Harry Vrielink
   
Meestal komt U hem op straat tegen als stadsgids van de VVV waar hij belangstellenden de Zwolse binnenstad  laat zien.   U kunt hem ook tegenkomen als de Zwolse Hanzekoopman Meester Geert bij de speciale theaterwandeling of als secretaris van de Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle.  
Hyperlink1 Hyperlink2 Hyperlink3 Hyperlink4 Hyperlink5 Contact  

"Op de eerste echte winterse dag van deze winter hebben wij om half vier 's middags een afspraak bij de VVV in Zwolle. Onze gids voor die dag is Harry Vrielink, hij is ruim 30 jaar actief als gids en zijn kennis van de stad is ongeŽvenaard". Aldus dit fragment uit het februarinummer [2007] van het blad "Koken & Genieten" door Joachim Hilhorst.

"...en dan hebben we nog nauwelijks iets kunnen vertellen over de schat van informatie die we hebben gekregen over de Vrije Keizerlijke Hanzestad Zwolle, die zijn fortuin vergaarde door de handel in Betheimer zandsteen. Of over de verloren gegane toren van de St. Michaelskerk. 120 meter hoog, ruim meer dan de Utrechtse Domtoren of de Groninger Martinitoren, die maar liefst vier keer naar beneden is gekomen, de laatste keer in 1669. Of waarom de Zwollenaren blauwvingers worden genoemd. Wie dat toch wil weten, raden wij van harte aan om bij de VVV een culinaire wandeling te boeken", aldus genoemd schrijver over de nieuwe "culinaire wandelingen" van de VVV.

  • Met de Hanzekoopman, in hanzepas doorde Zwolse Gouden eeuw...

"Wees niet verbaasd als u, zwervend door Zwolle, uit een pitoresk middeleeuws poortje een Hanzekoopman tevoorschijn ziet komen, rammelend met een geldbuidel vol dukaten en zilverlingen. Wees evenmin verbaasd dat hij u met krakende stem verzekert dat hij met klinkende munt betaalt, en dat kan hij bewijzen ook: loopt U maar even mee naar de betaaltafel en de Regentenkamer bij Vrouwe Aleida Greve! Vreest u dan niet: U bent niet in handen gevallen van een gevaarlijke gek. U hebt te maken met een ongevaarlijk exemplaar, met niemand minder dan Harry Vrielink: ex-winkelier in galanterien, ex-correspondent van de Twentsche Courant, ex-direkteur van de Deldense en Zwolse VVV. Om maar een paar dingen te noemen. En tegenwoordig, nog altijd in VVV-verband overigen, stadsgids. Een wat ambtelijke-suffe omschrijving, die bepaald geen recht doet aan de invulling die Vrielink aan zijn functie geeft. " Als ik de deelnemers aan een Theatrale Stadswandeling door Zwolle leidt, dan ben ik niet Harry Vrielink, nee, dan ben ik de reÔncarnatie van mijn verre voorvader Geert Vriling. Meester Geert, Schepen van de Vrije Keizerlijke Hanzestad Zwolle in 1310". Een ook al zakt zijn Hanzebroek een beetje af als de mensen soms op hem reageren met het flauwe 'Is het soms carnaval vandaag', geeft hij geen krimp. "Alles gaat bij mij uit de kast".

  • Met de Zwolse stadsgids Harry Vrielink op pad

Van jongs af is Harry Vrielink (nu 56) gefascineerd geweest door de geschiedenis, beter gezegd: 'the living history' [de levende geschiedenis]. Hij groeide op in Delden, en werd daar op 22-jarige leeftijd (!) direkteur van de Deldense VVV. Vrielink: "Toen al nam ik de meute op sleeptouw. Spelen met elementen. Je fantasie gebruiken. Mensen moeten over de helling  getrokken worden, je moet geschiedenis brengen als spektakelstuk'. Toen hij in 1974 Delden verruilde voor Zwolle ("Ik ben maar een ingekomen Zwollenaar...") veranderde er niets aan die missie. De introductie van de Open Monumentendag, in 1987, verschafte hem een ideaal platvorm voor het uitvoeren van al zijn plannen. Zijn positie bij de VVV bestemde hem voor de natuurlijke coŲrdinator van het nieuwe op te richtten comitť Open Monumentendag in Zwolle. Vrielink: "De eerste jaren hadden we een zeer uitgebreid comite, maar gaandeweg heeft zich een model ontwikkeld waarin het landelijk thema bepaalt hoeveel en welke mensen de koppen bij elkaar gaan steken". Het voorwerk is dan al gedaan door Vrielink zelf . Voor volgend jaar, als de boerderij en andere landelijke bouwkunst het thema vormen, heeft hij al ideeŽn op papier gezet. Ook de activiteiten van het huidige jaar komen uit zijn koker. Vrielink: "Eerst dacht ik: we houden een Hanzemarkt. Maar dat was me toch te gewoon......". aldus de journalist Jacques Poell in het Open Monumenten Magazin van 2002.

 

  • De Hanzestad Zwolle naar Georg Braun & Frans Hogenberg [1582]

"Praten over het Zwolse verleden doet Vrielink graag, maar als het over het Zwolse verleden gaat is hij helemaal niet meer af te remmen. Dat is mijn specialiteit, geeft hij grif toe. Zijn enthousiasme probeerd hij over te dragen aan de VVV-hostessen-in-opleiding. Vrielink heeft daarvoor zelf een compleet handboek geschreven...aldus de journalist Koos Smedes in het Algemeen Dagblad 'Er op Uit' 16 febr 1990.

Op de pagina "Wie is...." kunt U nader met hem kennismaken...........

© gepvrielink zwolle 2007