BBB-logo

Bush Budgies

Help

Terug

discussie vrijheid Budgie terug

aborigines wilde notities plioceen

Betcherry-gah, Budgery-gar, Budgeri-gar,
Boodgeree-gar, Budgery-gah

De vogel komt in heel veel gebieden van AustraliŽ voor en de oorspronkelijke naam is natuurlijk door de Aborigines gegeven. Zoals in zoveel dialecten, wordt de naam steeds anders uitgesproken en, voor zover mogelijk, geschreven. Daardoor werden alle bovenstaande namen, en nog wel meer, gebruikt voor onze Budgie.

De oorspronkelijke Aboriginal naam betekent "GOED ETEN".

Hoe we daaraan komen? Wel, bij het zoeken naar gegevens over de originele grasparkiet, gaf Alistair Home, de secretaris van de Australian National Budgerigar Council, een tip over het boek uit 1935: "Budgerigar in Bush and Aviary", van Neville W. Cayley. Dat boek was op internet, (antique books), gauw gevonden. Bedankt Alistair!

Het boek bevat nogal wat verhalen van andere onderzoekers dan Cayley zelf. Hiernaast vind u de, gedeeltelijk ingekorte, vertaling van het verhaal van Percy Peir. Dat is dus al van ver vůůr 1935!

  "Er is veel geschreven over de betekenis van het woord Budgerigar en de meest betrouwbare mening werd gegeven door mijn vader. Hij was gestationeerd in de verschillende goudvelden in het noorden van New South Wales en had een soort van gouvernementeel toezicht op de Aborigines".

"Hij legde mij uit dat in het plaatselijk dialect het eerste deel van het woord, uitgesproken als 'Boodgeree', 'goed' betekent en dat met het laatste deel, 'gar', voedsel of eten bedoeld wordt.
Hij vertelde hoe in sommige jaren duizenden van die kleine parkieten het district bezochten en dan weer voor een aantal jaren verdwenen. Soms was er een uitbarsting van de vogels waarbij iedere beschikbare tak en holle stam werd gebruikt als onderkomen voor groeiende families.
Een van de eerste lessen voor jonge aborigines was het vinden van voedsel. Het duurde dus niet lang voor de broedplaatsen van de Boodgeree-gar werden bezocht. Als de jonge vogels begonnen uit te vliegen werd iedere boom en tak geschud en werd er hard met stokken tegen de stam geslagen, zodat de piepende jongen naar buiten kwamen. Die werden dan snel op een geschikt vuurtje geroosterd. De sappige boutjes werden hoog gewaardeerd."

Op een andere bladzijde van het oude boek wordt beschreven dat de inboorlingen in het broedseizoen jonge vogels met een scherp gepunt stokje uit het nest halen en koken.TAAL

Afgezien van de betekenis, is het geven van namen door de Aborigines interessant. Toen AustraliŽ voor het eerst werd bezet waren er ongeveer 700 verschillende groepen die geschat zo'n 250 verschillende talen spraken. Volgens het boek  "Macquarie Aboriginal Words", kunnen die talen worden teruggebracht tot 25 verschillende stammen. Waarbij een groep die 90 % van het continent beslaat.

Daarnaast hebben allerlei onderzoekers, engels sprekend, de grasparkiet van oudsher nog namen gegeven zoals
Undulated Parrakeet, Zebra Parrot, Canary Parrot, Love-bird, etc..

 

Hoewel de Aboriginal talen uit dezelfde bron komen, zijn de woorden voor de soorten vogels sterk verschillend. Bijvoorbeeld wordt de Budgerigar "Atetherre" genoemd rond Alice Springs, terwijl iets naar het noorden de Wilpiri community ze "Kumulyurru" of "Ngatijirri" (Goddard, Aboriginal Bird Names, 1996) noemt. De Yindjibarndi in noordwest AustraliŽ noemen ze "Batharra" (Macquarie Aboriginal Words, 1996). Reed, 1996 in zijn boek "Aboriginal words of Australia" zegt dat de Aboriginal naam voor Budgerigar is "Betcherrygah" or "Gidgerigar", maar hij geeft niet aan van welke Aboriginal taal die namen zouden komen. Misschien van west N.S.W. waar de eerste onderzoekers reisden en enorme vluchten vogels zagen.