Parenteel v. Geert (de Oude) Ter Borch (Terborch)

 

Ia. Geert (de Oude) Ter Borch (Terborch) [2629], geb. 1455 te Zwolle, overl. 1522 te Zwolle, 67 jr. oud, Meester schilder, tr.(B) 1484 op 29-jarige lftd. te Zwolle met de 22-jarige Else Johanna Mynnesten. Van den [2630], geb. 1462 te Zwolle, overl. 1513 te Zwolle, 51 jr. oud, dr. van Johan Mr. Mynnesten. Van den [2631] en Efse ? [2632]. Kerkmeester van de O.L.Vrouwekerk te Zwolle en ontwerper van de achtkantige lantaarn op de O.L.Vrouwetoren-of Peperbus. Hij trouwde met de dochter van de beroemde Zwolse kunstschilderen graveur Mr. Johan van der Mynnesten

Uit dit huwelijk:

1. Geerd Ter Borch [1994] volgt IIa.

 

Generatie 2

IIa. Geerd Ter Borch [1994], geb. te Zwolle, overl. 16 Jun 1580 te Zwolle, tr.(B) met Maria Benthem. Van [1995], geb. te Zwolle, overl. 1587 te Zwolle. "Capiteijn der Wacht binnen Swoll", genoemd als commandant van de stadscompagnie van Zwolle in het reglement van de stadscompagnie 1567.

Uit dit huwelijk:

1. Gerhard Ter Borch. [276] volgt IIIa.

2. Berend Ter Borch [2001] volgt IIIb.

3. Harmen "de Oude" Ter Borch [1996] volgt IIIc.

 

Generatie 3

IIIa. Gerhard Ter Borch. [276], geb. 1525 te Zwolle, overl. 12 Sep 1591 te Zwolle, 66 jr. oud, Burgemeester van Zwolle, tr.(B) met Bernardina Reiger. de [275], geb. 1555 te Stad Delden, overl. te Zwolle, dr. van Arent Reiger-Warmtinck. de [160]. Commandant van de Stad Zwolle later burgemeester van Zwolle

ECHTGN: Dochter Arent de Reiger, Heer van het Warmtinck en richter van Delden

Uit dit huwelijk:

1. Gerard Ter Borch [2887], geb. 1576 te Zwolle, overl. 1585 te Zwolle, 9 jr. oud.

2. Evertje Maria Ter Borch [2888], geb. 1579 te Zwolle, overl. 1582 te Zwolle, 3 jr. oud.

 

IIIb. Berend (Bernhard) Ter Borch [2001], geb. 1542 te Zwolle, overl. 1620 te Zwolle, 78 jr. oud. "schoelmeyster an die Bethlehemkercke te Zwolle 1592-1616". tr.[B} met  Wilhelmina van Voorst.

ECHTGN: Wilhelmina van Voorst, Wed van Bernhard ter Borch verkoopt de huizen van de Erven Ter Borch  aan de "Praauwstraete"en "Goldstege" voor 2000 goudguldens of  2800 Caroli guldens aan de Weduwe van Dr. Emmanuel van Twenhuijzen; Anna van Haerst, zij sticht hier in 1638 de Fundatie of Stichting "Emmanuelshuizen", voor de opvang van arme en bejaarde R.K. dienstboden.  

Uit een onbekende verbintenis:

1. Jan Ter Borch [2002] volgt IVa.

 

IIIc. Harmen "de Oude" Ter Borch [1996], geb. 1550 te Zwolle, overl. 22 Aug 1634 te Zwolle, 84 jr. oud, tr.(B) 1576 op 26-jarige lftd. te Zwolle met de 19-jarige Catharina Colen. Van [1997], geb. 1557 te Zwolle, overl. 1611 te Zwolle, 54 jr. oud. Licentiemeester der Convooien.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Ter Borch [1998], geb. 1578 te Zwolle.

2. Maria Ter Borch [1999], geb. 1580 te Zwolle.

3. Gerard Sr. Ter Borch [277] volgt IVb.

4. Johan Ter Borch [2000], geb. 1584 te Zwolle.

 

Generatie 4

IVa. Jan Ter Borch [2002], geb. te Zwolle.

Uit een onbekende verbintenis:

1. Berend Ter Broch [2883].

2. Jan Ter Borch [2882], geb. 1624 te Zwolle, overl. 1646 te Buren, 22 jr. oud.

 

IVb. Gerard Sr. Ter Borch [277], geb. 1582 te Zwolle, overl. 20 Apr 1662 te Zwolle, 80 jr. oud, tr.(B) 28 Sep 1628 op 46-jarige lftd. te Deventer met de 21-jarige Wiesken Matthijs [1565], geb.1607 te Deventer, overl. 1683 te Zwolle, 76 jr. oud. Licentiemeester der Octrooien en Licentien der Stad Zwolle en ontvanger der belastingen. Tevens schilder

Uit dit huwelijk:

1. Mattheij Ter Borch [1571], ged. 23 Aug 1629 te Zwolle, overl. 1635 te Zwolle, 5 jr. oud.

2. Gesina Ter Borch [1572], geb. 15 Nov 1631 te Zwolle, overl. Apr 1690 te Zwolle, 58 jr. oud.

3. Cathrina Ter Borch [2884], geb. 1632 te Zwolle, overl. 1633 te Zwolle, 1 jr. oud.

4. Cathrina Ter Borch [1573], ged. 14 Apr 1633 te Zwolle, overl. 27 Jun 1633 te Zwolle, 0 jr. oud.

5. Catharina Ter Borch [1574], ged. 23 Okt 1634 te Zwolle, overl. 2 Okt 1704 te Zwolle, 69 jr. oud, tr.(B) 1655 op 20-jarige lftd. te Zwolle met Hendrik Daberkosen [2885], geb. te Zwolle, overl. te Zwolle.

6. Aleida Ter Borch [1576], ged. 10 Jul 1636 te Zwolle, overl. 1661 te Zwolle, 24 jr. oud.

7. Harmen Ter Borch [1577] volgt Va.

8. Jenneken Ter Borch [1579] volgt Vb.

9. Mozes Ter Borch [1581], ged. 19 Jun 1645 te Zwolle, overl. 12 Jul 1667 te Harwich, 22 jr. oud.

Gerard Sr. Ter Borch [277], tr. eerder (B) Dec 1621 op 39-jarige lftd. te Deventer met de 22-jarige Geesken Voerst van [1564], geb. 1599 te Deventer, overl. 1628 te Zwolle, 29 jr. oud.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Ter Borch [1569], geb. 27 Okt 1622 te Zwolle, overl. 12 Nov 1679 te Haarlem, 57 jr. oud, tr.(B) 1644 op 21-jarige lftd. te Haarlem met de 25-jarige Isaac Hochepied. de [2886], geb. 1619 te Haarlem, overl. te Haarlem.

2. Sara Ter Borch [1570], geb. 23 Jul 1624 te Zwolle, overl. 26 Nov 1680 te Deventer, 56 jr. oud.

Gerard Sr. Ter Borch [277], tr. eerder (B) 28 Mrt 1613 op 31-jarige lftd. te Antwerpen met de 26-jarige Anna Bufkens [278], geb. 1587 te Antwerpen, overl. 1621 te Zwolle, 34 jr. oud.

Uit dit huwelijk:

1. Gerard (de Jonge) Ter Borch [1566], geb. Dec 1617 te Zwolle,overl. 8 Dec 1681 te Deventer, 64 jr. oud, tr.(B) 14 Feb 1654 op 36-jarige lftd. te Deventer met de 41-jarige Geertrui Matthijs [1567], geb. 23 Aug 1612 te Deventer, overl. 1672 te Deventer, 59 jr. oud.

2. Jennechien Ter Borch [1568], geb. 1619 te Deventer, overl. 24 Dec 1621 te Deventer, 2 jr. oud.

 

Generatie 5

Va. Harmen Ter Borch [1577], ged. 11 Nov 1638 te Zwolle, overl. Sep 1677 te Zwolle, 38 jr. oud, tr.(B) 13 Feb 1664 op 25-jarige lftd. te Zwolle met Maria Croesen [1578]. Licentiemeester der octrooien & convooien te Zwolle

Uit dit huwelijk:

1. Thomas Ter Borch [1583], geb. te Zwolle.

2. Gerard (de Jongere) Ter Borch [1582], ged. 18 Jan 1665 te Zwolle, overl. 1711 te Zwolle, 45 jr. oud.

3. Jacobus Ter Borch [1584], ged. 20 Jun 1667 te Zwolle.

 

Vb. Jenneken Ter Borch [1579], ged. 3 Sep 1640 te Zwolle, overl. 23 Aug 1675 te Curacao, 34 jr. oud, tr.(B) 18 Jan 1668 op 27-jarigelftd. te Zwolle met Sijbrant Schellinger [1580].

Uit dit huwelijk:

1. Mozes Schellinger [1585], geb. Mrt 1669 te Zwolle, overl. 1671 te Zwolle, 1 jr. oud.

2. Mozes II Schellinger [1586], geb. Mrt 1670 te Zwolle, overl. 1674 te Zwolle, 3 jr. oud.

3. Gerrit Schellinger [1587], geb. 23 Mrt 1671 te Amsterdam.

4. Cornelis Schellinger [1588], geb. 13 Jul 1672 te Zwolle, overl. 10 Jan 1698 te Zwolle, 25 jr. oud.

5. Hillegonda Schellinger [1589] volgt VIa.

 

Generatie 6

VIa. Hillegonda Schellinger [1589], geb. 13 Dec 1674 te Curacau, overl. 22 Jan 1750 te Zwolle, 75 jr. oud, tr.(B) 3 Dec 1699 op 24-jarige lftd. te Zwolle met de 30-jarige Jean Babtist Lambert de [2003], geb. 1669 te Brussel, overl. 1721 te Zwolle, 52 jr. oud.

Uit dit huwelijk:

1. Gesiena Catherina Lambert de [2004] volgt VIIa.

2. Beatrice Lambert. de [2005], geb. 1707 te Zwolle.

 

Generatie 7

VIIa. Gesiena Catherina Lambert de [2004], geb. 1702 te Zwolle, overl. 1798 te Zwolle, 96 jr. oud, tr.(B) 1748 op 46-jarige lftd. te Zwolle met Lambertus Christiaan Zebinden [2006], overl. te Zwolle.

Uit dit huwelijk:

1. Christiaan Jean Zebinden [2007] volgt VIIIa.

 

Generatie 8

VIIIa. Christiaan Jean Zebinden [2007], geb. 1750 te Zwolle, overl. 1829 te Zwolle, 79 jr. oud.

Uit een onbekende verbintenis:

1. Mr. Lambertus Theodorus Zebinden [2008], geb. 1809 te Zwolle, overl. 18 Jan 1886 te Zwolle, 77 jr. oud.

 

 

naar Homepage Harry Vrielink