GEKROOND ZIJN
Gebonden aan het bestaan zullen behoeften,
belevingen, ervaringen, zich aan het leven opdringen.
Hierdoor ontstane schijnbare tegenstellingen
kunnen verenigd worden in het zich gekroond voelen.
koningin
DRAGERS VAN GEDACHTEN
Gedachten verliezen hun vluchtigheid in
vorm, symbool en voorstelling.
Het beeld, door vorm en voorstelling statisch,
zal in gedachten weer vluchtig zijn.
De kruipende tijd
VERSTILLING
Uitdrukking geven aan het moment.
Het verlangen dit te vereeuwigen, waarbij
tijd en exitentie van elkaar worden losgeloppeld

moment vanverstilling