startpagina        

Foto's

De hofstede “Magrette 1” in de Oude Eglantierpolder. Gesticht ca 1650. Omstreeks 1887 verbouwd door Daniël van Cadsand, de echtgenoot van Leuntje de Bruijne, dochter van Jacobus de Bruijne en Debora de Bruijne.Terug naar zevende generatie

Het gezin Cornelis de Bruijne – Tjakka de Vries. Foto is gemaakt voor hun woonwagen omstreeks 1920.Op de achtergrond zien we lorries/ kiepkarren waarin het slijk van de gegraven zwetsloten werd afgevoerd. Zeer waarschijnlijk wordt hier de Carel Coenraadpolder aangelegd. Deze polder werd in 1924 geopend.Terug naar achtste generatie

Terug naar achtste generatie  Terug naar negende generatie

Gepke Folkers(geboren in 1836) en haar kleinzoon Pieter Hermannus de Bruijne (geboren9-4-1904). De foto is in 1904 gemaakt. Zij draagt hier haar gouden oorijzers. 

 

Jan de Bruijne ( geboren 1-5-1877) als matroos. Foto gemaakt omstreeks 1895.Terug naar achtste generatie

 

Foto personeel gasfabriek Winschoten. Genomen ca 1905? Geknield eerste rechts is Jan de Bruijne, stoker op de gasfabriek, geboren 1-5-1877. Hij was ook enige tijd stoker bij hotel Dommering. Verder staan zeer waarschijnlijk Geert Walters en Hendrik Hazelhoff, ook stokers, op deze foto.

 

 

Het echtpaar Jan de Bruijne – Engelina Jantina Smid. De foto is waarschijnlijk in 1903 gemaakt.Terug naar achtste generatie

Het echtpaar Hermanus de Bruine-Fokje Hoogstra. Foto gemaakt ca 1932.Terug naar achtste generatie

Pieter de Bruijne (geboren 3-5-1874) en Riemke van der Meer en hun kinderen.Ter gelegenheid 60-jarig huwelijksfeest in 1955. Van links naar rechts staan: Berend –Douwe – Eligje – Jakob – Klaas(staat wat meer naar achteren) – Ankje – Herman – Anne; zittend Riemke en Pieter.Terug naar achtste generatie

Janna de Bruijne, geboren 4-10-1898 te Hoek. Dochter van Pieter Jacobus de Bruijne en Françoise Snap. Gehuwd met Jan Morren. Terug naar achtste generatie

 

 

De voetbalvereniging “ H.B.S. “ (Hoger/ harder, beter, sneller) te Winschoten. De vereniging heeft niet lang bestaan. Zij voetbalden op het sportterrein van de toenmalige H.B.S. (Hogere Burger School). Is nu het parkeerterrein achter het stadhuis van Winschoten. Cornelis Hendrik de Bruijne (geb. 7-3-1908) staat tweede van rechts. De foto is omstreeks 1926 genomen.Terug naar negende generatie

Noorderplein te Winschoten, prentbrief ca 1932 gemaakt.

In het dubbel woonhuis, in het linker deel, woonden na elkaar verschillende gezinnen De Bruijne.Eerst Hendrik de Bruijne (geboren 4-3-1913), daarna zijn ouders (Jan de Bruijne) en daarna Hemmo de Bruijne. De hoekwoning ernaast, linkerkant, woonde het gezin van Pieter Hermannus de Bruijne. Voordat Jan de Bruijne in het dubbel woonhuis trok,  woonde hij in het rechterblok (de woning staat uiterst rechts op deze prentbriefkaart).

Terug naar negende generatie

Op de foto rechts: Tjitske de Bruine met haar schoonouders Gerrit van Huizen en Barbara van Dwingelen.Het jongetje in het midden is Gerrit Deuling ( geboren 25-10-1913, overleden 17-12-1985 te Groningen) een kleinkind van het echtpaar. De foto is in 1915 genomen.