Stamboom   Willem  Age  Zijlstra    v.a. circa 1764
X
27-10-1793
X
03-08-1825
X
08-01-1824
X
14-07-1830
Menaldumadeel
X
19-05-1855
Menaldumadeel
X
18-10-1894
Menaldumadeel
X
10-01-1894
Rotterdam
X
12-4-1911
Rotterdam
X
?
X
9-3-1905
Menaldumadeel
X
31-05-1866
X
10-05-1865
X
24-06-1894
10 
11 
12 
13 
14 
begraven Duivendrecht
X
6-6-1929
te Harlingen
X
8-5-1954
te Harlingen
X
29-12-78
te Harlingen
X
X
22-5-81
te Sneek
X
27-4-1957
Franekerdeel
X
2-6-1932
te Harlingen
X
16-2-1928
te Menaldumadeel
10 
X
28-7-1955
te Ede
X
18-9-1964
te Harlingen
X
14-5-1958
te Franekeradeel
X
20-9-1991
X
15-4-1957
te Harlingen
X
19-8-1983
X
26-9-1986
te Harlingen
X
29-4-1987
X
X
12-5-1978
te Franeker
X
31-7-1967
te Amsterdam
X
6-7-1964
te Witmarsum
X
9-6-1969
te Harlingen
X
5-10-1965
Franekeradeel
27-12-1979
te Velsen
X
17-8-1973
te Harlingen
X
6-6-1929
te Harlingen
X
broeder
X
14-5-1928
te Harlingen
X
13-6-1931
te Leeuwarden
X
10-5-1938
Nes (ameland)
X
30-9-1963
Franekeradeel
X
16-9-1963
te Harlingen
X
21-12-1967
te Franeker
X
15-8-1969
te Harlingen
X
26-6-1970
te Harlingen
X
2-4-1972
te Harlingen
X
5-9-1979
te Franeker
X
30-5-1938
te Harlingen
X
30-12-1963
te Harlingen
X
15-6-1966
te Harlingen
X
26-4-1996
X
9-6-1995
te Harlingen
X
9-12-1962
te Harlingen
ongehuwd
begr Harlingen
X
24-4-1968
te Harlingen
X
X
X
15-9-1971
te Harlingen
X
X
ongehuwd
X
24-05-1877
X
15-5-1906
Menaldumadeel
Veranderingen en aanvullingen graag doorgeven aan:
Tjerk A. Zijlstra 0517-430096 of gre-tje@home.nl