De I Tjing is een Chinees orakelboek


Raadpleeg het Orakel

Yin en Yang worden in de I Tjing gesymboliseerd met lijnen:
yin met -- -- en yang met -----
Deze werden in vroeger tijden in 4 paren later in 8 drietallen gestapeld.
Twee trigrammen van 3 lijnen zijn de bouwstenen van een hexagram.

Er zijn dus 8 trigrammen en 64 hexagrammen mogelijk.
Trigrammen hebben namen en symboliseren een oerteken.
De hexagram-nummers kan men vinden door de samenstellende trigrammen op te zoeken in de volgende tabel.

        |               Boven
        | -----  -- --  -- --  -----  -- --  ----- ----- -- --
        | -----  -- --  -----  -- --  -- --  ----- -- -- -----
        | -----  -----  -- --  -- --  -- --  -- -- ----- -----
        | Ch'ien Chen  K'an  Ken   K'un  Sun   Li   Tui
 Onder     | Hemel  Donder Water  Berg  Aarde  Wind  Vuur  Meer
 ---------------+--------------------------------------------------------------
 ----- Ch'ien  |
 ----- Hemel  | 1    34   5    26    11   9    14   43
 -----     |
        |
 -- -- Chen   |
 -- -- Donder  | 25   51   3    27    24   42   21   17
 -----     |
        |
 -- -- K'an   |
 ----- Water  | 6    40   29   4    7   59   64   47
 -- --     |
        |
 ----- Ken   |
 -- -- Berg   | 33   62   39   52    15   53   56   31
 -- --     |
        |
 -- -- K'un   |
 -- -- Aarde  | 12   16   8    23    2   20   35   45
 -- --     |
        |
 ----- Sun   |
 ----- Wind   | 44   32   48   18    46   57   50   28
 -- --     |
        |
 ----- Li    |
 -- -- Vuur   | 13   55   63   22    36   37   30   49
 -----     |
        |
 -- -- Tui   |
 ----- Meer   | 10   54   60   41    19   61   38   58
 -----     |

Ieder trigram staat symbool voor een reeks beschrijvingen die door de positie van de lijnen wordt bepaald.
Zie voor meer informatie hierover de trigrammentabel van Frans Schimmel.

De 64 hexagrammen hebben dus een nummer en, naast de duiding van de trigrammen en hun onderlinge werking, zelf ook een Naam, en verder een Beeld en een Oordeel.

De bijbehorende teksten vindt u in de I Tjing: Het Boek der Veranderingen en op deze mooie raadpleegsite.

Raadpleeg het Orakel

Het Orakel wordt geraadpleegd door van onderen naar boven telkens een lijn te bepalen.
De lijn kan yin of yang zijn, en kan ook nog bewegend zijn.

U stelt (uzelf!) een vraag. Over werk, relatie of keuzemomenten.
U gooit vervolgens van onderen naar boven, lijn voor lijn, een hexagram, daarbij voortdurend mediterend over uw vraag en het hexagram in wording bestuderend.
dit kan door 6 keer achter elkaar de som te bepalen van een worp met 3 munten: kop=3 en munt=2
6veranderend yin--x--
7yang -----
8yin -- --
9veranderend yang --o--
Door in deze toepassing te kiezen voor Zelf werpen kunt u dit doen, en het resultaat telkens invullen
U kunt ook de computer laten 'werpen'

U laat het geworpen hexagram op u inwerken en probeert dit (kunstzinnige!) beeld te relateren aan uw vraag.
Yin is zacht, open, zwak, ontvangend. Yang is hard, gesloten, sterk, creatief.
Dit is de meest esoterische fase van het gebeuren.
Daarna leest u de Naam van het hexagram.
Over het algemeen komt dit nogal heftig over, laat de conclusie rustig even bezinken in relatie tot uw vraag.
Dan leest u Beeld en Oordeel bij het hexagram
De teksten hebben voor u een symbolische associatieve waarde, soms obscuur, maar ze leggen het teken verder uit.
Dan leest u de teksten bij de bewegende lijnen als die er zijn
Een bewegende lijn beweegt naar zijn tegendeel via een raadgevende of richtinggevende tekst.
Dan vraagt u het Afgeleid hexagram op, de situatie waar u via de teksten in de lijnen zult komen, en leest u Naam, Beeld en Oordeel hierbij.
Het hexagram is veranderd in een ander hexagram via de spreuken bij de bewegende lijnen

Alles bij elkaar hebt u nu genoeg inpiratiebronnen in de hand om een zinvolle raad te lezen die in verband staat met de vraag.

Er kan nog meer informatie worden gevonden

Het Kernhexagram.
Dit bestaat uit de stapeling van de twee kerntrigrammen, die elkaar met de twee binnenste lijnen overlappen.
Het kerndiagram raakt de kern van de vraag.

Het Achterliggend hexagram
Er zijn twee ordeningen van trigrammen: de nahemelse (Wen) en de voorhemelse (Fuxi) ordening.
De vaste volgorde van de 64 Hexagrammen door Keizer FuXi (gebaseerd op de 4 polariteiten van
de 8 trigrammen bv. water-vuur) werd veranderd door een andere, meer cyclisch, vaste volgorde van trigrammen, gemaakt door Koning Wen 1700 jaar later (zie Progressie).

Een achterliggend hexagram wordt verkregen door de trigrammen daarin te vervangen door de FuXi trigrammen op overeenkomstige ordeplaats.
Bv. vervang de Berg door de Schok, de Hemel door de Berg en de Aarde door de Wind.

De verschillende volgordes van trigrammen. Buiten de Wen volgorde, binnen de Fu Xi. De onderste lijn is naar binnen gericht

Ieder Wen hexagram heeft zodoende een achterliggend Fuxi hexagram.
U gooit een Wen diagram: het achterliggend hexagram is te lezen als de historie van het geworpen hexagram.
Wanneer men van ieder achterliggend hexagram (als Wen) de achterliggende (Fuxi) vraagt, is de vijfde gelijk aan de eerste: de Hemelse viertallen.
Wanneer u in de toepassing het achterliggend hexagram vraagt, dan kunt u op het nummer bij de naam klikken. U krijgt dan telkens het achterliggende (FuXi) van dit (Wen-) hexagram (met Beeld en Oordeel).
Dit is te zien als een historische cyclus waar u nu in zit.

Plaats van de lijnen en Heren
Verdere beschouwing is mogelijk door de plaats van de lijnen in het hexagram te bekijken.
Yang is op een oneven plek correct, yin op een even plek.
De plaatsen 2 en 5 zijn hier het belangrijkst. Bepaalde lijnen zijn heersende O, andere constituerende Heren, meestal op de 5e en 2e plaats. Daarbij wordt de betekenis van het teken sterk door hen bepaald. Deze informatie verschijnt bij de lijnen als zij zouden veranderen.
Oncorrect maar wel in harmonie is mogelijk. De lijnen zijn dan om en om gestapeld in meer of mindere mate.

Nog een opmerking over de teksten
Degene die de vraag stelt, u dus, wordt door het Boek in de derde persoon aangesproken en 'de edele' genoemd.

Verder lezen: De I Tjing Gids, Joop van Hulzen