De Torenvalk

Vier jonge torenvalken op de rand van de nestkast klaar om uit te vliegen .

Het torenvalkvrouwtje weegt gem. 193 gram en heeft een vleugelspanwijdte van 81 cm.
Het mannetje weegt gem. 156 gram en heeft een spanwijdte van 77 cm.
Het eerste ei word half april gelegd.
Broedtijd is 34 dagen.
De jongen zitten dan nog 28 dagen op het nest of nestkast.
Aantal eieren is gem. 5,3.
Aantal jongen is gem. 4,6.

De torenvalk is de meest voorkomende roofvogel in ons land. Zijn prooi bestaat uit vooral de veldmuis - mestkever - spinkhaan. Hij hangt vaak te bidden, dit vlieg gedrag heeft alleen de torenvalk in onze omgeving, de rode wouw doet dit ook maar die zien we zelden in onze omgeving, dit kan wel eens voor komen in de winter. Als hij hangt te bidden dan beweegt alles behalve zijn kop. Volwassen vogels houden het hele jaar hun territorium aan vooral het mannetje. De torenvalk heeft ook braakballen maar verteerd zijn voedsel zo goed dat het moeilijk is om uit te pluizen wat de prooi was. Deze vogel broed voornamelijk in nestkasten die door boeren en fruittelers en vogelwerkgroepen geplaatst worden. De opzet van fruittelers en boeren is dat er gejaagt wordt op de muizen die hun gewassen en bomen vernielen. Het verschil tussen het vrouwtje en mannetje is duidelijk te zien, het vrouwtje heeft een gehele bruine kleur en het mannetje heeft een grijs blauwe kop en staart.


Links is het mannetje rechts het vrouwtje.


Torenvalk mannetje, te herkennen grijs blauwe kop en staart.