Debatteren voor scholieren
Pro en Contra
2001

Nederlands Kampioenschap debatteren voor middelbare scholieren!
Voor het vierde jaar achtereen organiseert de Universiteit Leiden het Nederlands Kampioenschap debatteren voor middelbare scholieren.Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

debatinstituut

Nederlands Debat Instituut

toernooien

Nationaal kampioenschap debatteren voor scholieren 2000

Nieuws over debatteren (1)

Nieuws over debatteren (2)Roderik Roderik van den Bos


* Debatteren en mondelinge taalvaardigheid


Bij het debat als onderwijs- en spelvorm leer je
 • een betoog houden van een paar minuten
 • argumenteren en anticiperen op argumenten van je tegenstanders
 • het betoog van tegenstanders analyseren
 • reageren op tegenargumenten
 • goed luisteren
 • informatie interpreteren en verwerken
 • het debat samenvatten

Het thema in 2001 is: de toekomst van Europa
De Europese Unie staat, met de invoering van de Euro per 1 januari 2002 en de uitbreiding van de huidige vijftien lidstaten naar vijfentwintig gedurende de komende jaren, aan de vooravond van grote verandering!

Tijdens het Nederlandse Kampioenschap zal dit thema tijdens de lessen op school, de voorrondes en de finale geregeld aan bod komen. Informatie over dit thema vind je bijvoorbeeld bij het Europaportaal, bij de Europese beweging en bij Europa en het debat en natuurlijk ook zo: Google zoekt naar EuropaEuropaportaal


Ga naar:
Het debat in de klasuitbreiding


Extra informatie over Nationaal Kampioenschap debatteren voor VWO-scholieren

Stellingen om te oefenen

Reglement Nederlands Kampioenschap debatteren voor middelbare scholieren

Spelregels ballondebat

Handboek en artikelen over debatteren

Meer informatie over debatteren en argumenteren en
en argumentatie en waardevolle debattips


Geschiedenis van het debat


De kern van het debat


Debat en onderwijs


Debat en maatschappij


Debatvormen


Wat is dat, een goed parlementair debat?


Het opzetten van een betoog


Het interpreteren van de stelling


De jurering


Bibliografie debatteren

Debatteren voor zmlk, de rol van taal en cultuur

Op weg naar het Lagerhuis


en

Nationaal Jeugddebat


Ga in debat en kom in beeld!


Op 14 november 2001 organiseerden docenten Nederlands en maatschappijleer in het hele land debatten.
Dat was het begin van het nieuwe debatseizoen voor Op weg naar het Lagerhuis (debatten voor schoolteams) en voor het Nationaal Jeugddebat (individuele deelname).
De VARA maakte opnames en maakte reclame voor beide debatten. De halve finale en de finale worden live uitgezonden op t.v.!

Schrijf je in, geef je op en doe mee.
Kijk voor meer informatie op:
Het Nationaal Jeugddebat vindt plaats in de Tweede Kamer in Den Haag. Tijdens dat debat presenteren en verdedigen de deelnemers hun plannen. Die hebben ze voorbereid in hun 'eigen' provinciehuis. Ze proberen de aanwezige ministers of staatssecretarissen te overtuigen van hun plan. De bedoeling is dat de regering een toezegging doet, die dan later door de deelnemers wordt uitgewerkt in de praktijk.

Voorbereidende jeugddebatten
Wie zich heeft aangemeld voor het Nationaal Jeugddebat, doet eerst mee aan een voorbereidend jeugddebat. Deze worden in elke provincie georganiseerd. Tijdens zo'n provinciaal jeugddebat kan iedereen onderwerpen aandragen, waarover meteen wordt gedebatteerd.
Vanuit ieder voorbereidend debat gaan er twee onderwerpen door naar de zogeheten agendacommissie, die bestaat uit twaalf deelnemers: uit elke provincie éen. Van alle onderwerpen die voorgesteld, kiest de agendacommissie drie of vier agendapunten voor het Nationaal Jugddebat. Die onderwerpen worden vervolgens uitgewerkt voor de training.

Training
Meedoen aan het Nationaal Jeugddebat betekent ook dat je wordt getraind in het debatteren. De debattraining bestaat uit twee delen:
 • interviewtraining: door het interviewen van tien jongeren krijgen deelnemers zicht op de mening van anderen.
 • debattraining: naast debattechnieken leren de deelnemers hoe ze een onderwerp voorbereiden en hoe ze een voorstel presenteren (moties opstellen).
De uitvoering
Tenslotte volgen nog drie bijeenkomsten om plannen te bedenken. Met die plannen kunnen de toezegging die een minister of staatssecretaris heeft gedaan, uitgevoerd worden. Voor het maken van die plannen werken de deelnemers samen met bijvoorbeeld Kamerleden, ambtenaren en andere betrokkenen.

Deelname Iedere jongere kan zich individuele opgeven voor deelname aan het Nationaal Jeugddebat.
Wie zich opgeeft voor dat debat doet dat voor het hele traject, dus voor het voorbereidend provinciaal debat, de trainingen, de interviews, het jeugddebat zelf natuurlijk en de bijeenkomsten na het Nationaal Jeugddebat.

*** Een ander vorm van debatteren is het emaildebat.

Het Nationaal eDebat (e-maildebattoernooi) in Nederland - The first National e-maildebate tournament in Dutch
met verdere informatie over het eDebat:
 • Wat is het Nationaal eDebat?
 • Tips voor debaters
 • Tijdpad eDebat
 • Veelgestelde vragen
 • Colofon
 • Contact met eDebat
 • Voorbeeld eDebatten
 • PrijzenSpelregels eDebat
 • Samenvatting spelregels
 • De opzet van een eDebat en de woordlimiet
 • De stelling
 • De tijdlimiet van een eDebat
 • De jurering van eDebatten
 • Eisen aan de e-mails
 • Copyright
Andere links:

leren debatteren
Met informatie over de volgende zaken:
 • Trainen in debatvaardigheden
 • Wat is een goede debatter?
 • Tips voor debatteren
 • Meer lezen over debatteren
een debat organiseren
Met informatie over de volgende zaken:
 • Beproefde debatconcepten
 • Professionele toepassingen
 • Speldebatvormen


Trainen in debatvaardigheden

Een geschikte debatmethode is een beproefde en compacte manier om snel en effectief de volgende resultaten te bereiken:
 • Kennis en inzicht in diverse debattechnieken (argumenteren, vragen, weerleggen, concluderen)
 • Verbetering van uw persoonlijke uitstraling
 • Een grotere overtuigingskracht door praktische oefening

Wat is een goede debater?
Aanleg betekent het verschil tussen zilver en goud. Door training kan iedereen zich tot een vaardiger debater ontwikkelen. Een goed debater beschikt over de volgende kwaliteiten, hij of zij:
 • beheerst verschillende argumentatietechnieken
 • doorziet en pareert trucs van anderen
 • kent de techniek van de juiste vraag
 • weet het verschil tussen retorica en retoriek
 • heeft kennis van de materie
 • kan goed op het publiek inspelen
 • is een meester in de interruptie
 • weet te improviseren
 • is inhoudelijk veelzijdig en breed geïnteresseerd


Enkele tips voor debatteren
 • Baken uw standpunten zorgvuldig af
 • Verzamel en selecteer uw argumenten
 • Breng een rangorde in uw argumenten
 • Anticipeer op tegenwerpingen
 • Ken de emoties
 • Zorg voor voorbeelden, metaforen, logica, feiten, cijfers en autoriteiten
 • Houdt altijd argumenten en onderbouwing achter de hand
 • Versterk uw weerleggingen met conclusies
 • Vat steeds samen en stel veel vragen
 • Zorg voor een treffende afronding

Speldebatvormen

Leuke, spannende en ook leerzame speldebatvormen zijn:
 • Het parlementair debat

Deze debatvorm tussen teams van twee personen is de meest toegepaste speldebatvorm, met relatief weinig regels, korte voorbereiding en veel ruimte voor spontane reacties. Bij uitstek geschikt in competitieverband.


 • Het Eloquentia debat

Bedenk een ludieke stelling en laat twee individuen bij loting pro cq contra deze hun overtuigingskracht tonen gedurende 2-2-1 minuten. De jury beslist wie wint.

 • Mini Poldermodel

Twee partijen krijgen een tegenovergesteld standpunt toebedeeld en moeten binnen 15 minuten tot een compromis komen. Degene die dichtst bij zijn standpunt heeft kunnen blijven én creatief aan de consensus heeft gewerkt wint volgens de jury.


Andere speldebatvormen zijn:

 • Het Hot Air Balloon Debate
 • Het Schaakklokdebat
 • Het Kapitteldebat
 • De Magistermethode.Enkele artikelen over debatteren
Een beknopt overzicht van artikelen
Enkele boeken over debatteren.

Wilt u reageren op dit bericht?Verstuur hiermee uw bericht


naar voorpaginaGemaakt op 10 september 2001, bijgewerkt tot 19 november 2001