opslaan als... noa nen rechtsn moesklik op de verwiezing. Foto's, dreaibeuk en zoo meer Aandere webziedn

De Nieje Tied - Blad in t plat

Redaktie - Gerrit Klaassen (053-4310019), Frank Löwik (058-2131941), Goaitsen van der Vliet (053-4359229)

Oetgave - De Oare útjouwerij (De Aandere oetgevveriej), 't Sander 36, 7522 AM Eanske (Enschede NL), telefoon +31-53-4359229
Netpost goaitsen@home.nl of gjmklaassen@freeler.nl.

Kopiej - Möggelike biejdreagn noar n oetgeaver. Alns wördt opnömn in de Standaard schriefwieze.

Abonnemeantn - Ieder nommer keump eerst as t kaant kloar is. As vastn leazer betaal iej tien euroceant vuur de bladziede (in t boetnlaand, krek as lös in n bookhaandel, nen haalvn euro t nommer meer) en op zien meenst 12 euro 50 van te vuurtn op giro 4611391 van n oetgeaver, met opgoave van t eerste nommer wa'j in de busse weelt. 
A'j schriftelik opzeit (of as wiej t der biej daal smiet) krie'j wierum wat der nog steet van oew vuurschot.
Vuurgoande nommers bint te kriegn vuur n zölfdn pries.

Beeldmeark - Gerhard van Dragt bNO, Enschede
 


Oaver n Disselhook

In n Disselhook kan alman schrievn oaver of wat oet doon op wat zich vuurdöt in platschrieverslaand: met korte berichtn, stekkeligheedn en ingezeundn breevn. Dizze rubriek is striedveald vuur t oetvechtn van meer of meender litereare, culturele en taalkeundige verscheln.
De redaktie van De Nieje Tied nemt wa de veraantweurdelikheid vuur t opnemn, mer zee zal dat met n hil roem hert doon en völ oaver ere kaante loatn goan at zee van bedeankn is dat de discussie de zaak wieder zal brengn of zölfs töt kloarheid.
Meugelike biejdreagn könt oonder eign naam as netpostbiejloag noar goaitsen@home.nl wördn steurd.
Tekstn wördt duur n reagel in dizze rubriek opnömn zooat ze biej oons inkomt, of dat noe in t Hollaands is of in t plat. Zee wördt dus ok nich umzat in de Standaard Schriefwieze, zooat wiej biej t blad De Nieje Tied gewoon bint.

De leste biejdreage is van den 10n april 2004.
 


Oet De Nieje Tied 10 (april 2004, t Geet verdan!)
Sponsor: Hillbolling & Nuyts, Eanske, webstie www.hilbolling-nuyts.nl, netpost info@hilbolling-nuyts.nl.
Adverteerder: Broekhuis Uitgeverij, onderdeel van boekhandel Broekhuis, Hengelo, webstie www.boekhandelbroekhuis.nl, netpost info@boekhandelbroekhuis.nl.

Kiek verdan in De Nieje Tied!
Zoaterdag 24 april 2004 van 14:00-16:00 gung t wier healder-op met platschrievers, muziek en aander eigngedreaid gedoo: Paul Abels - Jan Gerard - Bert de Haan - Gerrit Klaassen - Frank Löwik - Sebastiaan Roes - Bennie Sieverink - Fred van de Ven (Triooo) - Goaitsen van der Vliet - Bennie Waanders. Vuurof, um 13:00 uur: Dialexicon Twents (- Digitaal woordenboek)
 

Oet De Nieje Tied 9 (juni/september 2002)
Sponsor: Morsink Architecten, Ootmarssum, webstie www.morsink.nl, netpost morsink@morsink.nl.
Adverteerder: Van Hazendonk Mollink Wünsch Notarissen, Losser, webstie www.hazendonk.nl, netpost postmaster@hazendonk.nl.Oet De Nieje Tied 8 (meert 1999)
Sponsor: t Eansker multimediabedrief TriMM, webstie kww.TriMM.nl

Oet De Nieje Tied 7 (september 1997)
Sponsor: De Twentsche Courant Tubantia - Hoast wa hoes an hoes leazn, webstie www.tctubantia.nl.

Oet De Nieje Tied 6 (januari 1997)
Sponsor: Hollandia Matzes - Niks is zoo lekker, webstie www.matzes.nl.

Oet De Nieje Tied 5 (april 1996)
Sponsor: Wet iej wat de leu in WestNederlaand schört? OostNederland Zorgverzekeraar, Eanske, webstie www.amicon.nl.

Oet De Nieje Tied 4 (juli 1995)
Sponsor: ABN-AMRO - De baank, webstie www.abnamro.nl.

Oet De Nieje Tied 3 (februari 1995)
Sponsor: Grolsche Bierbrouwerij - Op nen dag dreenk iej gin bier meer... dan dreenk iej Grolsch, webstie www.grolsch.nl.

Oet De Nieje Tied 2 (augustus 1994)
Sponsor: Arke Reizen - Met Arke zit iej der good biej, webstie www.arke.nl.

Oet De Nieje Tied 1 (meert 1994, t Geet an!)
Sponsor: V&D - Oew waarnhoes, webstie www.vroomendreesman.nl.

 

Goaitsen van der Vliet

TEKSTVERZORGING

't Sander 36, 7522 AM Enschede - 053-4359229 - goaitsen@home.nl

Copy writing, dichtwerk, vertalingen (ook Fries en Twents), redactie, historisch onderzoek, bedrijfsgeschiedenissen, boekproducties, digitale media,  auteursbegeleiding en advies.

2007-10-02  Bits & Books, post goaitsen@home.nl