ga naar homepage
ga naar opdracht
ga naar schrijfster

Het Contact   Agenda


Symposium zaterdag

Over de drempel van dood; een glimp achter de sluier; zielen in de sferen

georganiseerd door de Stichting Quantum Symposia

 

 

Foto's die een impressie geven van het symposium

 
Terug