Lijst van (Beroeps) militairen als voorouders:1. Johannes Fredrik Copp (Kopp, Kop) van Mastricht, Ruiter in het Regiment van de Lieutenant Generaal Pous, in de Compagnie van de Ritmeester Hofman. Bij zijn overlijden in 1809 genoemd als Lieutenant Armee, oud 54 jaar, dus moet hij zijn geboren rond 1754/1755. In 1781, oud 30 jaar, gelegerd geweest te Zwolle, dan dus geboren rond 1751.

In archief van Maastricht (in 1989) zijn doop gevonden: 04.10.1750 Luthersche Kerk.2. Cornelis Hendrikx van de Grave, Ruiter in de Compagnie van de Ritmeester Mattieu in 1739. Overleden voor 1764.

In archief van 's Hertogenbosch (in 1988) zijn doop gevonden: 03.02.1717.3. Brunne Tepens, Ruter under de Er. Ritmeester Coenders in 1628.

Volgens een archiefambtenaar hoogstwaarschijnlijk, gezien zijn naam, afkomstig uit Duitsland; datum overlijden onbekend.4. Nicolas Schmitt (Nicolaas Smid, Klaas Smit), in 1761, bij de doop van een dochter, Soldaat onder den Collonel Elias te Coevorden. Andere kinderen gedoopt te Gorinchem in 1755 en Willemstad 1770 (beide ook Garnizoensplaatsen).

In 1990 in Algemeen Rijksarchief (klapper Staatse Militairen) gevonden dat hij afkomstig was van Maggiore in de grensstreek Zwitserland/Italië; in Italië bij de Zwitserse grens ligt een plaatsje Santa Maria Maggiore! Dat moet het dus zijn.5. Rudolph Cio, in 1780, bij zijn huwelijk met de dochter van Nicolaas Smid, Soldaat in het tweede Battaillon van het Regiment van den Luitenant Generaal Baron van Sommerlatte onder de Compagnie van den Generaal Majoor Elias. Bij overlijden in 1811 was hij 65 jaar oud, dus geboren ongeveer 1745/1746.

In 1990 in Algemeen Rijksarchief (klapper Staatse Militairen) gevonden dat hij, net als zijn schoonvader, afkomstig was van Maggiore in de grensstreek Zwitserland/Italië.6. Niklaes Blokberger (Blocksbarger), in 1708 Soldaat onder de Garde van Oranje Nassouw, geboren rond 1680.

Zou, gezien zijn naam, afkomstig kunnen zijn uit het Noord-Duitse plaatsje Blocksberg, van waaruit meerdere (huur)soldaten naar Staatse Legers schijnen te zijn vertrokken.7. Hendrik Alberts van Wehe, in 1730 Soldaat in de Compagnie van de Capitain Appius.

Doop (in 1988) gevonden in Wehe: 29.10.16998. Jurrien Janssen van Hinte in Oostvrieslant, in 1728 Soldaat in de Compagnie van de Capitain H.G.Veltman.

In de doopboeken van Jemgum, Hinte, Embden en Aurich helaas niets kunnen vinden.9. Henricus Ansems (Hendrik Amsing, Ansens Ansingh, Hansens, Hansems) gedoopt 08.09.1773 (RK) te  Nijmegen, in 1797 Canonier in de eerste Compagnie van het vierde Batailon Artillery van Capitain R.Hollander. Bij overlijden in 1830 genoemd als zijnde 55 jaar oud.

Na vele inspanningen zijn geboorte en doop in april 2006 gevonden door Ans Meijlink. (waarvoor dank).10. Jan Luichjes van Groningen, in 1732 Soldaat in de Compagnie van Majoor J.H.Wichers.

In 1990 zijn doop op 28.02.1703 in de der Aakerk gevonden, voorouders vaderskant kwamen uit Gasselte.11. Pieter Gerrits Westering (Westring, Westerling) van Groningen, in 1768 Soldaat in de Compagnie van Overste Pathus in het Bataillon Orange Stad en Lande.

In 2004 bij GenLias ontdekt dat hij was geboren ca. 1745 in Emden, wat weer bewijst dat aantekeningen zoals hier "van Groningen" dus niet altijd hoeft te betekenen dat men daar ook werkelijk was geboren.12. Godefried Getschel (Gotfried Kessels) uit het Nassausche, in 1740 Soldaat onder de Compagnie van de Overste Lieutenant Alberti.

Volgens de Duitse genealoog Rainer Maaz uit Fulda zou hij geboren zijn 1710/1715 in Fulda/Nassau. De familienaam is daar inmiddels vervormd tot Götschel of Götzl.13. Johannes Magielse, op 04.01.1803 in de Colonie Suriname als Soldaat overleden. In 1787 ondertrouwd te Scheemda (Groningen) en getrouwd te Goes (Zeeland). In 1798 een dochter laten dopen in Goes.

In Rijksarchief 's Gravenhage (in 1990) meerdere personen met dezelfde naam (Johannes Machiels, Machielse etc.) in de klappers Staatse Militairen gevonden en zodoende nog steeds niet zeker over de ware herkomst van "mijn" Johannes.14. Jan Engberts van den Veen in Noord Brabant, in 1695 Soldaat. Huwde toen met de Weduwe van Quartiermeester Christoffer Eckens, Geertruit Croonenborgh van Bergen op Zoom.

In het archief te 's Hertogenbosch in 1992 helaas verder niets over hem kunnen vinden.