Leestekens - komma - Oefening 6

Gatenvuloefening

Noteer het juiste leesteken in de invulplaats. Gebruik de Tab-toets om naar de volgende invulplaats te gaan.
Vul op invulplaats een of meer leestekens in. Je kunt kiezen uit punt, vraagteken, uitroepteken en komma.
Als je denkt dat er geen leesteken moet staan, moet je een kruisje (X) noteren.

1. Je mag ook zelf een boek kiezen als het maar geschikt is voor jouw leeftijd
2. Kinderen die vragen worden overgeslagen
3. Beste mevrouw Steenstra vindt u dit nu zelf ook niet een beetje flauw van uzelf
4. Als ik me even droevig voel kan muziek me weer helemaal opvrolijken
5. Als je jouw spullen wilt terugvinden moet je ze op een vaste plaats bewaren Thijn .
6. Als sportduiker ontmoet je zeeanemonen kreeften en enorme zeevissen
7. Aan het begin van het schooljaar moet je van alles aanschaffen zoals schriften een etui pennen enz
8. Denk eens aan vliegeren als je een hobby zoekt zonder veel luxe
9. Alles wat je nodig hebt is een beetje wind en een simpel vliegertje
10. Het vliegertje maak je zelf en die wind is in Nederland meestal ook geen probleem