Foto's van activiteiten van de KBO Zomerzon staan op Mijn Album: Klik Hier.

Foto's van de KBO busreis naar Biesbosch staan nu op Mijn Album: Klik hier.

Foto's van KBO Busreis naar Maastricht en de vier sluizentocht staan op MIJN Album. Klik Hier!
KBO Zomerzon
Home Nieuws Activiteiten Links Foto's Zorg
 

 KBO ďZomerzonĒ Milsbeek    

 

 Secretariaat:

 Mevr. A. Thijssen - Imhof

 Langstraat 35D

 6596 BK  Milsbeek

Nieuws

Op Dinsdag 5 November 2019 is weer de KBO Eettafel  in het Trefpunt  om 12.30 uur en daarna Soos tot 17.00 uur. De volgende eettafel en Soos is dan  op dinsdag 3 dec.. 

De  Contributie voor het lidmaatschap van de KBO Zomerzon Milsbeek blijft in 2019  nog 22 euro per jaar per lid. Op de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2019 is besloten om met ingang van 2020 de Contributie te verhogen naar 25 euro per lid per jaar.

Elke woensdag morgen is er van 10.00 uur tot 12.00 uur en na de middag van 15.00 uur tot 17.00 uur Koersballen in het Trefpunt.  Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Heeft u interesse neem dan contact op met het Bestuur.

 De Receptie Gries en nie Wies is 4 december om 18.3o 
De Kerstviering van de KBO Milsbeek is Donderdag 19 December 2019

RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE:

De  aktie van 2019 is afgesloten. We hadden de KBO Milsbeek weer aangemeld. 

 De opbrenst in 2018 was 358 euro ( dat is 76 Stemmen van 320 leden.) 

Dit jaar was dat 458,22 euro (dat was van 79 stemmen). Onze dank aan hen, die ons zo steunden.

OpOppppppOp

 Algemene gegevens / geschiedenis

De Milsbeekse afdeling van de Bond voor Ouderen is opgericht vanuit Milsbeek Vooruit op 27 april 1968.  De KBO ďZomerzonĒ Milsbeek begon met 30 leden, groeide snel uit tot 66 leden op 1 januari 1969 en had eind 2018 maar liefst 320 Leden.

 KBO "Zomerzon" is aangesloten bij de  landelijke Unie KBO en werkt nu samen met de PCOB..

 

 Doelstelling KBO:

De belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de leden als individu en als groep te bevorderen.

 

Informatie aan leden:

KBO-leden ontvangen 10 keer per jaar  het KBO/PCOB magazine (voorheen de Nestor) met een KBO Ledenkrant en het Infoblaadje met de activiteiten binnen de KBO Zomerzon Milsbeek.  Daarnaast kunnen de leden deelnemen aan landelijke, provinciale en alle plaatselijke KBO-activiteiten o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen tegen gereduceerde prijzen.

 

Activiteiten:

In Milsbeek  worden onder andere de volgende activiteiten mede door de KBO georganiseerd:

Stijldansen ( laatste donderdag van de maand in het Trefpunt van 13.30 tot 17.00 uur)

Gymnastiek (elke woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur in het Trefpunt)

Fietsen (mei t/m september, elke dinsdag, 14.00 bijeenkomen bij Trefpunt)

Koersbal (iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en 15.00 tot 17.00 uur in het Trefpunt)  

Bingo: elke woensdag avond in Trefpunt. 

Eettafel en Soos ( september t/m mei) 1 e dinsdag van de maand vanaf 12.30 uur tot 17.00 uur.

Wandelen in de zomer maanden.

 

Jaarlijkse grote fietstocht

                  Dagreis / busreis

                  Culturele middag

                  Kerstviering  

 

                                          

                             Kom Bij Ons !!!!

 

            Privacy Beleid van KBO Zomerzon Milsbeek:

                                                                                     1.1. Uw privacy:

De VERENIGING " KBO ZOMERZON MILSBEEK"  hecht waarde aan uw privacy en de daarbij horende bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de VERENIGING persoons gegevens verwerkt van leden, vrijwilligers en andere personen waarmee de VERENIGING  een relatie heeft.  In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de VERENIGING zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de VERENIGING" KBO ZOMERZON MILSBEEK".

  1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de VERENIGING uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die de VERENIGING uitvoert  verzamelt en verwerkt de VERENIGING persoonsgegevens van de relatie:

                 Wanneer de relatie lid van de VERENIGING is/wordt:

         Voor het verwerken van de contributie.

         Voor het versturen van nieuwsbrieven en aankondigen van activiteiten.

             Wanneer de relatie contact opneemt met de VERENIGING  

                     via  mail of andere sociale media:

         Voor het onderhouden van het contact. 

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de vrijwilligers en werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van hun of haar functie binnen de Vereniging. 

Bijvoorbeeld:  De penningmeester mag gebruikmaken van het rekeningnummer om de contributie en de eigen bijdrage voor activiteiten te innen. De Activiteiten Commissie  mag hier geen gebruik van maken, en heeft dan ook geen toegang tot dit gegeven.

Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal nog twee jaar bewaard na het beŽindigen van de relatie. Tenzij het om financiŽle gegevens gaat, dan is de KBO ZOMERZON MILSBEEK wettelijk verplicht deze zeven jaar te bewaren.

  1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen:

Lidnummer KBO Bond, Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsel, Achternaam, Geslacht, Geb. datum, Straat en Huisnummer, Postcode en Woonplaats, Land, Banknummer en Incasso machtiging (ja/nee), Tel. Nummer en Email adres

  1.4 De Administratie:

DE VERENIGING voert een administratie om de VERENIGING draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar is zo toch voldoende om een goede administratie te kunnen voeren. Jaarlijks worden een verlies en winstrekening gemaakt voor het Bestuur en voor de Jaarvergadering van de Leden. Gegevens worden door de Kascontrole gecontroleerd. Deze gegevens gaan ook naar de Subsidie Verstrekker, wanneer deze daarom vraagt.

1.5 Foto's en Video's:

Gedurende Activiteiten kunnen foto's en/of video's worden gemaakt door de Bestuursleden en de Activiteiten Commisssie. Deze kunnen op de website van de KBO Zomerzon Milsbeek of sociale media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een mail naar kbo.milsbeek@ziggo.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

1.6 Gebruik van persoosgegevens door derden.

De VERENIGING laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciŽle, charitative of ideŽle doeleinden.

1.7 Website van de Vereniging:

Op de Website van de KBO Zomerzon Milsbeek treft U een aantal links aan naar andere websites. De VERENIGING draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring , indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 Tenslotte:          

1 Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: KBO Zomerzon Milsbeek, onderwerp Privacy, via email: kbo.milsbeek@ziggo.nl Voor zaken betreffende het secretariaat is het mailadres : kbo.zomerzon.secretariaat@gmail.com

2 Wijzigingen in het privacybeleid kunt u bekijken in deze website en in onze nieuwsbrief.

3 Voor het toepassen en uitvoeren van dit Privacybeleid is het Bestuur van de KBO Zomerzon Milsbeek verantwoordelijk. U kunt op uw Bestuur vertrouwen!

 

 

Laatste wijziging: 27 september 2019