~ GORTER GENEALOGIE ~

Genealogisch onderzoek naar o.a. de geslachtsnaam Gorter

Gorter Genealogie.
 
Genealogisch onderzoek
Resutaten van het onderzoek zijn onderverdeeld in:
Gorter: Gorter, Haar, Nijland en De Weerd

Tillemans: Tillemans, Groeneveld, Meulekamp en Vogelesang

 
Metam et memoriam
Deze site is gemaakt voor mijn kinderen Danil en Dewi Gorter en ter nagedachtenis aan alle familieleden, vrienden en kennissen die ons veel te vroeg ontvallen zijn. Voor de lijst met namen van overleden dierbare personen verwijs ik u naar de tab "In Memoriam" (zie hieronder).
 
Start
Gorter
Tillemans
In memoriam
Contact
 
De patrilineaire stamreeks (mannelijke lijn):
* oudbetovergrootvader Jacob Gorter (+ 1750)
* oudovergrootvader Cornelis Gorter (1779-1816)
* oudgrootvader Jan Gorter (1813-1857)
* oudvader Jan Gorter (1842-1892)
* betovergrootvader Bertus Gorter (1872-1941)
* overgrootvader Jan Gorter (1895-1979)
* grootvader Jan Pieter Gorter (1930-....)
* vader Peter Gorter (1966-....)
* proband Daniel Gorter (1995-....)
 
De matrilineaire stamreeks (vrouwelijke lijn):
* oudgrootmoeder Agatha Cornelissen (+ 1850)
* oudmoeder Maria Matla (1868-1946)
* betovergrootmoeder Maria Nijbacker (1896-1965)
* overgrootmoeder Marie Vogelesang (1917-2001)
* grootmoeder Coby Groeneveld (1945-....)
* moeder Debby Tillemans (1968-....)
* proband Dewi Gorter (1997-....)
 
Dankwoord
Voor wat betreft de gegevens van de familie Gorter, gaat een speciaal woord van dank uit naar de heer J.P. Gorter en mevr. G. Gorter-Nijland uit Raalte. Hetzelfde geldt voor de heer A.W.B. Tillemans uit 's-Gravenhage voor wat betreft de gegevens van de familie Tillemans.
 

Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag!

Literatuur.
 
Een mooi gedicht over de dood dat mij altijd is bijgebleven is het beroemde gedicht "De tuinman en de dood" van P.N. van Eyck (1887-1954):
 

Een Perzisch Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: 'Heer, Heer, n ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!' -

Van middag - lang reeds was hij heengespoed -
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.

'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'

Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.'

 
Conclusie:
Niemand kan ontsnappen aan de dood, dus geniet van het leven en carpe diem!
 

D@WI Producties Raalte. All rights reserved. Copyright 2000-2016.