Iets over mezelf . . . . . . .

Naast de wens om zelf foto's te maken, wat met een eigen scanner en printer tegenwoordig goed mogelijk is, was één van mijn grootste wensen om een eigen home-page te hebben op het internet. Met hulp van mijn schoonzoon Gaatze is dat in 2001 gerealiseerd, al valt er nog heel wat te verbeteren, maar daarvoor heb ik sinds ik in 2004 vervroegd met pensioen ben gegaan nu wel de tijd. Alle goede dingen komen langzaam.

Het echte speurwerk in archieven begon voor mij in 1968/1969, nadat mijn vader in 1967 was overleden. Plotseling besefte ik dat ik veel dingen niet meer aan hem kon vragen, terwijl hij bij uitstek de persoon was geweest die altijd alles over de hele familie wist.  Hij onderhield ook met veel familieleden zeer nauwgezet de banden. Dat heeft hij dus duidelijk op mij overgebracht: als 9-jarige viel het mij b.v. al op dat mijn grootouders en de oudste zus van mijn moeder dezelfde familienamen in omgekeerde volgorde hadden: (Cornelis-Schreuder en Schreuder-Cornelis), iets wat de meeste kinderen van die leeftijd zal ontgaan. Pas veel later begreep ik dat mijn moeder's oudste zus getrouwd was met haar eigen oom (een jongere broer van haar moeder) en dat zodoende die naamsovereenkomst bestond.

Omdat mijn vader een goed verteller was geweest, maar een minder goed schrijver, was het voor mij zaak om alles wat ik uit mondelinge overlevering had gehoord nu op papier te zetten en te gaan uitwerken. En zoals vele amateur-genealogen zullen kunnen bevestigen: ieder antwoord levert weer twee nieuwe vragen op, dus mijn hobby is langzamerhand bijna een dagtaak geworden. Nu ik sinds februari 2004, na bijna 44 jaar werken, met vervroegd pensioen ben gegaan, heb ik de tijd gekregen om me volledig aan mijn hobby te kunnen wijden en besteed er dan ook meer tijd aan dan voor een "normale" dagtaak. Ook in het weekend gaat het maar door. Tegenwoordig gaat veel via internet en de daaraan overgehouden contacten, maar "vroeger" heb ik vele uren door gebracht in veel archieven, in Nederland en ook Duitsland. We maakten er dan vaak een uitstapje van; vrouw en kinderen gingen "het bos in" en pa zat dan ergens in een archief te zoeken tot hij "beet" had. In onderstaande archieven ben ik persoonlijk geweest (soms heel vaak, soms een enkele keer).

Verder heb ik natuurlijk heel veel gesproken met familieleden, waarvan er één even moet worden uitgelicht: Een volle nicht van mijn grootvader, Rensktje Hoeksema, die me kort voor haar overlijden -liggend in een ouderwetse bedstee- kon vertellen wie haar grootouders waren geweest (mijn betovergrootouders dus). Helaas, het geplande vervolgbezoek dat we hadden afgesproken kon geen doorgang vinden, want 3 weken na onze kennismaking is ze op 84-jarige leeftijd overleden (14.04.1970).

Mijn huidige bestand aan "familieleden" bestaat inmiddels uit 52.813 personen. Op de homepage komen vrijwel geen levende personen voor, want ik heb me voorlopig beperkt tot de kwartierstaten van mij en mijn vrouw, mede omdat het me met de "gevoelige" privacy-gegevens verstandiger lijkt om alleen van reeds overledenen iets te publiceren.

Voor positief bedoelde op- of aanmerkingen, aanvullingen en/of verbeteringen mag u me ten alle tijde benaderen via mijn emailadres hoeksema.h@home.nl

Groningen, 13 augustus 2009

home