BBB-logo

Bush Budgies

Help

Terug

discussie Budgie terug

aborigines Naamgeving wilde notities plioceen

Over de verschillen tussen vrijheid en kooi.

Natuurlijk is een Europese volière geen vrije Australische Bush.

Het eerste wat je leert aangaande erfelijkheid is de stelregel: genotype + milieu = fenotype. Genotype is erfelijk materiaal wat de vogel draagt, milieu is: waar leeft de vogel en fenotype is de optelling hiervan.

1. Om te beginnen natuurlijk het heel andere Europese klimaat, zowel in temperatuur als in vochtigheid. Over de temperatuurverschillen hoeven we niet verder te praten. Maar de vochtigheid varieert veel sterker dan in de Bush.

2. De voeding. Gek genoeg voeren we van alles, behalve de gewone Australische zaden.

3. De inspanningen. De veel kleinere vliegmogelijkheden, gepaard aan het ontbreken van noodzaak tot afstanden vliegen. Daardoor veel "vettere"vogels.

4. Niet direct herkenbaar: het ontbreken van de mogelijkheden tot partnerkeuze. In het wild kiest het vrouwtje een partner op basis van zijn fluorescerende kleuren. Het zicht van Budgies loopt veel verder door in het infrarood zowel als in het ultraviolet. Hieronder ziet u een dubbele foto: links zoals wij de kleuren zien, rechts een infrarood opname.
Het zou dus best kunnen zijn dat beter gekleurde en daardoor gezondere partners gekozen worden. Die keuze ontbreekt in de volière en al helemaal in een broedkooi waar paartjes door de mens worden gedwongen.

Wie meer van dit soort informatie heeft, graag doorgeven voor opname in deze pagina's, aan budgie@bush-budgies.net

Van Helen, http://freespace.virgin.net/cobber.budgies , kregen we het volgende verhaal:

Meer dan 20 jaar geleden probeerde ik de wilde budgerigar te bestuderen door met mensen in Australië te corresponderen. Ik heb nog informatie over het dieet in het wild. De officiële mening was dat niet bekend was dat ze iets anders aten dan rijp zaad -- gras en sommige andere zaden -- waarbij het meeste kleiner was dan het vogelzaad dat wij ze geven. Ze waren ook gezien aan de kust waar ze andere dingen namen, zeker in bomen met fruit.
Een budgie kweker die ik kende vertelde dat hij toen hij met het leger in Australië was, een video gezien had met wilde budgerigers die zich voedden op het karkas van een dood schaap. Hij was daar zo door beïnvloed dat hij zijn vogels sindsdien vlees gaf -- vooral veel gekookte kip. Maar toen ik dat verhaal vertelde in het forum van een Australische site kreeg ik te horen dat je bij al dat soort observaties, als je beter keek, zag dat de budgies insecten aten die op het vlees waren afgekomen. In feite leven de budgies in de volière op allerlei verschillende maaltijden, het blijkt dat kwaliteit en afwisseling het belangrijkste zijn voor hun gezondheid.


 

Budgie seeds

On the forum of "Budgerigar Breeders" in Australia we put the following question:

According to the books in the Netherlands the European Budgies are fed with seeds from South America via Africa to Japan. But hardly anything from their native country Australia.

Can you tell us what the Budgies eat in the bush and keep fit with it? Can we get that natural food somewhere?

Below you find some answers.

They eat a lot of grasses, a lot of which have seeds on them. They also eat grevillea leaves, bottlebrush leaves etc. As they eat these things they will eat the odd insect. Great source of protein for them. Not sure what else. Someone will be able to tell you.

This is something parrot owners everywhere wish they knew. We have a general idea of what they eat but can't know for sure. They're nomadic and they fly so they're difficult to research (and I'm not sure how many people are even interested enough to research). At this point in time, the best diet we can offer is a varied one. I've posted a good recipe for a seed mix in the diet and health section if you want to check that out. Make sure they get plenty of healthy veggies, legumes, sprouts, etc.

It would be great to offer a natural diet for them but right now, that isn't possible. Not only because we don't know enough about what they eat (how much, how often, etc.) but those foods aren't readily available to us. You can still have a very healthy budgie though, just offer a varied diet.

Hi, one of my budgies favourite grasses come from Africa (African love grass) as do an awful lot of the grasses and weeds that are taking over our 'natural bush'.
As I study Conservation and Land Management we see lots of weeds that are choking the life out of our native plants, that in turn will effect our native animals (including budgies) because a lot of them of course depend on flora to survive. However our native animals have adapted to survive eating all the new plants and weeds that have been introduced (not without fatalities I'm sure). I think it is exactly the same as budgies adapting to the cold where you live, except in our case it was the plants and weeds being bought here. In your case the bird did the travelling.

The best diet we can possibly give is a varied one allowing them to get the best out of the foods offered.

Being nomadic, budgies get the best of the foods available, as when it runs out they just move on to the next feeding ground (always around water)

There are people out there who observe and study budgies but they are here in Australia and that doesn't seem to help the rest of the world. At my local university library there is heaps of books and just general studies about all kinds of Australian birds and animals including budgies...again very helpful for people in Australia....useless for people who aren't.


Tweetal voor broedblok

Nee, geen spiegeltje. Er zit een pop in het broedblok.

Een dubbele foto: hieronder zoals wij de kleuren zien, hieronder een infrarood opname. infraroodweergave