Welkom! U bent de e bezoek(st)er van deze site

                                                                          DEZE WEBSITE IS VOOR HET LAATST BIJGEWERKT OP 23 april 2013

                                                                                   Mocht U enkele foto's van Drenthe willen bekijken klik dan hier

Deze website is gemaakt met behulp van een breedbeeld monitor. Als U een ander soort monitor heeft dan zal de tekst op uw beeldscherm niet mooi aaneengesloten verschijnen. Ik vertrouw er op dat U dit niet in uw stamboom-onderzoek zal belemmeren.

Veel van de gegevens uit deze stamboom heb ik zelf in de verschillende archieven opgezocht. Andere gegevens heb ik overgenomen van betrouwbare websites als "Genlias"; "Alle Groningers"; Alle Drenten" en "Alle Friezen". Toch bleef er nog een ruime hoeveelheid informatie over die door andere stamboomonderzoekers op het internet is geplaatst. Deze gegevens heb ik overgenomen in het vertrouwen dat deze correct zijn. Mocht U toch nog bepaalde gegevens op deze website vinden waarvan U denkt dat deze niet juist zijn of indien U denkt aanvullende informatie te hebben dan hoor ik dit graag van U. Laat dan alstublieft hier een bericht achter. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met U op.

Als U een bepaalde persoon uit een van de families Wiersma of Vegter zoekt ga dan naar de namenlijst van de familie Wiersma of de namenlijst van de familie Vegter. Door op een bepaalde naam te klikken komt U direct bij de plaats van deze persoon in de stamboom.  Waar het de aangetrouwde familie van de directe afstamming betreft is niet verder gezocht dan naar de broers en zusters van deze persoon en zijn/haar ouders + grootouders van zowel vaders als moederskant. Waar het eerdere huwelijken/relaties betreft waaruit eventuele kinderen zijn voortgekomen is over het algemeen niet diepgaander gezocht dan de persoon zelf + eventuele partner. Verder zijn veel geboortedata uit de periode van vr de invoering van de burgerlijke stand niet de echte geboortedata maar de data waarop het betreffende kind werd gedoopt. De namen van personen in de rechte lijn van afstamming zijn in het rood aangegeven.  U vindt een grafische, vertakte versie van de Wiersma / Vegter stamboom op http://henkwiersma.familieband.nl/Paginas/FamilieBoom/. Hou er bij het bekijken van de grafische versie wel rekening mee dat bijna overal waar een geboorte of overlijdensdatum met 1 januari begint, deze datum niet correct is - het jaartal klopt wel, de dag en de maand niet.

Een paar wetenswaardigheden omtrent de familienaamgeving die misschien niet bij iedereen bekend zijn:

In 1810 werd het kortstondige Koninkrijk Holland van Lodewijk Napoleon door het Franse keizerrijk van zijn grote broer keizer Napoleon Bonaparte ingelijfd. Dat had tot gevolg dat de Franse wet ook hier nageleefd moest worden en de Fransen hadden enige jaren daarvoor een wet uitgevaardigd waarmee zij een betere persoonsadministratie van de bevolking konden handhaven. De Code Civil (letterlijk burgerlijk wetboek) of de Code Napoleon werd ingevoerd. In wezen werden toen de regels voor de burgerlijke stand opgesteld die wij ook in de moderne tijd nog toepassen. Dit hield in principe in dat geboorte, huwelijk en overlijden een verplichte registratie vereiste die door het gemeentesecretariaat werd uitgevoerd. Familienamen werden erfelijk in de vorm waarin ze werden vastgelegd.

Men werd in de periode 1811-1812 in de gelegenheid gesteld om in het gemeentehuis officieel een familienaam te bevestigen of aan te nemen in een register van naamsaanneming. In praktijk is daar in beperkte mate gebruik van gemaakt. In de grote steden schreven zich voornamelijk joodse inwoners in deze registers in, aangezien zij nu naast het eigen joodse naamsysteem gebruik moesten maken van het burgerlijke naamsysteem. Verder vond naamsaanneming slechts plaats in plattelandsgemeentes in Friesland, Groningen, Drenthe en op de Veluwe, waar men zich tot dan toe voornamelijk van het patroniemensysteem bediende. Waar men soms al eeuwenlang een familienaam bezat, vond men het niet nodig om dat formeel te bevestigen.

Patroniemen

Het patroniemensysteem, dat met de invoering van de burgerlijke stand in feite werd opgeheven, was omstreeks 1800 in den lande nog alom een vertrouwd gebruik. In enigszins afgelegen en dunbevolkte streken volstond het patroniem zelfs, eventueel in combinatie met de naam van de boerderij die men bewoonde en die als achternaam fungeerde. Maar aangezien we een dergelijk stelsel nu alleen nog kennen uit Russische romans (bijvoorbeeld Aleksej Fjodorowitsj Karamazow, zoon van Fjodor Pawlowitsj Karamazov uit 'De gebroeders Karamazow' van Dostojewski), vereist het enige toelichting. Een patroniem is een achternaam die afgeleid is van de voornaam van de vader. Die achternaam was generatiegebonden. In Friesland heette iemand bijvoorbeeld Jelle Douwesz., dat wil zeggen: Jelle, de zoon van Douwe. De zonen van Jelle heetten op hun beurt Douwe Jellesz. en Pieter Jellesz. en zijn dochter heette Grietje Jellesdogter. Zoals gezegd was deze benaming voldoende in kleine gemeenschappen, maar het patroniem maakte ook wel deel uit van een drieledig namensysteem en het fungeerde dan als 'tussennaam', bijvoorbeeld in de combinatie Douwe Jellesz. Timmerman. Ook het patroniem zelf kon naar de derde positie doorschuiven en zo een familienaam worden, omdat de familieleden ook in een derde en mogelijk volgende generatie met de betreffende achternaam gedentificeerd konden worden. Dan ontstond een constructie als Douwe Pietersz. Jelles. De familienaam Jelles werd vervolgens in Friesland wel als Jellema genoteerd. (Bron:
www.naamkunde.net)

Een gevolg van de inlijving door het franse keizerrijk was dat de functie van schout werd afgeschaft. De schout is vervangen door een procureur en de maire. Tevens hielden per 1 maart 1811 de gemeentebesturen op een rechtsprekend college te zijn.
Na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813 werd de titulatuur van maire veranderd in die van burgemeester. In Friesland werd de maire weer grietman, totdat ook deze benaming in 1851 werd veranderd in burgemeester. (Bron: Wikipedia)

 

                                                                                        Hier volgt dan een beknopte stamboom van de families

                                                                          Wiersma uit Westergeest / Kollum en Vegter uit Veendam / Wildervank            

In de maire Kollum koos Sijbe Hendriks, n van de zonen van Hendrik Dirks de naam Wiersma; bepaald geen unicum in de provincie Friesland en dus ook niet in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.         

Hieronder een afdruk van het originele document van naamgeving:

 

                        

 

Bij Sijbe Hendriks begint dus de stamboom onder de naam Wiersma. De lijst begint echter bij Sijbes vader:

EERSTE GENERATIE

Hendrik Dirks werd naar eigen zeggen geboren op 10 augustus 1739 te Zuiderhuisterveen (Surhuisterveen). Gedoopt werd hij pas op zijn "ziek en krankbed" te Westergeest (of waarschijnlijk op "de Trieme" onder Westergeest) op 23 juni 1801.

Foto: "de Trieme" later "Triemen" genoemd in 1937).

                    

Hendrik Dirks is overleden in 1802. Hij was op 25 April 1779 getrouwd met Antje Klazes (Claases). Zij werd gedoopt op 1 augustus 1745 als dochter van Klaas Jans en Minke Harmens. Op 16 augustus 1748 werd Antje's jongere broer Jan gedoopt. Van hem heb ik geen verdere gegevens kunnen vinden. Antje is overleden op 18 oktober 1830 te Westergeest. Antje had al een dochter uit een vroegere relatie: Minke Jacobs (geboren op 15 mei 1774 en overleden op 12 mei 1842). Minke trouwde met Wijbe Riemersma. Hun zoon was Geert Wiebes Riemersma (geboren 24 juli 1814 te Oudwoude en overleden op 15 september 1859). Hij trouwde met Sietske Hendriks Spoelstra (geboren 4 april 1811 in Zwagerveen en overleden op 9 september 1888).

Nadat het  huwelijk tussen Hendrik Dirks en Antje Klazes was voltrokken zijn ze met kerkelijke attestatie vertrokken naar Zuiderhuisterveen (nu: Surhuisterveen).

Foto: Surhuisterveen

                                                                               

Hendrik Dirks had met Antje Klazes 3 zonen: Dirk Hendriks (geboren 29 februari 1780 te Westergeest); Klaas Hendriks (geboren 28 januari 1782 te Westergeest) en   Sijbe Hendriks (geboren 16 december 1784 te Westergeest en overleden op               10 januari 1830).

Met Sijbe Hendriks (Wiersma) begint, gerekend in een rechte lijn van afstamming de

TWEEDE GENERATIE

De jongste zoon van Hendrik Dirks en Antje Klazes, Sijbe Hendriks (Wiersma) trouwde met Trijntje Sijbes Eeltje (geboren op 7 mei 1787 te Westergeest en overleden op 4 augustus 1826). Zij was de dochter van Sijbe Eelkes Eeltje (geboren op 24 mei 1759 te Oudwoude en overleden op 10 oktober 1826) en Trijntje Sierks Fockens (geboren op 25 november 1764 te Kollum en overleden op 14 oktober 1857). Haar grootouders van vaders kant waren Eelke Sijbes en Trijntje Alberts. Haar grootouders van moeder kant waren Sierk Fockens (geboren 14 november 1732 te Augsbuurt-Lutjewoude en overleden in 1803) en Maaike Dirks (of Durks) (geboren in 1730 in Kollumerzwaag en overleden in 1783). Trijntje Siebes Eeltje had een oudere zuster, Maaike (geboren op 1 mei 1784 te Oudwoude en overleden op 14 november 1816).    Ze had ook nog een jongere broer, Sjirk (gedoopt op 22 februari 1790 te Oudwoude).                                                                                                                                                 Maaike Siebes Eeltje trouwde op 29 juli 1813 met Freerk Brongers Kamstra (geboren op 8 mei 1785 te Kollum en overleden op 7 december 1826 te Burum). Kinderen uit dit huwelijk zijn door mij niet gevonden. Van de heer Reinder Postma uit Oudwoude vernam ik dat Maaike blijkbaar goed kon schaatsen want zij heeft in Februari 1805 in Leeuwarden een wedstrijd op de schaats voor vrouwen gereden die ze helaas niet heeft gewonnen. Zou ze geld gehad hebben voor een paar friese doorlopers of zou ze op een paar koeienbotten geschaatst hebben? Van haar broer Sjirk zijn behalve de geboortedata door mij geen gegevens gevonden.                                  Over de schaatswedstrijd van Maaike valt nog te vertellen dat een aantal dames zo verhit raakte door de inspanning dat zij hun jasjes uit trokken en met blote armen schaatsten. Dit werd als zo onzedig beoordeeld dat er geen vervolg op deze schaatswedstrijd voor (ongehuwde) vrouwen is gekomen. In het Rijksmuseum in Amsterdam hangt een schilderij van deze schaatswedstrijd aan de hand van Jacob Ernst Marcus dat hij gemaakt heeft op basis van een getekende prent van Aldert Jacob van der Poort. Hieronder een afbeelding van dit schilderij:

                                                                        

 

De kinderen van Sijbe Hendriks (Wiersma) en Trijntje Sijbes Eeltje vindt U hier.

 

Na het overlijden van Trijntje Sijbes Eeltje trouwde Sijbe Hendriks (Wiersma) op 7 juli 1828 op 43 jarige leeftijd met de 51 jarige Trijntje Joukes (Boonstra) (geboren op 20 april 1777 te Hardegarijp en overleden op 30 mei 1838). Zij was de dochter van Jouke Klazes (geboren in 1735 te Veenwouden en overleden in 1792) en Aaltje Doeijes (geboren in 1737 te Bergum). Trijntje Joukes Boonstra was het jongste kind uit een gezin met 9 kinderen. Haar broers en zusters waren Klaas Joukes (geboren op 14 maart 1756 te Veenwouden); Doeije Joukes (de Haan) (geboren op 17 februari 1758 te Veenwouden); Durkjen Joukes (geboren op 2 maart 1760 te Veenwouden); Grietje Joukes (geboren in 1762 te Veenwouden); Durk Joukes (geboren op 12 januari 1765 te Veenwouden); Durkjen Joukes (2) (geboren op 28 februari 1767 te Veenwouden en overleden op 7 augustus 1841); Sijbe Joukes (geboren op 23 maart 1767 te Veenwouden) en Marten Joukes (geboren op 21 maart 1775 te Veenwouden en overleden op 7 september 1836).

Uit het huwelijk van Sijbe Hendriks (Wiersma) en Trijntje Joukes Boonstra zijn mij geen kinderen bekend.

Sijbe Hendriks (Wiersma) en Trijntje Sijbes Eeltje kregen 5 kinderen. Het oudste kind van Sijbe Hendriks (Wiersma) en Trijntje Sijbes Eeltje was Eelke Sijbes Wiersma (geboren op 14 maart 1808 te Oudwoude en overleden op 22 juni 1863).

Foto: Oudwoude in 1908

                                

Eelke Sijbes Wiersma trouwde met Jantje Abels Wiersema (geboren 25 juni 1815 te Grijpskerk en overleden op 9 mei 1891 te Zuidhorn). Jantje was een dochter van Abel Tomas Wiersema (geboren op 27 januari 1782 te Niehove en overleden op 28 juni 1839) en Freerkje Sakes (geboren op 23 september 1787 te Niehove en overleden op    26 december 1853). Jantje Abels Wiersema kwam uit een gezin met 7 kinderen; Thomas; Saaktje (overleden op 7 maart 1839); Ouktje; Ebeltje (geboren op 18 mei 1812 te Grijpskerk en overleden op 8 april 1873);  Tjeert (geboren op 23 juni 1813 te Grijpskerk en overleden op 13 juli 1813) en Tjeert 2 (geboren op 9 februari 1821 te Grijpskerk en overleden op 5 juni 1823).

Van Eelke Sijbes Wiersma en Jantje Abels Wiersema heb ik slechts n kind kunnen vinden: Sybe (geboren 30 oktober 1847 te Driesum en overleden op 17 mei 1927 te Zuidhorn). 

Foto: Driesum

                                            

Sybe Eelkes Wiersma trouwde op 15 juni 1879 in de gemeente Groningen met Grietje Jager (geboren op 22 januari 1847 te Oostwold en overleden op 13 juni 1927 te Zuidhorn). Grietje was een dochter van Jannes Jager (geboren op 30 december 1818 te Oostwold en overleden op 11 maart 1871). Jannes trouwde op 20 april 1846 te Leek met Ettje Annes Kamminga (geboren op 19 februari 1818 te Oostwold en overleden op 11 september 1891). Grietje Jager was de oudste van 5 kinderen. Na haar kwamen Jakob (geboren op 15 augustus 1848 te Oostwold en overleden op 15 juni 1915); Ebel (geboren op 17 februari 1851 te Oostwold en overleden op 29 april 1937); Egbert (geboren op 11 februari 1854 te Niekerk en overleden op 23 december 1938) en Jantje (geboren op 13 juni 1862 te Niekerk en overleden op 19 januari  1942).

Sybe Eelkes Wiersma en Grietje Jager kregen 2 zonen: Jannes (geboren op 9 februari 1885 te (de) Faan (gem. Oldekerk) en Eelke (geboren op 28 oktober 1880 te Groningen). Van Eelke zijn geen verdere gegevens gevonden. Jannes trouwde op 10 april 1907 te Assen met Beertien Schipper (geboren op 15 oktober 1877 te Westerbork). Beertien was een dochter van Jan Schipper (geboren op 11 maart 1827 te Anloo en overleden op 14 oktober 1885) en Beertien Hekman (geboren op 12 mei 1839 te Zuidlaren en overleden op 28 februari 1908). Jan Schipper en Beertien Hekman kregen 8 kinderen: Harm (geboren op 4 juni 1858 te Schoonloo en overleden op 11 november 1880); Henderika (geboren op 5 maart 1861 te Drouwen en overleden op 6 april 1909); Derk (geboren op 10 november 1863 te Drouwen en overleden op 9 mei 1944); Marcus (geboren op 15 oktober 1866 te Drouwen en overleden op 24 april 1869); Marchien (geboren op 20 juni 1869 te Drouwen); Egbert (geboren op                5 februari 1872 te Drouwen en overleden op 28 mei 1944); Hinderkien (geboren op 7 oktober 1874 te Drouwen) en tenslotte de latere echtgenote van Jannes Wiersma: Beertien Schipper. Volgens de informatie die ik mocht ontvangen van de heer Frans Krom zijn Jannes en Beertien in 1910 gemigreerd naar Chicago in de Verenigde Staten waar Jannes en Beertien verder door het leven gingen als John Wiersma en Bertha Skipper. Ze emigreerden niet alleen want ook hun in 1908 geboren dochtertje waarvan ik geen geboorteakte heb kunnen vinden ging met hun mee. In Chicago waar Jannes als zelfstandig timmerman werkte werden nog 3 kinderen geboren: Bertha (geboren rond 1912); Sam (geboren op 25 september 1917) en John (geboren rond 1924). Waarschijnlijk is John op 23 jarige leeftijd overleden want er is een overlijdenscertificaat van een John Wiersma, zoon van John Wiersma en Bertha Skipper (beiden emigranten uit Nederland). John is op 21 december 1947 overleden te Cahokia (Illinois) als echtgenoot van Jeanette Moon. De heer Krom doet onderzoek naar de familie Wiersema. Het adres van zijn website is  www.familiewiersema.nl           Bij deze bedank ik de heer Krom voor de door hem aangeleverde informatie.

Het tweede kind van Sijbe Hendriks (Wiersma) en Trijntje Sijbes Eeltje was Dirk (geboren op 28 april 1811 te Westergeest en overleden op 6 mei 1878 in de gemeente Kollumerland). 

Tekening: Westergeest rond 1780

                                                              

Dirk Sijbes Wiersma's  eerste huwelijk werd gesloten op 31 januari 1839 met Aafke Jans Wielsma (geboren op 25 april 1816 te Kollum en overleden op 27 juni 1852 in de gemeente Kollumerland). Zij was de dochter van Jan Doekes Wielsma (geboren op 30 september 1788 te Augsbuurt-Lutjewoude en overleden op 9 april 1871). Jan Doekes trouwde op 23 april 1812 met Antje Johannesdochter Siccama (geboren op 31 augustus 1794 te Kollum en overleden op 12 december 1841).  Aafke Jans Wielsma kwam uit een gezin met 6 kinderen die allemaal in de gemeente Kollumerland werden geboren. Haar oudere broer was Johannes Jans (geboren op 8 december 1812). Na Aafke kwamen Doeke (geboren op 6 december 1818); Louwe (geboren op 16 maart 1824); Rinskje (geboren op 5 januari 1827) en Jelle (geboren op 24 februari 1829). Een publicatie van de stamboom van de familie Wielsma vindt U op: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-wielsma/

 

Dirk Sijbes Wiersma en Aafke Jans Wielsma kregen 7 kinderen: Jan (geboren op 30 juni 1839 te Kollum en overleden op 22 mei 1843); Sijbe (geboren op 16 mei 1841 te Kollumerzwaag en overleden op 4 maart 1880);  Antje (geboren op 15 september 1843, waarschijnlijk te Kollumerzwaag en overleden op 24 november 1882 te Veendam); Jan 2 (geboren op 23 augustus 1845 te Kollumerzwaag); Eelke (geboren op 11 januari 1848 en overleden op 12 juni 1912 te Grootegast); Johannes (geboren op 25 december 1849 te Kollum(erzwaag?) en overleden op 8 maart 1871 aldaar) en Louwe (geboren op 27 mei 1852 te Kollumerzwaag en overleden op 7 augustus 1852 aldaar).

Foto: Kollum rond 1900

                                                      

Sijbe Dirks Wiersma trouwde op 2 mei 1868 met Froukje Boersma (geboren op 29 september 1840 te Kollum). Zij was een dochter van Gerrit Lubberts Boersma (geboren op 2 november 1812 te Buitenpost). Gerrit trouwde op 3 juni 1837 met Janke Miedema (geboren in 1811 te Kollum en overleden op 12 maart 1894). Froukje's oudere broer was Lubbert (geboren op 9 mei 1838 in de gemeente Achtkarspelen). Haar oudere zuster was Susanna (geboren op 14 juni 1839 in de gemeente Achtkarspelen). Na Froukje kwamen nog 7 kinderen die allen werden geboren in de gemeente Kollumerland, te weten Harke (geboren op 11 april 1842); Reinder (geboren op 24 oktober 1845); Kornelis (geboren op 17 januari 1847); Jeltje (geboren op 13 oktober 1848); Doeke (geboren op 28 januari 1851); Aafke (geboren op 22 oktober 1852) en Jacob (geboren op 18 augustus 1854). Van Sijbe en Froukje heb ik 2 kinderen kunnen vinden: Dirk (geboren op 21 januari 1869 in de gemeente Kollumerland - van hem heb ik verder niets gevonden) en Janke (geboren op 28 januari 1870); zij trouwde op 16 mei 1903 met Jan Bergsma (geboren op 24 maart 1871 te Westergeest als zoon van Kornelis Bergsma en Aaltje Westra). Ook van Froukje zijn verder geen gegevens gevonden.

Antje Dirks Wiersma trouwde op 28 september 1867 in de gemeente Achtkarspelen met Jan Hindriks Luurs (geboren op 3 juni 1823 te Grijpskerk en overleden op 19 september 1890 te Roswinkel). Hij was een zoon van Hindrik Hindriks Luurs en Aafke Harms Schuringa. Jan Hindriks Luurs was weduwnaar van Grietje (Gettje) Oeges de Boer en 20 jaar ouder dan zijn bruid Antje Dirks Wiersma. Jan en Antje kregen 4 kinderen, te weten Hendrik (geboren op 27 oktober 1867 in de gemeente Achtkarspelen); Aafke (geboren op 21 januari 1869 in de gemeente Achtkarspelen). Deze Aafke heeft maar kort geleefd want het derde kind heette ook Aafke (geboren op 7 augustus 1870 te Borger (Dr). Ook zij leefde maar kort want ze overleed op     21 januari 1873 te Borger. Na Aafke kwam Dirk (geboren op 28 april 1874 te Borger).      Blijkbaar was Jan Hindrik Luurs iemand met 12 ambachten en 13 ongelukken want na iedere (veelvuldige) verhuizing stond hij weer onder een andere beroepsgroep (altijd als kleine zelfstandige) geregistreerd. Enkele van zijn mannelijke nazaten uit zijn eerste huwelijk zijn later naar Amerika vertrokken en hopelijk hebben ze daar meer geluk gehad dan hun vader hier in Nederland heeft gehad.

Jan Dirks Wiersma (2) trouwde op 11 mei 1872 in de gemeente Kollumerland met Ruurdtje Rinkema (geboren op 16 februari 1848 te Munnekezijl). Zij was een dochter van Wybe Willems Rinkema (geboren op 23 januari 1820 te Nuis). Wybe Willems Rinkema trouwde op 31 augustus 1844 met Jantje Luitjens Landstra (geboren op 6 januari 1823 te Burum). Wybe en Jantje kregen 7 kinderen die allen geboren werden in de gemeente Kollumerland, te weten Luitjen (geboren op 30 oktober 1844); Ruurdtje (die later zou trouwen met Jan Dirks Wiersma); Willem (geboren op 7 april 1850); Trijntje (geboren op 27 juli 1853); Lucas (geboren op 16 april 1856); Aaltje (geboren op 22 februari 1860) en Hiltje (geboortedatum onbekend). Jan Dirks Wiersma en Ruurdtje Rinkema kregen 4 kinderen die ook allen geboren werden in de gemeente Kollumerland, te weten Wijbe (geboren op 28 oktober 1873); Akke (geboren op 13 april 1875); Durk (geboren op 5 augustus 1877) en Jantje (geboren op 10 april 1880). Van deze 4 kinderen zijn door mij geen verdere sporen gevonden.  Wel kreeg ik van mevrouw Jantje Sjaarda (geboren in 1940 te Burum (Friesland) en nu als Janet Sheeres woonachtig in Grand Rapids (Michigan - U.S.A.) de volgende informatie: na het overlijden van Wybe Willems Rinkema is zijn weduwe Jantje Luitjens Landstra samen met al haar kinderen verhuisd naar Grand Rapids in de Verenigde Staten. Haar dochter Trijntje was toen al gehuwd met Jan Geerts Sjaarda en Ruurdtje was al getrouwd met Jan Dirks Wiersma. Ook dochter Hiltje was al getrouwd met Conrad Stouwie. Zoon Willem was getrouwd met Johanna Miedema met wie hij in Grand Rapids een kruidenierszaak begon.

Eelke Dirks Wiersma  trouwde eerst met Sybrigje Annes Radema (geboren op 3 oktober 1848 te Kollum en overleden op 13 januari 1886 in de gemeente Kollumerland).  Zij was een dochter van Anne Bartels Radema (geboren op 22 augustus 1809 te Kollum). Anne Bartels Radema trouwde op 4 april 1838 in de gemeente Ferwerderadeel met Grietje Lykeles Hellema (geboren op 31 oktober 1807 te Wanswerd en overleden op 19 december 1849). Sybrigje Annes Radema was de jongste van 5 kinderen.    Haar oudere zusters waren Ytje (geboren op 8 maart 1839 en overleden op 4 februari 1914 in de gemeente Dantumadeel); Jeltje (geboren op 17 augustus 1843);     Goitske (geboren op 17 augustus 1843 en overleden op 10 oktober 1900 in de gemeente Dantumadeel) en Lykele (geboren op 15 november 1845).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Eelke Dirks Wiersma en Sybrigje Annes Radema kregen 7 kinderen die allen geboren werden in de gemeente Kollumerland, te weten Aafke (geboren op 26 januari 1871); Anne (geboren op 31 janari 1873); Grietje (geboren op 23 maart 1875); Durk (geboren op 17 augustus 1877 en overleden op 27 september 1934 te Minnertsga); Lykele (geboren op 16 november 1880); Ietje (geboren op 16 november 1881) en Jan (geboren op 19 december 1884).

Na het overlijden van Sybrigje Annes Radema trouwde Eelke Dirks Wiersma op 14 mei 1892 in de gemeente Kollumerland met Pietertje Arends Boeles (geboren op 16 maart 1861 in Niebert en overleden op 11 januari 1934 te Surhuisterveen). Zij was de dochter van Arend Boeles en Johanna Hof.  Kinderen uit dit huwelijk zijn door mij niet gevonden.

Johannes Dirks Wiersma overleed toen hij 21 jaar oud was. Hij was ongehuwd en had geen kinderen.

Louwe Dirks Wiersma overleed toen hij nog maar een paar maanden oud was.

Tot zover de kinderen uit het huwelijk van Dirk Sijbes Wiersma en Aafke Jans Wielsma. 

Na het overlijden van Aafke Jans Wielsma trouwde Dirk Sijbes Wiersma op 24 mei 1855 met Hittje Jans van der Ploeg (geboren in 1816 te Driesum en overleden op 25 augustus 1893). Zij was de dochter van Jan Johannes van der Ploeg (geboren in 1780 te Westergeest en overleden op 14 mei 1829) en Trijntje Jans Toutenburg (geboren op 8 april 1792 te Driesum en overleden op 28 januari 1892).  Dirk Sijbes Wiersma en Hittje Jans van der Ploeg kregen 2 zonen: Tiete (geboren op 5 september 1855 te Kollum en overleden op 15 april 1923) en Marten (geboren op 13 augustus 1857 te Kollum en overleden op 29 augustus 1857). Tiete Dirks Wiersma trouwde met Anje Lautenbach (geboren op 29 december 1854 te Grootegast en overleden op 12 augustus 1934).  Zij was de dochter van Anna Lautenbach. Tiete en Anje kregen 4 kinderen: Hiltje (geboren op 15 december 1879 te Grijpskerk en overleden op 5 maart 1929); Dirk (geboren op 18 augustus 1883 te Pieterzijl); Anna (geboren op 15 mei 1887 te Pieterzijl) en Johanna (geboren op 26 november 1889 te Grijpskerk en overleden op 1 juni 1894). Van de dochters van Tiete Dirks Wiersma en Anje Lautenbach trouwde Hiltje Wiersma met Harke Visser (geboren op 6 november 1877 te Driesum). Hij was de zoon van Albert Annes Visser en Pietertje Harkes Iedema. Hiltje en Harke kregen 3 dochters: Pieterke (geboren op 31 oktober 1904); Anje (geboren op 15 november 1905 te Ruigezand) en Trijntje (geboren in 1908 te Ruigezand en overleden op 2 maart 1929).  De zoon van Tiete Dirks Wiersma en Anje Lautenbach, Dirk trouwde met Aaltje Bolhuis (geboren op 28 september 1889 te Kommerzijl). Zij was de dochter van Wiebe Bolhuis en Jantje Timmer. Op 12 mei 1926 werd bij hen een levenloos kind geboren.

Het derde kind van Sijbe Hendriks (Wiersma) en Trijntje Sijbes Eeltje was Trijntje Sijbesdochter Wiersma (geboren op 1 september 1814 te Kollum en ongehuwd overleden op 21 juni 1842 in de gemeente Kollumerland).

Het vierde kind van Sijbe Hendriks (Wiersma) en Trijntje Sijbes Eeltje was Sijbe Sijbes Wiersma. Hij werd geboren op 23 mei 1817 te Kollum en overleed op 26 december 1886 aldaar. Sijbe trouwde op 11 december 1851 in de gemeente Kollumerland met Hinke Jacobs Zijlman (geboren op 20 januari 1821 te Buitenpost en overleden op       30 mei 1909 in de gemeente Nieuweschans). Zij was de dochter van Jacob Franzes Zijlman (geboren op 25 april 1790 te Buitenpost en overleden op 3 september 1835)  en Jitske Heines Wouda (geboren op 17 november 1786 te Kollum en overleden op 2 januari 1873). Hinke Jacobs Zijlman's grootouders van vaders kant waren Frans Jacobs (geboren in 1765) en Janke Huberts (geboren in 1765); haar grootouders van moeder kant waren Heine Eintes Wouda (geboren in 1762) en Taetske Jitses (geboren in 1762). Hinke Jacobs Zijlman kwam uit een gezin met 5 kinderen. Zelf was ze de op n na jongste en had 3 oudere zusters: Janke (geboren op 30 maart 1816 te Buitenpost en ongehuwd overleden op 12 juni 1903 in de gemeente Kollumerland); Teetske of Taetske (geboren op 17 september 1817 te Buitenpost en ongehuwd overleden op 24 augustus 1896 in de gemeente Achtkarspelen) en Franske (geboren op 2 oktober 1819 en (mogelijk) ongehuwd overleden op 28 januari 1917 in de gemeente Kollumerland). Haar jongere broer Frans werd geboren op 15 maart 1824 in de gemeente Achtkarspelen. Van hem zijn geen verdere gegevens gevonden.

Het jongste kind van Sijbe Hendriks (Wiersma) en Trijntje Sijbes Eeltje was Antje Siebesdochter Wiersma (geboren op 24 april 1820 te Kollum en overleden op 12 december 1890). Zij trouwde op 26 juni 1845 met Willem Lammerts Klazen (geboren op 5 mei 1821 in Kollum en overleden op 6 maart 1899). Willem was een zoon van Lammert Klazen en Sytske Willems Marns. Van hen zijn geen verdere gegevens gevonden. Antje en Willem kregen 4 kinderen: Bokke (geboren op 13 november 1841); Klaas (geboren op 24 december 1846); een levenloos kind werd bij hen geboren op 21 juni 1850; Trijntje (geboren op 16 februari 1852) en Lammert (geboren op 11 november 1856).

Met Sijbe Sijbes Wiersma begint, gerekend in een rechte lijn van afstamming de

DERDE GENERATIE

Sijbe Sijbes Wiersma het op n na jongste kind uit de tweede generatie en zijn vrouw Hinke Jacobs Zijlman kregen 2 kinderen: Jitske (geboren op 15  februari 1852 te Kollumerzwaag en overleden op 17 september 1869 aldaar) en Sijbe (geboren op 14 augustus 1855 te Kollum en overleden op 20 december 1891 te Groningen). Sijbe Wiersma verhuisde naar Hoogkerk bij Groningen.

Hier een foto van de Trekweg langs het Hoendiep in Hoogkerk waar Sijbe op 2 verschillende plekken met zijn gezin heeft gewoond.

                                              

Sijbe Wiersma trouwde op 30 november 1878 te Hoogkerk met Liesebet Hecker (geboren op 1 maart 1855 te Zevenhuizen en overleden op 1 juni 1925 te Groningen).       Zij was een dochter van Jan Franciscus Hecker (geboren op 1 juli 1820 te Haren (Gr.) en overleden op 9 december 1861 te Leek). Hij trouwde op 17 augustus 1844 te Leek met Angeniet Tjammes (geboren op 2 februari 1821 te Zevenhuizen en overleden op 3 mei 1870 te Leek). Haar grootouders van vaders kant waren Johannes Coenradus Wilhelm Hecker (geboren op 6 september 1773 in Sankt Martin (Altenbergen) in de duitse deelstaat Westfalen en overleden op 26 april 1826) en Jantje Wolters (geboren op 11 december 1785 te Groningen en overleden op 26 augustus 1865). Haar grootouders van moederskant waren Jan Jans Mulder (geboren in 1770   te Yerseke (?) in Zeeland en Elisabeth Tjammes Meijer 22 juli 1794 te Leeuwarden). Liesebet Hecker was het 3e van 4 kinderen. Vr haar kwamen Jan (geboren op        18 oktober 1847 te Zevenhuizen en overleden op 15 november 1902 te Groningen) en Hendrik (geboren op 7 januari 1851 te Zevenhuizen en overleden op 5 april 1914    te Roderveld). Na Liesebet kwam Jantje (geboren op 24 augustus 1859 te Leek en overleden op 26 december 1861 aldaar).

Jan Hecker trouwde op 19 augustus 1871 te Leek met Hiltje Klazes Pruim (geboren op 11 april 1846 te Haulerwijk en overleden op 10 september 1939 te Zevenhuizen). Jan en Hiltje kregen 9 kinderen die allen in Zevenhuizen werden geboren: Klaaske (geboren op 17 november 1870 en overleden op 30 oktober 1954 te Groningen); Angenietje (geboren op 4 september 1872); Jantje (geboren op 6 april 1874); Jan (geboren op 8 mei 1876 en overleden op 16 december 1928 te Zevenhuizen); Girbe (geboren op 28 mei 1878); Hendrik (geboren op 28 augustus 1880); Gerrit (geboren op 9 juni 1883); Liesebet (geboren op 12 december 1885) en Geertje (geboren op 28 juni 1891 en overleden op 22 juli 1891 te Zevenhuizen). Hier een foto van enkele dochters van Jan Hecker + hun moeder Hiltje Klazes Pruim. Deze foto is afkomstig van de website van Reinder van Til en is met zijn toestemming door mij overgenomen, waarvoor mijn hartelijke dank. Het adres van de website van dhr. van Til is http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~reindervantil/

                                                Van links naar rechts zijn afgebeeld: Angenietje; Liesebeth; moeder Hiltje Klazes Pruim; Jantje en Klaaske.

                                                 

Hendrik Hecker trouwde op 14 juli 1877 te Leek met Menke Feenstra (geboren op 9 september 1852 te Zevenhuizen en overleden op 3 augustus 1902 te Roderveld). Hendrik en Menke kregen 7 kinderen van wie er slechts n in leven bleef. Hun eerste kind werd levenloos geboren op 21 april 1879 te Zevenhuizen. Hun tweede kind, Angeniet werd geboren op 28 augustus 1880 te Roderveld (waar ook hun overige kinderen geboren zouden worden). Zij overleed op 17 december 1880. Toen kwam op 19 juni 1882 nog een kind levenloos ter wereld gevolgd door Jan (geboren op 1 augustus 1883 en overleden op 26 november 1883). Na Jan kwamen Angeniet 2 (geboren op 12 januari 1885); een levenloos geboren kind (27 oktober 1888) en nogmaals een levenloos geboren kind op 10 juli 1890.

Omtrent Jantje Hecker zijn door mij geen verdere gegevens gevonden.

Met Sijbe Wiersma begint, gerekend in een rechte lijn van afstamming de

VIERDE GENERATIE

Sijbe Wiersma en Liesebet Hecker kregen 6 kinderen: Henke   (geboren op 15 augustus 1879 te Hoogkerk); Sijbe (jr.) (geboren op 20 juli 1880 te Hoogkerk en overleden op 21 november 1945 te Groningen); Hinke (geboren op 2 september 1882 te Vierverlaten); Jan Franciscus (geboren op 17 augustus 1885 te Hoogkerk); Angenietje (geboren op 20 januari 1888 te Hoogkerk) en Jantje (geboren op 16 januari 1890 te Groningen en overleden op 16 juni 1948 aldaar).

Van Henke Wiersma heb ik tot op heden niets anders kunnen vinden dan haar geboorte-akte.

Hinke Wiersma trouwde op 14 juni 1903 met Popko Rabertus Harmannus Pluis (geboren op 23 mei 1878 te Groningen). Hij was een zoon van  Jacob Pluis (geboren op 14 november 1851 te Groningen en overleden op 2 maart 1929 aldaar). Jacob trouwde op 22 oktober 1874 met Maria Hermina Johanna Pustes (geboren op 30 september 1857 te Groningen en overleden op 8 november 1931 aldaar). Hinke en Popko's oudste kind was Jacob (geboren op 6 juli 1904 te Groningen); toen kwam Siebe Rabertus Harmannus (geboren op 5 mei 1907 te Groningen) en Popko Rabertus Harmannus (geboren op 11 september 1909). De oudste zoon Jacob Pluis zou later trouwen met Elisabeth Wiersma, de dochter van   Sijbe Wiersma (jr.) uit de 5e generatie.  Van Marianne Hummel, een achterkleindochter van Popko Pluis zijn broer Jacob kreeg ik de volgende informatie: Popko is op 26 november 1898, dus nog vr zijn huwelijk met Hinke Wiersma verhuisd naar Harderwijk. Misschien heeft dit iets met zijn beroep als zeilmaker te doen gehad.  In de jaren '30 zou hij ook nog in Amsterdam woonachtig zijn geweest. Behalve de door mij gevonden kinderen waren er in het gezin van Popko en Hinke nog 2 kinderen: Elisabeth (geboren op 30 maart 1913 te Groningen en overleden te Haren (Gr.) en Jan Albertus (geboren op 2 juli 1920 te Groningen). 

Jan Franciscus Wiersma trouwde op 30 juli 1905 met Maria van der Togt (geboren op 20 augustus 1884 te Groningen). Zij was een dochter van Arnoldus Hendrik van der Togt (geboren op 16 december 1856 te Groningen en overleden op 10 april 1939 aldaar). Hij trouwde op 27 juni 1880 met Johanna Lindeman (geboren op 18 maart 1860 te Groningen en overleden op 11 augustus 1932 aldaar). Jan Franciscus en Maria's eerste kind Jan Franciscus werd op 2 januari 1908 te Groningen geboren en overleed aldaar op 15 september 1909. Ook hun tweede kind Elisabeth (geboren op 10 december 1911 te Groningen) overleed al na 12 dagen. Hoewel er zowel in de website van "allegroningers.nl" als in de website van "genlias" geen geboorte-akte van Siebe Wiersma wordt gevonden is er wel een trouwakte van een Siebe Wiersma waarin de namen van Jan Franciscus Wiersma en Maria van der Togt voorkomen als zijn ouders. Deze Siebe trouwde op 30 juni 1927 met Anna Bierling (geboren op 18 maart 1904 te Groningen). Zij was de dochter van Hendrik Bierling (geboren op 23 juni 1875 te Groningen) die op 31 mei 1903 trouwde met Jantje Mulder (geboren op 21 april 1877  te Appingedam en overleden op 30 mei 1938 te Groningen).

Angenietje Wiersma kreeg op 30 september 1909 een kind dat zij Catharina noemde van Nicolaas Hendericus Eissing (geboren op 9 maart 1988 te Groningen). Beide ouders hebben het kind onder hun eigen familienaam op verschillende data bij de burgerlijke stand aangegeven. Pas op 18 juni 1911 trouwden Nicolaas en Angenietje. Nicolaas was een zoon van Albertus Eissing (geboren op 8 april 1850 te Groningen en overleden op 4 januari 1897 aldaar). Albertus trouwde op 20 mei 1877 met Trientje van Zanten (geboren op 20 juni 1849 te Stroobos en overleden op 10 september 1927 te Groningen).  Het huwelijk van Angenietje en Nicolaas werd op 4 april 1924 ontbonden. Angenietje trouwde op 2 juli 1925 voor een tweede keer met Gerard Muller (geboren op 23 februari 1888 te Groningen). Hij was een zoon van Jurgen Muller (geboren op 16 maart 1848 te Groningen en overleden op 1 december 1909 aldaar) en Hendrika van Pruten (geboren op 29 augustus 1847 te Groningen en overleden op 6 april 1906 aldaar). Catharina, de dochter van Angenietje en Nicolaas Eissing trouwde op 10 november 1930 met Harm Kuin (geboren op 13 december 1905 te Groningen). Hij was een zoon van Willem Kuin (geboren op 5 december 1875 te Holwierde en overleden op 9 januari 1941 te Groningen). Willem trouwde op 26 juli 1903 met Pietertje Jantje Touwslager (geboren in Amsterdam en overleden op 20 oktober 1958 te Groningen).

Jantje Wiersma trouwde op 6 oktober 1912 met Albert van der Veen (geboren op 11 september 1889 te Woltersum). Hij was de zoon van  Hindrik van der Veen (geboren op 10 december 1861 te Obergum en overleden op 22 februari 1952 te Groningen). Hindrik trouwde op 20 januari 1887 met Roelfke van der Kaap (geboren op 3 februari 1865 te Zuidhorn en overleden op 1 april 1951 te Groningen).  Van Jantje Wiersma en Albert van der Veen zijn door mij geen kinderen gevonden.

Sijbe Wiersma senior, de echtgenoot van Liesebet Hecker werkte als spoorwegovergangswachter; blijkbaar geen betrekking die goed betaalde want het gezin woonde o.a. in de Violierstraat in Groningen; een vrij armoedig buurtje in de omgeving van het Noorderplantsoen. Deze buurt is kort voor de 2e wereldoorlog gesloopt. Zie onderstaande foto's uit 1937:

                

Met Sijbe Wiersma (jr). begint, gerekend in een rechte lijn van afstamming de

VIJFDE GENERATIE

Sijbe Wiersma (jr.) trouwde op 22 mei 1904 te Groningen met Annechien Bandsma (geboren op 10 augustus 1882 te Groningen en overleden op 10 april 1969 te Zuidlaren). Zij was een dochter van Hendrik Bandsma (geboren op 18 april 1849 te Groningen en overleden op 28 februari 1904 in Woltersum (gem. Ten Boer). Hendrik Bandsma trouwde op 20 juli 1879 te Groningen met Johanna Catharina Elisabeth Busscher (geboren op       27 september 1851 in Groningen en overleden op 20 juli 1924 aldaar). Annechien Bandsma's grootouders van vaders kant waren Johannes Bandsma (geboren 28 juli 1821 te Harlingen en overleden op 28 mei 1862 te Groningen). Johannes zijn eerste huwelijk was op 11 juli 1852 te Groningen met Aaltje Gessel (geboren op 13 april 1821 te Groningen en overleden op 6 november 1855 aldaar). Annechien Bandsma's grootouders van moeders kant waren Antoni Busscher (geen geboorte en/of overlijdensdata gevonden). Antoni trouwde op 15 oktober 1843 te Groningen met Annechien Westers (overleden op 27 november 1857 te Groningen).  Annechien Bandsma, de vrouw van Sijbe Wiersma jr. was het op n na oudste kind uit een gezin met 5 kinderen. De oudste was Johannes (geboren op 13 mei 1880 te Groningen en overleden op 14 maart 1950 aldaar). Na Annechien kwamen nog 3 kinderen: Aaltje (geboren op 18 oktober 1885 te Groningen; later verhuisd naar Apeldoorn en waarschijnlijk aldaar overleden ); Johanna Catharina Elisabeth (geboren op 28 oktober 1887 te Groningen) en Hendrik jr.  (geboren op 13 januari 1890 te Groningen).

Johannes Bandsma trouwde op 11 juni 1905 met Margje Groen (geboren op 7 september 1879 te Oldelamer en nog in leven bij het overlijden van Johannes in maart 1950). Zij was de dochter van Simon Groen (geboren op   9 augustus 1849 te Stroobos en overleden op 24 november 1925 te Groningen). Simon trouwde op 21 mei 1876 met Dina Hilkers (geboren op 9 januari 1851 te Groningen en overleden op 29 februari 1940 aldaar). Johannes Bandsma en Margje Groen kregen 3 kinderen: Johanna Catharina Elisabeth (geboren op 5 april 1906 te Groningen); Simon (geboren op 3 oktober 1907 te Groningen) en Henderika (geboren op 15 november 1909 te Groningen).

Aaltje Bandsma trouwde op 27 november 1916 te Groningen met Wichert Put (geboren op 27 april 1875 te Apeldoorn). Hij was een zoon van Frederik Put (geboren op      4 januari 1844 te Apeldoorn en overleden op 25 juni 1898 te "het Loo". Hij was tuinman van beroep. (Werkte hij misschien in de tuin van paleis "het Loo"?). Frederik Put trouwde op 26 november 1870 te Apeldoorn met Geertrui Koldenhoven (geboren op 20 april 1847 te Apeldoorn en overleden op 13 december 1936 te Apeldoorn).

Johanna Catharina Elisabeth Bandsma trouwde op 24 mei 1928 te Groningen met Lambertus Bakker (geboren op 11 juli 1903 te Groningen en overleden op 22 februari 1940 aldaar). Zijn vader was Jan Bakker (geboren op  6 juli 1876 te Groningen en overleden op 6 december 1953 aldaar). Jan Bakker trouwde op 11 september 1898 te Groningen met Jantje Boekholt (geboren rond 1876 te Groningen en overleden op 27 november 1930 aldaar op 54 jarige leeftijd). Uit het huwelijk van Johanna Catharina Elisabeth Bandsma en Lambertus Bakker zijn door mij geen kinderen gevonden.

Hendrik Bandsma jr. trouwde op 10 juni 1915 te Groningen met Jaapkien Nienhuis. (Geboren op 7 december 1890 te Groningen). Zij was een dochter van Ate Nienhuis (geboren op 30 april 1854 te Groningen en overleden op 19 juli 1917 aldaar). Ate trouwde op 17 mei 1879 te Groningen met Jantje Bolhuis (geboren op 5 februari 1854    te Groningen en overleden op 9 december 1890 aldaar). Uit het huwelijk van Hendrik Bandsma jr. en Jaapkien Nienhuis heb ik geen kinderen kunnen vinden.

Sijbe Wiersma jr. en Annechien Bandsma kregen 3 kinderen: Elisabeth (geboren op 4 april 1905 te Nieuweschans); Johanna Catharina Elisabeth (geboren op 5 mei 1913 te 's-Hertogenbosch) en Hendrik (geboren op 7 november 1919 te Leeuwarden en overleden op 7 september 1999 te Winschoten). In 1926 verhuisde de familie naar Groningen waar ze aan het Deliplein woonden.

Foto: Deliplein in 1929

                                                  

Elisabeth Wiersma trouwde op 2 juni 1924 met Jacob Pluis (geboren op 6 juli 1904 te Groningen als zoon van Popko Pluis en Hinke Wiersma).

Nog vr de 2e wereldoorlog verhuisde het gezin naar de Concordiastraat waar Sijbe Wiersma jr. in 1945 zou overlijden.

Foto: Concordiastraat in 1939

                                                       

Johanna Catharina Elisabeth, het tweede kind van Sijbe Wiersma jr. en Annechien Bandsma kreeg in de periode 1940-1945 als ongehuwde moeder een zoon van een onbekende partner. Zij noemde deze zoon Hans.  Hans verhuisde later naar de staat Washington in de Verenigde Staten van Amerika. Hij trouwde daar en kreeg 2 dochters.

Met Hendrik Wiersma begint, gerekend in een rechte lijn van afstamming de

ZESDE GENERATIE

Hendrik Wiersma trouwde met Lutgerdina Barbara Vegter (geboren op 18 augustus 1915 te Wildervank en overleden op 15 mei 1996 te Emmen). Ze kregen n zoon: Hendrik jr. (geboren op  4 september 1954 te Groningen). Ik ben degene die in augustus 2010 deze stamboom heeft op gezet. Met mij begint en eindigt de

ZEVENDE GENERATIE.

Hendrik jr.  Ik heb er voor gekozen om alleen te blijven en dus houdt mijn tak van de Wiersma-stamboom hier op. Blijft nog over de stamboom van 

                                                                                                        DE FAMILIE VEGTER:

EERSTE GENERATIE

Frans Jochems de Wit (geboren in 1660 te Sappemeer en overleden vr 1714). Zijn familie schijnt oorspronkelijk uit de buurt van Wesuwe in Duitsland te komen. Hij is in 1686 getrouwd met Ida Reintsdochter (gedoopt op 26 februari 1665 te Sappemeer en overleden op 27 december 1717 aldaar). Ida was de dochter van Reint Geerts die mogelijk geboren is in 1630. Ida was de oudste van 3 kinderen. Haar jongere broers waren Geert (gedoopt op 2 september 1666 te Sappemeer) en Gocke (gedoopt op 31 januari 1669 te Sappemeer).

Foto: Sappemeer

                                                        

Frans Jochems de Wit en Ida Reints hadden 6 kinderen: Geesje (gedoopt op 16 maart 1687 te Winschoten); Jochem (gedoopt op 9 september 1688 te Sappemeer); Geert Franszoon de Wit (geboren in 1690 en overleden in 1750 te Veendam); Derk (geboren in 1700 te Borgercompagnie); Annechje (gedoopt op 19 februari 1702 te Sappemeer) en Reent (gedoopt op 24 februari 1704 te Sappemeer).

Geesje Franssen (de Wit) trouwde op 7 augustus 1707 te Sappemeer met Jan Feddes (gedoopt op 27 januari 1684 te Sappemeer). Jan was een zoon van Fedde Sjourts (gedoopt op 13 december 1657 te Sappemeer). Fedde trouwde op 27 januari 1678 te Hoogezand met Aeltjen Jans Meijer (gedoopt op 12 maart 1654 te Sappemeer).

Jochem Frans de Wit trouwde op 7 februari 1716 te Veendam met Grietje Feddes (gedoopt op 14 maart 1693 te Sappemeer). Zij was een zuster van Jan Feddes en dus een dochter van Fedde Sjourts. De kinderen van Jochem Frans de Wit en Grietje Feddes waren Frans Jochums (gedoopt op 20 december 1716 te Veendam / Borgercompagnie en overleden te Annerveen); Fedde Jogchums (gedoopt op 1 april 1718 te Veendam / Borgercompagnie); Ida Jogchums (gedoopt op 21 april 1720 te Veendam); Reint Jochems (geboren in Annerveen en gedoopt op 8 februari 1722 te Veendam; overleden vr 1804 te Annerveen); Hindrik Jochems (gedoopt op 25 april 1723 te Veendam); Hindrik Jocchums Goeree (geboren te Borgercompagnie en gedoopt op 30 maart 1725 te Veendam); Geert Jogchums (gedoopt op 23 mei 1728 te Veendam); Aeltje Jochums (gedoopt op 9 februari 1731 te Veendam); Ida Jogchums (geboren in Borgercompagnie en gedoopt op 17 januari 1734 te Veendam; overleden op 2 januari 1821 te Zuidbroek).

Derk Fransen (de Wit) trouwde op 3 februari 1732 te Veendam met Aeltjen Popkes (geboren in 1700 te Borgercompagnie). Zij was een dochter van Popke Derks (gedoopt op 2 april 1682 te Hoogezand). Aeltjen's moeder was Grietien Roelofs (gedoopt op 10 oktober 1680 te Hoogezand). De kinderen van Derk Fransen (de Wit) en Aeltjen Popkes waren Ida (gedoopt op 30 november 1732 te Veendam); haar tweelingzuster Grietje (gedoopt op 30 november 1732 te Veendam en overleden op 30 oktober 1820 te Borgercompagnie); Geesjen (gedoopt op 13 maart 1735 te Veendam); Swaantje (gedoopt op 27 maart 1739 te Veendam); Frans (gedoopt op 16 september 1742 te Veendam en overleden vr april 1744); Frans 2 (gedoopt op 3 april 1744 te Veendam) en Trientje (geboren op 5 februari 1749 te Veendam  en overleden op 5 juni 1815 te Borgercompagnie).

Annechje Fransen (de Wit)  had een onbekende partner wiens voornaam Sytse was en met wie ze de volgende kinderen kreeg: Idegdien (Sytses) (gedoopt op 9 januari 1724 te Hoogezand); Jelle (Sytses (van der) Wijk) (geboren in 1726 te Kalkwijk - Hoogezand); Frans (gedoopt op 16 oktober 1729 te Veendam); Geesjen (gedoopt op 3 juni 1734 te Veendam); Hessel (geboren in 1736 te Veendam); Reind (gedoopt op 21 januari 1743 te Veendam) en Gauke (gedoopt op 12 september 1745 te Veendam).

Reent Franszoon (de Wit) is blijkbaar ongehuwd gebleven.

Met Geert Franszoon de Wit begint, gerekend in een rechte lijn van afstamming de

TWEEDE GENERATIE

Geert Franszoon de Wit trouwde op 21 februari 1717 te Veendam met Rijndeltje Jans Meijer (gedoopt op 22 juli 1694 te Sappemeer en overleden rond 1722 te Veendam). Zij was de dochter van Jan Jans Meijer (gedoopt op 8 september 1656 te Sappemeer) en Martje Pieters (gedoopt op 2 april 1665 te Sappemeer). Haar grootouders van vaders kant waren Jan Harmens Meijer (geboren in 1615 te Kleinemeer) en Meijntjen Lammerts (geboren in 1620 in Sappemeer). Jan Harmens Meijer was landbouwer / vervener en lidmaat (ouderling) van de doopsgezinde kerk in Sappemeer. De grootouders van moeders kant van Rijndeltje Jans Meijer waren Pieter Alberts en Rindeltje Jans.

Rijndeltje Jans Meijer was het derde kind uit een gezin met 6 kinderen. Haar oudste broer was Jan (gedoopt op 15 september 1689 te Sappemeer). Haar oudste zuster was Jantjen (gedoopt op 15 maart 1691 te Sappemeer). Haar jongere broers en zusters waren Jan 2 (gedoopt op 7 april 1697 te Sappemeer); Meintje (gedoopt op 14 juli 1700 te Sappemeer en overleden vr 1752); Peter (gedoopt op 6 mei 1703 te Sappemeer) en Aaltje (gedoopt op 11 april 1706 te Sappemeer).

Jan Jans Meijer, de oudste broer van Rijndeltje Jans Meijer moet overleden zijn vr 7 april 1697.

Jantjen Jans Meijer trouwde op 4 maart 1714 met Jan Jans Brandenborger (gedoopt op 5 augustus 1691 te Sappemeer). Zijn ouders zijn mij onbekend.                                                                                                                                                                              Jantjen Jans en Jan Jans kregen 8 kinderen, te weten Annigjen (gedoopt op 26 mei 1715 te Veendam); Martjen (gedoopt op 3 augustus 1718 te Veendam); Jan Jans jr. (gedoopt op 26 oktober 1721 te Veendam); Reinder (gedoopt op 2 juni 1724 te Veendam); Petrus (gedoopt op 29 juni 1727 te Veendam); Jochum (gedoopt op 8 september 1730 te Veendam); Rindeltjen (gedoopt op 1 juni 1732 te Veendam en waarschijnlijk overleden vr juni 1734 en Rindeltjen 2 (gedoopt op 20 juni 1734 te Veendam).

Jan Jans Meijer jr. trouwde op 26 augustus 1717 te Veendam met Claasjen Jans (gedoopt op 8 mei 1698 te Sappemeer). Haar ouders zijn mij onbekend.                                                                                                                                                                                       Jan Jans Meijer en Claasjen Jans kregen 10 kinderen, te weten Jan Jans jr. (gedoopt op 7 september 1718 te Veendam); Klaas (gedoopt op 29 september 1720 te Veendam en overleden vr maart 1723); Klaas 2 (gedoopt op 3 maart 1723 te Veendam en overleden op 19 oktober 1801 aldaar); Martje (geboren in Borgercompagnie en gedoopt op 20 mei 1725 te Veendam); Jantjen (gedoopt op 11 mei 1727 te Veendam); Rindeltje (gedoopt op    5 februari 1730 te Veendam); Jan Jans Meijer jr. 2 (gedoopt op 2 maart 1732 te Veendam); Meintje (gedoopt op 3 oktober 1734 te Veendam); Pietje (gedoopt op 2 juni 1737 te Veendam) en Pieter (gedoopt op 8 november 1739 te Veendam).

Meintje Jans Meijer trouwde op 22 januari 1722 met Sikke Hindriks (geboren rond 1697).  Sikke was een zoon van Hindrik Gabbes die overleed op 13 januari 1719 te Sappemeer. Hindrik Gabbes trouwde op 3 maart 1695 met Eefke Harmens (gedoopt op 15 februari 1674 en overleden in 1711).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Meintje Jans Meijer en Sikke Hindriks kregen 6 kinderen, te weten Eefke (gedoopt op 17 oktober 1723 te Veendam); Hindrik Sikkes (Bontekoe) (gedoopt op 7 januari 1725 te Veendam) en overleden vr 24 april 1769); Jan (gedoopt op 4 juli 1728 te Veendam); Eefke 2 (gedoopt op 3 juni 1731 te Veendam); Geert Sikkes (Bontekoe) (gedoopt op 8 november 1733 te Veendam) en Martjen (gedoopt op 11 maart 1736 te Veendam).

Peter Jans Meijer's partner is onbekend. Ze hadden samen 6 kinderen te weten Jan (gedoopt op 1 januari 1730 te Veendam); Atte (gedoopt op 3 januari 1734 te Veendam); Martje (gedoopt op 16 december 1736 te Sappemeer); Fokel (gedoopt op 22 maart 1739 te Sappemeer); Iep (gedoopt op 22 oktober 1741 te Sappemeer) en Reiner (gedoopt op 2 januari 1746 te Sappemeer en overleden op 12 januari 1826 te Veendam).

Aaltje Jans Meijer is blijkbaar niet gehuwd.

Van Geert Franszoon de Wit en Rijndeltje Jans Meijer heb ik 2 kinderen gevonden: Jan Geerts(zoon) (gedoopt op 3 december 1717 te Veendam en overleden op 20 januari 1794 aldaar) en Geessien Geerts(dochter) (gedoopt op 16 maart 1721 te Veendam). Geessien Geerts(dochter) is blijkbaar ongehuwd gebleven.

Foto: Veendam

                                                                          

Na het overlijden van Rijndeltje Jans Meijer trouwde Geert Franszoon de Wit op 8 december 1724 te Veendam met Geeske Jannes(dochter) (gedoopt op 30 juli 1693 te Sappemeer). Zij was de dochter van Jannes Geerts (gedoopt op 4 juli 1675 te Sappemeer).

Geeske Jannes(dochter) was de oudste van 7 kinderen. Na haar kwamen Hindrik (gedoopt op 27 oktober 1695 te Sappemeer); Jeseltjen (gedoopt op 1 mei 1698 te Sappemeer); Albert (Janneszoon Munneke) (gedoopt op   26 juni 1701 te Sappemeer); Martje (gedoopt op 13 april 1704 te Sappemeer); Geert (gedoopt op 7 november 1706 te Sappemeer) en Gebel (gedoopt op 12 januari 1710 te Sappemeer).

Uit het huwelijk van Geert Franszoon de Wit en Geeske Jannes(dochter) werden 7 kinderen geboren: Hebeltje (gedoopt op 8 december 1724 te Veendam); Rindeltje (gedoopt op 8 december 1726 te Veendam); Frans (gedoopt op 19 december 1728 te Veendam); Rent (gedoopt op 12 december 1730 te Veendam); Rendt (gedoopt op 3 augustus 1732 te Veendam); Jannes (gedoopt op 19 september 1734 te Veendam) en Aaltje (gedoopt op 5 februari 1741 te Veendam).

Hebeltje Geerts trouwde op 7 december 1749 te Veendam met Eilert Eilerts (gedoopt op 27 december 1722 te Veendam). Eilert was een zoon van Eilert Jans (gedoopt ergens tussen 1694 en 1696). Eilert Jans trouwde op 21 januari 1720 met Hijcke Sijgers (haar geboortejaar zou 1700 kunnen zijn). Hebeltje Geerts en Eilert Eilerts kregen 8 kinderen te weten IJtje (geboren op 29 augustus 1750 te Veendam); Geert (gedoopt op 2 februari 1752 te Veendam); Geeske (gedoopt op 17 februari 1754 te Veendam);       Eijlert (gedoopt op 12 oktober 1755 te Veendam); Stijntje (gedoopt op 13 augustus 1758 te Veendam); Sijger (gedoopt op 5 september 1762 te Veendam); Rindeltje (gedoopt op 5 mei 1765 te Veendam) en Fennigjen (gedoopt op              18 oktober 1767 te Veendam).

Rindeltje Geerts haar partner's voornaam was Berend(t). Samen hadden ze een dochter, Geesien geheten (geboren op 17 november 1749 te Tripscompagnie).

Frans Geerts trouwde op 18 september 1757 te Veendam met Lientje Dieters (gedoopt op 6 februari 1735 te Veendam). Zij was een dochter van een onbekende vader en Lammiggien Hindriks (gedoopt op 21 november 1706 te Sappemeer).              Frans Geerts en Lientje Dieters hadden 6 kinderen, te weten Geert (gedoopt op 16 juli 1758 te Veendam); Dietert (gedoopt op 8 februari 1761 te Veendam); Jannes (gedoopt op 11 december 1763 te Veendam); Lammert (gedoopt op 27 september 1767 en overleden op 22 april 1847 te Harlingen); Geert 2 (geboren op 24 augustus 1770 te Veendam en overleden op 17 november 1845 aldaar) en Lammigjen (gedoopt op 21 november 1773 te Veendam). Frans Geerts trouwde een tweede keer met Tjaakje Klasens (gedoopt in 1746 te Veendam). Haar ouders zijn mij onbekend. Frans Geerts en Tjaakje Klasens kregen 6 kinderen, te weten Geesjen (gedoopt op 30 augustus 1778 te Veendam); Frans (gedoopt op 27 mei 1781 te Veendam); Fennigjen (gedoopt op 29 juni 1783 te Veendam); Klaasjen (gedoopt op 23 oktober 1785 te Veendam); Klaas (gedoopt op 2 december 1787 te Veendam); Rindeltje (gedoopt op 25 april 1790 te Veendam) en Jakob (gedoopt op 28 februari 1796 te Veendam).

Rent Geerts is blijkbaar ongehuwd gebleven.

Rendt Geerts trouwde op 3 februari 1754 te Veendam met Geeske Lammerts (geboren op 2 juli 1735 te Tripscompagnie). Zij was een dochter van Lambert Everts (gedoopt op 23 september 1708 te Sappemeer). Rendt Geerts en Geeske Lammerts kregen 5 kinderen, te weten Geert (geboren op 18 april 1756 te Tripscompagnie en overleden op 7 augustus 1832 aldaar); Aaltje (gedoopt op 5 januari 1759 te Tripscompagnie en overleden op 30 juli 1821 te Borgeer); Geesjen (geboren op 24 december 1762 te Veendam en overleden op 5 juni 1830 aldaar); Jantje (gedoopt in 1764 te Veendam en overleden op 20 juni 1815 te Borgercompagnie) en Lammert (geboren op 24 april 1764 te Tripscompagnie en overleden op 18 november 1830 te Veendam).

Jannes Geerts en zijn jongere zuster Aaltje zijn blijkbaar ongehuwd gebleven.

Met Jan Geerts(zoon), zoon van Geert Franssens de Wit en Rijndeltje Jans Meijer begint, gerekend in een rechte lijn van afstamming de

DERDE GENERATIE

Jan Geerts trouwde op 9 maart 1743 te Veendam met Louwke (Loeke) Roelofs (geboren in 1725 te Borgercompagnie en overleden op 12 mei 1813 te Veendam). Zij was de dochter van Roelf Jans (geboortedatum onbekend maar mogelijk geboren in 1694 en overleden vr 1745) en Trijntjen Lamberts (overleden in 1745). Haar grootouders van vaders kant waren Jan Geerts (overleden in 1724) en Louwke Geerts (geboren in 1650). Haar grootouders van moeders kant waren Lambert Kyrs (overleden in 1711) en Aeltien Jacobs. Van Louwke heb ik geen broers of zusters kunnen vinden.

Foto: Borgercompagnie waar de familie ook gewoond heeft

                                                   

Jan Geerts en Louwke (Loeke) Roelofs kregen 15 kinderen: Trientje (gedoopt op 8 maart 1744 te Veendam); Geert (Vegter) (gedoopt op 22 augustus 1745 te Veendam en overleden op 4 januari 1832 aldaar); Roelof (gedoopt op 21 mei 1747 te Veendam); Lambert (gedoopt op 13 april 1749 te Veendam); Rindeltje (gedoopt op 10 september 1750 te Veendam en overleden vr 11.11.1753 te Veendam / Borgercompagnie); Lammert (gedoopt op 4 november 1751 te Veendam en overleden op     7 augustus 1813 te Borgercompagnie); Rindeltje 2 (gedoopt op 11 november 1753 te Veendam); Annechien (gedoopt op 17 juni 1755 te Veendam); Jan (gedoopt op  22 mei 1757 te Veendam en overleden vr 4.3.1759 te Veendam / Borgercompagnie); Jan 2 (gedoopt op 4 maart 1759 te Veendam en overleden vr 1 mei 1768 te Veendam / Borgercompagnie);    Martje (gedoopt op 11 juli 1762 te Veendam); de tweeling Geeske en Aaltje (gedoopt op 30 september 1764 te Veendam); Jan 3 (gedoopt op 1 mei 1768 te Veendam) en Derk (gedoopt op 18 juni 1770 te Veendam).

Trientje Jans is blijkbaar ongehuwd gebleven.

Roelof Jans trouwde in 1777 te Veendam met Grietje Luitjes Hofman (gedoopt op 4 februari 1753 te Kalkwijk (Hoogezand) en overleden rond 1788 te Borger. Haar ouders zijn mij onbekend. Roelof Jans en Grietje Luitjes Hofman kregen 3 kinderen, te weten Loeke (geboren op 5 december 1778 te Borgercompagnie en overleden op 8 januari 1854 aldaar); Hindrikje (gedoopt op 1 april 1781 te Veendam) en Luitje (gedoopt op 19 oktober 1783 te Veendam).

Lambert Jans is blijkbaar ongehuwd gebleven.

Rindeltje Jans is al op jonge leeftijd overleden.

Ook van Lammert Jans is door mij geen huwelijksakte gevonden.

Rindeltje Jans (2) trouwde op 23 maart 1777 te Veendam met Harm Oomkes Mulder (gedoopt op 28 november 1745 te Veendam en overleden op 27 december 1833 aldaar). Zijn vader was Oomke Hindriks (gedoopt op 16 januari 1698 te Sappemeer). Rindeltje Jans en Harm Oomkes Mulder kregen 2 kinderen, te weten Loeke (gedoopt op 11 april 1784 te Veendam en overleden op 2 februari 1831 aldaar) en Bonje (gedoopt op 9 april 1786 te Veendam).

Ook van Annechien Jans is door mij geen huwelijksakte gevonden. 

De twee zoons die na elkaar werden geboren en die beiden Jan werden gedoopt zijn al op jonge leeftijd overleden.

Naar een huwelijksakte van Martje Jans is door mij eveneens tevergeefs gezocht.

Hetzelfde geldt voor de tweelingzusters Geeske en Aaltje.

De derde Jan Jans trouwde op 23 april 1815 te Windeweer met Grietje Harms Maathuis (gedoopt op 30 april 1786 te Windeweer). Zij was een dochter van Harm Harms Maathuis (gedoopt op 11 december 1757 te Windeweer). Harm Harms trouwde op     6 juni 1784 te Windeweer met Willemtje Hindriks (overleden in 1807). Grietje Harms Maathuis was het oudste van 3 kinderen. Na haar kwamen Jan (geboren in 1798 te Hoogezand) en Annegien (waarschijnlijk geboren in 1799 te Hoogezand).                 Van Jan Jans en Grietje Harms Maathuis heb ik n dochter kunnen vinden: Willemtje (geboren op 13 mei 1818 te Veendam).

Ook van Derk Jans zijn door mij geen gegevens omtrent een huwelijk gevonden. 

Met Geert Jans (Vegter)  begint, gerekend in een rechte lijn van afstamming de

VIERDE GENERATIE

Geert Jans Vegter wordt eerst genoemd als landbouwer en later als landarbeider. Hij trouwde op 10 april 1791 te Veendam met Aaltje Jacobs Flik (geboren in Borgercompagnie en gedoopt op 29 januari 1769 te Veendam en overleden op 30 november 1856 aldaar). Zij was de dochter van Jacob Derks Flik (gedoopt op 1 februari 1733 te Veendam en overleden op 30 maart 1819 te Muntendam) en Aaltje(n) Jacobs (gedoopt op 16 september 1731 te Veendam). Haar grootouders van vaderskant waren Derk Hindriks uit Muntendam en Grietjen Hindriks uit Muntendam. Haar grootouders van moederskant waren Jacob Jans Drock (gedoopt op 12 februari 1699) en Riena Derks. Aaltje Jacobs Flik was het op n na jongste kind uit het gezin van Jacobs Derks Flik en Aaltje(n) Jacobs; een gezin met 6 kinderen. Haar oudere broers en zusters waren Grietje (gedoopt op 30 september 1759 te Veendam); Riena (gedoopt op 8 november 1761 te Veendam en overleden op 4 juli 1833 aldaar); Derk (gedoopt op 25 maart 1763) en  Hindrikjen (gedoopt op 28 september 1766). Aaltjes jongere broer was Derk (gedoopt op 23 januari 1774 te Veendam en overleden na december 1837 aldaar).

Van Grietje Jacobs Flik is door mij geen huwelijksakte gevonden.       

Riena Jacobs Flik trouwde later k met een Geert Jans Vegter (geboren op 12 juli 1764 te Muntendam). Riena en Geert kregen een dochter: Willemina (gedoopt in 1790 te Veendam).                                                         

Ook van Derk Jacobs Flik is door mij geen huwelijksakte gevonden omdat hij waarschijnlijk al op jonge leeftijd is overleden gezien het feit dat er later opnieuw een Derk werd geboren.                                                         

Van Hindrikjen Jacobs Flik is door mij ook geen huwelijksakte gevonden.

Derk Jacobs Flik (2) trouwde op 27 april 1800 in Veendam met IJkjen Harms Bakker (geboren in Groningen en overleden op 25 augustus 1837 te Veendam). Derk en IJkjen kregen 3 kinderen, te weten Aaltje (geboren op 30 september 1804 te Veendam); Jacob (geboren op 23 augustus 1808 te Veendam) en Reina (geboren op 26 maart 1814 te Veendam en overleden op 28 maart 1860 aldaar).        

Na het overlijden van Aaltje(n) Jacobs trouwde Jacob Derks Flik op 22 december 1799 met Jantje Jans Komdeur (gedoopt op 13 maart 1777 te Muntendam). Kinderen uit dit huwelijk waren Hindrikjen (gedoopt op 16 maart 1800 en overleden op 10 juni 1870 te Smilde); Aaltje (gedoopt op 17 januari 1802 te Veendam) en Jacob (gedoopt op 8 november 1804 te Veendam). Omdat dit halfbroers en zusters waren van Aaltje Jacobs Flik zijn deze door mij niet verder gevolgd.

Uit het huwelijk van Geert Jans Vegter en Aaltje Jacobs Flik werden 6 kinderen geboren: Jan Geerts (gedoopt op 14 februari 1792 te Veendam en overleden op 11 mei 1854 aldaar); Jacob (gedoopt op 27 april 1794 te Veendam); Louke (Loeke) (gedoopt op 16 augustus 1795 te Veendam en overleden op 22 mei 1869 aldaar); Aaltje (gedoopt op 12 november 1797 te Veendam en overleden op 26 september 1868); Trijntje (gedoopt op 28 september 1800 te Veendam en overleden op 28 september 1856 te Borgercompagnie) en Grietje (gedoopt op 6 februari 1803 te Veendam en overleden op 14 januari 1826 te Borgercompagnie).

Van Jacob Geerts Vegter zijn door mij geen verdere gegevens gevonden.

Louke Geerts Vegter trouwde op 30 oktober 1815 te Veendam met Roelf Harms Thoma (gedoopt op 15 januari 1796 te Veendam en overleden op 15 oktober 1868 aldaar). Zijn vader is onbekend maar zijn moeder was Trijntje Franssens Nipperus (gedoopt op 29 juni 1766 te Veendam en overleden op 16 december 1837 aldaar). Zij wordt ook wel vermeld als Trijntje Franssens Bakker omdat dit de naam van haar eerste echtgenoot was. Louke en Roelf kregen 12 kinderen, te weten Geert (geboren op 1 september 1816 te Borgercompagnie en overleden op 7 september 1816 aldaar); Aaltje (geboren op 13 mei 1818 te Borgercompagnie en overleden op 26 juni 1818 aldaar); Geert 2 (geboren op 12 mei 1819 te Borgercompagnie en overleden vr 6 januari 1821); Geert 3 (geboren op 6 januari 1821 te Borgercompagnie); Harm (geboren op 24 december 1822 te Borgercompagnie); Jan (geboren op 12 november 1824 te Borgercompagnie en overleden vr 28 januari 1830); Trijntje (geboren op 23 november 1826 te Borgercompagnie); op 9 april 1829 overlijdt Aaltje 2 op 2-jarige leeftijd - van haar is geen geboorte-akte gevonden); Aaltje 3 (geboren op 13 oktober 1828 te Veendam en overleden op 15 oktober 1828 aldaar); Jan 2(geboren op 28 januari 1830 te Veendam); Luitje (geboren op 3 februari 1835 te Veendam) en Hindrik (geboren op 16 mei 1838 te Veendam). 

Aaltje Geerts Vegter trouwde op 4 januari 1820 te Veendam met Luitje Hindriks Niemeijer (geboren te Annerveenschekanaal en gedoopt op 1 november 1799 te Annen; overleden op 30 maart 1854 te Stadskanaal). Hij was een zoon van Hindrik Geerts (geboren te Annerveen en gedoopt op 18 augustus 1765 te Anloo; overleden op 2 november 1810 te Anloo). Hindrik Geerts trouwde op 17februari 1799 te Veendam met Hilligje Luitjes Dekker (gedoopt op 27 december 1767 te Windeweer en overleden rond 1839). Uit dit huwelijk werd alleen Luitje Hindriks geboren. Aaltje Geerts Vegter en Luitje Hindriks Niemeijer kregen 6 kinderen, te weten Hillechien (geboren op 11 april 1820 te Veendam en overleden op 3 april 1865 te Gieten); Geert (geboren op 13 juni 1821 te Borgercompagnie en overleden op 17 juni 1821 aldaar); Loeke (geboren op 9 augustus 1822 te Borgercompagnie); Hindrik (geboren op 25 juni 1825 te Borgercompagnie en overleden op 27 augustus 1828 te Veendam); Aaltje (geboren op     11 december 1828 te Veendam en overleden op 25 augustus 1830 aldaar) en Hindrik 2 (geboren op 6 november 1831 te Veendam). Hillechien, de dochter van Aaltje Geerts Vegter trouwde op 25 mei 1842 met Jannes Jans Oosting (geboren op 7 maart 1812 te Gieten en overleden op 21 december 1883 aldaar). Van de overige in leven gebleven kinderen zijn door mij geen gegevens gevonden.

Trijntje Geerts Vegter trouwde op 12 november 1827 te Veendam met Jannes Luitjes Haverkamp (gedoopt op 16 november 1788 te Sappemeer en overleden op 19 februari 1855 te Borgercompagnie). Hij was een zoon van Luitje Aljes Haverkamp en Saartje Hendriks. Van beiden zijn door mij geen gegevens gevonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Trijntje Geerts Vegter en Jannes Luitjes Haverkamp kregen 8 kinderen te weten Aaltje (geboren op 19 september 1829 te Borgercompagnie en overleden op 3 februari 1830 aldaar); de tweeling Jan en Geert (geboren op 29 juni 1831 te Borgercompagnie - Jan overleed op 18 oktober 1831 te Borgercompagnie en Geert overleed aldaar vr 28 februari 1833); Geert 2 (geboren op 28 februari 1833 te Borgercompagnie en overleden op 30 december 1913 te Stadskanaal); Aaltje 2 (geboren op 23 juni 1834 te Borgercompagnie en overleden op 21 september 1834 aldaar); Jan  2 (geboren op 6 februari 1837 te Borgercompagnie en overleden op 30 april 1910  te Wildervank); Aaltje 3 (geboren op 26 januari 1839 te Borgercompagnie en overleden op 5 juli 1925 te Wildervank) en Louke (geboren op 1 september 1842 en overleden op 13 juli 1850 aldaar). Roelfien, een van de kinderen uit het eerste huwelijk van Jannes Luitjes Haverkamp (met Marieke Roelfs van der Veen), trouwde op 13 mei 1850 met Harm Roelfs Thoma.

Van Grietje Geerts Vegter zijn door mij geen verdere gegevens omtrent huwelijk, geboorte of overlijden gevonden.

Met Jan Geerts Vegter  begint, gerekend in een rechte lijn van afstamming de

VIJFDE GENERATIE

Jan Geerts Vegter trouwde op 27 april 1818 te Veendam met Geessien Lukas Klomp (geboren op 2 maart 1800 te Veendam en overleden op 13 november 1864 aldaar). Haar vader was Lukas Geerts (Klomp) (geboren op 6 oktober 1760 te Meeden en overleden op 14 januari 1840 te Veendam). Lukas trouwde op 9 mei 1799 te Veendam met Arien Hindriks (Fieks) (geboren op 10 juni 1770 te Veendam en overleden op 17 september 1804). Haar grootouders van vaders kant waren Geert Lukaszoon (geboren op 16 augustus 1739 te Wildervank) en IJpe Jansdochter (geboren op 27 augustus 1737 te Meeden). Haar grootouders van moeders kant waren Hindrik Hindrikszoon en Geessijn Hindriksdochter (geboren op 1 oktober 1741 te Oude Pekela). De jongere zuster van Geessien Lukas (Klomp) uit haar vaders huwelijk met Arien Hindriks (Fieks) was Geertje (gedoopt op 17 april 1803 te Veendam). 

Uit Geessiens vaders eerste huwelijk met Jantje Jans (geboren op 7 november 1759 te Nieuwe Pekela en overleden op 19 oktober 1797 te Veendam) waren er echter ook nog broers en zusters, te weten IJpke (gedoopt op 11 april 1790 te Veendam); Jan (gedoopt op 11 november 1792 te Veendam) en Wobbigjen (gedoopt op 22 mei 1796 te Veendam). Omtrent Wobbigjen zijn door mij geen verdere gegevens gevonden.                                                                                                                                           Geertje Lukasdochter Klomp trouwde op 12 december 1824 te Veendam met Jan Jans Ligger (Legger) (gedoopt op 27 februari 1803 te Veendam). Hij was een zoon van Jan Jakobs Ligger (Legger) (gedoopt op 5 mei 1771 te Veendam en overleden op 15 juli 1821 aldaar). Jan Jakobs trouwde op 5 juni 1774 te Veendam met Albertje Jans Moesker (gedoopt op 5 juni 1774 te Veendam overleden op 6 maart 1805 te Altona in de duitse deelstaat Sleeswijk Holstein). Jan Jakobs was schipper van beroep dus is het niet onwaarschijnlijk dat Albertje op een van hun reizen is overleden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         IJpke Lukasdochter Klomp trouwde op 27 november 1828 te Groningen met Harm Arents Pilon (gedoopt op 16 maart 1777 te Leens). Ouders onbekend.                                                                                                                                                                                   Jan Lukas Klomp trouwde op 11 maart 1816 te Veendam met Annechien Jans Bruinius (gedoopt op 25 oktober 1792 te Midwolda). Zij was een dochter van Jan Bruinius en Wubbechien Hindriks.

Jan Geerts Vegter en Geessien Lukas Klomp kregen 11 kinderen, te weten Geert (Jans Vegter) (geboren op 11 juni 1818 te Veendam en overleden op 4 maart 1872 aldaar); Arien (geboren op 7 maart 1820 te Veendam en overleden op 21 september 1901 aldaar); IJpke (geboren op 29 augustus 1822 te Veendam en overleden op 30 juli 1883 aldaar); Lucas (geboren op 6 november 1824 te Veendam en overleden op 3 december 1824 aldaar); Aaltje (geboren  op 17 december 1825 te Veendam en overleden op 17 juni 1899 aldaar); Lukas 2 (geboren op 18 oktober 1828 te Veendam); Jakob (geboren op 18 februari 1831 te Veendam en overleden op 5 januari 1924 te Veendam); Johannes (geboren op 26 februari 1833 te Veendam); Roelf (geboren op 10 maart 1836 te Veendam en overleden op 17 mei 1843 aldaar); Geertje (geboren op 29 december 1839 te Veendam en overleden op 18 mei 1858 aldaar) en Roelf 2 (geboren op 8 juli 1843 te Veendam).

ZESDE GENERATIE (DE KINDEREN VAN JAN GEERTS VEGTER 1792 - 1854)

Geert Jans Vegter trouwde op 5 juni 1845 te Wildervank met Wilhelmina Egenhof(f) (geboren op 8 februari 1818 te Groningen en overleden op 9 januari 1951). Zij was een dochter van Cornelis Willems Egenhof(f) (geboren rond 1792 te Groningen en overleden op 28 februari 1850 te Wildervank. Hij was getrouwd met Trijntje Klaassens Tent (gedoopt op 1 december 1782 te Veendam en overleden vr 28 februari 1850). Trijntje Tent was een dochter van Klaas Harms Tent (gedoopt op 29 april 1741 te Veendam) en Heidewich Jans Boon (geboren te Wildervank). Van de kinderen van Cornelis Willems Egenhof(f) en Trijntje Klaassens Tent is door mij naast Wilhelmina alleen haar broer Klaas Willem gevonden die op 29 januari 1838 in het huwelijk trad. Helaas ontbreekt in deze gegevens de leeftijd van de bruidegom. Van Geert en Wilhelmina Egenhof(f) heb ik 2 kinderen kunnen vinden, te weten Geessien (geboren op 4 februari 1846 te Wildervank en overleden op 22 februari 1929 te Veendam) en Trijntje (geboren rond 1851 en overleden op 9 juni 1852 te Wildervank op 1 jarige leeftijd). Na het overlijden van Wilhelmina Egenhof(f) trouwde Geert op 15 april 1852 met Lutgertje Metus / Meetus (geboren op 12 oktober 1816 te Wildervanksterdallen en overleden op 21 december 1882 te Wildervank). Zij was een dochter van Evert Tonnis (Metus / Meetus) (gedoopt op 18 november 1770 te Termunten en overleden op 23 januari 1847 te Wildervank). Evert trouwde op 29 mei 1808 te Veendam met Trijntje (Trientien) Oolkesdochter (Smit) (gedoopt op 15 september 1776 te Vlagtwedde en overleden op 21 oktober 1850 te Wildervank).                                               Lutgertje's grootouders van vaders kant waren Tonnis Claasen en Lizabet Everts. Lutgertje's grootouders van moeders kant waren Oolke Haijes en Antje Geerts. Lutgertje Metus / Meetus had nog 4 broers en zusters, te weten Elisabeth (gedoopt op 29 maart 1809 te Veendam); Antje (geboren op 28 oktober 1811  te Wildervank); Tonnis (geboren op 31 maart 1814 te Wildervank) en Geertje (geboren op 8 oktober 1821 te Wildervank). De kinderen van Geert en Lutgertje Metus waren Jan Vegter (geboren op 25 oktober 1853 te Wildervank en overleden op 21 november 1927 aldaar) en Trijntje (geboren op 20 februari 1859 te Wildervank).                  

Foto: Wildervank

                                               

Arien Jansdochter Vegter trouwde op 2 februari 1846 met Barteld Seijes Kruisinga (geboren rond 1820 te Veendam en overleden op 6 november 1857 aldaar). Hij was een zoon van Seije Geerts Kruisinga (gedoopt op 5 november 1758 te Veendam en overleden op 22 januari 1822 aldaar). Sije trouwde op 25 mei 1818 te Veendam met Jantje Gosses van den Werf  (gedoopt op 15 december 1776 te Veendam en overleden op 19 mei 1854 aldaar). Uit het huwelijk van Arien en Barteld Seijes Kruisinga zijn door mij geen kinderen gevonden.

IJpke Jansdochter Vegter  trouwde op 29 maart 1847 te Veendam met Hindrik Jans Prummel (geboren op 27 november 1821 te Wildervank en overleden op 3 maart 1861 te Veendam). Hij was een zoon van Jan Geerts Prummel (gedoopt op 17 januari 1785 te Wildervank en overleden op 18 februari 1849 aldaar). Jan Geerts trouwde op 20 mei 1810 te Wildervank met Weija Jans Hut (gedoopt op 16 februari 1789 en overleden op 19 juli 1869 te Wildervank). IJpke en Hindrik Jans Prummel kregen 8 kinderen, te weten Jan (geboren op 30 juli 1847 te Veendam en overleden op 10 januari 1925 te Emmen); Johannes (geboren op 17 maart 1849 te Veendam en overleden op 3 juli 1883 te Groningen); Klaas (geboren op 28 juli 1850 te Veendam en overleden op 10 juli 1852 aldaar); Geesjen (geboren op 7 november 1852 te Veendam en overleden op 28 mei 1929 aldaar); Weijea (geboren op 10 november 1854 te Veendam en overleden op 28 april 1862 aldaar); Aria (geboren op 9 december 1856 te Veendam en overleden op 27 januari 1939 aldaar); Klaas 2 (geboren op 11 februari 1859 te Veendam en overleden op 15 februari 1941 aldaar) en Roelf (geboren op 7 januari 1861 te Veendam).

Aaltje Jansdochter Vegter  trouwde op 20 augustus 1859 te Veendam met Jan de Wijk (geboren op 12 december 1828 te Wildervank en overleden op 16 mei 1908 te Veendam). Hij was een zoon van Hindrik Jacobs de Wijk die op 19 mei 1817 trouwde met Agnieta Freerks Brouwer (overleden op 5 juni 1869 te Wildervank). Van Aaltje en Jan de Wijk zijn door mij 2 kinderen gevonden, te weten Angenietha (geboren op 10 juni 1860 te Veendam) en Jan Hendrik (geboren op 10 juli 1865).

Lucas Jans Vegter trouwde op 8 oktober 1849 te Veendam met Ike Harms Nieboer (geboren op 8 februari 1822 te Kiel-Windeweer). Zij was een dochter van Harm Hindriks Nieboer (geboren op 9 juli 1795 te Windeweer en overleden op 3 maart 1851 te Veendam). Harm trouwde op 31 mei 1821 te Windeweer met Albertje Jans Bul (geboren op 15 december 1793 te Veendam en overleden op 1 juli 1877 aldaar). Lucas en Ike Harms Nieboer kregen 5 kinderen, te weten Jan (geboren op 6 maart 1850 te Veendam en overleden op 20 februari 1860 te Groningen); Albertje (geboren op 30 januari 1853 te Veendam); Geesjen (geboren op 28 oktober 1856 te Veendam); Harm (geboren op 29 januari 1861 te Veendam) en Aria (geboren op 25 oktober 1863 te Veendam en overleden op 28 oktober 1863 aldaar). Van geen van deze kinderen zijn door mij andere gegevens gevonden dan de geboorte- en eventuele overlijdensakten.

Jakob Jans Vegter trouwde op 29 november 1856 te Veendam met Grietje Dost (geboren op 19 november 1825 te Wildervank en overleden op 26 september 1897 te Veendam). Zij was een dochter van Albert Hindriks Dost (geboren op 9 oktober 1803 te Wildervank en overleden op 13 maart 1858 te Veendam). Albert trouwde op 24 oktober 1825 te Veendam met Johanna Derks Hoetjer (geboren op 4 oktober 1800 te Emden (Dtsl.) en overleden op 7 juli 1855 te Veendam). Jakob en Grietje Dost kregen 6 kinderen, te weten Jan (geboren op 22 oktober 1857 te Veendam en overleden op 2 november 1918 te Wildervank); Aafjen (geboren op 1 december 1859 te Veendam en overleden op 9 oktober 1941 aldaar); Geesjen (geboren op 27 april 1863 te Veendam en overleden op 1 december 1947 aldaar); Alberdina (geboren op 11 april 1865 te Veendam en overleden op 1 april 1867 aldaar); Albert (geboren op 3 mei 1867 te Veendam) en Jakoba (geboren op 15 oktober 1871 te Veendam). 

Johannes Jans Vegter trouwde op 4 augustus 1856 te Veendam met Gesienna Pieternella van der Laan (geboren op 12 februari 1835 te Dordrecht). Zij was een dochter van Reint Pieters van der Laan (geboren op 15 juli 1791 te Oude Pekela en overleden op 15 september 1843 te Dordrecht). Reint trouwde op 20 december 1817 te Oude Pekela met Derkien Derks Legger (geboren op 19 januari 1794 te Veendam en overleden op 5 september 1867 aldaar). Volgens de informatie die ik van            dhr. H. Van der Wiel uit West-Terschelling kreeg is Derkien na het overlijden van Reint weer terug gegaan naar Veendam. Ook de informatie omtrent de geboortedata van Gesienna Pieternella en de overlijdensdatum van haar vader Reint kreeg ik van dhr. Van der Wiel, waarvoor mijn hartelijke dank.                                                                                         Johannes en Gesienna kregen 6 kinderen te weten Jan (geboren op 16 september 1856 te Veendam); Reint (geboren op 12 augustus 1857 te Veendam en overleden op 26 oktober 1857 aldaar); Reint 2 (geboren op 3 juni 1859 te Veendam - van hem is behalve de geboorteakte op het internet niets gevonden); Geessiena (geboren op 3 april 1864 te Veendam en overleden op 5 oktober 1940 te Laren); een levenloos kind werd geboren op 13 oktober 1867 te Veendam; hierna gaf Johannes zijn beroep als zeeman op en het gezin verhuisde naar Groningen waar Johannes ging werken als lijstenmaker. In Groningen werd nog een kind geboren: Dirk Johannes (geboren op 25 mei 1878). Ook over Dirk is behalve de geboorteakte door mij geen informatie gevonden.

Roelf Jans Vegter trouwde op 13 april 1867 met Annigje Schoonbrood (geboren op 28 mei 1839 te Wildervank). Zij was een dochter van Berend Gerrits Schoonbrood die op 3 december 1838 te Veendam trouwde met Nijssien Jans Blokbergen (geboren rond 1814 en overleden op 29 oktober 1871 te Wildervank). Roelf Jans Vegter en Annigje Schoonbrood kregen 7 kinderen die allen in Groningen werden geboren. De eerste 5 kinderen zijn blijkbaar levenloos geboren want hun overlijden is naamloos aangegeven. De overlijdensdata van deze kinderen zijn 10 maart 1869; 31 december 1869; 10 januari 1871 en 19 maart 1873. Op 3 juli 1875 werd hun dochter Geessiena Niessina geboren en op 3 juni 1878 werd hun dochter Niessina Geessiena geboren. Omtrent laatstgenoemde zijn door mij geen verdere gegevens gevonden.

ZEVENDE GENERATIE (DE KINDEREN VAN GEERT JANS VEGTER 1818 - 1872)

Geessien trouwde op 20 november 1869 te Wildervank met Lammert Smidt (geboren op 16 oktober 1847 te Wildervank en overleden op 2 oktober 1920 te Veendam). Hij was een zoon van Eilt Lammerts Smidt (geboren op 22 november 1820 te Veendam en overleden op 5 februari 1901 aldaar). Eilt was getrouwd met Harmientje Jans Blaak (geen gegevens gevonden). Geessien en Lammert kregen 9 kinderen, te weten Eilt (geboren op 15 augustus 1870 te Veendam en overleden op 23 oktober 1893 aldaar); Geert (geboren op 17 maart 1872 te Veendam); Harmientje (geboren op 18 april 1874 te Stadskanaal en overleden op 6 juni 1875 te Veendam); Harmientje 2 (geboren op 30 oktober 1875 te Wildervank en overleden op 12 maart 1901 te Veendam); Jan (geboren rond 1878 te Odoorn) - Lammert Smidt was net als zijn vader een praamschipper. Hoewel het gezin volgens de akten wel een woning in Veendam had verbleven ze het grootste deel van hun tijd op het schip - vandaar dat niet alle kinderen in Veendam / Wildervank zijn geboren - later was Lammert werkzaam als brugwachter); Jantje (geboren op 9 december 1879 te Wildervank en overleden op 23 april 1880 aldaar); Kornelis (geboren op 10 maart 1881 te Wildervank en overleden op 30 juli 1906 te Veendam); Lukas (geboren op 3 mei 1884 te Veendam) en Willem (geboren op 13 januari 1887 te Veendam en overleden op 5 juni 1950 aldaar).   

Jan trouwde op 5 september 1874 te Wildervank met Aaltje Huisman (geboren op 3 mei 1851 in de gemeente Hoogezand en overleden op 13 januari 1935 te Wildervank). Zij was een dochter van Roelf Hendriks Huisman (geboren op 20 oktober 1820 te Tripscompagnie en overleden op 25 mei 1856 te Sappemeer). Roelf trouwde op 29 mei 1846 te Muntendam met Barber(a) Koops Strating (geboren op 27 november 1819 te Kalkwijk en overleden op 9 januari 1889 aldaar). Aaltje Huismans grootouders van vaders kant waren Hindrik Kornelis Huisman (geboren op 8 oktober 1787 te Muntendam en overleden op 17 december 1863 te Kalkwijk) en Aaltje Jans Dik (geboren op 27 maart 1787 te Veendam en overleden op 11 november 1863 te Kalkwijk). Aaltje Huismans grootouders van moeders kant waren Koop Klaassens Strating (geboren op 13 augustus 1789 te Veendam en overleden op 8 januari 1859 te Hoogezand) en Klaassien Klaassens Nieland (geboren op 5 oktober 1788 en overleden op 10 september 1850 te Kalkwijk). In het gezin van Roelf Hendriks Huisman en Barber Koops Strating was al eerder een Aaltje geboren op 25 augustus 1846 te Borgercompagnie en overleden op 29 januari 1851 aldaar. In 1851 werd Aaltje 2 geboren. Koop Huisman werd geboren op 11 oktober 1848 te Borgercompagnie. Hij overleed op 6 februari 1871 te Kalkwijk. Omtrent Koop Huisman zijn geen verdere gegevens gevonden. Rond 1853 werd Klaas geboren op het Achterdiep (te Borgercompagnie?) en overleed op 27 oktober 1924 te Kalkwijk. Klaas trouwde op 23 mei 1874 met Geessien de Jonge (geboren op 18 juli 1848 te Eexterveenschekanaal en overleden op 24 juli 1929 te Kalkwijk). Roelof Huisman werd geboren rond 1856 in de gemeente Sappemeer. Hij overleed op 16 juni 1876 op 20 jarige leeftijd te 's - Hertogenbosch waar hij gelegerd was als soldaat.                                                                                                                                                                                                                  Jan en Aaltje Huisman kregen 7 kinderen, te weten Lutgerdina (geboren op 9 oktober 1875 te Wildervank en overleden op 5 december 1953 te Meppel); Barbera (geboren op 27 augustus 1877 te Wildervank en overleden op 19 oktober 1952 aldaar); Trijntje (geboren op 28 maart 1880 te Wildervank en overleden op 22 december 1954 te Groningen); Roelf (geboren op 17 april 1883 te Wildervank en overleden op 19 mei 1967 te Groningen); Geert (geboren op 15 september 1885 te Wildervank en overleden op 3 oktober 1916 te Muntendam); Klaas (geboren op 18 juni 1888 te Wildervank en overleden op13 juni 1947 aldaar) en Geessien (geboren op 28 maart 1891 te Wildervank en overleden op 1 juni 1982 te Vlagtwedde).

Trijntje trouwde op 22 januari 1880 te Wildervank met Dedde Mik (geboren op 4 januari 1851 te Muiden - N.H.). Hij was een zoon van Douwe Dirks Mik (geboren rond 1818 te Krimpen aan de IJssel en overleden op 8 juni 1858 te Zele (arrondissement Dendermonde in Belgie - Douwe was net als zijn vader schipper van beroep). Douwe trouwde op 30 januari 1847 te Wildervank met Aaltje Jans Zwemmer (geboren op 7 december 1821 te Wildervank en overleden op 29 juli 1900 aldaar).                         Trijntje en Dedde Mik kregen 3 kinderen, te weten Aaltje (geboren op 19 februari 1881 te Borger en overleden op 28 juli 1962 te Rotterdam); Geert (geboren op 30 november 1882 in de gemeente Lemsterland) en Lutgerdina (geboren op 16 mei 1885 te Wildervank).

ZEVENDE GENERATIE (MEER OVER DE KINDEREN VAN DE BROERS EN ZUSTERS VAN GEERT JANS VEGTER 1818 -1872)

DE KINDEREN VAN JAKOB JANS VEGTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Jan trouwde op 21 mei 1881 te Veendam met Hillegien de Groot (geboren op 13 september 1852 te Maten (gem. Emmen) en overleden op 20 januari 1944 te Wildervank. Zij was een dochter van Hinderikus de Groot en Jantje Tjabbes Bos. Over beide laatstgenoemde personen zijn door mij geen verdere gegevens gevonden. Jan en Hillegien de Groot kregen 5 kinderen te weten Jakob (geboren op 10 april 1882 te Veendam); Jantje (geboren op 19 maart 1884 te Wildervank en overleden op 21 juni 1896 aldaar); Albertus Hendericus (geboren op 6 augustus 1886 te Wildervank); Pieter (geboren op 15 januari 1889 te Wildervank) en Jakobus (geboren op 14 september 1892 te Wildervank).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Aafjen trouwde op 20 mei 1893 te Veendam met Derk Visser (geboren op 1 december 1860 te Veendam en overleden op 10 februari 1934 te Groningen). Hij was een zoon van Berend Visser (geboren op 1 juli 1832 te Veendam en overleden op 29 januari 1899 te Veendam). Berend trouwde op 2 mei 1857 te Veendam met Geertje Smeedeman (geboren op 4 februari 1824 te Veendam en overleden op 30 september 1898 te Veendam). Van Aafjen en Derk Visser zijn door mij 4 kinderen gevonden. Omdat Derk Visser werkzaam was als binnenschipper (een van hun zoons werd in Duitsland geboren) is het niet uit te sluiten dat er meer kinderen waren. De door mij gevonden kinderen zijn Berend Geert (geboren op 6 oktober 1896 te Veendam); Jakob (geboren op 30 mei 1898 te Veendam en overleden op 6 augustus 1898 aldaar); Jakob 2 (geboren rond 1899 te Bremerhaven in Duitsland) en Geert (geboren op 16 april 1902 te Veendam). Omdat al deze kinderen de familienaam Visser hadden zijn zij door mij niet verder gevolgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Geesjen trouwde op 16 juni 1894 te Veendam met Jan Overeinder (geboren op 16 november 1866 te Veendam en overleden op 15 oktober 1938 aldaar). Hij was een zoon van Jan Overeinder senior die rond 1828 werd geboren te Rotterdam en overleed op 27 januari 1901 te Veendam. Jan sr. trouwde op 1 september 1856 te Veendam met Aitje Nieburg (geboren op 31 januari 1829 te Groningen en overleden op 29 augustus 1900 te Veendam. Geesjen en Jan Overeinder jr. kregen 3 kinderen te weten Grietje Geesjen (geboren op 3 april 1895 te Veendam en overleden op 19 november 1902 aldaar); Jan (geboren op 21 oktober 1904 te Veendam) en Jakob (geboren op 24 februari 1907 te Veendam). Omdat deze kinderen de familienaam Overeinder hadden zijn ze door mij niet verder gevolgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Albert trouwde op 30 april 1892 te Wildervank met Roelfien Lever (geboren op 25 april 1863 te Nieuw Buinen). Zij was een dochter van Roelf Mennes Lever (geboren op 25 februari 1821 te Wildervank en overleden op 8 september 1871 te Nieuw Buinen). Roelf trouwde op 3 april 1859 met Elisabeth Draijer (geboren op 22 mei 1838 te Wildervank). Omtrent Albert en Roelfien Lever zijn door mij geen verdere gegevens gevonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Jakoba trouwde op 14 april 1900 te Veendam met Jan Grakist (geboren op 23 maart 1877 te Stadskanaal). Hij was een zoon van Gerrit Grakist (geboren op 9 juli 1845 te Wittewierum). Gerrit trouwde op 31 mei 1873 te Onstwedde met Jacomina Hofmeester (geboren op 16 mei 1845 te Onstwedde). Ook omtrent Jakoba en Jan Grakist zijn door mij geen verdere gegevens gevonden.

 

KLIK HIER OM VERDER TE GAAN

 

 

Namenlijst familie Wiersma + aangetrouwde familie

Alberts, Trijntje          Annes, Ettje          Bakker, Jan          Bakker, Lambertus          Bandsma, Aaltje          Bandsma, Annechien          Bandsma, Henderika         

Bandsma, Hendrik          Bandsma, Hendrik jr.          Bandsma, Johanna Catharina Elisabeth (dochter van Hendrik Bandsma)         

Bandsma, Johanna Catharina Elisabeth (dochter van Johannes Bandsma)          Bandsma, Johannes          Bandsma, Johannes jr.           Bandsma, Simon         

Bergsma, Jan           Bergsma, Kornelis                Bierling, Anna          Bierling, Hendrik          Boekholt, Jantje          Boeles, Arend          Boeles, Pietertje Arends         

Boer de, Geertje (Gettje) Oeges         Boersma, Aafke           Boersma, Doeke          Boersma, Froukje          Boersma, Gerrit Lubberts          Boersma, Harke         

Boersma, Jacob          Boersma, Jeltje          Boersma, Kornelis          Boersma, Lubbert          Boersma, Reinder            Boersma, Susanna          Bolhuis, Aaltje         

Bolhuis, Jantje          Bolhuis, Wiebe          Boonstra, Trijntje Joukes          Busscher, Antoni          Busscher, Johanna Catharina Elisabeth         

Dirks, Hendrik          Dirks (of Durks), Maaike          Doeijes, Aaltje          Eeltje, Maaike Sijbes          Eeltje, Sjirk Sijbes          Eeltje, Sijbe Eelkes          Eeltje, Trijntje Sijbes         

Eissing, Albertus          Eissing, Catharina          Eissing, Nicolaas Hendericus            Feenstra, Menke          Fockens, Trijntje Sierks          Fockens, Sierk         

Gessel, Aaltje          Groen, Margje          Groen, Simon          Haan de, Doeije Joukes          Harmens, Minke          Hecker, Angeniet         Hecker, Angeniet 2         

Hecker, Angenietje          Hecker, Geertje          Hecker, Gerrit          Hecker, Girbe          Hecker, Hendrik (zoon van Jan Franciscus)         

Hecker, Hendrik (zoon van Jan)          Hecker, Jan (zoon van Hendrik)          Hecker, Jan (zoon van Jan Franciscus)          Hecker, Jan (zoon van Jan)         

Hecker, Jan Franciscus          Hecker, Jantje (dochter van Jan)          Hecker, Jantje (dochter van Jan Franciscus)          Hecker, Johannes Coenradus Wilhelm         

Hecker, Klaaske            Hecker, Liesebet          Hecker, Liesebet (dochter van Jan)          Hekman, Beertien          Hellema, Grietje Lykeles         Hendriks, Dirk         

Hendriks, Klaas          Hendriks, Sijbe          Hilkers, Dina          Hof, Johanna          Huberts, Janke          Iedema, Pietertje Harkes          Jacobs, Frans          Jacobs, Minke         

Jager, Ebel          Jager, Egbert          Jager, Grietje          Jager, Jakob          Jager, Jannes           Jager, Jantje          Jans, Klaas          Jitses, Taetske          Joukes, Durk         

Joukes, Durkjen          Joukes, Durkjen (2)          Joukes, Grietje          Joukes, Klaas          Joukes, Marten          Joukes, Sijbe          Kaap van der, Roelfke         

Kamstra, Freerk Brongers          Klazen, Bokke          Klazen, Klaas          Klazen, Lammert (vader van Willem Lammerts)         Klazen, Lammert (zoon van Willem Lammerts)     

Klazen, Trijntje           Klazen, Willem Lammerts           Klazes (Claases), Antje          Klazes, Jan          Klazes, Jouke          Koldenhoven, Geertrui          Koster, Annechien         

Kuin, Harm          Kuin, Willem           Landstra, Jantje Luitjens          Lautenbach, Anje          Lindeman, Johanna          Luurs, Aafke          Luurs, Aafke (2)          

Luurs, Dirk          Luurs, Hendrik          Luurs, Hindrik Hindriks           Luurs, Jan Hindriks          Marns, Sytske Willems          Meijer, Elisabeth Tjammes         

Miedema, Janke          Miedema, Johanna     Moon, Jeanette          Mulder, Jan Jans          Mulder Jantje          Muller, Gerard          Muller, Jurgen          Nienhuis, Ate                                        

Nienhuis, Jaapkien                                         

Ploeg van der, Hiltje (Hittje) Jans           Ploeg van der, Jan Johannes           Pluis, Elisabeth          Pluis, Henke          Pluis, Jacob (vader van Popko Rabertus Harmannus)      

Pluis, Jacob (zoon van Popko Rabertus Harmannus)            Pluis, Jan Albertus          Pluis, Popko Rabertus Harmannus            Pluis, Popko Rabertus Harmannus jr.               

Pluis, Siebe Rabertus Harmannus           Pruim, Hiltje Klazes          Pruten van, Henderika          Pustes, Maria Hermina Johanna          Put, Frederik          Put, Wichert         

Radema, Anne Bartels          Radema, Goitske Annes          Radema, Jeltje Annes          Radema, Lykele Annes          Radema, Sybrigje Annes           Radema, Ytje Annes            

Riemersma, Geert Wiebes          Riemersma, Wijbe Geerts              Rinkema, Aaltje          Rinkema, Lucas          Rinkema, Luitjen          Rinkema, Ruurdtje          

Rinkema, Trijntje          Rinkema, Willem          Rinkema, Wybe Willems          Sakes, Freerkje          Schipper, Beertien          Schipper, Derk          Schipper, Egbert           

Schipper, Harm          Schipper, Henderika          Schipper, Hinderkien          Schipper, Jan          Schipper, Marchien          Schipper, Marcus                                            

Schuringa, Aafke Harms           Sheeres, Janet         Siccama, Antje Johannesdochter          Sijbes, Eelke          Sjaarda, Jan Geerts     Sjaarda, Jantje     Spoelstra, Sietske Hendriks         

Stouwie, Conrad     Timmer, Jantje          Tjammes, Angeniet         

Togt van der, Arnoldus Hendrik          Togt van der, Maria          Toutenburg, Trijntje Jans          Touwslager, Pietertje Jantje          Veen van der , Albert         

Veen van der, Hindrik          Visser, Albert Annes          Visser, Anje          Visser, Harke          Visser, Pieterke          Visser, Trijntje          Westra, Aaltje         

Wielsma, Aafke Jans          Wielsma, Doeke            Wielsma, Jan Doekes          Wielsma, Jelle          Wielsma, Johannes Jans          Wielsma, Louwe         

Wielsma, Rinskje          Wiersema, Abel Tomas          Wiersema, Ebeltje Abels          Wiersema, Jantje Abels          Wiersema, Ouktje Abels          Wiersema, Saaktje Abels         

Wiersema, Thomas Abels          Wiersema, Tjeert Abels          Wiersema, Tjeert Abels 2          Wiersma, Aafke (Eelkes)          Wiersma, Akke            Wiersma, Angenietje         

Wiersma, Anna          Wiersma, Anne (zoon van Eelke)          Wiersma, Antje Dirks (Durks)           Wiersma, Antje Sijbesdochter          Wiersma, Bertha                                

Wiersma, Catharina                Wiersma, Dirk (zoon van Tiete)          Wiersma, Dirk          Wiersma, Dirk Sijbes          Wiersma, Durk          Wiersma, Durk (zoon van Eelke)

Wiersma, Eelke          Wiersma, Eelke Dirks (Durks)          Wiersma, Eelke Sijbes          Wiersma, Elisabeth (dochter van Sijbe Wiersma en Annechien Bandsma)            

Wiersma, Elisabeth (dochter van Jan Franciscus)          Wiersma, Grietje (dochter van Eelke)             Wiersma, Hans           Wiersma, Hendrik          Wiersma, Hendrik jr.          

Wiersma, Henke          Wiersma, Hiltje           Wiersma, Hinke          Wiersma, Ietje (dochter van Eelke)            Wiersma, Jan Dirks (Durks)           Wiersma, Jan Dirks (Durks 2)     

Wiersma, Jan (zoon van Eelke)          Wiersma, Jan Franciscus           Wiersma, Jan Franciscus 2          Wiersma, Janke          Wiersma, Jannes             

Wiersma, Jantje (dochter van Sijbe Wiersma en Liesebeth Hecker)          Wiersma, Jantje (dochter van Jan Dirks)          Wiersma, Jitske            Wiersma, Johanna          

Wiersma, Johanna Catharina Elisabeth          Wiersma, Johannes Dirks (Durks)          Wiersma, John          Wiersma, Louwe Dirks (Durks)         Wiersma, Lykele (Eelkes)         

Wiersma, Marten Dirks (Durks)            Wiersma, onbekend (dochter van Jannes)          Wiersma, Sam          Wiersma, Siebe           Wiersma, Sijbe                                             

Wiersma, Sijbe (zoon van Sijbe Sijbes)          Wiersma, Sijbe (kleinzoon van Sijbe Sijbes)      

Wiersma, Sijbe Dirks (Durks)          Wiersma, Sijbe Hendriks             Wiersma, Sijbe Sijbes           Wiersma, Tiete Dirks (Durks)          Wiersma, Trijntje Sijbes         

Wiersma, Wijbe          Wolters, Jantje            Wouda, Heine Eintes          Wouda, Jitske Heines          Zanten van, Trientje          Zijlman, Frans          Zijlman, Franske        

Zijlman, Hinke Jacobs          Zijlman, Jacob Franzes          Zijlman, Janke          Zijlman, Teetske

 

Namenlijst familie Vegter + aangetrouwde familie

Alberts, Pieter          Bakker, Willem Lambertus          Bakker, Trijntje Franssens          Bakker, IJkjen Harms          Beer, Heiko          Beer, Roelfien          Berents, Geesien         

Berrekamp, Anna Henderika          Bessem, Sara Mitanna Maria          Blaak, Harmientje Jans                 Blokbergen, Nijssien Jans         Bontekoe, Hindrik Sikkes         

Boon, Heidewich Jans          Bos, Jantje          Bos, Jantje Tjabbes          Brandenborger, Annigjen          Brandenborger , Jan Jans          Brandenborger, Jan Jans jr.          

Brandenborger, Jochum          Brandenborger, Martjen          Brandenborger, Petrus          Brandenborger, Reinder          Brandenborger, Rindeltjen                                             

Brandenborger, Rindeltjen 2          Brave, Arent Barend          Broekema, Jacobina          Broekema, Teubina          Brouwer, Agnieta Freerks                                            

Bruggen ter, Jantje (Jantien)                  Bruinius, Annechien Jans                 Bruinius, Jan                  Bruins, Elsko          Bruins, Hilke          Bul, Albertje Jans         

Claasen, Tonnis          Deen, Elzo          Deen, Henderika Wicherdina          Dekker, Hillegje Luitjes          Derks, Frans          Derks Frans 2          Derks, Geesjen         

Derks, Grietje          Derks, Ida          Derks, Popke          Derks, Riena          Derks, Swaantje          Derks, Trientje          Dieters, Lientje          Dik, Aaltje Jans         

Doorenbos, Marchien          Doorenbos, Willem Jan          Dost, Albert Hindriks          Dost, Grietje          Draijer, Elisabeth          Drenth, Berendina Annechina         

Drock, Jacob Jans         Dusseljee, Dina          Dijkman, Jedda          Dijkman, Pieter          Egenhof(f), Cornelis Willems          Egenhof(f), Klaas Willem         

Egenhof(f), Wilhelmina          Eilerts, Eilert          Eilerts, Eijlert          Eilerts, Fennigjen          Eilerts, Geert          Eilerts, Geeske          Eilerts, Rindeltje         

Eilerts, Stijntje          Eilerts, Sijger          Eilerts, IJtje          Everts, Lamberts          Everts, Lizabet          Feddes, Grietje          Feddes, Jan          Fieks, Arien Hindriks             

Flik, Aaltje Derks          Flik, Aaltje Jacobs          Flik, Aaltje Jacobs 2          Flik, Derk Jacobs (oudere broer van Aaltje Jacobs)        

Flik, Derk Jacobs (jongere broer van Aaltje Jacobs)         Flik, Grietje Jacobs            Flik, Hindrikje (Hinderkien)          Flik, Hindrikjen Jacobs                 

Flik, Hindrikjen Jacobs 2          Flik, Jacob Derks (vader van Aaltje Jacobs)            Flik, Jacob Derks (zoon van Derk Jacobs)         Flik, Jacob Jacobs         

Flik, Reina Derks          Flik, Riena Jacobs          Franssen, Annechje Fransdochter          Franssen, Derk Franszoon          Franssen, Geesje Fransdochter         

Franssen, Reent Franszoon          Gabbes, Hindrik          Geerts, Aaltje          Geerts, Antje          Geerts, Frans          Geerts, Geessien          Geerts, Hebeltje         

Geerts, Hindrik          Geerts, Jan (zoon van Geert Franszoon de Wit)          Geerts, Jan (grootvader van Louke (Loeke) Roelofs        

Geerts, Jannes (zoon van Geert Franszoon de Wit)         Geerts, Jannes (schoonvader van Geert Franszoon de Wit)         Geerts, Louwke          Geerts, Lukas (Klomp)         

Geerts, Reindt          Geerts, Rendt          Geerts, Rent          Geerts, Rindeltje          Gersonius, Geessien          Gersonius, Hendrik          Gersonius, Klaassien         

Gersonius, Willem          Grakist, Gerrit          Grakist, Jan          Groot de, Hillegien           Groot de, Hinderikus          Gutman, Stiena G.             Ham, Antje Jantina         

Harmens, Eefke             Harms, Annegien Harms          Harms, Gouchien          Harms, Jan Harms             Harms, Tebina Henderika           Haverkamp, Aaltje         

Haverkamp, Aaltje 2            Haverkamp, Aaltje 3          Haverkamp, Geert          Haverkamp, Geert 2          Haverkamp, Jan          Haverkamp, Jan 2          

Haverkamp, Jannes Luitjes           Haverkamp, Louke          Haverkamp, Luitje Aljes          Haverkamp, Roelfien          Haijes, Oolke          Heikens, Luitje        

Hendriks, Saartje          Hindriks, Arien (Fieks)            Hindriks, Derk           Hindriks(dochter), Geessijn          Hindriks, Grietjen          Hindriks(zoon), Hindrik         

Hindriks, Lammiggien           Hindriks, Oomke          Hindriks, Sikke          Hindriks, Willemtje         Hindriks, Wubbechien          Hoetjer, Johanna Derks         

Hofman, Grietje Luitjes          Hofmeester, Jacomina            Huisman, Aaltje          Huisman, Aaltje 2          Huisman, Hindrik Kornelis          Huisman, Klaas         

Huisman, Koop             Huisman, Roelf Hendriks          Huisman, Roelof          Huiting, Lammegien          Hunze, Jan          Hunze, Jan jr.           Hunze, Jan Hendrik         

Hunze, Jantje          Hunze, Johannes             Hunze, Roelof           Hut, Weija Jans          Jacobs, Aaltje(n)          Jacobs, Aeltien          Jager, Cornelis          Jager, Jantje         

Jannes, Albert          Jannes, Geert          Jannes, Gebel          Jannes, Geeske             Jannes, Hindrik          Jannes, Jeseltjen          Jannes, Martje          Jans, Aaltje         

Jans, Annechien          Jans, Claasjen          Jans, Derk           Jans, Eilert          Jans, Geert          Jans, Geeske          Jans, Jan                 Jans, Jan 2          Jans, Jan 3         

Jans, Jantje          Jans, Lambert          Jans, Lammert          Jans, Martje          Jans, Rindeltje (grootmoeder van Rijndeltje Jans Meijer)       

Jans, Rindeltje (dochter van Jan Geerts)          Jans, Rindeltje 2          Jans, Roelf         Jans, Roelof              Jans, Trientje            Jans(dochter), IJpe         

Jocchums, Hindrik           Jochems, Hindrik          Jochems, Reint          Jochums, Aeltje          Jochums, Frans          Jogchums, Fedde          Jogchums, Geert          

Jogchums, Ida         Jogchums, Ida 2          Jong de, Wieger          Jonge de, Geessien          Jonge de, Henderika           Jonge de, Hendrik          Jonge de, Hendrikje                 

Klasens, Tjaakje          Klomp, Geertje Lucas          Klomp, Geessien Lucas          Klomp, Jan Lucas          Klomp, Lucas Geerts          Klomp, IJpke Lucas         

Klomp, Wobbigjen Lukas          Knoop, Martje                 Koekoek, Jantina            Komdeur, Jantje Jans         Kort, Jacobus             Kort, Johannes         

Krange(r), Antje Jans          Kruisinga, Barteld Seijes          Kruisinga, Seije Geerts          Kruize, Antje          Kruize, Antje 2          Kruize, Gouwina          Kruize, Grietje

Kruize, Harm          Kruize, Jettina Wilhelmina          Kruize, Pieter          Kruize, Tjasse          Kruize, Tjasse Tjasses          Kruize, Willem          Kruizinga, Gouchien Harms         

Kyrs, Lambert          Laan van der, Gesienna Pieternella          Laan van der, Jan          Laan van der, Reint Pieters          Laan van der, Wiepko          Lamberts, Trijntjen         

Lammerts, Geeske          Lammerts, Meijntjen           Legger, Derkien Derks          Legger, Jan Jakobs             Legger, Jan Jans          Leusen van, Mina          

Lever, Roelfien          Lever, Roelf Mennes          Ligger, Jan Jakobs          Ligger, Jan Jans          Lohr, Hendrik             Lohr, Trijntje         Lukas(zoon), Geert         

Luttje, Eeuwke           Maathuis, Grietje Harms          Maathuis, Harm Harms          Metus / Meetus, Antje          Metus / Meetus, Elisabeth         

Metus / Meetus, Evert Tonnis          Metus / Meetus, Geertje          Metus / Meetus, Lutgertje            Metus / Meetus, Tonnis          Meijer, Aaltje Jans         

Meijer, Aeltjen Jans          Meijer, Atte Pieters          Meijer, Fokel Pieters          Meijer, Iep Pieters          Meijer, Jan Harmens         

Meijer, Jan Jans (vader van Rijndeltje)         Meijer, Jan Jans (oudere broer van Rijndeltje)         Meijer, Jan Jans 2 (jongere broer van Rijndeltje)        

Meijer, Jan Jans (zoon van Jan Jans jr.)         Meijer, Jan Jans jr. 2  (zoon van Jan Jans jr.)          Meijer, Jan Pieters           Meijer, Jantjen Jans (zuster van Rijndeltje)         

Meijer, Jantjen Jans (dochter van Jan Jans jr.)         Meijer, Klaas Jans          Meijer, Klaas Jans 2          Meijer, Martje Jans          Meijer, Martje Pieters         

Meijer, Meintje Jans (zuster van Rijndeltje)         Meijer, Meintje Jans (dochter van Jan Jans jr.)          Meijer, Peter Jans          Meijer, Pieter Jans         

Meijer, Pietje Jans          Meijer, Reiner Pieters          Meijer, Rijndeltje Jans          Meijer, Rindeltje Jans          Mik, Aaltje          Mik, Dedde          Mik, Douwe Dirks         

Mik, Geert          Mik, Lutgerdina          Moesker, Albertje Jans          Molenkamp, Bouke          Mulder, Bonje Harms          Mulder, Loeke Harms          Mulder, Harm Oomkes         

Munneke, Albert Jannes          Muthert, Francisca Henderika          Muthert, Popko Frans          Nieboer, Harm Hindriks          Nieboer, Ike Harms          Nieburg, Aitje         

Nieland, Klaassien Klaassens          Niemeijer, Aaltje          Niemeijer, Geert          Niemeijer, Hillechien          Niemeijer, Hindrik          Niemeijer, Hindrik 2         

Niemeijer, Jakob          Niemeijer, Jan          Niemeijer, Loeke          Niemeijer, Luitje Hindriks           Nipperus, Trijntje Franssens          Oolkes, Trijntje (Trientien)         

Oosterhoff, Jantje          Oosting, Jannes Jans          Overeinder, Grietje Geesjen          Overeinder, Jakob          Overeinder, Jan jr.          Overeinder, Jan (zoon van Jan jr.)       

Overeinder Jan sr.           Pfann, Albertus Johannes         Pfann, Christiaan          Pieters, Martje            Pilon, Harm Arents          Popkes, Aeltjen          Prins, Aafke         

Prummel, Aria             Prummel, Geesjen          Prummel, Hindrik Jans          Prummel, Jan          Prummel, Jan Geerts          Prummel, Johannes          Prummel, Klaas         

Prummel, Klaas 2          Prummel, Roelf          Prummel, Weija          Rappange, Geessiena Petronella          Rappange, Jan Frederik          Rappange, Johannes         

Rappange, Paulina          Rappange, Paulus Louis          Reints(zoon), Geert          Reints(zoon), Gocke          Reints(dochter), Ida         

Rietsema, (vader van Jan Roelf en Roelf)          Rietsema, Jan Roelf          Rietsema, Roelf          Roelfs, Hindrikje          Roelfs, Loeke          Roelfs, Luitje         

Roelofs, Grietien          Roelofs, Louwke          Rozema, Anne (vader van Fokke)          Rozema, Anne (zoon van Fokke)           Rozema, Fokke          Rozema, Roelf         

Rozema, Wim          Schmidt, Heiko          Schmidt, Trijntje Janna          Schoonbrood, Annigje          Schoonbrood, Berend Gerrits          Schreuder, Harm         

Schreuder, Harmke          Seif, Mettje          Sikkes, Eefke          Sikkes, Eefke 2          Sikkes, Geert          Sikkes, Hindrik          Sikkes, Jan           Sikkes, Martjen         

Sjourts, Fedde          Smeedeman, Geertje          Smidt, Eilt          Smidt, Eilt Lammerts          Smidt, Geert          Smidt, Harmientje          Smidt, Harmientje 2          Smidt, Jan         

Smidt, Jantje          Smidt, Kornelis          Smidt, Lammert          Smidt, Lukas          Smidt, Willem          Smilde, Aaltje          Smilde, Eeuwke          Smilde, Jakob         

Smilde, Jakob jr.          Smilde, Jakob Derk          Smilde, Jan           Smilde, Lutgerdina Barbera          Smilde, Markus          Smit, Trijntje (Trientien) Oolkes         

Strating, Barber(a) Koops          Strating, Koop Klaassens          Struik, Alberdine          Sijgers, Hijcke          Sytses, Frans          Sytses, Gauke          Sytses, Geesjen         

Sytses, Hessel          Sytses, Idegien          Sytses, Jelle          Sytses, Reind          Tent, Klaas Harms          Tent, Trijntje Klaassens          Thoma, Aaltje Roelfs                        

Thoma, Aaltje Roelfs 2          Thoma, Aaltje Roelfs 3          Thoma, Geert Roelfs          Thoma, Geert Roelfs 2          Thoma, Geert Roelfs 3          Thoma, Harm Roelfs         

Thoma, Hindrik Roelfs          Thoma, Jan Roelfs          Thoma, Jan Roelfs 2          Thoma, Luitje Roelfs          Thoma, Roelf Harms          Thoma, Trijntje Roelfs         

Tonnis, Evert          Veen van der, Marieke Roelfs            Veenstra, Roelfke          Vegter, Aafjen          Vegter, Aaltje (dochter van Geert Jans)        

Vegter, Aaltje (dochter van Jan Geerts)          Vegter, Aaltje (dochter van Roelf)          Vegter, Alberdina          Vegter, Albert          Vegter, Albertje         

Vegter, Albertus Hendericus            Vegter, Anita          Vegter, Annechien          Vegter, Aria           Vegter, Arie(n)          Vegter, Barbera         

Vegter, Dirk Johannes          Vegter, Geert          Vegter, Geert Jans (zoon van Jan Geerts)         Vegter, Geert Jans (echtgenoot van Riena Jakobs Flik)       

Vegter, Geertje          Vegter, Geesjen Lukas          Vegter, Geesjen Jakobs          Vegter, Geessien (dochter van Jan)         Vegter, Geessien (dochter van Geert Jans)        

Vegter, Geessiena          Vegter, Geessiena Niessina          Vegter, Gesina Petronella          Vegter, Grietje          Vegter, Harm          Vegter, Henderika Johanna         

Vegter, Hillegien          Vegter, Jacob (zoon van Geert Jans en Aaltje Jacobs)         Vegter, Jakob (zoon van Jan Geerts en Geessien Lukas Klomp)         

Vegter, Jakob (Jans / kleinzoon van Jakob Jans)            Vegter, Jakoba          Vegter, Jakobus          Vegter, Jan (zoon van Roelf)         Vegter, Jan (zoon van Geert)        

Vegter, Jan Geerts          Vegter, Jan Jakobs          Vegter, Jan Johanneszoon          Vegter, Jan Lucas          Vegter, Jantje (Jans)          Vegter, Jetta         

Vegter, Johannes          Vegter, Klaas          Vegter, Louke (Loeke)          Vegter, Lucas         Vegter, Lukas 2          Vegter, Lutgerdina          Vegter, Lutgerdina Barbera         

Vegter, Mettje (Meta)          Vegter, Niessiena Geessiena          Vegter, Pieter          Vegter, Reint          Vegter, Reint 2          Vegter, Roelf (zoon van Jan)        

Vegter, Roelf (zoon van Jan Geerts)         Vegter, Roelf 2          Vegter, Roelf (zoon van Tjasse)          Vegter, Roelfina          Vegter, Tjasse         

Vegter, Trijntje (dochter van Geert Jans en Aaltje Jacobs Flik)         Vegter, Trijntje (dochter van Geert Jans en Wilhelmina Egenhof(f))         

Vegter, Trijntje (dochter van Jan Vegter en Aaltje Huisman)               Vegter, Willem           Vegter, Willem 2          Vegter, Willemina Geerts

Vegter, IJpke          Velthuis, Feddo          Velthuis, Hinderika Harmina          Visser, Berend          Visser, Berend Geert          Visser, Derk          Visser, Geert                      

Visser, Jakob          Visser, Jakob 2          Vos, Biefke              Wagenaar, Antonia Hendriks          Waldijk, Annechien          Werf van den, Jantje Gosses          Weij, Harm         

Weij, Martje Evertje          Wiersma, Hendrik          Wiersma, Hendrik jr.           Wit de, Aaltje Geertsdochter          Wit de, Aaltje Rendtsdochter

Wit de, Annechje Fransdochter          Wit de, Derk Franszoon          Wit de, Dietert Frans          Wit de, Fennigjen Fransdochter          Wit de, Frans Franszoon         

Wit de, Frans Geertszoon          Wit de, Frans Jochems           Wit de, Geert Frans          Wit de, Geert Frans 2          Wit de, Geert Franszoon         

Wit de,  Geert Rendtszoon          Wit de, Geesje Fransdochter          Wit de, Geesjen Frans          Wit de, Geesjen Rendtsdochter          Wit de, Hebeltje Geertsdochter         

Wit de, Jakob Franszoon          Wit de, Jannes Frans          Wit de, Jannes Geertszoon          Wit de, Jantje Rendtsdochter          Wit de, Jochem Franszoon

Wit de, Klaas Franszoon          Wit de, Klaasjen Frans          Wit de, Lammert Frans          Wit de, Lammert Rendtszoon          Wit de, Lammigjen Frans         

Wit de, Reent Franszoon          Wit de, Rendt Geertszoon          Wit de, Rent Geertszoon          Wit de, Rindeltje Fransdochter          Wit de, Rindeltje Geertsdochter         

Wijk de, Angenietha          Wijk de, Hindrik Jacobs           Wijk de, Jan Hendrik          Wijk de, Jan          Wyk van der, Jelle Sytses           Zwaag van der, Jan         

Zwaag van der , Johannes          Zwaag van der, Tjeerd          Zwaag van der, Wieneke          Zwemmer, Aaltje Jans

De hyperlinks in de Vegter-namenlijst die hier zwart gekleurd zijn werken niet. Ga voor een link vanuit deze namen naar de bovenkant van pagina 2.