SANDRA SCHOENMAKERS

• 1958 't Rooth gemeente Margraten

Opleidingen
Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten
Maastricht
Postacademische cursus vakoriëntatie en
hedendaagse kunstgeschiedenis.

De drijfveer om beelden te maken
is het in kaart brengen
van de mij omringende wereld.
Het werk gaat over de mens; zijn bewustzijn,
hoedanigheden, belevingen, maar ook de mens
ten opzichte van zijn omgeving.
De vormgeving van de daaruit vloeiende thema’s
gaat vaak verder dan de menselijke identiteit.
Metaforen, symbolen, abstracties worden gebruikt
om een concept gestalte te geven,
waardoor het oorspronkelijke idee open blijft
en zijn betekenis in verschillende visies kan vinden.
 

Mijn werk is onder te verdelen in 3 series.
Elke serie geeft uitdrukking aan een ander belevingsmoment.

• Gekroond zijn • Dragers van Gedachten • Verstilling •