BBB-logo

Bush Budgies

Help

Inhoud

meedoen beschrijving eerste vogel

Definitie

Voor het doel van deze groep wordt onder "Bush Budgie" verstaan de grasparkiet, Melopsittacus undulatus, die overeenkomt met de kleine grasparkiet zoals die in AustraliŽ in het wild voorkomt, voor zover dat in gevangenschap mogelijk is.

Populair gezegd: de vogel zoals die oorspronkelijk door de Aborigines "Goed Eten" werd en wordt genoemd.
De koosnaam "Budgie" en de namen Budgerigar en Bush-Budgie worden in deze groep door elkaar gebruikt met dezelfde betekenis.Doelstellingen

De groep streeft naar drie doelen. Die doelstellingen gelden niet alleen voor de groep als geheel maar evenzeer voor elke deelnemer persoonlijk.

1e Door gericht kweken binnen een aantal aparte stammen en met uitwisseling tussen die stammen, te komen tot vogels die voldoen aan de definitie van Bush Budgie zoals die in de groep wordt gebruikt.
Toelichting: die stammen zijn in persoonlijk bezit van de groepsdeelnemers.

2e

Samen en/of met medewerking van andere deskundigen, te komen tot een duidelijke beschrijving van de Budgerigar, om te kunnen bepalen in hoeverre het doel van de groep wordt bereikt.
Toelichting: Andere deskundigen kunnen bijvoorbeeld Australische vogelspotters zijn.

 

3e

Door artikelen, tentoonstellen van de Budgies en op alle andere geschikte manieren, de waardering voor en de kennis van de Budgie te vergroten.

 

NIET De groep laat zeer beslist onverlet de hobby en zakelijke belangen van andere vogels en hun liefhebbers.
Met name van de Grote standaard TT grasparkiet en de wedstrijden daarmee.

Deelnemers

Van de deelnemers wordt natuurlijk verwacht dat zij méé dóén aan de promotie van de wildvorm: dit Bush Budgies project.
Hieronder een paar voorbeelden van actief zijn.

* Zelf kweken is niet direct nodig maar natuurlijk wel leuk.
& Als u zelf kweekt, uw broedresultaten, zowel goed als slecht, doorgeven via het kweekboek. Bijvoorbeeld omdat de andere deelnemers daardoor weten of zij hun stam kunnen "verversen".
& Uw mening, problemen en ervaringen bespreken via het forum. Niet alleen over de vogels zelf, maar ook wat u zoal tegenkomt bij contacten met anderen, bijvoorbeeld in uw club.
& Foto's en andere verhalen voor de website. Ook interessante punten uit tijdschriften, andere websites enzovoort.
& Uw hobby uitdragen in uw vogelclub.
& Zo mogelijk, al is het maar een dagdeel, mee de stand op tentoonstellingen e.d. bemensen.

EN ALLE ANDERE MOGELIJKE AKTIES.