IMITATIEGELD

NUMISMATIEK is plezier beleven aan geld!

Henderik Siepel


Na enige jaren koninkrijksmunten te hebben verzameld realiseerde ik mij zo rond 1980 dat dit niet echt mijn hobby was. Het kwam neer op zakgeld sparen tot weer voldoende aanwezig was om een muntje uit de catalogus te kopen. Vrijwel elke munt bleek te koop mits voldoende geld. De nieuwe aanwinst kwam keurig in een verzamelmap en in de kast om vervolgens te rusten. Alle informatie over de munt was uitgebreid voorhanden. In de loop der jaren had ik reeds verschillende penninkjes gekregen van familie en kennissen en had ik op bankbiljetten gebaseerde reclame bewaard. Naarmate deze verzameling "imitatiegeld" groeide werd mijn interesse voor dit onderwerp steeds groter. Al ras waren veel categorieën te onderscheiden met allen een bewust gebruiksdoel.

KOFFIEMUNTJES
CONSUMPTIEPENNINGEN en BONNEN
GASPENNINGEN
AUTOMAATPENNINGEN
KERMISPENNINGEN
SCHOOLGELD EN LEERGELD
TESTGELD
RECLAMEGELD
TONEELGELD
REDUCTIEBONNEN
En vele andere categorieën.

Langzaam maar zeker begon het echt een hobby voor mij te worden. Soms eenvoudig, vaak zeer veel speurwerk nodig om nieuwe objecten te verkrijgen. Geld besteden werd ruim ondergeschikt aan tijdsbesteding!
Er bleek absoluut geen informatie beschreven over het gebruik en of de uitgifte van dit imitatiegeld.
Naast het verzamelen van de penningen en biljetjes begon de uitgebreide speurtocht naar informatie. Eenmaal informatie over een enkel object of een categorie gevonden, verhoogde het verzamelplezier.
Naast het opstellen van artikelen en op catalogus lijkende overzichten ging ik lezingen geven en richt ik enkele keren per jaar een tentoonstelling in voor numismatische kringen, verzamelbeurzen en musea.
Mijn verzameling is de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot meer dan 10.000 gebruikspenningen en zeker zo veel biljetten.
In de rest van deze WEB pagina geef ik u enige voorbeelden van categorieën imitatiegeld uit mijn verzameling en geef ik u een indruk van de toegevoegde waarde van deze informatie.