De Nieje Tied Weerldwied


Oet De Nieje Tied nummer 10 (april 2004)
Gerrit Klaassen

t Geet verdan!

Kruus der duur
De vaste leazers zölt t wa zeen hebn. t Tiende nommer van De Nieje Tied met n groot kruus der duur. Wat noe? Smit de redaktie t der noe toch biej daal? n Kruus der op. n Zeagn der oaver? Wördt der een an t kruus neageld? Of geet t eankeld um n Romeins getal dat luk officieel t tiende nommer ankunnigt? Wisse is wa: der geet n kruus duur t oalde prosedee. Wiej goat temet noar wat aans op-an. t Hoo en wat bi'w nog nich oaver oet. Doar nem wiej vanzölfs de tied wier too, kö'j joa wa begriepn. Eerdaags at t elfde nommer kaant kloar is kö'j t oe as leazer s anzeen.
Wat t ok al wean mag, t blif aait n heel kruus um dee veertig ziedn wier in dat schiere kaft te kriegn. t Kaft joa, met dee roo groondkluur en dat eegnzinnige beeldmeark. Doarmet wi'w der hier een neumn den zienn naam nooit op de vuurkaant hef zeen stoan, dewiel e biej alle tien nommers achter de beeldschearmn betrökn hef wes. t Wördt s tied um em hier noar vuurtn te haaln. Woar a'j al dee vuurkaantn an kent: de verzoarging, t beeldmeark, doar is al dee tied Gerhard van Dragt drok met wes. En doar bi'w best greuts op. Met daank!

Boetn- en binnweark
En dan al dee keunstmakers dee't ne ofbeelding hadn vuur de vuurkaant: Miriam Bonder, Jean-Paul Franssens, Marc van Barneveld, Rob Lucas, Binne Lútsen Boarnstra, Albert Uderzo, Jan Gerritsen, Albert Bouhuis, met doar um too t eerste en tiende vuurkaft van Gerhard van Dragt noar n ideetjen van Goaitsen van der Vliet. t Mag der al dik wean. Har zekers en wisse meender köand. No ja, op zoaterdag den 24n april kö'j ze oe met mekaar s anzeen zooat ze doar groot an de muur hangt op de tweede etazie biej bookhaandel Broekhuis in Eanske. En der vaalt nog meer te zeen.
Töt nog an too hebt der met mekaar zunne dikke zestig leu metdoan. Frank Löwik haaln doomoals in t viefde nommer t motto van de modestroat in Eanter an: Van de leu mö'w t hebn! Dat wo'w nog mer s zegd hebn. En a'j oe dizze oetgaaf bekiekt, mag t wean da'j duur n teks op de vuurkaant umsgelieks nog s wier op n teks wördt brach van t eerste nommer. Doomoals gung t an! Noe dan geet t verdan!

Kiek verdan
Terug noar t thema van de prisntoasie op den 24n april van dit joar: Kiek verdan in De Nieje Tied.
Kiek. Wiej vroagt oe de oogn good los te hebn den dag. Metredakteur Goaitsen van der Vliet zal tusken een en twee uur ne beamer-prisntoasie doon van zien Dialexicon Twents. Doarnoa kö'j hoast wa alle metwearkers an t leste nommer zeen en heurn. A'j wetn wilt hoodöanig iej oe nen tukdookmoes voaldt, mö'j oorn en döppe good los hoaldn. En an de weande haank beeldweark van platschrievers Jan Gerard en Theo Vossebeld. A'j nich oetkiekt kom iej nog oogn te kort.
Verdan. Ooit n glossy, zwoarpapiern en gesubsidieerd dialektblad dat noa n good veer moal oetkomn1 nen heandigen dood is stöarvn en doarmet nog wa rap wier oet de tied is kömn. Jammer, mer wiej goat stöarig verdan.
In De Nieje Tied mö'w t meer hebn van leefdeweark. Der geet aait onmeundig völ tied en wil in zitn. Dat is nich in allemansgeald oet te duudn. A'j an litterkeunst doon wilt, loa'j oe n kop nich gek maakn duur n waan van n dag. Wiej wilt geern luk wieder kiekn, nich op t plat, mer luk deper. Nich bloots an de boetnkaant blievn. Der möt wat biej wean: inhoald.

Kiek verdan in De Nieje Tied.2 Met dat kiekn wi'w wisse de aandere zinn nich oetsloetn. Least de tekstn en de teekns en heurt oe de vuurdrachtn den zoaterdagnoamiddag mer s an. Duurdeank t. Duurleaf t. Der wördt nich eankeld 'bekeande' schrievers anprisnteerd. DNT wil ok geern n 'platvoarm' wean vuur debutaantn. Nieje bronn, nieje taleantn, nieje voarmn. Vuur t eksperimeant goa'w nich oet de zied. Iej zölt opheurn van 'nieje leu' as Paul Abels, Jan Gerard, Bert de Haan, Gerrit Lansink, Sebastiaan Roes en Bennie Waanders. Wiej weunsket oe völ wil met dit nommer en a'j der biej könt wean, zee'w oe geern temeut in Eanske.

1 Umdat de leste dree oetgaavn geels nich dateerd bint: Verdan kwam oet tusken meert 1999 en november 2001.

2 Met daank an oonzn metredakteur/oetgeaver den dit thema in t zin schöat doo't e op vriejdag n 27n meert noar n parkeermeter löap biej de eerste vuurbereidingn vuur dizze prisntoasie.
 


2007-07-06  Bits & Books, post goaitsen@home.nl