Een genealoog kan niet zonder hulp van anderen al zijn gegevens verzamelen, zo heb ik ook van vele mensen hulp gehad, vooral ook door het geven van goede adviezen en het schenken van (oude) foto's. Iedereen te noemen is onbegonnen werk, maar een enkeling die wezenlijk heeft bijgedragen (zonder daarbij de anderen tekort te willen doen) wil ik hier toch wel even noemen en bedanken:

de heer Braams van het Rijksarchief Groningen;

de heer Wilbrink van het Gemeentearchief Groningen;

de heer Schelwald van het Gemeentearchief Dantumadeel in Driessum;

mijn vrouw Jennie, die enorme hoeveelheden boeken uit de bibliotheek voor me heeft aangesleept;

de schrijvers van het Groninger Kwartierstatenboek;

Dick de Jonge uit Maasbracht, met brongegevens uit Wymeer van de familie de Jonge;

George Cornelis; die me op de hoogte houdt van alle Cornelis-nazaten in Australië en me veel foto's, van zowel vroeger als heden, bezorgd heeft;

Carol Spillar-Pierce in Engeland, met gegevens van nazaten Pierce-Cornelis aldaar en foto's van mijn overgrootouders Cornelis opstuurde;

Gerard Nijboer, met aanvullende gegevens (schippers)familie de Jonge;

Piet en Willeke Molema, met hun onvolprezen Groninger site;

Lien van der Boom (ovl.1998) met diverse oude foto's van de familie de Vries-Melchers (tak Veenwouden en Groningen);

Susan Luijt-Perdok met aanvullingen fam. Perdok;

Leen Lamain met veel doopgegevens uit Veendam/Wildervank;

Jan Brugge, met veel gegevens uit Hoogezand en vooral zijn begraafplaats-gegevens;

Carla van Anrooy in Dordrecht, met oude foto's van de familie Kok;

Willem Hovinga met zijn begraafplaatsgegevens Westerkwartier;

Eddy Smit voor waardevolle aanvullingen van de voorouders De Vries/Tooms uit Roden

Ans Kleijheeg-Meijlink voor de aanvullingen betreffende de familie Ansems uit Nijmegen.

Wim M. Cornelis voor de aanvullingen en oude foto's van zijn tak van de familie

Ineke Kleij-Schreuder voor aanvullende gegevens van haar tak van de familie.

Joke Lemke-Bakker in Canada voor de gegevens en foto's over haar voorouders Schreuder

Roger Peters in Amerika voor aanvulling Amerikaanse nazaten van Hemme Jans uit Wymeer

Teijo Doornkamp voor aanvullingen voorouders Albertje Jochems Visscher

Kenneth J. Van Dellen voor aanvullingen van zijn voorouders en hun nazaten in Amerika