Harry Vrielink
Hyperlink1 Hyperlink2 Hyperlink3
Genealogie
Hyperlink1 Hyperlink2 Hyperlink3 Hyperlink4 Hyperlink5 Contact

Grootste hobby van Harry Vrielink is Genealogie of wel historische onderzoek van de familie Vrielink. Dit onderzoek van ruim 25 jaar resulteerde in een standaardwerk getiteld:

Geschiedkundige aantekeningen van de familie Vrielink.

De geschiedenis van het Deldense geslacht Vrielink

 

Met bijdragen van de familie's:

*      Vrielink                   te Beckum

*      Vrielink                   te Marle

*      Vrielink                   te Hellendoorn

*      Vrielink                   te Gerner

*      Vrielink                   te Zwolle

*      Vrielink                   te Groningen

*      Vrielink                   te Haren

*      Van Langen             te OsnabrŁck

*      De Reiger                te Ootmarsum

*      Dobzewics/Pool      te Beesterszwaag

*      IJzereef                   te Ziewent

*      Berendsen               te Didam

Met foto's en facsimile uit het Huisarchief van de familie Vrielink te Zwolle, voorheen Archief Erven G.Vrielink HJznte Delden.

Dit genealogisch onderzoek van de familie Vrielink heb ik, evenals de reeds eerder geschreven en  verschenen "Kroniek van Delden", opgedragen aan mijn grootvader Gerhardus Vrielink HJzn (1876-1966).  Toen ik in 1969 met dit werk van start ben gegaan was hij het die mij inspireerde tot het maken van een familieboek. De basis hiervoor had hij al gelegd.

Bij zijn overlijden in mei 1966 liet hij een omvangrijk huisarchief na bestaande uit een opeenvolgend register van namen uit twee eeuwen.  De gegevens hiervan waren afkomstig van een met de hand geschreven "calendarium"  waarvan uiteindelijk de juiste gegevens niet nauwkeurig waren overgenomen. De stukken werden gecompleteerd met dozen vol met bidprentjes, kranten berichten, eigen notities en veel fotomateriaal.  Dit fotomateriaal betreft leden van de familie Vrielink en verwante families zoals IJzereef, Porskamp, Aalders, Mentinck.  Het meeste fotomateriaal is afkomstig uit de erfenis van mijn grootmoeder Maria Hendrina IJzereef geboren op 18 mei 1883 te Denekamp, dochter van de stoomhoutzager op de "Dikkers molen" te Borne; Wilhelmus IJzereef (1854-1933), ooit molenaar en stoomhoutzager op Singraven te Denekamp.   In de met leer gebonden en met ijzerbeslag versierde fotoalbum  bevinden zich familiefoto's  waarvan de oudste uit 1887 dateren.  In het huisarchief trof ik verder interessante gegevens aan die betrekking hadden op de 19de eeuwse geschiedenis van Delden.  Veel van de gegevens betreffen de kerkgeschiedenis van de parochie St. Blasius en Jozefus te Delden. Gerhardus Vrielink was evenals zijn vader lid van de Aartsbroederschap "Der Heilige Familie", gevestigd in de parochiekerk van de H.H. Blasius en Josephus te Delden, in 1869 ingesteld ten behoeve van de bouw van de fraaie neogotische pseudo-basiliek in 1871. Deze kerk werd opgetrokken naar ontwerp van de Zwolse architect Henricus Johannes Wennekers en bouwmeester Taverne. Deken-pastoor Henricus Johannes de Jong en Mgr. Fredericus Kistemaker waren de initiatiefnemers tot de fundatie van deze vicarie.  Gerhardus vader: Henricus Johannes Vrielink (1841-1905) was een der kerkmeesters toen de plannen voor de bouw van de kerk en de ontwikkeling van de "fabrica ecclesia" tot ontwikkeling kwamen.  Zijn huwelijk in 1871 met de uit Tubbergen afkomstige Albertha Johanna van Langen was de eerste huwelijkssluiting in het nieuwe kerkgebouw, na de officiŽle Consecratie(inwijding) door Mgr. Aloisius Ignatius Schaepman, aartsbisschop van Utrecht.

Deze en meerdere mondelinge bronnen heb ik als getuige van zijn vele verhalen verweven in dit werk. Gerhardus HJzn. was mede-firmant van de firma H.J. Vrielink & Zonen te Delden van waaruit hij in 1907 zelfstandig een nieuw bedrijf vestigde: de firma G.Vrielink HJzn & Zonen te Delden aan de Grootestraat 68 (later Langestraat no. 70. Op de zolder van het in 1992 gesloopte pand, trof ik een aantal archiefkisten aan vol met archivalia van  de firma.  Keurig in rolletjes verpakte nota's cheques en facturen en een complete set van in- en verkoopboeken, fakturenboeken, balansboeken en brieven. Zo ook bijvoorbeeld veel rekeningen van bedrijven die in de eerste helft van deze eeuw in Stad-Delden gevestigd waren.

Deze facturen werden in rolletje netjes met touw omwikkeld (ordners waren  toen nog niet in gebruik). De wissels en kwitanties, compleet met opgedrukte zegels bevonden zich in goede staat.   De boekhouding is compleet uit de jaren 1920 tot 1935 van het "Warenhuis G. Vrielink HJzn" en bestaat uit balansen, jaarrekeningen, debiteuren- en crediteurenboeken.  Van de 3 inkoopboeken is een exemplaar in bruikleen gesteld van het Museum "Reclamare" in het vml. Prins Maurits Weeshuis te Blokzijl.   Veel kerkelijke boeken behoorden tot de kleine huisbibliotheek bijvoorbeeld hagiografieŽn Heiligenlevens van Neerlands Heiligen (Kronenberg-1890), Kerkgeschiedenis (de Jong-1932), Verklaring der Catechismus8 dl.(Potters-1922) e.d..  In die tijd werden veel religieuze artikelen verkocht.

Verder trof ik boeken aan van Jos Alberdinck Thijm: Karolingische verhalen, De Genestet; Guido Gezelle, enz, enz.   De banden deel uit makend van de kleine huisbibliotheek dateren uit de periode van 1865 tot 1938.    Bijzonder waren de notitieboekjes waarin Gerhardus Vrielink meerdere zaken had vastgelegd bijvoorbeeld: "Een 4 daagschen reis naar Duitschland

juli 1933", reizen die hij samen met zijn vrouw en vrienden maakten.     Tussentijds hield hij zijn kinderen op de hoogte; zo schreef hij op 23 juni 1926 een brief naar zijn kinderen vanuit

hotel "Hof van Holland" aan het Damrak te Amsterdam.  In die tijd maakte hij veel reizen met een bevriend echtpaar, de familie B.J. Meen, eveneens bakker te Stad-Delden.  Hiervoor werd

dan voor de hele periode een taxi gehuurd inclusief de chauffeur (Albert Brunnenkreef).

Een ander boekje staat vol met "Verteltenties" uit de jaren dat hij nog actief lid was van de Deldense toneelvereniging "Concordia" en steevast werden de repetities gehouden in het cafť van zijn zwager: Bernardus ten Voorde aan de Molenstraat te Stad-Delden.   In het huisarchief trof ik zelfs het huishoudelijk reglement aan, achter een ingelijste foto, het op perkament geschreven stuk was zeer geschonden. Andere belangrijke stukken uit het huisarchief is de rijke verzameling aan foto's en familieportretten met betrekking tot de families:

*          Vrielink                        Stad-Delden

*         Mentinck                    D enekamp-Borne-Beckum         

*          IJzereef                        Denekamp en Borne

*          Reuvekamp                  Borne

*          Porskamp                     Zieuwent en Beltrum

*          Aalders en Zeemann     Beltrum

*          Berendsen                    Utrecht, Zutphen, Didam

 

De oudste familieportretten van leden van de familie Vrielink te Stad Delden zijn die van Henricus Johannes Vrielink (1841-1905) en WilhelmusVrielink(1839-1897), gefotografeerd

bij Wiesenthal & Loeser te StraŖburg.     Meerdere familiefoto's van de familie Vrielink werden rond 1900 vervaardigd door het fotoatelier van Ander Schreurs v/h. Fa. Stuts s'Bosch/Breda.   Van de  serie crayonportretten zijn er slechts twee bewaard gebleven namelijk die van Albertha Johanna van Langen en Henrica M. Vrielink.   Een in leder gebonden fotoalbum met koperbeslag uit het bezit van Maria Hendrina IJzereef is een van de waardevolste stukken uit het huisarchief.     In dit album bevinden zich veel foto's van leden van de familie's IJzereef, Porskamp en Mentinck, waarvan een aantal foto's van leden van

genoemde families uit Amerika zijn.   Van de familie Berendsen te Utrecht  en Zutphen is een kleine fotoalbum uit het bezit van mijn moeder; Elizabeth Bernarda Berendsen( geb. 1914) maakt ook deel uit van het archief. Het huisarchief bevat verder veel genealogische aantekeningen over de familie Vrielink in de periode tussen 1831 en 1987 mede door toevoeging van het archief van mijn vader: Hein J.W. Vrielink (1909-1987) aan het

huisarchief. Deze genealogische gegevens zijn opgenomen in een geautomatiseerd databestand(Gensdata/Family/Brown) en bevat meer dan 3500 namen van familieleden en verwanten.

 

De familie Vrielink behoorde tot het aloude geslacht van Deldense Paolburgers, een oud patriciersgeslacht te Stad-Delden.   De Meijerhof Vrielink of "Vrilinghi" stond rond de 9de eeuw in de marke Vasse, vlak bij de oever van de Vasserbeek (beekzijde). Van hieruit verspreidde zich de familie Vrielink over de provincie Overijssel en ver daarbuiten. 


Vanuit de Meijerhof  "Vrilinc", zijn de directe lijnen naar de familietakken in de marke Gerner onder Dalfsen, de Hanzestad Zwolle, Delden en wellicht de Groningse tak.    Zowel in Delden als in Zwolle behoorden de Vrielink's tot het patriciaat en vervulden belangrijke funkties, bijvoorbeeld schepen, raadsheer of regent.     Ook in kerkelijke functies komen we leden van de familie Vrielink tegen zoals pastoor, broeder des "Gemene Levens", kapittelheer van Windesheim, gardiaan en predikant.     Vooral de bloei van de "Hanze" bracht de familie rijkdom en fortuin, zo bewoonden leden van de Zwolse familietak grote koopmanshuizen en in de 15de eeuw komen we leden van de familie Vrielink in Zwolle tegen als koopman, factoor  en "meester Timmerman".   In de Stad Groningen komen we de Vrielink's tegen als rijke en voorname burgers.  Ze bekleedden  dan functies als "Ceurnoten" en kooplieden.  Ze voeren een

familiewapen en zelfs ťťn van de leden van de familie houdt zijn eigen genealogie bij in een "Geslagts Lijne", dat was de eerste helft van de 17de eeuw.  In de Stad-Delden waren het kooplieden en bakkers, hier hield de bloeiperiode op in  het rampjaar 1584, het jaar waarin de Overijsselse (Staatse) Stadhouder Adolf van Meurs de Stad-Delden met geweld inneemt voor de "Generale Staten" en Oranje.  Veel van de leden van de familie Vrielink werden in dat jaar vermoord, verjaagd en beroofd van hun bezittingen.   In de marken Daarle en Marle onder Hellendoorn vond de familie Vrielink  onderdak en bleef daar wonen. Hier kon de katholiek gebleven familietak ongestoord het beroep uitoefenen als landbouwer, boerwerker, timmerman en boer.    De Deldense bezittingen achterlatend bouwden zij als hardwerkende boeren een nieuw bestaan op in Hellendoorn en bleven trouw aan de kerk van hun voorvaders. In 1832 keren de Vrielink's terug naar de Stad-Delden als bakkers en grutters.   Een calendarium van de familie "Vrielinck" begint dan ook met de treffende regels: dat  op het feest van de heilige Domitianus (5 juni) 1905 de stamvader van de Deldense familie Vrielink: Henricus Johannes Vrielink, ten grave is gedragen.  In 1831 kwam Lambertus, zoon van de Hellendoornse timmerman Willebrordus Vrielink vanuit de parochie Hellendoorn naar de Stad-Delden en vestigt zich hier samen met zijn vader een bakkersbedrijf aan de Langestraat.

Veel is er verdwenen uit het familiebezit     tijdens de boedelscheiding van de Erven Henricus Johannes Vrielink tussen 24 januari   en  20 juni 1907.  Tot het familiebezit behoorde toen een kabinet en enkele schilderijen en getekende portretten van leden van de familie Vrielink en Van Langen. Waarschijnlijk hebben de Vrielink's in Hellendoorn en Delden, evenals hun verwanten in Groningen hebben gedaan, een familieboek bijgehouden in een soort familiecalendariumdat in 1907 verloren moet zijn gegaan tijdens de boedelverdeling van de Erven Henricus Johannes Vrielink.  De op kalkpapier gekopieerde tekst, oorspronkelijk afkomstig van het erve Vrielink te Hellendoorn, lezen we dat de geslachtslijnen hun oorsprong hebben liggen in de marke Geesteren in de buurtschap Vasse waar het stamhuis van de Vrielink's aan de beekzijde was gelegen.    Van veel Twentse families ligt op deze plek de oorsprong, bijvoorbeeld de families Geerdink, Leferink, Leussink en Mentink.   In eerste instantie lag het in mijn bedoeling een boek te schrijven voor de familie met een inhoud, die alleen voor hen interessant zou zijn.    Ik kon evenwel niet ontkomen om het boek ook een geschikte toegang te laten zijn voor hen, die zich met genealogie bezig houden bijvoorbeeld van de verwante families of die familietakken, waarvan de schrijfwijze van  de familienaam in de loop der tijd zijn omgevormd.      Met een geautomatiseerde uitdraai van stamboomgegevens van meer dan 750 namen van leden van de familie Vrielink en verwante families wordt dit boek interessant gemaakt voor genealogen van verwante families.  Met het maken van een register op naam en op familie, de opgave van bronnen en de beschrijving van het huisarchief, hoop ik andere beoefenaren van de genealogie en regionale geschiedenis van dienst te zijn geweest.

 

In dit familieboek zijn facsimile opgenomen van charters, doopcedullen, foto's , tekeningen en andere archivalia uit het huisarchief Vrielink, de gemeentearchieven van Stad-Delden en

Zwolle en het Rijksarchief in Overijssel, dit om het boek wat aantrekkelijker te maken. De oplage van dit boek is beperkt tot 50 exemplaren, de gebruikte archieven en de Bibliotheek

Centrale Overijssel is een exemplaar ter hand gesteld. 

De stamvader van de in dit boek beschreven geslacht is de Zwolse schepen en raadsheer Henricus Vrilinc omstreeks in de Hanzestad Zwolle overleden.  Deze lijn was weer afkomstig van de stam familietakken op de Meijerhof Vrijlinck in de marke Azelo onder Delden.    In dit boek wordt alleen het nageslacht beschreven  van de al eerder genoemde Henricus Vrilinc met een directe lijn naar de nakomelingen die zich in 1832 zich opnieuw in de Stad-Delden vestigden.De relaties met de familietakken te Hellendoorn, Beckum, Marle, Haarle en Daarle worden belicht.   Bijzonder is verder de bijgevoegde staat van de geautomatiseerde demobestanden van stambomen, kwartierstaten en relatieoverzichten van meer dan 19 generaties Vrielink en 3000 namen van de familie en verwante families.[1]     Van een aantal verwante families zijn complete genealogische overzichten afgedrukt bijvoorbeeld van de Twentse families Van Langen en de Reiger.   Van andere verwante families zijn korte genealogische parentelen en genealogieŽn  afgedrukt bijvoorbeeld van de families: Berendsen (Berentsohn), IJzereef  en Heegeman.Als afsluiting is een register van familienamen toegevoegd van meer dan 3000 naamdragers van  Vrielink en verwante families alfabetisch en op stamboomnummer. Verder een register van 900 familienamen die verwant zijn aan Vrielink


 

Het familieboek Vrielink in 1978 voor het eerste uitgegeven en in 1995 opnieuw uitgegeven. Het boek is in digitale versie op het internet gezet. Door de omslag van dit boek aan te klikken komt U in het familieboek.

Deze pagina is onderverdeeld in de kwartierstaat, de stamreeks en de stamreeksen van verwanten. 

Typ hier uw tekst. Typ hier uw tekst.Typ hier uw tekst. Typ hier uw tekst.Typ hier uw tekst. Typ hier uw tekst.Typ hier uw tekst. Typ hier uw tekst.

Op deze internsite's worden verwijzingen gegeven van de stamreeksen Vrielink en de verwante families.

 

 • Familiewapen Vrielink

   

   

  • Sortering naamdragers Vrielink en verwanten op Achternaam, voornaam, ID nummers en nummers van de ouders.

   

   

  • Relatieoverzicht van Henricus D.G. Vrielink

   

   

   

   

  • Schematisch weergave van de kwartierstaat van Henricus D.G. Vrielink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© gepvrielink zwolle 2007