Pelmolenimker - Honing met een stadspark oorsprong
Bijen houden; is een boeiende hobby.


Het fascinerende van bijenhouden is het observeren van de darren,werksters en af en toe de koningin. Het gedrag van bijen op de bloemen, bij de vliegopening en in de kast boeit een imker altijd. En als de imker ze goed verzorgt, voelen de bijen zich prettig en is hun honing een zoete beloning voor zijn of haar werk . Honing is voor de meeste imkers niet een waarde in geld, maar een bewijs dat je op een goede manier met je bijenvolken omgaat.


cursus beginnend imker.


Jaarlijks organiseert  de Nederlandse Bijenhouders Vereniging NVB een cursus voor biginnende imkers.
De deelnemer dien tenminste 16 jaar te zijn.

Belangstelling voor het houden van bijen?

Wat komt er zoal kijken als je wilt beginnen met het houden van bijen.

De lessen worden ge geven door NBV gecertificeerde imkrdocenten.Een goede imker cursus is de basis voor het plezierig houden van bijen. Bijen verrassen steeds door hun gedrag. Een cursus voorkomt teleurstelling en verhoogt het plezier van het bijen houden en wat we aan bijen kunnen beleven..

De imker cursus omvat:
 • Vier of Vijf theorielessen ,wekelijks een les van 2 klok uren
 • Tien praktische lessen, per twee weken (met uitzondering van de vakantieperiode) een les van 2 a 3 klok uren
 • De eerste theorie les is half maart  in het koetshuis in Abraham Ledeboerpark te Enschede aan de Hengelosestraat tegenover nummer 217 
 • Als de buitenten temperatuur het toe laat, is de eerste paktijkles op  Vrijdag namiddag, en Zaterdag ochtend /middag ook in het Abrham Ledeboerpark
 • Tijdens het hele cursusjaar ben U gratis lid van de N.V.B. en krijgt U het maandblad "bijenhouden" thuis gestuurd.
In de Theorielessen worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld.
 • Insecten o.a. Wespen en bijen
 • Leefwijze en samenstelling van het volk
 • Taken en bijen communicatie van de koningin en de werkbij
 • Dracht planten
 • Bijenwoning
 • Bijen ziekten, enz, enz.
In de praktijklessen wordt steeds een taak centraal gesteld.

We leren met bijen om gaan en verzorgen. Deze taken hangen samen met de ontwikkeling van het bijenvolk in de loop van het jaar:
 • In het voorjaar wordt de eerste controle uitgevoerd.
 • Ter voorkoming van het zwermen van de bijen worden volken gesplitst en soms de vleugel van de koningin geknipt.
 • Er worden raampjes gemaakt en kunstraatvellen in gesmolten.
 • Doppen met jonge koninginnen worden gebroken..
 • Is de jonge koningin aan de leg?
 • Honing oogsten en slingeren.
 • Het bijenvolk klaar maken voor de winter en invoeren met een suiker oplossing.
 • Een laatst controle voor de winterzit.
Na enkele jaren kan een imkercursus voor gevorderden gevolgd worden.

In deze cursus wordt o.a. ingegaan op het kweken van raszuivere  koninginnen en hoe varroamijt en ander parasieten en ziekten
biologisch bestreden kunnen worden.

Een bijenvolk.

Voor cursisten die lid worden van de vereniging stelt de vereniging een klein bijenvolk ( zwerm of veger) beschikbaar.
Veel van de vereniging volken zijn van een rustig en zachtaardig ras, de Carnica. Deze bijen zijn weinig steeklustig.

Een bijenkast.

Bij onze depothouder kan een geheel nieuwe kast aangeschaft worden, maar veelal zijn er ook goede tweedehands kasten te koop.
Kleine kasten kunnen soms door uzelf getimmerd worden als verenigingsactiviteit.

Verdere uitrusting en benodigdheden.

De depothouder biedt alle imker materialen tegen vereniging prijzen aan. Tijdens de cursus worden de meeste zaken die nodig zijn besproken en gebruikt.
Kijk ook op: IMKERSHOP


Hoeveel tijd kost het houden van bijen.

Een normale controle van een bijenkast kost ongeveer 20 tot 30 minuten.
Deze bezigheid kan tijdens de maanden April tot Juni elke 3 a 4 weken plaats vinden.
In de vakantie periode kunnen de bijen best een maand zonder verzorging, mits er goede voorbereidingen zijn getroffen.

Lidmaatschap van de NBV afdeling Enschede.

Het lidmaatschap van de imkervereniging biedt vele voordelen.
De vereniging gebruikt het koetshuis in het Abraham Ledeboerpark .
Kenniscentrum voor natuur, milieu, bijenteelt, bijenstal en plaats voor cursussen en bijeenkomsten.
Als lid ontvangt U het maandblad: BIJENHOUDEN. naast vereniging nieuws bevat het blad artikelen over oude en nieuwe inzichten in het houden van bijen.
Leden maken melding van opmerkelijke zaken. belangwekkende artikelen uit buitenlandse bladen worden over genomen.
Het eerste jaar kunt U assistentie en hulp krijgen van een lid van de vereniging.
De vereniging NBV afdeling Enschede organiseert lezingen en activiteiten om de contacten tussen de leden te bevorderen.
In het koetshuis is een slinger die tien honing raampjes aan twee kanten tegelijk kan slingeren. 
Ook kan er gebruik gemaakt worden van de kleine handslinger.
Leden mogen deze gratis gebruiken.

Voor aanmelding voor de beginners cursus Mail mij:  
egberink@xs4all.nl
of bellen: Evert  Egberink, 053 4282229
oudeveenweg 102, 7548 PJ, Boekelo.


Aanmeldingsformulier; cursus beginnend imker.

Voornaam;...................................................................................m/v.

Naam:............................................................................................

Adres:...........................................................................................

Postcode:..............................Tel:...................................................

E-mail:..........................................................................................


Geboorte datum:........................Geboorteplaats:.......................................

De eerste van de 15 lessen zal ieder jaar in Februari of Maart beginnen. de laatste in September/Oktober
Deze aanmelding verplicht U nog tot niets, pas als U het lesgeld betaald hebt bent U ingeschreven.
Hierover krijgt U nog verdere informatie.
Voor meer informatie kunt U zich in verbinding stellen met:

Henk Roeink. Pelmolenstraat 13. 7511SE. Enschede. tel:053 4327711.  
henk.roerink@home.nl    
Aansprakelijkheid

Voor niet-juristen is aansprakelijkheid steeds weer een moeilijk thema. Omdat dit probleem ook bij cursussen een rol speelt, staat er in de Regeling Bijenteeltonderwijs een paragraaf over aansprakelijkheid. Oud-voorzitter Jos Plaizier en ex-notaris Jaap ten Berge hebben zich over deze paragraaf gebogen en deze aangepast. Onze hartelijke dank voor het kundige advies. Op de website NBV – Onderwijs -  is de volledige Regeling opgenomen.

 Paragraaf 6 over aansprakelijkheid luidt nu als volgt:

 Aansprakelijkheid tijdens en ten gevolge van de lessen

 De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NBV is er voor de vereniging, haar onderdelen en de leden.

 Wordt er bij een incident schade veroorzaakt door de docent, diens assistent of een cursist-lid, dan kan worden teruggevallen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NBV, wat de cursisten-leden betreft via de excedent-/secundaire clausule nadat eerst hun eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (=WAP-polis) is aangesproken.

Cursisten-niet-leden die door een incident schade bij een ander veroorzaken, zullen volledig terug moeten vallen op hun eigen WAP-polis. Zij doen er goed aan na te gaan of en in hoeverre hun verzekering mogelijke schade dekt. Zou de schade van medische aard zijn, dan wordt de gedupeerde natuurlijk geholpen onder dekking van zijn eigen ziektekostenverzekering, maar de ziektekostenverzekeraar heeft dan een vordering op de veroorzaker van de schade. Zo komt die claim dan toch terecht op zijn WAP-polis.

Schade die de veroorzaker zelf lijdt, is nimmer gedekt, met dien verstande dat de medische schade wordt opgevangen door zijn eigen ziektekostenverzekering.

 
Het is natuurlijk verstandig tijdens de theorielessen al aandacht te besteden aan de risico's die verbonden zijn aan het werken met bijen.

Cursisten bewust maken van die risico's wordt natuurlijk versterkt door het laten ondertekenen van een verklaring dat zij erkennen deel te nemen op eigen risico (voor deelnemers jonger dan 18 jaar is medeondertekening door één van de ouders nodig). Dat verkleint bovendien de kans dat een cursist die zichzelf schade berokkent, lichtvaardig zal proberen die schade te wijten aan onvoldoende begeleiding door de cursusleiding en met dat argument de organiserende groep of afdeling toch aansprakelijk probeert te stellen.

Zou de cursusleiding zich inderdaad verwijtbaar hebben gedragen, dan komen we weer bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NBV terecht.

 Om het probleem te kunnen oplossen dat ontstaat bij cursisten die geen lid van de NBV zijn, zou kunnen worden gedacht aan vooruitlopend op het behalen van het diploma - aanmelden van die cursisten als lid van de afdeling en dus ook als lid van de NBV bij de aanvang van de cursus, althans bij de aanvang van het praktijkgedeelte daarvan. Let daarbij op dat de plaatselijke afdeling die nieuwe leden dan ook tijdig in Wageningen aanmeldt


   

                 Denk nog eens na of je imker kennis nog wel van deze tijd is.


Nu er veel andere
inzichten zijn over de behandeling van de bijenvolken.
Is het  misschien wel zinvol  eens na te denken over bijscholen.
Wordt er niet  vaak te gemakkelijk gedacht over de gevolgen
van bijen ziekten,
slechte hygiëne en oude imker methoden.


Kijk eens over de Duitse grens bij het instituut voor "Bienenkunde und Imkerei" in Munster.
Landwirtschaftskammer. NRW. Nevinghoff. 40. 48417 Munster.  tel; 0251/2376-662.
www.landeswirtschaftskammer.de / of www.apis-ev.de.
Hier worden de lessen op een professionele wijze verzorgd door vakkundige docenten,
verbonden aan het onderzoek centrum onder leiding van;
Hr Dr Werner Mühlen Referent für Bienenkunde.


Zij bieden in 2008 en later, een aantal zeer goede , interessante en leerzame cursussen.

Snuffel cursus; op FR .15  Mei  van 14,00 -16,30 en Za 17 Mei van 9,00-15,30
Kosten  €40,= of  €20.=  per dag
Een twee daagse leergang voor alle geintreseerde imkers en belangstellenden
in de grondbeginselen van bijenhouden en honingproductie.
Ook geschikt  voor de ervaren  imker die zijn kennis nog weer eens op wil frissen.
Naast biologie en ecologie van de honingbij ,wordt er ook aandacht besteed aan de
moderne grondbeginselen van het houden van bijen, honinproductie en bijen ziekten.
Goed om je kennis ergens anders weer eens op te frissen.


Imkerij voor gevorderden;
Deze 5 leergangen richten zich op die imkers, die de basiskennis al vooruit zijn
en zich toch nog wat meer willen verdiepen in de bijen houderij.
Men biedt telkens lessen aan, passend in het jaargetijde van de ontwikkeling
van het bijenvolk.
Onder leiding van Hr. Dr. Werner.Mühlen; Referent für bienenkunde.
Kosten€ 100,= of € 20,= per leergang.

Hier onder zijn de data voor 2008 vermeld , maar ook in 2009 worden
deze en andere cursussen gegeven


Deel 1 ;Uitwintering en voorjaarswerkzaamheden.
Fr.11 April 2008, van 13,00 tot 18,30 uur
Zeer belangrijk voor een goede start van het bijenjaar, hier wordt nog eens op een
rijtje gezet hoe je een goede start maakt en worden methoden aan gedragen om
de volken vakbekwaam te verzorgen en verder het jaar goed en met gezonde bijen
door komt.

Deel 2; Zwemverhindering en behandeling, Afleggers maken
en Koninginnen teelt.
Fr. 6 juni 2008, van 13,00 tot 18,30 uur
Dit is een belangrijk deel van de bijenhouderij en kennis waar je veel profijt van
kunnen
hebben.
Je hoeft dan niet meer met de handen in het haar te zitten als dit werk zich aandient.
Als je de kennis goed onder de knie hebt, kun je ook nog eens een minder bedreven
imker uit de brand helpen.

Deel 3;Varroacontrôle, bijenzorg en standhygiëne
Fr.18 Juli 2008. van 13,00 tot 18,30 uur
Drie belangrijke onderdelen in de bijenhouderij, die misschien bij imkers nog eens
onder
de aandacht mogen komen.
Hier worden de toegestane , biologisch en eenvoudige methodes behandeld en
om ze dan ook onder de knie te krijgen.

Deel 4; Honingwinning -verzorging en -verkoop.
Fr 22 Aug. 2008, van 13,00 tot 18,30 uur
In thema's wordt in gegaan op het oogsten van de honing , de hygiënische verzorging en
de wijze van het aanbieden aan de klanten.
Voor deelname aan een honing keuring komt deze kennis goed van pas.

Deel 5; Inwinteren en Winterwerkzaamheden.
Fr. 13 Oct, 2008, van 13,00tot 18,30 uur.
Inwinteren lijkt zo eenvoudig, maar door op tijd de juiste werkzaamheden op een
goede manier uitvoeren, bereidt je de volken voor op een goede overwintering.
Fouten zijn snel gemaakt met vervelende resultaten, denk maar aan de wintersterfte
veel dode volken, waar bijna alle imkers mee te kampen hebben.

Henk Roerink


 Regeling Bijenteeltonderwijs

Beschrijving Vervolgcursus

Aanleiding/doel

 

De aanleiding voor deze cursus is de behoefte tot handhaving en verbetering van de kwaliteit van de bijenhouderij in Nederland.

Het doel van deze cursus is imkers een inzicht te geven in alle aspecten van het bijenhouden en de winning en verwerking van bijenproducten.

Deze cursus geeft de basis voor verdere specialisatie en voor het bedrijfsmatig imkeren.

          De cursus leidt gediplomeerde basiscursisten op tot zelfstandig imker, dat wil zeggen een imker die zonder hulp van een mentor kan bijenhouden.

          De cursus geeft inzicht in diverse bedrijfsmethoden en handreikingen om zelfstandig te kunnen bepalen welke methode in welke situatie het meest geschikt is.

          De cursus geeft voldoende inzichten aan de imker om voorkomende problemen adequaat en zelfstandig op te lossen.

          De cursus geeft op theoretisch vlak inzicht in het onderkennen van diverse ziektebeelden en het bestrijden daarvan.

          De cursus geeft inzichten in chemische en biologische behandelmethoden bij de bevordering van het volk en/of de bestrijding van ziekten.

          De cursus leert de toepassing van geavanceerde bijenteeltgereedschappen, kasten en gebruiksvoorwerpen (invoerkooitjes, separator, hoge bodem, kirchhainers enz.) zodat hij/zij over een breder spectrum van imkermogelijkheden beschikt en daardoor beter in staat is op wisselende omstandigheden in te spelen.

          De cursus bouwt verdiepend en verbredend voort op de basiscursus bijenhouden.

 
Inhoud van de cursus           

Algemeen:

De cursus legt het accent op de theoretische kennis, maar kent ook een substantieel praktijkgedeelte, waarin bijzondere teeltmethoden en productiemethoden aan de hand van praktische uitvoering zullen worden aangeleerd.

De onderwerpen van het praktijkgedeelte worden gekozen in overleg met de cursisten. Bovendien zullen aanwijzingen worden gegeven om zich via zelfstudie onderwerpen eigen te maken.

Theorie:

-          Leven en biologie van de honingbij (anatomie van de honingbij, ontwikkeling, levenscyclus, communicatie, feromonen enz.).

-          Basisprincipes van diverse bedrijfsmethodes ten behoeve van zwermverhindering, honingwinning, inzet voor bestuiving en voorkomen van ziekten.

-          Basisprincipes van koninginnenteelt en kwaliteitsverbetering van de bijenpopulatie op eigen stand.

-          Bijengezondheidszorg, inclusief het herkennen van ziektes en de bestrijdingsmethodes daarvoor en inclusief kennis van de wettelijke regelingen en verplichtingen.

-          Kennis van de winning en verwerking van bijenproducten zoals honing, was, propolis en stuifmeel, inclusief kennis van wettelijke normen en hygiënische maatregelen.

-          Basiskennis over inzet van bijen voor de bestuiving en over economische aspecten van het bijenhouden.

-          Inzicht in het belang van de bijen voor de omgeving en inzicht in de relatie met andere bestuivende insecten.

-          Beginselen bloembiologie.

 
Mogelijke praktijkonderwerpen:

-          Uitvoeren van diverse bedrijfsmethodes.

 

Voor de rest kan worden gekozen uit:

Uitvoeren van een vorm van koninginnenteelt:

-          Uitvoeren van winning en verwerking van bijenproducten:

-          Opstellen drachtplantenkalender in een bepaald gebied.

 
Resultaat van de cursus

 

De afgestudeerde is in staat:

-          Zelfstandig bijen te houden en in de bijen te werken.

-          De conditie van een bijenvolk te beoordelen.

-          Eigenschappen van een volk vast te stellen.

-          De benodigde en juiste teelttechnische maatregelen nemen.

-          Met de meest voorkomende bedrijfsmethoden het productieproces te plannen en uit te voeren.

-          Heeft kennis van een vorm van koninginnenteelt.

-          Bijenziekten en spuitschade te herkennen en de juiste behandelmethode toe te passen.

-          Preventieve en curatieve gezondheidsmaatregelen te nemen.

-          Voorlichting te geven over de bijen en het houden van bijen.

-          Drachtgebied in de omgeving herkennen en op basis daarvan een jaarplan opstellen voor het bijenvolk.

-          De kwaliteit van de bijenweide verbeteren.

-          Diverse producten uit de imkerij te winnen.

-          De cursist kan het volken prepareren voor de uitvoering van bestuiving.

-          De cursist kan afspraken maken in het kader van het uitzetten van bijenvolken.

-          De cursist kan de kwaliteitsaspecten van de eigen bijenvolken beoordelen.

De afgestudeerde heeft minimaal 80%van de praktijklessen gevolgd.

Duur en opzet van de cursus.

 Afhankelijk van de wens van de cursus groep

24 uur theorie  16 uur praktijk

 

Op basis van de doelstelling, de inhoud en het beoogd resultaat dient de bijenteeltleraar zelfstandig het lesprogramma in te vullen. De lesvorm is praktijkgeoriënteerd vraaggestuurd onderwijs.

Voor de uitvoering van de cursus wordt gebruik gemaakt van bestaande literatuur en van een door de bijenteeltorganisatie ter beschikking gestelde lesbijenstand.

De cursus bestaat uit 12 dagdelen van 2 uur theorie, 8 dagdelen van 2 uur praktijk en circa 20 uur zelfstudie. De praktijklessen zullen worden gegeven in groepen van 6 tot maximaal 8 cursisten. Per twee cursisten zal er één bijenvolk voor de praktijklessen aanwezig zijn.

 

Omdat ervan wordt uitgegaan dat bij een deelname van meer dan 8 personen het praktijk­gedeelte moet worden gesplitst in twee groepen komt het totale aantal lerarenuren op  56.

 

 

Toelatingseisen  vervolgcursus

 

Bezit van het diploma van de basiscursus of gelijkwaardig.

Minimaal een jaar lang zelfstandige praktische ervaring met ten minste drie bijenvolken.

In bijzondere gevallen kan de organiserende vereniging hiervan, gemotiveerd, afwijken.

Faciliteiten

Voor de theorielessen dient een geschikt lokaal aanwezig te zijn, waar op een representatieve wijze ongestoord les kan worden gegeven.

Voor de praktijklessen dienen de volgende faciliteiten aanwezig te zijn:

-    Een representatieve, goed onderhouden bijenstand met ten minste één goed en gezond      bijenvolk per twee cursisten. De bijenstand dient zodanig gelegen te zijn dat overlast voor    de omgeving tot een minimum wordt beperkt.

-    De bijenvolken dienen gedurende de gehele cursus beschikbaar te zijn en uitsluitend te      worden gebruikt voor de lessen.

-    Voldoende goed onderhouden kastmateriaal voor de uitvoering van de      praktijkonderwerpen.

-    Voldoende verbruiksmaterialen en materialen van goede kwaliteit voor het telen van          moeren.

-    Voldoende gereedschappen voor het werken in de volken door de cursisten. (In verband met mogelijk besmettingsgevaar van Amerikaans Vuilbroed en andere ziekten is het niet       wenselijk dat de cursisten en de leraar hun eigen gereedschappen gebruiken).

-    Materialen voor de winning en verwerking van bijenproducten.
© 2007  De Pelmolenimker, Enschede