De Buizerd

De buizerd is na de torenvalk de meest voorkomende roofvogel in Nederland. Het is niet zo'n snelle jager als de havik. Zijn prooi bestaat meestal uit konijn - duif - spreeuw - mol - rat - muis.In de winter zien we hem ook door de wei op en neer lopen op wormenjacht. En in de winter zit hij ook vaak langs de snelweg op paaltjes, die vogels die we dan zien, zijn voor een groot deel wintergasten. Het zijn dan winter gasten uit het noorden bijv. uit Finland en Noorwegen die bij ons de winter doorbrengen. De buizerds die hier broeden blijven ook in de winter in ons land. En in het voorjaar zweeft deze mooie vogel hoog in de lucht op termiek rondtjes draaiend,met soms wel 9 stuks bij elkaar.

 


Twee buizerdjongen van een paar dagen oud, voor en achter ze liggen delen van een konijn.

Het Buizerd weegt gem. 865 gram en heeft een vleugel spanwijdte van 130 cm.
Het mannetje weegt gem. 692 gram en heeft ook een spanwijdte van 130 cm.
Het eerste ei wordt eind maart begin april gelegd .
Broedtijd is 37 dagen.
De jongen zitten dan nog 42 dagen op het nest .
Aantal eieren is gem. 2,7.
Aantal jongen is gem.2,3.


Buizerdnest met drie eieren.

Het buizerd vrouwtje weegt gem. 865 gram en heeft een vleugel spanwijdte van 130 cm.
Het mannetje weegt gem. 692 gram en heeft ook een spanwijdte van 130 cm.
Het eerste ei wordt eind maart begin april gelegd .
Broedtijd is 37 dagen.
De jongen zitten dan nog 42 dagen op het nest .
Aantal eieren is gem. 2,7.
Aantal jongen is gem.2,3.

2 buizerd jongen ruim 2 weken oud worden gemeten, gewogen en geringd. De moeder van deze jongen is nogal wit gekleurd, en de jongen hebben zoals te zien is een groot kleur verschil. Foto is van 20-05-2004

2 vechtende buizerds.