BBB-logo

Bush Budgies

Help

Inhoud


Waarom deze site.

Bij heel veel dieren die voor de mens op een of andere manier nuttig zijn, wordt speciaal gefokt om de nuttige eigenschappen te verbeteren. Dat nut kan zijn het voortbrengen van producten of diensten aan de mens, zoals bij koeien die worden gefokt op maximaal vlees of melk geven, paarden op maximale wedstrijdsnelheid, kippen op veel grote eieren. Maar ook gaat het vaak om wat sommige mensen mooi vinden, zoals bij honden, een met zorg geschoren poedel, of katten, een Chinese naaktkat. Trouwens, ook bij planten wordt heel veel aan de smaak van de mens aangepast.

Daar tegenover is er ook een grote groep mensen die vindt dat met dat fokken helaas niets 'natuurlijks' overblijft van die dieren en planten. Paartje Budgies Dat vaak heel mooie eigenschappen verloren gaan. Vergelijk maar eens het felle paars en geel van wilde viooltjes met de toch wat fletse kleuren van de grote kweekviolen.

Dat is de eerste reden voor Bush Budgie Breeders (kwekers) om samen te komen tot stammen van Budgerigars die zo véél mogelijk nog de eigenschappen hebben van de oorspronkelijke nog in de Bush levende Australische Budgerigars of Budgies. Niet alleen in kleur, maar ook in grootte en vorm.U bent bezoeker:
 

De tweede reden is dat die liefhebbers van de "wilde" parkieten zeker wel bewondering hebben voor alle gekweekte kleurslagen, maar eigenlijk nog meer bewondering voor de kleine parkieten die zich dat allemaal laten aanleunen. De wildkleur lichtgroenen met hun golftekening en hun strak geel masker en diep blauwe staartpennen zijn zeker niet minder mooi dan de grote TT parkieten.

Allerlei 	veren

De kleine Budgerigar draagt zijn, door de Aborigines gegeven, naam nog steeds met ere. Het is een sterke levendige volièrevogel.
We willen daarom heel graag die kleine Budgie terugbrengen in de belangstelling zoals die ook uitgaat naar de standaard grasparkiet, met tentoonstellingen en publicaties.

Wedstrijden zijn minder goed mogelijk. Zodra we gaan letten op "Welke vogel heeft de mooiste keelstippen?", gaan we weer gericht kweken. Dat doet het principe "Bush" Budgie geweld aan. Een kenmerk van 'wilde' vogels is juist dat zij onderling veel verschillen.

Dat zijn twee heel duidelijke redenen voor deze site.

De groep zoekt daarom naar liefhebbers of professionals die ook graag Bush Budgies willen, zodat we door samenwerken de hobby voor deze leuke vogels beter kunnen beleven.