Zonder schriftelijke toestemming van de auteur is geen enkele vorm van vermenigvuldiging van deze site toegestaan.

Mijn MuiderkringVerzameling.
Index/Muiderkring.jpg (4K)
Datum laatste update: 01-aug-2009 04:38 PM

Van H.Beugels.

Klik op afbeelding om te vergroten.

In de beginjaren van Amroh bestond de Muiderkring nog niet , de directie van Amroh (American Radio House) besloot in 1929 alle publicatieactiviteiten te bundelen in een nieuw op te richten uitgeversmaatschappij "De Muiderkring ". In November 1929 kwam dan ook het eerste tijdschrift wat door Amroh Afd.Bulletin Muiden werd uitgegeven en kreeg de naam Amroh bulletin , dit tijdschrift was eigenlijk geen tijdschrift , maar bestond uit een enkel groot vel , wat dubbel gevouwen was. Dit blaadje was meer bedoeld om technische details te verstrekken van de door Amroh geleverde producten.
Producten zoals Varley (spoelen , weerstanden enz..) , Westinghouse metaalgelijkrichters , Kinva fluitfilters , Goodmans Electro dynamische Luidprekers enz. Op deze uitgave kon men zich abonneren voor 12 nummers kosten FL 1,00. Omstreeks 1933 , werden ook bouwontwerpen gepubliceerd , van complete radio ontvangers. Dit was dan ook het eerste echte tijdschrift , waar menig amateur op had gewacht.
Ik vond in de uitgave van NO.9 (Seizoen1935-'36) een kaart, waar men zich op kon abonneren voor 12 nummers bij vooruitbetaling van Fl. 1,50 .Zie bovenstaande kaart , wat toen al een echt tijschrift begon te worden , alleen liet Amroh nog niet toe dat er andere advertenties van onderdelen , dan die van Amroh zelf gepubliceerd werden .
Vanaf het Seizoen 1937 uigave No. 14 werd de naam veranderd in Radio Bulletin , Radio Bulletin begon toen al aardig wat zelfbouw schema's te bevatten. Hoewel bij de meeste beschrijvingen in het tijdschrift nog steeds Amroh Bulletin stond , ook op de kaart waarmee men zich kon abonneren stond nog steeds "Amroh-Bulletin".
In het tijdschrift van Radio Bulletin No. 1 van 1940 verdween de naam Amroh Bulletin dan ook uit het tijdschrift.
Met de tijd verscheen er in Radio Bulletin meer informatie rubrieken zoals , "Radio Journaal" , "Hoe meten we Zelfinductie en Capaciteit" , de buizen techniek werd uit de doeken gedaan , "Onze jongeren-Rubriek" , een van de meest opvallende hoofdstukken kondigden Amroh aan in 1941 , namelijk "Onze Muiderkring Cursus" , verder verscheen ook "Uit het service lab " , "Muiderkringers aan het woord" , "Muiderpost" waren rubrieken die elke maand verschenen.
Amroh had al vroeg in de gaten , dat alleen een tijdschrift met bouwontwerpen niet genoeg was , ze moesten ook allerlei onderdelen bespreken , zodat de amateur niet alleen over ging tot het nabouwen , maar ook aan het denken zetten . Tevens begon de Muiderkring ook bouwtekeningen uit te geven , de eerste tekeningen waren van onder andere T.C. 4 (4 Watt Versterker) , T.C. 8 (8 watt versterker) en T.C. 20 (20 Watt Versterker ) en deze kon mijn kopen voor
FL 0,50 . In deze opzet is Amroh heel goed gelukt , niets bleef gespaard , ook diverse meetinstrumenten werden besproken . Zoals een meetzender , een oscilloscoop en een meetbrug , moet je nagaan in de veertiger jaren . Ik persoonlijk denk dan ook dat hier de kracht van Amroh schuilde , Muiderkring bracht voor ieder wat wils , of je nu technisch was of niet. Alles werd geprobeerd zo eenvoudig mogelijk uit te leggen , zonder ingewikkelde formules. Tijden de oorlogsjaren 1942 , 1943 , 1944 , 1945 verscheen Radio Bulletin onregelmatig en in een verkleinde uitgave, In 1946 na de oorlog nam Radio Bulletin weer zijn normale afmetingen aan. Zie foto beneden.
In Radio Bulletin Januari 1947 kwam ik voor het eerst een pagina met verkoopadressen tegen , waar men zijn onderdelen kon kopen , er werden geen foto's of prijzen vermeld , ook verscheen de serie Dr. Blan deel 1 , 2 , 3 en deel 4 op de markt , kosten FL 3,00 per stuk.
Later in dit jaar kwamen er ook advertenties van andere leveranciers en boden hun onderdelen te koop aan , Amroh had waarschijnlijk een nieuwe bron van inkomsten hierin gevonden en ook natuurlijk veel meer goede reclame van hun eigen onderdelen.
Ook verscheen er het eerste elektronisch jaarboekje , boordevol schema's monogrammen , formules , tabellen en allerlei referentiedata , ter grootte van een klein zakagenda prijs FL 1,25. Dit boekje zou vanaf 1948 jaarlijks verschijnen tot en met 1999 toen het einde van Amroh en de Muiderking werd aangekondigd
Ook verscheen in de veertiger jaren wel de bekendste serie boeken Jongens Radio deel 1 t/m deel 4.
Verder kwam Amroh in 1951 met de introductie van Uniframe chassisdelen , dit voor de amateurs die moeilijk zelf een chassis konden maken , er werden diverse voorgeboorde plaatjes op de markt gebracht , ook begon men met de publicatie van de serie UN-1 tot en met UN-60 , t.z.t. komt er een hele lijst van die serie op mijn deze pagina. Deze serie begon met een plaatstroom apparaat en vervolgens diverse andere projecten , zoals voorversterkers , eindversterker , middengolf en korte golf ontvangers enz. Alle opgebouwd op deze Uniframe chassisdelen. Zie foto beneden.
Uniframe.jpg    
Index/email6.gif Voor vragen of informatie mail me , klik op mail animatie.
   

Wordt vervolgd.