Terug naar startpagina

Naar derde generatie

Vierde generatie

4.1 Pieter de Bruijne

Gedoopt 16-1-1732 te Axel. Overleden 8-4-1803 te Axel. Zoon van Cornelis de Bruijne en Maria Servaas. Huwde 4-5-1766 te Axel met

Maatje (Matie) Kuijpers

Geboren 18-10-1740 te Oosterland. Begraven 6-10-1788 te Axel (nagelaten haar man, geen kinderen). Dochter van Jacob Cornelisz. Kuijper, geboren te Zierikzee, betoog verleent; naar Neuzen op 26-5-1737 en Adriaantje de Zeeuw, geboren op 14-06-1710 te Hoek, gedoopt op 22-6-1710 te Hoek (getuigen: Jacobus Tiemens, Janneke Klaas, Jacobus Smit Davids), ondertrouwd op 11-5-1737 te Hoek. 

Adriaantje de Zeeuw was een dochter van Mathijs de Zeeuw, geboren te Hoek, gedoopt op 19-3-1662 te Hoek en Anthonijntje de Minder, geboren te Hoek, gedoopt op 19-8-1674 te Axel, gehuwd op 3-5-1693 te Hoek. Uit het weeskamerarchief van Axel blijkt per 27-12-1687 dat Antonijntje de Minder een dochter was van Cornelis de Minder ( j.m. van Borsel) en Adriaantje Dey (weduwe van Willem Bolle), gehuwd 28-9-1672 te Axel.

Uit de nalatenschap van Matthijs de Zeeuw en Trijntje de Minder ontvangen Pieter de Bruijne en Matie Kuijpers een twintigste deel: "Aan de twee nagelatende kinderen van wijlen Adriana de Zeeuw, bij haar in huwelijk verwekt door Jacobus Kuypers, en welke Adriana de Zeeuw eene dogter was van meergemelde Matthijs de Zeeuw en Trijntje de Minder, voor een gelijk twintigste gedeelte: namelijk aan en in handen van Pieter de Bruyne, als in huwelijk hebbende Matie Kuypers, woondende binnen deeze stadt Axel".

Op 22-4-1792 huwt Pieter de Bruijne als weduwnaar van Maatje Kuijpers te Axel met

Pieternella Spoor

Gedoopt 8-11-1752 te Axel, doopgetuigen: Gerrit Heijm, Jan Heijm, Pieternella Gijsel. Overleden 28-9-1812 te Axel. Dochter van Pieter Spoor (komt van Maade in de Baronie van Breda) en Jacomina van Veerdegem (geboren 13-3-1718 te Axel), gehuwd 3-5-1741 te Axel. Pieter Spoor was mr. schoenmaker. Pieternella Spoor was weduwe van Cornelis Vel.  

Jacomina van Veerdegem was een dochter van Andries van Veerdegem, gedoopt 22-9-1690 te Axel en Maria Claasen. Zij huwden 16-4-1717 te Axel. Andries van Veerdegem was een zoon van Andries van Veerdegem en Jacomijntje Bastinck (dochter van Quirijn Bastinck. Zie ook bij 6.2.). Andries en Jacomijntje huwden 11-11-1689 te Axel.  

Pieter de Bruijne kocht op 6-10-1766 van Jan Stouthamer een geheel huis met schuur en erf in de Oude Stad te Axel. De straatnaam “Oude Stad” komen we later niet meer tegen. Is waarschijnlijk veranderd in Korte Weststraat. Voordat hij dit huis kocht woonde hij in Beoostenblijbenoorden.

Pieter de Bruijne had geen eigen kinderen. De erfenis ging via Pieternella Spoor naar haar zoon Marcus Vel. Marcus was een kind uit een eerder huwelijk van Pieternella Spoor met Cornelis Vel. Hij was dus een stiefzoon van Pieter de Bruijne.

De erfenis die Marcus Vel kreeg bestond uit:
bulleteen huis aan de Korte Weststraat te Axel, waarde 500 Francs;
bulleteen stuk bouwgrond in de Buthpolder, groot 89 are en 8 centiare, waarde 360 francs
bulletmeubilair, waarde 100 francs

Pieternella Spoor was eerder gehuwd met Cornelis Vel. Op 5-3-1786 waren ze te Axel gehuwd. Zij hadden een zoon: Marcus Vel, geboren 12-8-1786 te Axel. Marcus Vel (beroep: journalier = dagloner, later colporteur = venter) huwde 18-12-1808 te Axel met Maatje van Liere. Tijdens van de volkstelling van 1799 woonde Marcus Vel als 13-jarige jongen in bij Pieter de Bruijne (zijn stiefvader) en Pieternella Spoor (zijn moeder). Er waren geen andere kinderen.

Maatje van Liere is geboren in 1790 te Veere, dochter van Cornelis van Liere en Maria Laerze/ Lensen. Cornelis van Liere was landbouwer in Beoosten- en Bewestenblij.

Cornelis Vel was toen hij met Pieternella Spoor huwde weduwnaar van Sara Beaufort, dochter van Hendrik Beaufort en Sara de Feijter. Hendrik Beaufort werd 91 jaar !, hij overleed 30-12-1829 te Axel, was mr. timmerman.

Sara Beaufort, geboren te Axel, gedoopt op 28-4-1765 te Axel, overleden op 17-01-1785 op 19-jarige leeftijd. De aangever in de weesacte is Cornelis Vel (echtgenoot). Er is een kind Sara van 1 jaar en 4 maanden. Als voogd wordt benoemd Hendrik Beaufort uit Axel. Waarschijnlijk is dit de vader van Sara. Haar broer Hendrik is dan pas 18 jaar. Baten genoemd in weesacte: 117,16,6. In ponden Vlaams. Lasten genoemd: 67,3,7 in ponden Vlaams.
Ondertrouw van Sara Beaufort op 22-6-1782 te Axel, gehuwd op 17-jarige leeftijd op 4-7-1782 te Axel, gehuwd voor de kerk op 14-7-1782 te Axel met Cornelis Vel, geboren te Bommel in het land van Flakkee, j.g.

Overlijdensakte Pieter de Bruijne, ondertekend door zijn neven Pieter de Bruijne (5.1.) en Cornelis de Bruijne (5.2.)

 

4.2 Cornelia de Bruijne

Gedoopt 21-1-1733 te Axel. Dochter van Cornelis de Bruijne en Maria Servaas. Overleden 14-3-1803 te Axel. Cornelia was in 1803 weduwe van Jan Heijm. Cornelia de Bruijne huwde 3-11-1756 te Axel met

Jan Heijm

Gedoopt 12-12-1725 te Axel. Doopgetuigen: Crijn van Veerdegem, Jan van Veerdegem en Jacomeintie van Veerdegem. Jan Heijm overleed voor 1796. Jan Heijm was een zoon van Gerrit Heijm (begraven 20-12-1777 te Axel, laat na kinders) en Berbera van Veerdegem. De familienaam Heijm wordt in diverse stukken ook geschreven als: Heijn en Hiem

Gerrit Heijm en Berbera van Veerdegem zijn gehuwd op 7-11-1723 te Axel. Bij zijn eerste huwelijk op 16-12-1718 te Axel met Maria de Wolf uit “Aseluijn ( Haselüne bij Meppen, Duitsland) in ’t Groeningerland “ was Gerrit Heijm  soldaat in het regiment van Colonel Beinguez. Op 17-12-1719. wordt te Axel Elena Hein, dochter van Gerrit Heijm en Maria de Wolf gedoopt. Doopgetuigen zijn: Adriaen Fase, Willem Janse (van Roosendael)en Elena Evers. Gerrit Heijm huwt als weduwnaar van Maria de Wolf op 7-11-1723 te Axel  met  Berbera van Veerdegem. Op 1 okt 1724 wordt Jacomijntie Heijm, dochter van Gerrit en Berbel van Veerdegem gedoopt. Als getuigen worden genoemd: Enries van Veerdegem de oude, Enries van Veerdegem de jonge, Jacomijntie  Bastings. Gerrit Heijm, huwt als weduwnaar van Barbar van Veerdegem op 24-3-1748 te Zaamslag met Catharina de  Smidt, jongedochter van Zaamslag.

Gerrit Heijm kocht 20-5-1730 een huis met erf te Axel in de Langestraat (ook Lange Noordstraat genoemd) van Pieter van Veerdegem, broer van Andries van Veerdegem. Geen broers van Berbera van Veerdegem. Zeer waarschijnlijk neven.

Op 10-1-1750 verkoopt Gerrit Heijm, gehuwd met Catharina de Smidt, huis en erf te Zaamslag aan Janna de Putter, gehuwd met Adriaan den Hamer. Catharina de Smidt was twee jaar eerder met Gerrit Heijm getrouwd, zij kwam uit Zaamslag en had dit huis op 30-10-1745 van haar broer Jacobus de Smidt gekocht.

In 1740 wordt Gerrit Heijm, wonende in de Langestraat te Axel, doctor genoemd. In het testament van Cornelis de Bruijne en Maria Servaas, de schoonfamilie van Gerrit Heijm, wordt Gerrit genoemd als pasteur (dominee). Hij is getuige en ondertekent het testament, evenals de getuige Johan den Admiraal. Deze Johan den Admiraal woonde een tijdlang naast Gerrit Heijm in de Langestraat. Hij is pruikenmaker van beroep en net als Gerrit Heijm was hij eerst soldaat.

Op 25-4-1778 verkopen de erfgenamen van Gerrit Heijm (overleden te Axel) een huis met erf aan de Lange Noordstraat te Axel aan Jan Aalbert, beurtschipper van Axel op Middelburg. De erfgenamen zijn de kinderen van Gerrit Heijm: Jan Heijm, gehuwd met Cornelia de Bruijne en Hermanus van Zwerts, de echtgenoot van Elisabeth Heijm, wonende te Middelburg.

Berbera van Veerdegem, de moeder van Jan Heijm is geboren op 9-5-1695 te Axel en is een dochter van Andries van Veerdegem en Jacomijntje Krijns Bastinck, gehuwd 11-11-1689 te Axel.

Andries van Veerdegem was een zoon van Andries van Veerdegem (j.m. van Oosburg) en Berbel Snijders (j.d. van Axel). Andries van Veerdegem en Berbel Snijder huwden 23-1-1655 te Axel. Berbel Snijder was weduwe van Cornelis de Zeeuw, jonggesel van Biervliet, soldaet onder de compagnie van d’Heer Commandeur Broucqsaut. Grafschift betreffende Broucqsaut op een ingemetselde zerk in de Hervormde Kerk te Axel: “Sepulture van den wel edelen heer Jo Ferdinande de Chatraine dict Broucqsaut in syn leven capiteyn van een compagnie te voet ten dienste van de hoogh mogende heeren de staeten generael der geunieerde provintien commandeur van dese stadt die sterf den 7 september 1661”. Berbel Snijder en Cornelis de Zeeuw waren op 1-7-1646 te Axel gehuwd.

Jacomijntje Krijns Bastinck was een dochter van Quirijn Jacobs Bastinck, j.m. van Cruininghen, (wagenmaker te Axel) en Jaquemijntje van Ouwenhoven, j.d. van Axel. Zij huwden 27-3-1661 te Zaamslag. 

Quirijn Bastinck was een zoon van Jacob Marinissen Bastinck, wagenmaker te Zaamslag (overleden 19-2-1674 te Zaamslag, in de kerk begraven) en Adriaantje Korijns (overleden 11-9-1661 te Zaamslag, in de kerk begraven). Quirijn Bastinck was later ook gehuwd met Pieternelle Cramers (huwelijk 31-8-1672 te Axel) en met Adriaentie Pieters de Witte (huwelijk 6-12-1675) weduwe van Cornelis Buijens. Op 8-3-1692 wordt het huis met wagemakerswinkel te Axel van Quirijn Bastinck verkocht door zijn erfgenamen, o.a. Andries van Veerdegem. Op 21-2-1693 koopt Adriaentie de Witte , weduwe van Crijn Bastink, in Axel “twee huisjes ofte logementen”, nagelaten door Elisabeth Forte, de weduwe van Jan de Rijke. Op 25-9-1660 verkoopt Jacob Marinus Bastinck een huis te Zouterspuie “op de barm van den dijck besuijen thuis van Jan Vincke” aan Leendert Jacobsen van Dijcke. Jacob Marinus Bastinck was dijkschepen te Zaamslag.

Jaquemijntje van Ouwenhoven was een dochter van François van Ouwenhoven, jonggesel van Marielis int land van Aelst, soldaat onder de Heer Commandeur Borsele en  Jacquemyntgen Bliecks. Zij huwden 29-5-1633 te Axel, voor hem getuigde zijn moeder Catelyne van Nuffelen. Jacquemyntgen Bliecks was weduwe van Willem de Pauw van Bouchoute (Bouchoute of Boechoute, een voormalig vissersdorpje, dat bij Philippine net over de Belgische grens ligt). Op 26-4-1614 huwde Willem de Pauw weduwnaar van Mayken Keselinge met Jaquemyntken Blijckx j.d. van Boechoute.  Over de getuigen bij dit huwelijk staat het volgende vermeld: van z.w. is genouchsaem bekent; van h.w. den schoonvader Pieter Michielss en moeder Thonynken zijn int houwelick tevreden.

Kinderen van Jan Heijm en Cornelia de Bruijne:

gedoopt te Axel:

 1. Berbel Heijm, gedoopt 9-10-1757, doopgetuigen: Gerrit Heijm, Pieter de Bruijne, Susanna Claassen.
 2. Maria Heijm, gedoopt 10-12-1758, doopgetuigen: Leendert Heijm, Maria de Bruijne, Josina van der Eike.
 3. Gerrit Heijm, gedoopt 29-4-1760, doopgetuigen Leendert Heijm, Jan Romein, Adriana van der Gouwe.
 4. Cornelis Heijm, gedoopt 18-10-1761, doopgetuigen Cornelis de Bruine, Jacobus de Bruine, Cornelia Heijm
 5. Maria Heijm, gedoopt 2-10-1763; doopgetuigen: Pieter de Bruijne, Jacobus de Bruijne en Pieternella Wiemens.
 6. Berbera Heijm, gedoopt 24-2-1765, doopgetuigen: Gerrit Heijm, Johanna Jacoba de Reu. Begraven 18-5-1765 te Axel.
 7. Cornelis Alexander Heijm, gedoopt 29-1-1772, doopgetuigen: Cornelis de Bruijne, Elizabeth Heijm.
 8. Jacob Heijm, gedoopt 29-1-1772, doopgetuigen: Gerrit Heijm senior, Pieter de Bruijne, Matie Kuijpers. Begraven 10-8-1772 te Axel.
 9. Leendert Heijm, gedoopt 17-7-1774, doopgetuigen: Gerrit Heijm, Leendert Heijm, Pieternella Wiemens.

Op 9-11-1760 is een kind van Jan Heijm te Axel begraven en ook op 17-1-1763. Ik weet niet welke kinderen dat zijn geweest. Vermoedelijk Maria (ged. 1758) en Cornelis (ged. 1761), want hun namen komen later terug.

Jan Heijm kocht 9-6-1759 een huis met erf in de Kerkstraat te Axel van Hendrik van Meurs.

Handtekening van Gerrit Heijm onder regeling voogdijschap over de kinderen van Cornelis de Bruijne en Maria Servaas, d.d 9-8-1745

 

Hiervoor lazen we verschillende keren dat de bruidegom soldaat was. In die tijd was dat een beroep. Wel een beroep met weinig aanzien. Dat er in deze stamboom meerdere soldaten voorkomen heeft te maken met hun woongebied: Zeeuws-Vlaanderen. Destijds Staats-Vlaanderen geheten. Na de vrede van Munster, in 1648, hoorde Staats-Vlaanderen bij de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het maakte daarvan geen volwaardig deel uit, had geen eigen vertegenwoordigers in de Staten-Generaal, maar werden daardoor wel bestuurd. Staats-Vlaanderen werd beschouwd als veroverd gebied. Om het te verdedigen tegen de Fransen werden er in dit gebied verschillende garnizoenen en forten / schansen onderhouden. Er was ook in Axel een garnizoen. Daarin verbleef natuurlijk het nodige soldatenvolk. Dat deze soldaten zich mengden onder de plaatselijke bevolking, blijkt uit het trouwboek van Axel uit die tijd, waarin vele huwelijken staan vermeld van soldaten met dochters van de lokale bevolking.

4.3.  Jan de Bruijne

Gedoopt 22-1-1736 te Axel, zoon van Cornelis de Bruijne en Maria Servaas. Jan de Bruijne is op 17-8-1763 te Axel begraven. In het lidmatenboek van de Nederduits Gereformeerde kerk van Axel staat: “ Jan de Bruijne met belijdenis 1758”. Hij is toen dus aangenomen, waarschijnlijk in verband met zijn huwelijk. Op 31-8-1761 was Jan de Bruijne samen met zijn echtgenote getuige bij de doop van Cornelia Schilderman, een dochter van Jan Schilderman en Helena de Reu. .Jan de Bruijne huwde op 14-5-1758 te Axel met

Janna / Johanna Jacoba de Reu 

Jongedochter van Zuiddorpe. Gedoopt 13-7-1727 te Axel, dochter van Jan/Johannes de Reu en Cornelia  Brouwers. Doopgetuigen: Jan Colijn, Christina Willemina Schenk (gehuwd 5-5-1726 te Axel: Christina  Schijnk, j.d. van Sas van Gent met Anthonij Colijns, j.m. van Zuiddorpe). Janna de Reu is voor 2-4-1768 overleden. Janna de Reu huwt 30-11-1766 te Axel als weduwe van Jan de Bruijne met Augustinus Jesias Delser, geboren te Antwerpen, wonende te Axel. Janna en haar tweede echtgenoot overlijden beiden binnen twee jaar na hun huwelijk. Op 2-4-1768 verkopen de erfgenamen van Jozias Delser  (weduwnaar van  Janna de Reu, eerder de weduwe van Jan de Bruijne)  een huis en erf aan de Lange Weststraat te Axel aan Cornelis ’t Gilde.

Jan de Reu, de vader van Janna de Reu, huwde op 6-6-1734 te Axel als weduwnaar van Cornelia Brouwers met Pieternella Bedet, j.d. van Zaamslag. Jan de Reu overlijdt omstreeks 1755 te Zuiddorpe. De erfenis bestaat, wat het onroerend goed betreft, uit:
bulletHuis, schuur en erf in het zuiddeel van Zuiddorpe, verkocht door de erfgenamen aan Paulus Messegers;
bulletwoonhuis, schuur en erf te Zuiddorpe, door de erfgenamen verkocht aan Francies Verhaage;
bullet300 roe land in de Nieuw Zuiddorpepolder, beide verkocht aan Paulus Messegers
bullet400 roe zaailand In Oud Zuiddorpe, verkocht aan Francies Kreeve

De verkopen van de onroerende goederen, ten gunste van de erfgenamen, vonden op 27-12-1755 plaats. De erfgenamen van Jan de Reu waren Pieternella Bedet, laatst weduwe van Jan de Reu en zijn kinderen.

De kinderen (genoemd als erfgenamen) van Jan de Reu waren: 

 1. Jan de Reu (wonende te Biervliet) 
 2. Willem de Reu. Gedoopt 4-1-1722 te Axel (wonende te Middelburg)  
 3. Sara de Reu. Gedoopt 1-10-1724 te Axel. Gehuwd met Servaas van Osschot, wonende in de Vrouwenpolder.
 4. Helena de Reu. Gedoopt 24-2-1726 te Axel. Wonende in Zuiddorpe. Huwde 14-8-1757 te Axel met Jan Schilderman, weduwnaar van Pieternella Cové.
 5. Johanna Jacoba de Reu. Gedoopt 13-7-1727 te Axel. Johanna huwt in 1758 met Jan de Bruijne. 
 6. Cornelis de Reu. Gedoopt  6-5-1731 te Axel. Huwde 9-11-1759 te Axel met Geertruijtie Claessen, jongedochter van Zaamslag.

Pieternella Bedet huwt als weduwe van Jan de Reu op 12-8-1761 te Axel met Willem Vetjens, wonende te Hontenisse. Willem Vetjens was  weduwnaar van Janna Braas (gehuwd 29-7-1741 te Hontenisse) en weduwnaar van Lijsebeth Jansen de Bleeker (gehuwd 16-2-1720 te Hontenisse).  

4.4. Jacobus de Bruijne

Gedoopt 7-4-1737 te Axel, zoon van Cornelis de Bruijne en Maria Servaas. Overleden 15-1-1800 te Axel.  Beroep: voerman. Huwde (1) op 12-7-1761 te Axel met

Pieternella van Wijmes / Wiemes

Geboren 5-3-1739 te Sint Maria Horebeke in Oost-Vlaanderen, België. Begraven 27-12-1779 te Axel. Dochter van Pieter van Wijmeersch, gedoopt 29-7-1695 te Sint Maria Horebeeke en Aldégondis de Schepper, gedoopt 14-2-1696 te Sint Maria Horebeeke. Pieter van Wiemersch en Aldégondis (Allegonda) de Schepper, werden in 1740 lidmaat van de kerk te Axel met attestatie van Oudenaarde in België. 

Pieter van Wijmeersch was een zoon van Jacobus (Jaques) van Wijmeersch (zoon van Joos), geboren ca 1660, overleden september 1721 te Sint Maria Horebeeke, gehuwd te Sas van Gent met Elisabeth van de Stabele (dochter van Frans), gedoopt 25-5-1661 te Sint Maria Horebeeke, overleden 1-10-1732 te Sint Maria Horebeeke. De familienaam “Wijmes” komt ook voor als “Wijmers”, “Wiemes”, “Wiemens” en “Van Wiemens”. Wordt in Nederland na enige tijd: “Wiemes”.

Jacobus (Jaques) van Wijmeersch huwde te Sas van Gent met Elisabeth van de Stabele. Zij huwden op ongeveer 50 km vanaf hun woonplaats Sint Maria Horebeeke. Reden: het geloof. Sint Maria Horebeeke was katholiek. De fam. Van Wijmeersch was protestant en zij lieten daarom hun huwelijk voltrekken door een dominee in Sas van Gent. 

Afstammingsreeks Aldégondis de Schepper

 

1.   Aldégondis de Schepper, geboren 14-2-1696 St. Maria Horebeeke

2.  Isaac (Elias?)de Schepper, geboren 28-2-1658 te St. Maria Horebeeke, gehuwd met Pétronelle Deloose, geboren te Maarke.

3. Joannes Pieter de Schepper, geboren 24-4-1622 te St. Maria Horebeeke, gehuwd met  Maria Franciska Papyn.

4. Judocus de Sceppere, geboren 1595, gehuwd met Judocas Depotter.

5. Jan de Sceppere, geboren 1578 te Oedelem, begraven 11-1636 te Oedelem, gehuwd (1) met Margriet Loons en gehuwd (2) met Neelken van Aelts (hiermee zoon Judocus, nr 4).

 

6. Claes de Sceppere

7. Hannekin de Sceppere

8. Gheeraert de Sceppere, geboren 1480, overleden 1568

9. Pieters de Sceppere, geboren 1450 te Zandbergen, Oost-Vlaanderen, gehuwd met Lievinne de Mil, dochter van Adriaan de Mil.

10.  Rolants de Sceppere, geboren 1415, gehuwd met Laurine van Santbergen, dochter van Geeraert van Santbergen.

11. Pieter de Sceppere, geboren 1385, overleden 1427, oud 42 jaren

 Bron: Thierry De Schepper (Geanet)

Kinderen van Pieternella van Wijmes en Jacobus de Bruijne, gedoopt te Axel:

 1. Pieter de Bruijne, geboren 13-12-1761, gedoopt 16-12-1761; doopgetuigen: Jacobus Wiemes (gehuwd met 1. Maria Claassen; 2. Adriaentje de Blaeij) en Josiena van der Eicke, ook wel “Van der Rijke” genoemd, echtgenote van Pieter Romein, de voogd van Jacobus de Bruijne. (volgt 5.1.)
 2. Maria de Bruijne, gedoopt 11-12-1768; doopgetuigen: Pieter de Bruijne, Goos Wiemes en Maria Johanna Wiemes. Maria overlijdt op twaalfjarige leeftijd. Begraven 8-5-1781 te Axel.
 3. Cornelis de Bruijne, geboren 12-6-1775, gedoopt 18-6-1775, doopgetuigen: Absolom Jansen van Rozendal (huwde met Johanna Wiemes) en Matie Kuijpers (tante van de dopeling). (volgt 5.2.)

Jacobus en Pieternella kregen drie keer een levenloos geboren kind: in 1766, in 1767 en in 1773.

Jacobus de Bruijne, gedoopt 7-4-1737, huwde (2) als weduwnaar van Pieternella Wiemes op 11-11-1781 te Axel met

Maatje (Maaike) Halfmaarte 

Geboren 9-8-1742 te Baarland, gedoopt 19-8-1742 aldaar. In het trouwboek van Axel wordt zij Maiken Alfmaarts genoemd, jongedochter geboren te Baarland. Later komen we steeds  de voornaam Maatje tegen. Zij overleed 19-10-1818 te Axel. 

Dochter van Christiaan Pieterse Halfmaarte en Cornelia Christiaanse Braem, gehuwd 23-9-1730 te Baarland. Cornelia Christiaanse Braem was weduwe van Pieter Majon. Christiaan Pieterse Halfmaarte, is geboren op 16-7-1708 te Baarland, gedoopt 22-7-1708 te Baarland, doopgetuigen: Mattheus Janse en Jannetje Pieterse van Hoek. 

Christiaan Pieterse Halfmaarte was een zoon van Pieter Christiaanse Halfmeerte, j.m. van Sinoutskerke en Pieternella Cornelisse Roest van Baarland, ondertrouw 10-4-1708 te BaarlandPieter Christiaanse Halfmaarte was een zoon van Christiaan Halfmeerte en Janneken Pieters en is gedoopt op 10-8-1684 te ‘s-Heer Abtskerke. Pieternella Cornelisse Roest, was een dochter van Cornelis Jacobse Roest en Jacobmintje Jans. Pieternella Roest is op 18-1-1687 te Baarland gedoopt. 

Christiaan Halfmeerte, is op 5-5-1679 gehuwd te ’s-Heer Abtskerke met Janneken Pieters. Hij werd op 11-4-1683 aangesteld als diaken van de kerk in ’s-Heer Abtskerke. Christiaan Halfmeerte werd in 1694 te Sinoutskerke aangeslagen voor haardstedegeld ten bedrage van 2 £. - . 4.

Hieronder uit trouwboek ’s-Heer Abtskerkke: “Den 25 maert 1679 sijn bij ons wettelijk ondertrouwt Christiaen Christiaensz Halfmaerte j.m. van’sGravenpolder woonagtig tot Sijnoutskerk met Janneken Pieters j.d. van Schore wonende tot Baersdorpe. Des mei 1679 sijn dezes persoons bij ons wettelijk en onverhindert tot ’s Hr Abtskerkke getrouwt".

Kinderen van Jacobus de Bruijne en Maatje Halfmaarte, gedoopt te Axel:

 1. Jan de Bruijne, geboren 18-2-1782, gedoopt 24-2-1782; doopgetuige Cornelia de Bruijne. (volgt 5.3.)
 2. Christiaan de Bruijne, geboren 20-6-1783, gedoopt 23-6-1783. Begraven 27-7-1783 te Axel.
 3. Jacobus de Bruijne, geboren 25-12-1787, gedoopt 30-12-1787; doopgetuige Pieter de Bruijne. (volgt 5.4.)

Op 5-7-1763 koopt Jacobus de Bruijne van Simon Dronkers een huis met erf te Axel in het Molenkwartier. Hij verkoopt dit huis weer op 9-12-1769 aan Maarten Jeliersz. van Dixhoorn. Voor de verkoop had hij op 11-2-1769 te Axel een huis met erf en stal gekocht van Hendrik Gerrits. Dit huis droeg de naam  De Gouden Kip”.  

Na het overlijden van Jacobus de Bruijne werden de moeder, Maatje Halfmaarte, en de meerderjarige zoon Pieter de Bruijne (geboren  13-12-1761) voogd over de minderjarige kinderen: Jan en Jacobus de Bruijne.  

Na het overlijden van vader Jacobus de Bruijne waren er de volgende erfgenamen: de weduwe Maatje Halfmeerte en de vier zonen Pieter de Bruijne, Cornelis de Bruijne, Jan de Bruijne en Jacobus de Bruijne.   

De erfenis bestond uit:

bulleteen huis in Axel, waarde 650 Francs
bulleteen stuk bouwgrond in Axel, waarde 1500 francs
bulletmeubilair e.d., waarde 2300 francs.

Uit de volkstelling van 1799 (1800) blijkt, dat het gezin van Maatje Halfmeerte bestond uit drie personen : de moeder (Maatje), haar zoon Jan (geboren 1782) en haar zoon Jacobus (geboren 1787). Daarnaast had zij een meid voor “dag en nacht” (inwonend). Dat was Maria van Cadsand  (geboren ca 1766).  

Jacobus de Bruijne (geboren 1737) zal als tienjarig jongetje de Franse soldaten hebben gezien toen ze 16 mei 1747 Zeeuws-Vlaanderen en ook Axel tijdens de Oostenrijkse Successie Oorlog hebben bezet.  De Fransen vielen met 20.000 man onder bevel van Löwenthal deze streken aan. Velen vluchtten. De bewoners die ter plaatse  waren gebleven moesten dikwijls voor geld en vervoer van de Franse troepen zorgen. 

In een Amsterdams blaadje van die tijd staat: ‘De inwoners van Zeeland zagen hen voor het eerst op klaarlichte dag in het paars marcheren. Waar zij kwamen, overwonnen zij. Zij bezetten de ene plaats na de andere, zonder enige moeite. Men zou zelfs kunnen zeggen, dat men hen de sleutels tegemoet bracht. Om kort te zijn: de burgers van Zeeland waren erg benauwd voor de oorlog. Zij wisten zich geen raad en zeiden tegen elkaar: “Morgen zijn we toch Frans”. Axel moest 300 soldaten bij burgers inkwartieren. Ruim een jaar later, 28 januari 1749 vertrokken de Franse soldaten weer, want op 18 oktober 1748 was de vrede van Aken gesloten. 

In het jaar 1762 was er in Axel een steekpartij geweest. Daarvoor was Jan Baptiste Melsen ter dood veroordeeld en op de markt in Axel opgehangen. Hij kon daar niet blijven hangen en moest volgens het vonnis naar de buitengalg worden gesleept, even buiten de stad op het schor, waar het dode lichaam bleef hangen tot het geheel was verteerd. Voor het verslepen had men een voerman nodig. Maar niemand van de voerlui ( omstreeks 10 personen in Axel), waaronder Jacobus de Bruijne, wilde daartoe zijn paard verhuren. De wagen wel, maar geen paard. De plaatselijke overheid moest toen zelf een paard kopen, een oud paard voor 10 rijksdaalders. Toen was het Adriaan Meertens die het lijk naar de buitengalg heeft gevoerd, waar het weer door de scherprechter werd opgehangen. Hij heeft er gehangen tot die galg bij storm omwaaide en in ’t water terecht kwam. Toen heeft men de gehangene in stilte begraven.  Bron: “De geschiedenis van Axel”,  Dr. J. Wesseling. 

Overlijdensakte Jacobus de Bruijne

 

 

Naar vijfde generatie