Schrijfster Doreth van Crey

Sinds mijn vroege jeugd heb ik paranormale
ervaringen.
In mijn eerste boek "Het Contact" beschrijf ik enkele
van deze persoonlijke ervaringen.

Met dit boek wil ik u laten kennismaken met para-
normale zaken die gewoner en minder mystiek zijn
dan vaak wordt gedacht of gesuggereerd.


In mijn tweede boek, verschenen in 2007, Als de dood,
alledaagse contacten met overledenen
ga ik dieper in
op de relatie bewustzijn en dood en beschrijf ik vele
van mijn contacten met overleden kinderen, partners
of ouders die ik de afgelopen jaren gehad heb.
Ontroerende verhalen die een sterke aanwijzing zijn
voor het leven na de dood!