Home
GBC Eige Meinig
Golfbiljartclub Eige Meining werd opgericht uit leden van GBCM die samen op
vakantie waren in Amerika. De leden waren het niet eens met de gang van
zaken bij het toenmalige clublokaal het Pumpke.
Toen daar werd besloten om een nieuwe golfbiljartclub op te richten moest er
nog een naam bedacht worden voor mensen met een "eige meining", zo is dus
de vereniging aan haar naam gekomen.
Er werd verschillende malen de districtsbeker gewonnen in verschillende
klassen.
In het Seizoen 2006/2007 behaalde het eerste en enige team het ongeslagen
kampioenschap in de eerste klasse en werd er gepromoveerd naar de
hoofdklasse.
In het seizoen 2009/2010 gingen we voor het eerst van start met twee teams,
één in de eerste klasse en een in de hoofdklasse, beiden in het district Echt.
In het seizoen 2010/2011 is onze vereniging weer een team rijker en spelen het
eerste en het tweede beiden in de hoofdklasse en het derde team in de eerste
klasse van het district Echt.
Helaas hebben we in het seizoen 2012/2013 weer afscheid genomen van het
derde team en zijn we zodoende weer actief met twee teams in de hoofdklasse
van het distrct Echt.