Zevende Generatie

Terug naar startpagina

Naar zesde generatie

Zevende Generatie

7.1   Jacobus de Bruijne

Geboren 1825 te Zaamslag. Overleden 5-6-1854 te Zaamslag. Beroep: boerenknecht. Zoon van Jacobus de Bruijne en Debora de Bruijne. Huwde 2-12-1847 te Axel met

Elisabeth van Hoeve 

Geboren 28-12-1821 te Axel. Overleden 6-10-1859 te Zaamslag. Beroep: dienstmeid. Dochter van Jacobus van Hoeve, geboren circa 1790 te Terneuzen, arbeider, overleden 30-4-1835 te Axel en Françoise Verhelst, werkvrouw, geboren 16-8-1790 te Axel, overleden 26-3-1850 te Axel. Jacobus van Hoeve (weduwnaar van Josina van der Schraaf) en Françoise Verhelst huwden 6-6-1813 te Axel. 

Jacobus van Hoeve was een zoon van Cornelis van Hoeve en Wilhelmina Snap. Cornelis van Hoeve, weduwnaar van Maria Dieleman huwde op 6-6-1779 te Axel met Willemina Snap , geboren te ’s-Heer Arendskerke, gewoond hebbende onder Zaamslag, beiden wonend te Axel.  Cornelis van Hoeve en Maria Dieleman waren op 3-3-1765 te Axel gehuwd. Willemina Snap was een dochter van Willem Matthijsse Snap en Maria Willems Israël, gehuwd 19-8-1744 te ’s-Heer Arendskerke. 

Françoise Verhelst was een dochter van Pieter Verhelst, arbeider, geboren 1755, overleden 14-9-1835 te Axel en Janneke Matthijssen, geboren 7-3-1754 te Hoek, overleden 16-2-1836 te Axel. Pieter Verhelst, zoon van Mels Verelst, geboren op Spui onder Axel, gewoond hebbende op ’t Vogelschor onder Neusen huwde op 15-3-1789 te Axel met Janneke Mathijsse, jongedochter geboren onder den Hoek, beiden wonende te Axel. Janneke Matthijsse was een dochter van Iman Mathijssen en Janneke Impe.

Kinderen geboren te Zaamslag:

 1. Jacobus de Bruijne, geboren 28-12-1849, overleden 9-1-1850
 2. Debora de Bruijne, geboren 2-12-1850. (volgt 8.1.)
 3. Jacobus de Bruijne, geboren 15-1-1852, overleden 12-8-1853 te Zaamslag.
 4. Jacobus de Bruijne, geboren ca 1853, overleden 9-2-1857 te Zaamslag.

Na het overlijden van Jacobus de Bruijne hertrouwde Elisabeth van Hoeve op 22-3-1859 met Krijn Hamelink, weduwnaar van Jacoba van Langevelde. Krijn Hamelink is geboren ca 1819 te Zaamslag, overleden 21-6-1892 te Zaamslag, zoon van Krijn Hamelink en Jacomina van Petegem.

 

Handtekening Jacobus de Bruijne onder zijn huwelijksakte

7.2    Leuntje de Bruijne 

Geboren 15-2-1826 te Zaamslag. Overleden 27-2-1906 te Terneuzen. Dochter van Jacobus de Bruijne en Debora de Bruijne. Huwde 29-6-1848 te Zaamslag met

Daniël van Cadsand 

Geboren 23-11-1822 te Axel. Overleden 29-12-1907 te Terneuzen. Beroep: boerenknecht. Zoon van Levinus van Cadsand, gedoopt 17-2-1793 te Axel, overleden 9-7-1870 te Axel en Maria Riemens, gedoopt 6-8-1797 te Axel, overleden 25-6-1858 te Axel.

Levinus van Cadsand (geboren 1790) was een zoon van Levinus van Cadsand, gedoopt 9-6-1748 te Axel, overleden 4-10-1809 te Axel, landbouwer en Maatje de Regt, gedoopt 15-9-1756 te Axel, begraven 20-10-1795 te Axel. Levinus van Cadsand en Maatje de Regt huwden 30-4-1780 te Axel. Levinis van Cadsand hertrouwde op 30-4-1797 te Axel met Martha Sierik, geboren 14-6-1773, overleden 1-6-1830 te Axel, dochter van Cornelis Sierik en Maatje van de Vondel. Zij was 25 jaar jonger, van beroep: “dienstbare", hij was landman in de polder Beoostenblij Benoorden. Livinus van Cadsand (geboren 1748) was een zoon van Wouter van Cadsand, geboren ca 1719 te Zaamslag, overleden 3-10-1802 te Axel, gehuwd op 2-5-1745 te Axel met Adriana de Feijter, geboren juni 1721, gedoopt 26-4-1722 te Axel, overleden 12-12-1805 te Axel, dochter van Livinus de Feijter en Johanna van Oudorp. Wouter van Cadsand, geboren ca 1719, was een zoon van Egidius van Cadsand en Janna Leijs.

Maria Riemens was een dochter van Daniël Riemens, geboren 26-1-1776 te Zaamslag, overleden 10-3-1843 te Axel, landman onder Zaamslag en Catrina Weijns, gedoopt 17-9-1773 te Ossendrecht, overleden 6-7-1803 te Zaamslag. Zij overleed in het kraambed. Daniël Riemens en Catrina Weijns huwden 17-4-1796 te Zaamslag. Daniël Riemens was omstreeks 1780 eigenaar van de “Kraaghoeve”, groot 72 gemeten en 40 roeden, gelegen aan de Otheense Kreek,. Op deze hoeve was Augustijn van Soen (zie hiervoor) omstreeks 1746 pachter. Daniël Riemens werd twee keer weduwnaar. Na het overlijden van zijn eerste vrouw, Catrina Weijns, was hij nog gehuwd met Catharina Heijnsdijk, overleden in 1831 en met Levina Willemsen, overleden in 1846.

Levinus van Cadsand en Maatje de Regt, de grootouders van Daniël van Cadsand, kochten 24-3- 1781 een hofsteedje aan de Vroegtijkreek gelegen in de Beoostenblij Benoordenpolder met ca 6 gemeten land van haar vader, Cornelis de Regt. Levinus werd op de boerderij opgevolgd door zijn zoon Adriaan van Cadsand. Het hofsteedje is ca 1826 afgebroken en niet weer opgebouwd.

Levinus van Cadsand en Maatje de Regt pachtten ook de kreek “Vroegtij “. Bekend is, dat zij zich naast de landbouw ook bezig hielden met jagen en vissen. In 1785 viel hun de eer te beurt een vleesschotel te mogen verzorgen voor het diner op het stadhuis ter gelegenheid van het bezoek van stadhouder Willem V aan Axel en omgeving.

Kinderen van Leuntje de Bruijne en Daniël van Cadsand:   

 1. Levinus van Cadsand, geboren 5-1-1849 te Axel. Overleden 26-12-1917 te Axel. Beroep: landbouwer. Huwde met Maatje Jolijt (geboren 1851 te Terneuzen, overleden 15-11-1918 te Axel, dochter van François Jolijt en Maria de Visser). Levinus en Maatje woonden vanaf 1892tot 1913 op een hofstede in de Beoosten en Bewestenblijpolder, Eerste Verkorting, nr. 4. Vanaf 1913 werd de hoeve bewoond door hun zoon Jan Pieter van Cadsand en zijn vrouw Sara de Regt. Zij werden in 1953 opgevolgd door hun zoon Jacobus van Cadsand, gehuwd met Pleuntje Wiemes. Vanaf 1977 wordt de hofstede beboerd door de zoon Jan Pieter van Cadsand, gehuwd met Leijntje Magdalena Riemens. Dus vanaf 1892 vier generaties Van Cadsand op dezelfde boerderij. De boerderij draagt sinds enkele decennia de naam “ Banchino”, hetgeen betekent ”het plaatje”, de naam waaronder dit gedeelte van de gemeente Axel algemeen bekend staat. Het is er zandige grond, was vroeger een zandplaat in een nog niet bedijkt gebied.De hofstede werd kort na de bedijking van 1790 gesticht. De eerste bewoners waren Leendert Vel, geboren te Den Bommel en zijn vrouw Neeltje Bruer. Zij woonden er van 1796 tot 1820. Leendert Vel was een broer van Cornelis Vel (zie 6.1.) die was gehuwd met de weduwe van Pieter de Bruijne (geboren 1732, zoon van Cornelis de Bruijne en Maria Servaas). 
 2. Debora Krina van Cadsand, geboren 6-9-1852 te Axel, overleden 7-1-1930 te Terneuzen. Huwde 3-2-1876 met Leendert Pladdet, landbouwer, geboren 12-1-1853 te Hoek, overleden 21-8-1914 te Terneuzen. 
 3. Jacobus van Cadsand, geboren 2-10-1856 te Axel, overleden 16-3-1934 te Terneuzen. Huwde op 23-12-1875 te Hoek met Maria Martha Verhelst, geboren 27-11-1857 te Hoek, overleden 6-3-1934 te Terneuzen. Tien dagen later overlijdt haar man. Kort na de bedijking van de Bontepolder (klaar in 1888), gemeente Terneuzen, stichtten Jacobus van Cadsand en Maria Martha Verhelst een boerenbedrijf in deze nieuwe polder. In 1896 vertrekken ze naar een hofstede in de Oud-Vogelscholpolder, gemeente Terneuzen. Zijn broer Pieter van Cadsand neemt de boerderij in de Bontepolder over. De boerderij in de Oud-Vogelscholpolder werd door Jacobus gepacht. Hij bleef daar tot 1913. Toen werd de boerderij overgenomen door zijn zoon Izaäk van Cadsand. Die deed het bedrijf later over aan zijn zoon Jacobus François van Cadsand die het weer over deed aan zijn zoon in 1976 Izaäk van Cadsand. Dus vier generaties achtereen op dezelfde boerderij. Jacobus van Cadsand (geboren in 1865) stichtten 1913 een boerenbedrijf in de Bontepolder. Hij bleef daar tot 1918.
 4. Maria van Cadsand, geboren 15-9-1859 te Axel, overleden 20-9-1859 te Axel. 
 5. Jan van Cadsand, geboren 10-11-1861 te Axel, overleden 26-11-1933 te Terneuzen. Huwt 31-5-1883 te Zaamslag met Catharina Faas, geboren 23-2-1859 te Zaamslag, overleden 12-6-1935 te Axel. Dochter van Levinus Faas en Pieternella de Putter. Jan van Cadsand en Catharina Faas woonden op een hofsteedje in de Capellepolder, Capellestraat 13. Ze woonden er als eerste bewoners van 1883 tot 1900. In 1900 verkochten zij de boerderij aan Reinier Boeije. De familie Van Cadsand ging toen wonen in de door hen gebouwde boerderij in Smidsschorre, Smidsschorreweg 4 te Sas van Gent. Ze woonden er tot 1916. Het bedrijf werd overgenomen door de zoon Levinus van Cadsand, gehuwd met Catharina de Koeijer. Zij werden in 1952 weer opgevolgd door hun dochter Catharina Neeltje van Cadsand en haar man Cornelis Dekker. Jan van Cadsand bouwde in 1916 een hofstede voor zijn zoon Daniël van Cadsand aan de Smidsschorreweg 6 de Smidsschorrepolder te Sas van Gent. 
 6. Pieter van Cadsand, geboren 2-1-1866 te Axel, overleden 27-9-1943. Huwde op12-2-1885 te Axel met Cornelia Schieman, geboren 3-10-1864 te Zaamslag, overleden 9-6-1922. Pieter van Cadsand hertrouwde met Cornelia Hoekman, geboren 1872 te ’s-Gravenpolder. Pieter van Cadsand en Cornelia Schieman woonden van 1896 tot 1920 op een hofstede in de Bontepolder. Ze hadden deze boerderij overgenomen van zijn broer Jacobus van Cadsand.
 

Van 1886 tot 1897 woonden Daniël van Cadsand en Leuntje de Bruijne op boerderij ’Magrette 1’’ (Zie: foto's) gelegen in de Oude Eglantierpolder, groot ongeveer 53 ha. Op 10 september 1887 staat in de Axelsche Courant te lezen dat er een verkoping is op de hofstede van Daniël van Cadsand. Te koop worden aangeboden : “ribben, gebinten, planken, latten en 10 bos Hollands dekriet”. Dit zal te maken hebben met de afbraak van de oude gebouwen en daarmee verband houdende nieuwbouw. De hofstede “Magrette 1” in de Oude Eglantierpolder. Gesticht ca 1650. Omstreeks 1887 verbouwd door Daniël van Cadsand, de echtgenoot van Leuntje de Bruijne, dochter van Jacobus de Bruijne en Debora de Bruijne.

 

Handtekening Daniel van Cadsand

7.3 Pieter de Bruijne 

Geboren 1828 te Zaamslag. Overleden 22-10-1916 te Terneuzen. Zoon van Jacobus de Bruijne en Debora de Bruijne.  Huwde 3-5-1849 te Zaamslag met

Adriana van der Pijl (Peijl) 

Geboren 28-2-1824 te Zaamslag. Overleden 11-6-1891 te Axel. Dochter van Pieter van der Pijl, dagloner, geboren 1799 te Zaamslag, en Elisabeth de Lange, dienstmeid, geboren 1799 te Veere, gehuwd 10-11-1822 te Zaamslag.

Pieter van der Pijl was een zoon van Adriaan van der Pijl, schoenmaker, geboren ca 1767, overleden 4-4-1826 te Zaamslag en Adriana Bolleman. Adriaan van der Pijl was een zoon van Govert van der Pijl en Leijntje de Smidt. Adriana Bolleman, geboren ca 1771 te Zaamslag, overleden 4-2-1826 te Zaamslag, was een dochter van Jan Bolleman (van Axel) en Catrina Perdil (van Goes), gehuwd 17-4-1768 te Axel. 

Elisabeth de Lange was een dochter van Frans de Lange, dagloner, tuinman, geboren ca 1773 te Zandijk (Veere), overleden 17-1-1825 te Axel en Maatje Isakse Moens (Moers, Moes), geboren ca 1775 te Veere, betaalden trouwgeld op zondag 1-10-1797 te Veere. Maatje Moens overleed 30-5-1815 te Veere.

Kinderen geboren te Zaamslag: 

 1. Jacobus de Bruijne, geboren 6-4-1849. (volgt 8.2.)
 2. Pieter de Bruijne, geboren 10-9-1851. (volgt 8.3.)
 3. Krijn de Bruijne, geboren 22-2-1854, overleden 23-5-1854 te Zaamslag
 4. Elisabeth de Bruijne, geboren 11-2-1858. (volgt 8.4.)
 5. Cornelis de Bruijne, geboren 13-2-1862. (volgt 8.5.)
 6. François de Bruijne, geboren 11-7-1865, overleden 29-8-1868 te Zaamslag.

7.4 Tanneke de Bruijne 

Geboren 4-6-1832 te Zaamslag. Overleden 2-2-1917 te Zaamslag. Beroep: arbeidster. Dochter van Jacobus de Bruijne en Debora de Bruijne. Huwde (1) 27-10-1854 te Zaamslag met

Jan Louwers

Geboren 26-1-1832 te Axel. Overleden 7-4-1859 te Zaamslag. Beroep: boerenknecht. Zoon van Willem Louwers, boerenknecht, geboren 1795 te Gapinge en Maatje van Doorn, geboren 22-1-1802 te Zaamslag, gehuwd 12-8-1820 te Zaamslag. 

Willem Louwers was een zoon van Jan Louwers en Margarieta Govertse, herbergierster, geboren ca 1771 te Onze lieven Vrouwenpolder (Gapinge), overleden 20-2-1830 te Axel. Margarieta Govertse was een dochter van Pieter Janse Govertse en Tannetje Dorleijn. Margarieta Govertse huwde 17-3-1817 te Terneuzen als weduwe van Jan Lauwers met Jannis den Hollander

Maatje van Doorn was een dochter van Andries van Doorn, geboren ca 1764 te Zaamslag, overleden 22-2-1824 te Zaamslag en Christina den Hollander, geboren ca 1767 te Zaamslag, overleden 3-7-1828 te Zaamslag. Andries van Doorn was een zoon van Izak van Doorn en Pieternella van Kampen. Christina den Hollander was een dochter van Anthonij den Hollander en Maatje Vissers.

Kinderen geboren te Zaamslag:

 1. Willem Louwers, geboren 27-2-1855, overleden 21-4-1855 te Zaamslag 7 weken oud.
 2. Maatje Louwers, geboren 12-12-1857 te Zaamslag.  Overleden 10-11-1938 te Zaamslag. Huwde 26-3-1875 te Zaamslag met Lijn Heijnsdijk (arbeider), geboren 11-2-1855 te Zaamslag, overleden 15-1-1940, zoon van Daniël Heijnsdijk, geboren 28-2-1828 te Zaamslag en Pieternella Jacomina Verplanke, geboren 29-3-1831 te Hoofdplaat, gehuwd 11-8-1854 te Zaamslag. Kinderen, geboren te Zaamslag: 1. Daniël Heijnsdijk, geboren 15-1-1875; 2. Tanneke Heijnsdijk, geboren 11-8-1876 ; 3. Jan Heijnsdijk, geboren 25-5-1879; 4. Pieternella Heijnsdijk, geboren 7-7-1884.

Tanneke de Bruijne huwde (2) als weduwe van Jan Louwers op 11-5-1860 te Zaamslag met

Andries Gerrits(en) 

Geboren 8-10-1824 te Axel. Overleden 8-5-1889 te Terneuzen. Boerenknecht. Zoon van Andries Gerrits (geboren 1794 te Zaamslag, slagersknecht, overleden 14-4-1831 te Axel) en Johanna Hibels, geboren 1799 te Axel, arbeidster, overleden 24-10-1835 te Axel, gehuwd 25-8-1822 te Axel. 

Andries Gerrits was een zoon van Jacobus Gerrits (beroep: slagter) en Cornelia Voordijk, geboren ca 1760 te Zaamslag, overleden 30-7-1810 te Zaamslag. Cornelia Voordijk was een dochter van Andries Voordijk en Anna Kokx. 

Johanna Hibels was een dochter van Andries Hibels, geboren 30-8-1769 te Hoek, kleermaker en Clara Smies, geboren ca 1771 te Axel, overleden 16-2-1818 te Axel. Zij woonden sedert 1797 te Axel. Andries (H)ibels en Clara Smies huwden 18-12-1791 te Axel. Andries (H)ibels was een zoon van Hendrik Ibels, j.m. van Deventer en Clara Maria Bakker, j.d. van Nassau Siegen (Dsl.), beiden wonend te Hoek, gehuwd december 1766 te Hoek. Clara Smies was een dochter van Jan Smies en Catrina de Blaaij.

Kinderen geboren te Zaamslag: 

 1. Willemina Cornelia Gerrits, geboren 14-12-1865. Overleden 11-3-1939 te Zaamslag. Huwde 30-7-1885 te Zaamslag met Cornelis Hamelink (arbeider), geboren 19-8-1863 te Zaamslag, zoon van Krijn Hamelink en Magdalene de Ritter.
 2. Debora Krina Gerrits, geboren 22-3-1867, overleden 22-5-1867 te Zaamslag, 2 maanden oud.
 3. Debora Krina Gerrits, geboren 1-8-1868, overleden 28-8-1868 te Terneuzen, oud 25 dagen.
 4. Debora Krina Gerrits, geboren 12-1-1870. Overleden 5-7-1955 te Zaamslag. Huwde 22-6-1893 te Zaamslag met Willem Faas (landarbeider), geboren 30-5-1871 te Zaamslag, overleden 16-1-1954 te Zaamslag, zoon van Arie Faas (werkman) en Suzanna Rouw.

Tanneke de Bruijne huwde (3) als weduwe van Andries Gerrits op 20-3-1890 te Zaamslag met

Govert Verbrugge

Geboren 16-10-1837 te Terneuzen. Overleden 25-2-1929 te Zaamslag. Beroep: werkman. Vader niet bekend. Moeder: Willemina Verbrugge, werkvrouw, geboren 24-11-1812 te Hoek, overleden 19-9-1895 te Terneuzen. 

Willemina Verbrugge was een  dochter van Gilles Verbrugge en Maria Platteeuw. Govert had twee zusters: Johanna Verbrugge, geboren 1842 te Hoek en Willemina Verbrugge, geboren 1843 te Hoek. In de geboorteakten betreffende de kinderen van Willemina Verbrugge staat bij vader: N.N.

7.5 Anna Maria de Bruijne 

Geboren 2-1-1844 te Axel. Overleden 3-11-1875 te Axel. Dochter van Engel de Bruijne en Maria Meertens. Huwde 11-3-1869 te Axel met

Abraham Haak

Geboren 22-7-1829 te Axel. Overleden 3-8-1903 te Axel. Beroep: werkman. Zoon van Cornelis Haak, geboren 1799 te Zaamslag, overleden 26-3-1857 te Axel en Maria Wiemes, geboren 1797 te Axel, overleden 15-11-1855 te Axel,  gehuwd 23-7-1820 te Axel. 

Cornelis Haak was een zoon van Abraham Haak, geboren ca 1770 te Zaamslag, overleden 6-12-1824 te Axel, arbeider en Jozina de Jonge, geboren ca 1767 te Zaamslag, overleden 23-4-1830 te Zaamslag. Jozina de Jonge was een dochter van Abraham de Jonge en Frederica van Gelderen. Abraham Haak is zeer waarschijnlijk de zoon van Cornelis Haak en Tanneke van der Gouwe.

Maria Wiemes was een dochter van Marinus Wiemes, geboren ca 1768 te Axel, overleden 12-1-1834 te Axel en Janna/ Johanna de Feijter, geboren ca  1773 te Axel, overleden 24-5-1829 te Axel, gehuwd 17-3-1793 te Axel.

Kinderen geboren te Axel:

 1. Engel Pieter de Bruijne, geboren 10-2-1866. Overleden 21-3-1874 te Axel. Aangifte van het overlijden werd gedaan door Abraham Haak, stiefvader.
 2. Maria Haak, geboren 4-10-1869. Overleden 20-4-1922 te Hulst.
 3. Adriana Haak, geboren 28-1-1871 (tweeling). Overleden 2-8-1910 te Axel. Huwde 24-5-1894 te Axel met Pieter Riemens, geboren 1870, overleden 6-4-1938 te Axel, zoon van Daniël Riemens (zoon van Gijsbregt Riemens en Maria Franse) en Maria de Bruijne (dochter van Pieter de Bruijne en Adriana de Lange). Pieter Riemens huwde (2) op 8-2-1917 met Geertruij de Visser.
 4. Jozina Haak, geboren 28-1-1871 (tweeling), overleden 7-2-1871, 10 dagen oud.
 5. Jozina Haak, geboren 3-2-1874, overleden 31-12-1951.  Huwde 26-2-1903 te Axel met Jacobus Sol, geboren 20-7-1871 te Hoek, overleden 2-9-1939 te Axel, veldarbeider, zoon van Sibrand Cornelis Sol en Jacomina Polvliet.

7.6 Elisabeth Maria de Bruijne 

Geboren 21-9-1849 te Axel. Overleden 13-10-1931 te Axel. Dochter van Cornelis Jacobus de Bruijne en Anna van den Broeke. Huwde 2-9-1875 te Axel met

Reinier Scheele 

Geboren 7-7-1852 en overleden 24-6-1932 te Axel. Werkman. Zoon van Jan Scheele, winkelier, geboren 1825 te Axel en Cornelia den Brander, geboren 1822 te Axel. Jan Scheele en Cornelia den Brander huwden 21-3-1849 te Axel. 

Jan Scheele was een zoon van Reinier Scheele, boerenknecht, geboren ca 1797 te Axel, overleden 4-5-1840 te Axel en Janna Zegers, geboren ca 1797 te Axel, overleden 17-10-1875 te Axel, gehuwd 29-8-1824 te Axel. Reinier Scheele was een zoon van Jan Scheele en Tanneke Verstrate. Janna Zegers was een dochter van Jan Zegers en Willmina Goossen, landbouwster.

Cornelia den Brander  was een dochter van Karel den Brander (Brandes), geboren ca 1770 te Maastricht, overleden 26-8-1830 te Axel en Suzanna (de) Bakker, geboren 1787 te Zaamslag, gehuwd 3-9-1809 te Zaamslag. Karel den Brander was een zoon van Matthias Brandes en Suzanna Maria Sloot. Suzanna de Bakker was een dochter van Marinus de Bakker en Catharina Wattheij.

Kinderen geboren te Axel:

 1. Jan Cornelis de Bruijne, geboren 28-2-1875, overleden 18-3-1945 te Axel. Bij huwelijk erkend door Reinier Scheele, dan Jan Cornelis Scheele genaamd. Beroep: werkman. Huwde 17-8-1899 te Axel met Jacomina Dieleman, geboren 14-8-1880 te Axel, dochter van Jacobus Dieleman (1853 - 1890) en Cornelia van Dixhoorn (1850 - 1940). 
 2. Cornelis Jan Scheele, geboren 9-9-1877. Beroep: veldarbeider. Huwde 9-12-1909 te Axel met Margaretha Elisabeth Deij, geboren 1-1-1884, dochter van Jacob Deij (geboren 21-12-1854, overleden. 9-5-1926) en Geertrui Suzanna de Pooter (overleden 23-4-1927).
 3. Karel Marinus Scheele, geboren 10-2-1880. Beroep: veldarbeider. Huwde 8-8-1907 te Axel met Christina Maria Martin, geboren 10-12-1885 te Axel, dochter van Cornelis Jacobus Martin en Maria ’t Gilde. 
 4. Anna Scheele, geboren 10-12-1881, overleden 3-7-1962 te Axel.Huwde 14-5- 1947 te Axel met Jan Wieland, geboren 24-12-1883 te Axel, weduwnaar van Jozina Scheele. Jan Wieland huwde (1) op 26-10-1905 te Axel met Jozina Scheele.
 5. Cornelis Scheele, geboren 19-4-1884, overleden 3-11-1886,  11 maanden oud.
 6. Pieter Jacobus Scheele, geboren 6-10-1889, huwde (1) op 18-7-1918 te Axel met Maria Dina de Fouw, geboren 24-5-1895 te Axel, overleden 11-4-1926 te Axel,  dochter van Marinus de Fouw en Maatje Jongejan. Pieter Jacobus Scheele huwde (2) op 19-4-1928 te Axel met Anna Van Arenthals, geboren 24-9-1892 te Axel, overleden 22-4-1931 te Axel.
 7. Reinier Scheele, geboren 16-8-1893, overleden 3-4-1981 te Axel, beroep: veldarbeider. Huwde 25-3-1920 te Zaamslag met Wilhelmina Christina van de Velde, geboren 16-1-1894 te Zaamslag, dochter van Pieter van de Velde en Wilhelmina Klaassen.

De familie Scheele uit Zeeland stamt af van Johannes Scheele, proost op Witlow op het eiland Rügen, geboren in Tribsees, Rügen, Duitsland, gehuwd in 1553 te Gustow, Rügen met Margaretha Von Zuhmen. Zij kregen ca 1555 een zoon Hendrick Scheele, geboren te Wittow, Pommeren. Hendrick zou als chirurgijn bij de troepen van het huurleger van Philips graaf von Hohenlohe naar Zuid Beveland gekomen zijn.Een zoon van Hendrick Scheele, ook genaamd Hendrik werd ca 1586 te Driewegen (Zeeuws-Vlaanderen) geboren en huwde daar in 1609 met Digna Jacobs.  (Bron: kwartierstaat Paul Stouthamer). 

7.7  Pieter Jacobus de Bruijne 

Geboren 31-3-1853 te Axel. Overleden 24-3-1927 te Hoek. Zoon van Cornelis Jacobus de Bruijne en Anna van den Broeke. Beroep: landbouwersknecht.  Huwde 15-5-1879 te Zaamslag met

Françoise Snap 

Geboren 16-12-1857 te Zaamslag. Overleden 14-2-1936 te Hoek. Beroep: dienstmeid. Dochter van Adriaan Snap, boerenknecht, geboren te Axel, ca 1821 en Krina den Hamer, geboren te Zaamslag ca 1827, gehuwd 25-6-1846 te Zaamslag. 

Adriaan Snap was een zoon van Jan Snap, landman, geboren 17-11-1792 te Axel, overleden 12-8-1880 en Janna Nousen, geboren 8-8-1796 te Terneuzen, overleden 6-2-1864 te Zaamslag, gehuwd 4-2-1816 te Axel. Jan Snap en Janna Nousen woonden van 1836 tot 1850 op de hofstede “De Punt” aan de Axelsestraat in de Zaamslagpolder. Van 1850 –1859 woonden ze op een hofstede in de Aandijkepolder aan de Aandijkseweg om daarna weer terug te gaan naar “De Punt”. Jan Snap was een zoon van Adriaan Snap, landbouwer en Willemina Sierick (j.d. van Zaamslag), gehuwd 4-11-1780 te Axel. Adriaan Snap was een zoon van Willem Matthijsse Snap en Maria Willems Israël, gehuwd 19-8-1744 te ’s-Heer Arendskerke. Janna Nousen was een dochter van Jacobus Nousen en Cornelia de Krijger, beiden van Terneuzen, gehuwd 19-5-1796 te Terneuzen.

Krina den Hamer was een dochter van Jacobus den Hamer, geboren 27-11-1800 te Zaamslag, werkman, en Maatje Rouw, geboren 25-9-1797 te Zaamslag, gehuwd 23-4-1826 te Zaamslag. Jacobus den Hamer was een zoon van Geleijn den Hamer, geboren 30-8-1778 te Zaamslag en Krina de Koeijer, geboren 9-2-1780 te Zaamslag, gehuwd 11-10-1798 te Axel.  Geleijn den Hamer was een zoon van Jacobus den Hamer, landbouwer en Jacomina Buijze. Krina de Koeijer was een dochter van Joos de Koeijer, landman en Rachel Vermeule. Maatje Rouw was een dochter van Adriaan Rouw, geboren ca 1749 te Goes, overleden 7-10-1835 te Zaamslag, zoon van Jan Rouw en Pieternella Kruls en Françoise Haak, geboren ca 1762 te Hoek, overleden 15-11-1843 te Zaamslag, dochter van Karel Haak en Cornelia Haak.

Kinderen:

 1. Cornelis de Bruijne, geboren 31-10-1879 te Zaamslag. (volgt 8.6.)
 2. Adriaan de Bruijne, geboren 6-2-1882 te Zaamslag. (volgt 8.7.)
 3. Anna de Bruijne, geboren 15-10-1884 te Zaamslag. (volgt 8.8.)
 4. Jacobus de Bruijne, geboren 18-9-1888 te Zaamslag. (volgt 8.9.)
 5. Krina de Bruijne, geboren 5-9-1891 te Hoek. (volgt 8.10.)
 6. Elisabeth de Bruijne, geboren 27-8-1896 te Hoek. (volgt 8.11.)
 7. Janna de Bruijne, geboren 4-10-1898 te Hoek. (volgt 8.12.)

 

Handtekeningen onder hun huwelijksakte

7.8 Cornelis de Bruijne

Geboren 8-8-1826 te Zaamslag. Overleden 7-2-1906 te Zaamslag. Zoon van Hermanus de Bruijne en Pleuntje Hofman. Huwde 27-12-1860 te Terneuzen met

Sara Schoonakker

Geboren 7-4-1832 te Terneuzen. Overleden 20-9-1920 te Zaamslag. Dochter van Jacobus Schoonakker en Elizabeth van Doeselaar.  Zie afstammingsreeks Sara Schoonakker

Binnenlandsch paspoort van Cornelis de Bruijne. Signalement van Cornelis de Bruijne op zijn “Binnenlandsch paspoort” van 22-11-1856: Lang: 1 meter 70 cm; voorhoofd: breed; haar blond; wenkbrauwen: idem; baard: idem; ogen: bruin. Het Binnenlandsch paspoort werd hem verstrekt, omdat hij in België ging werken.

Kinderen geboren te Zaamslag:

 1. Hermanus de Bruijne, geboren 2-5-1861, overleden 15-3-1863 te Zaamslag, 22 maanden oud.
 2. Jacobus de Bruijne, geboren 22-7-1864. (volgt 8.13.)

7.9 Jacobus de Bruijne

Geboren 21-3-1831 te Zaamslag. Overleden 15-4-1911 (drie dagen na het overlijden van zijn vrouw) te Zaamslag. Beroep: werkman. Zoon van Hermanus de Bruijne en Pleuntje Hofman. Huwde 13-4-1855 te Zaamslag met

 Elisabeth van den Heuvel 

Geboren 14-11-1827 te Zaamslag. Overleden 12-4-1911 te Zaamslag. Dochter van Jacobus van den Heuvel, geboren 19-4-1789 te Werkendam, beroep: arbeider, schipper  en Adriana Wisse, geboren 28-8-1793 te Zaamslag, dienstmeid, overleden 15-5-1864 te Zaamslag, gehuwd 4-6-1815 te Zaamslag. 

Jacobus van den Heuvel, overleden te Bergen op Zoom, was een zoon van Willem Jacobse van den Heuvel, geboren 18-7-1751 in De Werken, en Elisabeth Holster. Willem van den Heuvel was een zoon van Jacob van den Heuvel en Lijsbeth Soeteman. Jacob van den Heuvel, geboren 1712 te Werkendam, gedoopt 13-11-1712 te Werkendam was een zoon van Willem Jacobse van den Heuvel en Barbara Rebecca Vink. Willem Jacobse van den Heuvel was een zoon van Jacob Ariens van den Heuvel (1649 – 1728) en Anneke Jans van Bleijenburg (overleden 1733). Elisabeth Holster was een dochter van Joost Holster en Adriana van den Koppel.

Jacob van den Heuvel (gehuwd met Lijsbeth Soeteman): Diaken van 1767 tot en met 1771. Overleden te Werkendam voor 16 april 1788 .

Willem van den Heuvel (gehuwd met Barbara Vink): Schepen van de Werken van 1730 tot en met 1748 waarvan de laatste 9 jaar als president-schepen. Diaken van 1722 tot en met 1723. Overleden te Werkendam voor 14 maart 1751.

Jacob Ariens van den Heuvel: Schepen van Werkendam van 1685 tot en met 1692, 1696 tot en met 1698 en van 1707 tot en met 1710. Diaken van 1692 tot en met 1693. Ouderling van 1700 tot en met 1701, 1705 tot en met 1706, 1711 tot en met 1712 en van 1717 tot en met 1718. Overleden te Werkendam voor 2 april 1728 .  

Uit het oud-archief van Werkendam, gegevens over Willem van den Heuvel:

Verkoping door Barbara Vink, wed. van Willem van den Heuvel, aan Diderik en Adriaan van Helden van 2 percelen land gelegen in de Buiten Banne van De Werken, 1753

Verkoping door de erfgenamen van Willem van den Heuvel en Barbara Vink aan Arien Kieboom van een perceel land gelegen in de Binnen Banne van De Werken, 1761.

Verkoping door IJsbrant en Willem van den Heuvel, als kerkmeesters van Werkendam op 4 percelen gelegen in de Binnen Banne van De Werken,1718;

Testament:  Barbara Vink, wed.Willem van den Heuvel, 1760

Verdeling en verkaveling erfenis: Jan, Arien en Willem Jacobse van den Heuvel van de boedel nagelaten door Jacob van den Heuvel en Anneken Jans van Bleijenburgh, 1733

Adriana Wisse was een dochter van Jan Wisse, strodekker/slagter, en Maria Nijssen. Jan Wisse is ca 1766 te Zaamslag geboren, overleden 10-6-1822 te Zaamslag, zoon van Willem Wisse, beroep: strodekker en Pieternella Huijssen. Maria Nijssen is ca 1764 te Zaamslag geboren, overleden 17-12-1839 te Zaamslag, dochter van Jacob Nijssen en Jacoba Beers.

De voorouders van Elisabeth van den Heuvel zijn afkomstig uit het dorp Werkendam. Ze waren er landbouwers en schippers.

Kinderen van Jacobus de Bruijne en Elizabeth van den Heuvel, geboren te Zaamslag:

 1. Pleuntje de Bruijne, geboren 9-8-1855, overleden 17-10-1855 te Zaamslag.
 2. Hermanus de Bruijne, geboren 5-11-1857. (volgt 8.14.) 
 3. Jacobus de Bruijne, geboren 16-5-1862, overleden 25-6-1862 te Zaamslag
 4. Jacobus de Bruijne, geboren 1-8-1863, overleden 16-9-1866 te Zaamslag

7.10 Pieter de Bruijne

Handtekening Pieter de Bruijne

Geboren 17-6-1832 te Zaamslag. Zoon van Hermanus de Bruijne en Pleuntje Hofman. Overleden 7-9-1880 te Nieuwolda. Beroep: polderwerker. Pieter huwde drie keer.  Hij trouwde (1) op 6-5-1865 te Muntendam met

Dietje Ploeger

Geboren 12-7-1839 te Muntendam (te Akkers). Overleden 22-1-1869 te Muntendam (te Akkers). Dochter van Hindrik Willems Ploeger, geboren 16-7-1790 te Noordbroek, overleden 10-12-1870 te Muntendam en Janna Jans Loots, geboren 21-12-1799 te Muntendam, gedoopt 6-1-1799 te Zuidbroek, overleden 23-7-1869 te Muntendam. Hendrik Willems Ploeger en Janna Jans Loots huwden 1-4-1819 te Muntendam. 

Hendrik Willems Ploeger was een zoon van Willem Jans Ploeger, gedoopt 11-6-1775 te Nieuw Scheemda, overleden 23-5-1814 te Noordbroek en Geertje Hendriks, gedoopt 21-3-1776 te Noordbroek, overleden 17-4-1838 te Noordbroek. Zij huwden 28-5-1797 te Noordbroek. 

Janna Jans Loots was een dochter van Jan Jans Loots, geboren ca 1753 te Zuidbroek, overleden 27-3-1814 te Muntendam en Fennigje Jans Loots, van Veendam, gehuwd 7-6-1789 te Zuidbroek.

Kinderen uit het huwelijk van Pieter de Bruijne en Dietje Ploeger: 

 1. Hermannus de Bruijne, geboren 23-6-1865 te Midwolda. Overleden 5-2-1919 te Groningen. Beroep: strorijder. Hermannus bleef ongehuwd.
 2. Hendrik de Bruijne, geboren 26-3-1867 te Baflo. (volgt 8.15.)
 3. Ploontje de Bruijne, geboren 13-5-1868 te Beerta. Overleden 21-10-1868 te Beerta.

Pieter de Bruijne (geboren 17-6-1832) huwde (2) als weduwnaar van Dietje Ploeger op 30-6-1869 te Muntendam met

Willemtje Ploeger

Geboren 29-7-1834 te Muntendam. Overleden 27-2-1872 te Muntendam. Weduwe van Tjasse Kruize, overleden 6-4-1864 te Muntendam. 

Willemtje Ploeger en Tjasse Kruize waren 1-8-1861 te Muntendam gehuwd. Kinderen van Willemtje Ploeger en Tjasse Kruize: 

 1. Johanna Kruize, geboren 26-11-1860 te Muntendam, voorechtelijk kind, overleden 2-7-1862 te Muntendam. 
 2. Martje Kruize, geboren 28-3-1863 te Muntendam, overleden 12-5-1864 te Muntendam.
 3. Tjassina Kruize, geboren 13-8-1864 te Muntendam,  overleden 28-4-1866 te Muntendam.
Willemtje was een zuster van Dietje en dus een schoonzuster van Pieter de Bruijne. Daarom moest voor het huwelijk tussen Pieter de Bruijne en Willemtje Ploeger koninklijke goedkeuring worden verleend. Dat gebeurde op 14-6-1869 in naam van koning Willem III door de Minister van Binnenlandse Zaken, Van Lilaar. 

Pieter en Willemtje kregen één kind: 

 1. Kornelis de Bruijne, geboren 14-12-1869 te Muntendam. Overleden 22-7-1871 te Nieuwolda. 

Zijn derde huwelijk sloot Pieter de Bruijne, na overlijden van Willemtje Ploeger, op 29-03-1873 te Nieuwolda met 

Martje Kloppenburg  

Geboren 4-3-1845 te Muntendam. Overleden 1-4-1930 te Winschoten. Dochter van Hindrik Alberts Kloppenburg, beroep: scheepsjager en Frouwke Harmens Brink

Kinderen van Pieter en Martje, geboren te Nieuwolda:

 1. Cornelis de Bruijne, geboren 20-12-1873. (volgt 8.16.)
 2. Frouwke de Bruijne, geboren 4-2-1875. (volgt 8.17.)
 3. Jan de Bruijne, geboren 1-5-1877. (volgt 8.18.)
 4. Ploontje de Bruijne, geboren 26-6-1879. (volgt 8.19.)

Pieter de Bruijne en Martje Kloppenburg gingen in Nieuwolda wonen, in de polders bij de Dollard. Ze woonden “op ’t Hamrik”. (In het Gronings: “op ’t Hammek").  

De derde vrouw van Pieter de Bruijne, Martje Kloppenborg, was de dochter van een scheepsjager. Een scheepsjager trok met zijn paard, of (als hij geen paard bezat) zelf binnenschepen (in Oost-Groningen waren dat meestal turfschepen) aan een lange lijn door de kanalen. Bochten werden genomen met behulp van zogenaamde rolpalen. Het pad waarover de scheepsjager liep, werd jaagpad genoemd en ook wel trekweg. De karweien werden meestal, onder het genot van ‘een klokje’ aangenomen in cafés bij sluizen. Het was een armoedig bestaan.  

Bij strenge vorst en vaker in de winter, of bij ziekte, als er niet gewerkt kon worden ontvingen de dagloners geen loon en dan was het bittere armoede. De gemeente of de kerk moest dan bijspringen met wat geld, of brood. In de jaren 1845 en 1846 waren de aardappeloogsten slecht. Er ontstond gebrek aan voedsel en armoede. Om de honger toch te stillen werden risico’s genomen:  

Geertje en Willemtje Ploeger namen op 20 november 1845 “arglistig” knollen weg van het land van de weduwe Kloosterboer. Ze werden betrapt en in januari 1846 stonden zij daarom voor de rechtbank te Winschoten. Geertje wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 dagen en het betalen van de kosten van het geding, ruim zes gulden. Willemtje wordt vrijgesproken.  

Hun zuster Fennechien Ploeger krijgt voor een zelfde vergrijp van het Gerechtshof in Groningen, in hoger beroep, een jaar gevangenisstraf nadat ze had verklaard uit armoede tot haar daad te zijn gekomen en de knollen had op de weg gesmeten toen de veldwachter op haar afkwam op het land van Thomas Huisman en de weduwe Panman te Muntendam. Zij was eerst door de Winschoter rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Later werd de straf verminderd tot vier maanden.

7.11 Hermanus de Bruijne

Geboren 12-11-1836 te Zaamslag. Overleden 23-12-1912 te Kollum (Friesland). Zoon van Hermanus de Bruijne en Pleuntje Hofman. Beroep: polderwerker, later timmerman/aannemer. Roepnaam: Manus.

Handtekening Hermanus de Bruijne

Hermanus huwde (1) op 30-7-1859 te Kollum met 

Grietje Torpstra

Geboren 8-3-1840 te Kollum. Overleden 12-1-1865 te Kollum. Dochter van Sijtze Abeles Torpstra (landbouwer), geboren 6-3-1817 te Kollumerland, overleden 10-10-1893 te Kollum en Lijsberth Jacobs Zandstra, geboren 2-5-1816 te Kollumerland, overleden 27-1-1882 te Kollum, gehuwd 23-5-1839 te Kollum. 

Sijtze Abeles Torpstra (landbouwer) was een zoon van Abele Andries Terpstra, geboren 23-5-1789 te Westergeest, Kollumerland, overleden 8-1-1850 te Kollumerland en Grietje Sytzes (Zytses) Kloosterman, geboren ca 1796, overleden 14-8-1872, gehuwd 18-5-1816 te Kollum. Abel(e) Andries Terpstra was een zoon van Andries Abels, afkomstig van Anjum en Antje Geerts,  afkomstig van Kollum, gehuwd 10-5-1772 te Kollum.  

In de Friese notariële akten: 

1883 Kollum, notaris A.J. Andreae. 

Betreft de koop van het recht van schaapsweide te Kollum, koopsom fl. 350. Koper: Sytze Abeles Torpstra te Kollum.

Opmerking: de achternaam Terpstra is bij Sijtze Abeles dus veranderd in Torpstra. De ambtenaar te Kollum werkte niet erg nauwkeurig, want De Bruijne is daar ook veranderd, werd immers: De Bruine.

Lysberth Jacobs Zandstra was een dochter van Jacob Jans Zandstra, geboren 8-3-1783 te Kollum, overleden 15-10-1822 te Kollumerland en Sjoukje Sijtzes Kuipers, geboren 4-4-17980 te Veenwouden, gehuwd 20-7-1815 te Kollumerland. Jacob Jans Zandstra was een zoon van Jan Jacobs, landbouwer, overleden 1783 te Kollum en Lijsbert Wiebes, overleden 12-11-1842 te Kollum, gehuwd 12-11-1842 te Kollum. Sjoukje Sijtzes Kuipers was een dochter van Sijtze Jans Kuipers, overleden 25-5-1813 te Veenwouden en Sjoukje Klazes.

De ouders van Hermanus de Bruijne waren niet bij zijn huwelijk met Grietje Torpstra aanwezig. Zij gaven toestemming bij acte, opgesteld door notaris J.J. Feicken te Neuzen (Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen).

Kinderen geboren te Kollum:

 1. Sijtze de Bruine, geboren 24-10-1859 (volgt 8.20.) 
 2. Hermanus de Bruine, geboren 23-2-1862. (volgt 8.21.) 
 3. Jacob de Bruine, geboren 18-11-1863, overleden op 5-8-1869 te Kollum.

De kinderen van Hermanus de Bruijne en Grietje Torpstra en latere echtgenote Eelktje de Boer  worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand van Kollum ingeschreven met de familienaam "De Bruine". Hun nakomelingen krijgen aldus de  familienaam "De Bruine".

Hermanus de Bruijne, geboren 11-11-1836 te Zaamslag, huwt (2) als weduwnaar van Grietje Torpstra op 16-9-1871 te Kollum met

Eligje (Eelktje) de Boer 

Geboren 28-8-1832 te Pieterzijl (Grijpskerk). Overleden 12-1-1921 te Kollum. Eelktje noemde zich Hilligje. Dochter van Berend (Been) Johannes de Boer, geboren 1-3-1805 te Oudwoude, overleden 27-8-1860 te Kollumerland en Siewerke (Sjieuwke) Eeltjes Iedema (wordt ook vermeld als: Sjieuke Meints Iedema, Sjieuke Kornelis Iedema), geboren ca 1807, overleden 9-12-1864 te Kollumerland, gehuwd 31-1-1833 te Kollumerland.

Berend (Been) Johannes de Boer was een zoon van Johannes Fokkes en Lutske Beens (Berends) de Vries, overleden 17-8-1832 te Kollumerland, oud 50 jaren. Johannes en Lutske huwden 16-5-1802 te Oudwoude.  Johannes Fokkes is gedoopt op 15-3-1772 te Kollum, overleden 23-1-1849 te Kollumerland, zoon van Fokke Johannis en Jetske Pieters (Pytters), geboren 11-1-1781 te Westergeest, gedoopt 4-3-1781 te Westergeest. Lutske Beens was een dochter van Berend Egberts en Jetske Wietses.

Sjieuwke Iedema was een dochter van Eigje Meines Iedema.

Kinderen geboren te Kollum: 

 1. Pieter de Bruine, geboren 3-5-1874. (volgt 8.22.)
 2. Levenloos kind: 13-1-1876.
 3. Berend de Bruine, geboren 26-5-1877. (volgt 8.23)

In de Friese notariële akten staan de volgende gegevens aangaande Hermanus de Bruine. 

 1. 1883 Kollum, notaris A.J. Andreae, in v. nr. 070059 repertoire nr. 94 d.d. 22 augustus 1883. Afgifte. Betreft een legaat. Ten gunste van  Jacob Boersma te Kollum, gehuwd met Abeltje Torpstra; Jacob Torpstra te Kollum; Sytze de Bruine te Rotterdam; Hermannus de Bruine te Noordwijk; Sytze Abeles Torpstra te Kollum.
 2. 1885 Kollum, notaris A.J. Andreae. Inv. nr. 070061 repertoire nr. 13 d.d. 2 februari 1885.Verhuring.Betreft de verhuur van bouwland voor 4 jaar te Kollum, huursom fl. 160 per jaar. Klaas Wiersma te Kollum, verhuurder.  Hermannus de Bruin te Kollum, huurder; en anderen:  Anne Draaisma te Kollum, huurder; Pieter de Boer te Kollum, huurder.
 3. 1889 Kollum, notaris A.J. Andreae Inv. nr. 070065 repertoire nr. 37 d.d. 25 maart 1889 Boedelscheiding:  Okke de Jager te Grijpskerk - Hermannus de Bruine te Doezum. 
 4. 1889 Buitenpost, notaris G.Posthumus Inv. nr. 024083 repertoire nr. 122 d.d. 17 juni 1889. Obligatie. Betreft een kapitaal van fl. 1600.Hermanus de Bruine te Burum, schuldenaar. Arnoldus Johannes Andreae te Kollum, schuldeiser. 
 5. 1897 Buitenpost, notaris G. de Jong Posthumus Inv. nr. 024091 repertoire nr. 50 d.d. 10 april 1897. Koopakte. Betreft de verkoop van een huis met bouwland te Burum, koopsom fl. 1275. Hermannus de Bruine te Burum, verkoper.  Lippe Westra te Burum, koper.
 6. 1889 Anjum, notaris Ritske Banda. Inv. nr. 003043 repertoire nr. 478 d.d. 27 november 1889. Obligatie.Betreft een kapitaal van fl. 3000. Sytze Abeles Torpstra te Kollum, schuldenaar. Abeltje Torpstra te Kollum, gehuwd met Jacob Boersma,  schuldenaar.  Hermanus de Bruin te Burum, schuldenaar en schuldeiser.

Polderjongens

In het midden en op het eind van de negentiende eeuw mislukten in Zeeland de aardappeloogsten vooral ten gevolge van de aardappelziekte. Er heerste onder de gewone bevolking bittere armoede en werkloosheid. In 1848 was in Zeeuws-Vlaanderen 2/3 van de arbeiders op de bedeling aangewezen. Daarom gingen velen hun geluk elders beproeven. Hermanus de Bruijne, (geboren 1836) ging naar Kollum, provincie Friesland. 

Pieter de Bruijne (geboren 1832) vertrok omstreeks 1860 uit Zaamslag naar het boerenland en de polders van Groningen In vrij korte tijd verbleef hij achtereenvolgens in: Midwolda, Baflo, Beerta, Muntendam en Nieuwolda (zie de geboorteplaatsen van zijn kinderen). Zo’n trekkend bestaan was bij polderwerkers en boerenknechten, zoals Pieter en Hermanus waren, in die tijd vrij normaal. Hun werk bestond uit het graven van kanalen,sloten, greppels, aanleggen van dijken en het gewone seizoensgebonden boerenwerk. Vaak zwaar en ongezond werk, nog allemaal met de hand, met schop en kruiwagen. Deze arbeiders trokken van karwei naar karwei. En verhuizen was vanwege de geringe hoeveelheid huisraad die men bezat geen probleem. Een schonkig paard voor een kar met huisraad, de arbeider met zijn vrouw en vaak een stoet kinderen in haveloze kleren er achteraan. Het was in die tijd een bekend tafereel: ieder jaar op naar een ander krot, vaak een laag, rietgedekt huisje met een vat ernaast voor het drinkwater. Want de landarbeider verhuurde zich vaak voor de periode van een jaar, van mei tot mei aan de boer. 

Ook Cornelis de Bruijne (geboren 1873), de zoon van Pieter, leidde een trekkend bestaan. Hij woonde met zijn vrouw Anna in een woonwagen. Standplaatsen: Nieuwolda, Medemblik (bij de molen) en Zwartsluis. Hij werkte aan de inpolderingen, bij de Dollard en de Zuiderzee. 

Uit het boekje “Landbouw beleven in Terneuzen” hebben we het volgende over inpolderingen met handkracht omstreeks 1816 in Zeeuws-Vlaanderen. 

“Zoals gewoonlijk werden de bedijkingen in de lente begonnen. De polderjongens werden uit het hele kustgebied van Nederland en Vlaanderen geronseld. Het was een bont gezelschap van diverse pluimage: een ruwe mannenmaatschappij, waar werken, eten en drinken onafscheidelijk met elkaar verbonden waren. De jongens werkten in ploegen die vaak met elkaar wedijverden. Hun onderkomen was een keet, waar de keetbaas uitbetaalde, zijn vrouw voor warm eten zorgde en de poldergasten zich gulzig te goed deden aan sterke drank. Na enkele weken toonden ze zich ontevreden met het verdiende loon en gingen meestal op de vuist met hun baas of een concurrerende ploeg. Bijna altijd gingen inpolderingen gepaard met inkwartiering. Zo ook in Terneuzen, waar de burgemeester op 22 april 1816, nauwelijks een week na de aanbesteding,om politieversterking vroeg vanwege de vele vreemde arbeiders. Op 1 juni kwam een veertigtal militairen aan. Maar de burgerij van Terneuzen kon dat niet waarderen. De burgemeester verzocht toen om terugtrekking van de militairen omdat er sedert 13 mei niets ongeregelds was voorgevallen. De plaatselijk politie met die van Hoek regelden verder alle ruzies onder de poldergasten”.

Nationale militie en Militaire dienstplicht 

Op het certificaat van de Nationale Militie (militaire dienst) staat dat:
bulletHermanus de Bruijne (7.11), vanwege zijn huwelijk moest overhandigen bij de burgerlijke stand, staat het volgende signalement van Hermanus: Lengte: 1 el, 6 palm, 8 duim ( 1 m. 68 cm); aangezicht: ovaal; voorhoofd: breed; neus: dik; mond: groot; kin: rond; ogen: bruin; haar: blond. De Nationale Militie, ingevoerd in de Napoleontische tijd, werkte met een lotingsysteem. Hermanus trok lot nummer 20. Dat leverde hem vrijstelling van de dienstplicht op.
bulletZijn broer: Pieter de Bruijne (7.10; geboren 17-7-1832) had minder geluk. Hij trok lotnummer 15 en moest wel dienen, lichting jaar 1851.
bulletOok de zoon van Pieter: Jan de Bruijne (geboren 1-5-1877) moest in dienst, matroos bij de marine.
bulletEn diens zoon: Cornelis Hendrik de Bruijne (geboren 7-3-1908), kok bij de infanterie.
bulletEn diens zoon Jan de Bruijne (geboren 2-11-1941) bij de administratieve dienst.
bulletEn diens zoon Cornelis Hendrik de Bruijne (geboren 20-4-1968) bij de technische dienst. Dat maakt vijf achtereenvolgende generaties militaire dienstplicht.

Elke man moest in de periode van 1811 tot medio 1996 militaire dienstplicht vervullen. De registratie van dienstplichtigen vond plaats op hun 18de jaar in de gemeente waarin ze woonden De registers waarin de dienstplichtigen staan ingeschreven worden militieregisters genoemd. Dit zijn registers van een bepaalde lichting (jaar). De dienstplichtigen traden in hun twintigste levensjaar in dienst. Het korps van dienstplichtigen militairen heette de Nationale Militie. Naast vrijwilligers bestond het korps uit ingelote dienstplichtigen. Tot 1898 kon iemand die was ingeloot zich laten vervangen door een remplaçant. Vaak werd dit in een notariële akte vastgelegd. Bij een wetswijziging in 1898 werd dit stelsel afgeschaft en werd de persoonlijke dienstplicht ingevoerd. Het lotingsysteem werd in 1938 afgeschaft. Ieder jaar registreerde het gemeentebestuur in inschrijvingsregisters mannen die in aanmerking kwamen voor de Nationale Militie ofwel de militaire dienstplicht. Van deze inschrijvingsregisters werden alfabetische naamlijsten gemaakt. Een tweede exemplaar werd naar de militiecommissaris gestuurd. Deze zorgde voor de loting van de ingeschrevenen. Tijdens de loting werd een lotingregister aangelegd op nummer van het lot van de ingeschrevene. Daarna gingen de lotingregisters naar de militieraad, die de verzoeken tot vrijstelling, in verband met lichamelijke gebreken of broederdienst, beoordeelde. Na beëindiging van zijn werkzaamheden leverde de militieraad alle registers in bij de Commissaris van de Koningin. Het dubbele exemplaar van de lotingregisters stuurde de raad naar de gemeenten. Nadat bekend was hoeveel dienstplichtigen nodig waren, zorgde de Commissaris van de Koningin via de burgemeesters voor het oproepen van de lotelingen.

7.12 Pleuntje de Bruijne

Geboren 21-6-1850 te Zaamslag, overleden 5-1-1918 te Zuidzande. Dochter van Hermanus de Bruijne en Pleuntje Hofman. Huwde 3-10-1873 te Zaamslag met 

Jan Kempe

Geboren te Zaamslag 14-5-1850. Overleden 11-3-1916 te Zuidzande. Beroep: boerenknecht. Zoon van Dingenus Kempe, boerenknecht, geboren 1828 te Zaamslag, overleden 7-10-1910 te Zaamslag en Tanneke Oppe dienstmeid, geboren 1828 te Zaamslag, overleden 20-12-1900 te Zaamslag, gehuwd 19-9-1850 te Zaamslag. Jan Kempe, geboren 1850 werd bij huwelijk van Dingenus Kempe en Tanneke Oppe op 19-9-1850 te Zaamslag erkend. 

Dingenus Kempe was een zoon van Jan Kempe, werkman, geboren ca 1798 te Zaamslag, overleden 28-1-1879 te Zaamslag en Janna Clasina Geelhoedt, werkvrouw,geboren ca 1798 te Wissenkerke, gehuwd 1-4-1821 te Zaamslag. Jan Kempe was een zoon van Zacharias Martinus Kempe en Helena Bakker. Janna Clasina Geelhoed was een dochter van Cornelis Geelhoed, beroep: kleermaker, geboren ca 1775 te Zaamslag, overleden 26-12-1805 te Zaamslag en Dina Cornelia de Vos, beroep: naaister, geboren 1-4-1770 te Kortgene, overleden 5-1-1827 te Zaamslag. Dina Cornelia de Vos was een dochter van Cornelis Marinus de Vos en Henrica Zegers. Cornelis Geelhoed was een zoon van Cornelis Geelhoed, beroep: molenaar, geboren ca 1736, overleden 4-2-1815 te Zaamslag en Janna Verhoeff (Verhoeven), geboren ca 1739 te Wissenkerke, overleden 1-9-1801 te Zaamslag. Cornelis Geelhoedt liet in 1803 een houten standerdmolen bouwen in de Polderstraat te Zaamslag. Deze molen werd in 1932 gesloopt.

Tanneke Oppe was een dochter van Pieter Oppe, werkman, geboren 1-2-1798 te Hoek en Maatje de Smidt, werkvrouw, geboren ca 1803 te Zaamslag, gehuwd 21-7-1822 te Hoek. Pieter Oppe was een zoon van Jan Oppe en Willemina Vetjes. Maatje de Smidt was een dochter van Jacobus de Smidt en Catrina de Vos.

Kinderen, geboren te Zaamslag:

 1. Tanneke Kempe, geboren 27-3-1873. Bij huwelijk erkend. Huwt 15-9-1898 te Zaamslag met Pieter Sol, geboren omstreeks 1877 te Zaamslag. Beroep: leurder. Over Pieter Sol staat in “Zaamslag door de eeuwen heen” het volgende verhaal. Dokter Hartman, rond 1900 arts te Zaamslag, had als huisdier een grote aap. De aap ontsnapte wel eens. Veel inwoners waren niet op het beest gesteld. Meerdere malen sloeg hun bij onverwachte ontmoetingen de schrik om het lijf. Het beest drong huizen binnen via openstaande dakramen en slaapkamerramen. Gelukkig was er in het dorp een man die het als zijn vaste taak rekende de aap op te halen als hij zo’n streek uitgehaald had. Het was Piet Sol, die hem weer naar zijn kooi bracht. 
 2. Hermanus Kempe, geboren 21-10-1874, overleden 30-9-1875 te Zaamslag, 11 maanden oud. 
 3. Dingenus Kempe, geboren 9-11-1875. Huwt 13-6-1898 te Zaamslag met Helena Dieleman, geboren 27-2-1874, dochter van Jacob Dieleman en Martha Dieleman. 
 4. Hermanus Kempe, geboren 3-12-1876, overleden 5-12-1876 te Zaamslag, 2 dagen oud. 
 5. Pleuntje Kempe, geboren 17-8-1878, overleden 5-12-1955 te Oostburg. Huwt 19-6-1901 te Zaamslag met Johannes Jacobus ‘t Gilde, (veldarbeider) zoon van Martinus Absalom 't Gilde en Lena den Hooglander.
 6. Hermanus Kempe, geboren 12-12-1879, overleden 20-12-1879 te Zaamslag, 8 dagen oud.
 7. Janna Klazina Kempe, geboren 9-9-1881, overleden 11-12-1955 te Retranchement.  Janna Klazina trouwde (1) op 10-5-1918 in Zuidzande met Charel de Visser. Charel is geboren in 1890 in Groede, zoon van Pieter de Visser en Pieternella Faas. Janna Klaziena Kempe huwde (2) met Pieter Lucieer.
 8. Hermanus Kempe, geboren 18-6-1883, overleden 22-2-1887 te Zaamslag, 3 jaar oud.
 9. Maatje Kempe, geboren2-8-1885, gehuwd 11-1-1912 te Groede met Andries Schouten, geboren ca 1892 te Alkmaar, beroep: grondwerker, zoon van Klaas Schouten en Klaasje Bakker.
 10. Hermanus Cornelis Kempe, geboren 3-5-1887. Gehuwd 9-7-1915 te Numansdorp met Johanna van IJzerloo, geboren ca 1874 te Numansdorp, dochter van NMaarten van IJzerloo en Tannetje van Dalsen.
 11. Pieter Cornelis Kempe, geboren 5-11-1889, beroep: veldarbeider, gehuwd 2-5-1912 te Groede met Maria Lauret, geboren ca 1891 te Groede, beroep: dienstmeid, dochter van Jannis Lauret en Maria van der Leijke.

 

Handtekeningen Jan Kempe en Pleuntje de Bruijne onder hun huwelijksakte

7.13 Neeltje de Bruijne 

Geboren 25-6-1852 te Hoek. Overleden 19-3-1916 te Zaamslag. Beroep: landbouwster. Dochter van Johannes de Bruijne en Sara Riemens. Huwde 11-3-1875 te Terneuzen met

Willem Scheele 

Weduwnaar van Levina van Driel. Levina van Driel overleed 3-6-1873. Willem Scheele is geboren op 8-3-1849 te Zaamslag. Overleden 6-5-1929 te Zaamslag. Beroep: landbouwer. Zoon van Jan Scheele, landbouwer, geboren 28-11-1815 te Zaamslag, overleden 10-8-1899, en Suzanna Koster, geboren 16-4-1815 te Zaamslag, overleden 4-8-1875. Jan Scheele en Suzanna Koster huwden 6-7-1834. Van 1836 tot 1855 woonden ze op een boerderij in de Eendrachtpolder aan de Eendrachtweg nr. 18. In 1855 vertrokken ze naar een boerderij in de Grote Huyssenpolder, Kamperseweg 10. Bij de boerderij hoorde 193 gemeten en 260 roeden grond. De boerderij werd later “Julianahoeve”, genoemd, naar de toenmalige prinses Juliana. In 1866 verkreeg Jan Scheele, de schoonvader van Neeltje de Bruijne, land in de Eendrachtpolder, aan de Kampersedijk, nr. 14. Korte tijd later stichtte hij daar een boerderij. In 1875 was hij voorzitter van de Watering Calamiteuze polders,  Margaretha- Kleine Huyssen- en Eendrachtpolder. Bij zijn dood bezat hij hofsteden in de Kleine Huyssen- Eendracht- en Willem III-polder en te Nisse. 

Jan Scheele was een zoon van Jan Scheele, geboren 4-12-1785, overleden 22-4-1829 en Janneke de Kraker, geboren 9-11-1787 te Axel, overleden 18-1-1821. Jan Scheele en Janneke de Kraker huwden op 18-2-1810 te Axel. Zij woonden vanaf 1810 op de “Torenhoeve” te Zaamslag. Deze hoeve werd voor 1700 gesticht op de Torenberg op de ruïne van de oude toren van Zaamslag. Deze toren was vele jaren een baken voor de scheepvaart, ook toen het land van Zaamslag was “verdronken”. De toren is ca 1679 gesloopt. Jan Scheele, geboren 1785 was een zoon van Jacob Scheele, geboren 1-12-1757 te Hoek en Anna Riemens, geboren te Terneuzen, gehuwd 28-2-1784 te Axel. Janneke de Kraker, geboren 1787, was een dochter van Jan de Kraker en Adriana Dieleman.

Suzanna Koster was een dochter van Jan Koster, geboren 5-2-1791, overleden 27-5-1875, landman en Sara de Kraker, geboren 8-10-1794, overleden 18-1-1865. Jan Koster en Sara de Kraker huwden 29-8-1813 te Zaamslag. Zij waren vanaf 1845 de eerste bewoners van de hofstede “Valwijk” in de Grote Huyssenpolder, Valwijk nr. 10. Daarvoor woonden zij vanaf 1826 op een boerderij in de Zaamslagpolder aan de Groeneweg, nr. 7. In 1838 namen zij de boerderij van hun zoon Willem Scheele in de Willem III-polder over. Jan Koster was een zoon van David Koster en Susanna de Jonge. Sara de Kraker was een dochter van Josias de Kraker en Geertrui de Kraker.

Willem Scheele was de eerste pachter van 13 ha grond in de Willem III-polder. Hij liet er een boerderij bouwen en vestigde zich hier in 1869 samen met zijn vrouw Levina van Driel op de hoeve die nu “Zeldenrust” heet. Levina overleed 3-6-1873. Willem Scheele hertrouwde in 1875 met Neeltje de Bruijne. In 1883 vertrok het echtpaar Scheele – De Bruijne naar de hoeve “Paviljoen” in de Catharinapolder onder Boschkapelle, aan de Paviljoenweg. De naam van de boerderij is ontleend aan het gebouw waar tijdens de bedijking de directie verblijf hield. Opvolger op de boerderij is vanaf 1903 hun zoon Johannis Scheele. Willem Scheele en zijn vrouw Neeltje de Bruijne gingen toen terug naar de boerderij in de Willem III-polder. Zoon Johannes Scheele overleed op 11-11-1944 aan zijn verwondingen, opgelopen tijdens de bevrijding (WO II). 

Kinderen van Willem Scheele en Neeltje de Bruijne geboren te Zaamslag:

 1. Sara Scheele, geboren 10-1-1876, overleden 22-12-1926 te Terneuzen. Huwde 27-4-1899 te Boschkapelle met Pieter Dekker, geboren 3-1-1874 te Axel, overleden 16-10-1907 te Terneuzen.Vanaf 1899 boerden zij op de hofstede “De Leeuwtjes”, gelegen in de Noordpolder, met landerijen in de Zuidpolder en de Vlooswijkpolder. De boerderij is groot 101 gemeten en 48 roeden.
 2. Johannis Scheele, geboren 12-2-1877, overleden 11-11-1944 te Biervliet. Huwde 16-3-1899 te Zaamslag met Magdalena Eva de Feijter, geboren 21-11-1878 te Axel, overleden 17-5-1955. Hun zoon, Johannes Willem Scheele, geboren 24-5-1904 te Boschkapelle, was taxateur voor Rijk en Provincie, werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en erevoorzitter van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, Kring Hulst. Zijn zoon, Jacobus Scheele, geboren 11-3-1930, nam in 1962 het landbouwbedrijf “Paviljoen” over. Magdalena Eva de Feijter was een dochter van Johannes de Feijter (landbouwer) en Maria van Liere.Johannes de Feijter was van 1911 tot 1935 burgemeester. Hij was landbouwer op de “Kraaghoeve” aan de Otheense Kreek van 1887 tot 1918. 
 3. Janneke Scheele, geboren 1878. Overleden 10-5-1931 te Terneuzen. Huwde 1894 te Middelburg met Levinus Dekker. Gescheiden van Levinus Dekker 13-6-1912. Tweede huwelijk met Jan Leunis de Doelder (kantoorchef) op 25-7-1918 te Zaamslag. 
 4. Jacoba Scheele, geboren 6-2-1879, overleden 5-7-1920 te Utrecht.  Huwde op 2-5-1901 te Zaamslag met Pieter Jacobus de Feijter, geboren 25-2-1876 te Zaamslag, overleden 18-2-1918 te Hontenisse, zoon van Pieter de Feijter en Janna Scheele.
 5. Levenloos kind, 16-4-1880

De boerderij“De Leeuwtjes”, waar Sara Scheele en Pieter Dekker boerden, heeft nauwe relatie met de oprichting van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente, omdat dominee D. Bakker van ’s-Gravenpolder ’s zomers in de schuur van deze hofstede van de heer Antheunus Dekker, kerkdiensten leidde. In 1878 ging tijdens een onweer de schuur in vlammen op. Op zondag 13 juli 1884 was er tijdens een kerkdienst wederom een hevig onweer. De schuur bleef toen gespaard. In een vers door T. Huyssen-de Putter ter nagedachtenis “aan het verschrikkelijke onweder tijdens een avond Godsdienstoefening” staat o.a. : 

“De bliksem straalde door de lucht 
Geduchtig heen en weder 
Gods macht en donderende stem 
Deedt beven ’t aards Jerusalem. 
Zulk een sterk orkaan… 
deed ons gebouwtje kraken 
en alles binnen schudde daar, 
’t gehuil, ’t gekerm, ’t geklaag was naar”.
 
 

Handtekeningen Willem Scheele en Neeltje de Bruijne onder hun huwelijksakte

7.14 Jacoba de Bruijne

Geboren 13-7-1854 te Terneuzen. Overleden 1-7-1931 te Hoek. Dochter van Johannes de Bruijne en Sara Riemens. Huwde 3-2-1876 te Terneuzen met

Adriaan van de Wege  

Geboren 15-5-1853 te Hoek. Overleden 23-6-1932 te Hoek. Zoon van Krijn van de Wege, boerenknecht, geboren 11-12-1807 te Hoek, overleden 19-4-1885 te Hoek, gehuwd 24-7-1852 te Hoek met Adriana Verpoorten, dienstmeid, geboren 29-4-1818 te Hoek, overleden 14-1-1890 te Hoek. 

Krijn van de Wege was een zoon van Adriaan van de Wege, geboren 27-8-1769 te Terneuzen, overleden 14-4-1818 te Hoek, huwde 1-3-1800 te Terneuzen met Pieternella Vercouteren (van Kouteren), geboren 30-9-1775 te Liefkenshoek, overleden 4-9-1814 te Hoek. Adriaan van de Wege was een zoon van Jan van de Wege en Janna Wolfert. Pieternella Vercouteren was een dochter van Jacobus Vercouteren en Helena van Lindonk.

Adriana Verpoorten was een dochter van Pieter Verpoorten, geboren 1778 te Kortrijk, overleden 23-1-1854 te Hoek arbeider en Maria Verpoorten, geboren 1787 te Hoek, overleden 18-7-1858 te Hoek.  Zij huwden 29-6-1811 te Hoek. Zij bewoonden een hofsteedje in de Vlooswijkpolder te Terneuzen. Pieter Verpoorten was een zoon van Pieter Verpoorten en Adriana van Hoosdurp. Maria Verpoorten was een dochter van Dirk Verpoorten en Dina Dieleman.

Geen kinderen gevonden. Bleven waarschijnlijk kinderloos.

 

Handtekeningen onder huwelijksakte Adriaan van de Wege en Jacoba de Bruijne

7.15 Jan Jacobus de Bruijne 

Geboren 13-7-1854 te Terneuzen. (Jacoba de Bruijne en Jan Jacobus de Bruijne waren dus tweelingen.) Beroep: landbouwer. Overleden 28-10-1941 te Hoek. Zoon van Johannes de Bruijne en Sara Riemens. Huwde 26-2-1879 te Hoek met 

Maria van de Wege 

Geboren 22-12-1855 te Hoek. Overleden 2-7-1940 te Hoek. Dochter van  Krijn van de Wege, boerenknecht, geboren 11-12-1807 te Hoek, overleden 19-4-1885 te Hoek, op 24-7-1852 te Hoek gehuwd met Adriana Verpoorten, dienstmeid, geboren 29-4- 1818 te Hoek, overleden 14-1-1890 te Hoek. 

Krijn van de Wege was een zoon van Adriaan van de Wege, geboren 27-8-1769 te Terneuzen, overleden 14-4-1818 te Hoek, huwde 1-3-1800 te Terneuzen met Pieternella Vercouteren (van Kouteren), geboren 30-9-1775 te Liefkenshoek, overleden 4-9-1814 te Hoek. Adriaan van de Wege was een zoon van Jan van de Wege en Janna Wolfert. Pieternella Vercouteren was een dochter van Jacobus Vercouteren en Helena van Lindonk.

Adriana Verpoorten was een dochter van Pieter Verpoorten, geboren 1778 te Kortrijk, overleden 23-1-1854 te Hoek arbeider en Maria Verpoorten, geboren 1787 te Hoek, overleden 18-7-1858 te Hoek.  Zij huwden 29-6-1811 te Hoek. Zij bewoonden een hofsteedje in de Vlooswijkpolder te Terneuzen. Pieter Verpoorten was een zoon van Pieter Verpoorten en Adriana van Hoosdurp. Maria Verpoorten was een dochter van Dirk Verpoorten en Dina Dieleman.

Maria van de Wege was een zuster van Adriaan van de Wege (zie hierboven).

Kinderen:

 1. Johannes Krijn de Bruijne, geboren 17-10-1880 te Hoek. (volgt 8.24.)
 2. Adriana Sara de Bruijne, geboren 21-9-1881 te Hoek (volgt 8.25)
 3. Krijn de Bruijne, geboren 6-4-1883 te Terneuzen. (volgt 8.26.)
 4. Jacobus Johannes de Bruijne, geboren 31-3-1884 te Terneuzen. (volgt 8.27.)
 5. Adriaan de Bruijne, geboren 4-6-1886 te Terneuzen. (volgt 8.28.)

 

Handtekeningen onder huwelijksakte.

7.16 Janna de Bruijne 

Geboren 24-1-1856 te Terneuzen. Overleden 16-4-1938 te Hoek. Dochter van Johannes de Bruijne en Sara Riemens. Huwde 15-5-1879 te Terneuzen met 

Pieter Jansen

Geboren 5-12-1849 te Terneuzen. Overleden 8-12-1920 te Hoek. Arbeider. Zoon van Dominicus Jansen, landman, geboren 1809 te Axel, overleden 22-11-1901 te Terneuzen en Dina Verpoorten, geboren 24-2-1814 te Hoek, overleden 13-2-1888 te Axel. Zij huwden 16-5-1844. Hij was weduwnaar van Antonina Vermeersch, zij weduwe van Hendrick van Wijck. 

Dominicus Jansen was een zoon van Jacob Jansen, geboren 1763 te Axel, overleden 19-12-1816 te Axel, arbeider en Magdalena van Kerkvoort, geboren 1769 te Axel, overleden 25-6-1831 te Axel, gehuwd 13-5-1792 te Terneuzen. Zij woonden in de Nieuwe Eglantier polder. 

Dina Verpoorten was een dochter van Pieter Verpoorten, geboren 1778 te Kortrijk, overleden 23-1-1854 te Hoek arbeider en Maria Verpoorten, geboren 1787 te Hoek, overleden 18-7-1858 te Hoek.  Zij huwden 29-6-1811 te Hoek. Zij bewoonden een hofsteedje in de Vlooswijkpolder te Terneuzen. Pieter Verpoorten was een zoon van Pieter Verpoorten en Adriana van Hoosdurp. Maria Verpoorten was een dochter van Dirk Verpoorten en Dina Dieleman.

Kinderen, geboren te Terneuzen :

 1. Dominicus Johannes Jansen, geboren 17-10-1880. Beroep: landbouwer. Huwde 15-5-1902 te Hoek met Maria Suzanna Geelhoedt, geboren 1880 te Zaamslag. Dochter van Willem Geelhoedt (landbouwer in de Aandijkepolder) en Catharina Markusse.  Dominicus Johannes Jansen huwde als weduwnaar van op 17-12-1931 te Hoek met Janna Dieleman, geboren ca 1873 te Hoek, dochter van Pieter Dieleman en Anna de Bokx. Janna Dieleman was weduwe van Leendert Markus Geelhoedt.
 2. Sara Dina Jansen, geboren 28-11-1881. Overleden 25-9-1886 te Terneuzen. 
 3. Dina Sara Jansen, geboren 8-7-1883, overleden 4-6-1956 te Axel. Huwde 26-6-1913 te Hoek met Pieter de Putter (landbouwer), geboren 1882 te Zaamslag. Zoon van Pieter de Putter en Wilhelmina Verstraten
 4. Neeltje Jansen, geboren 2-12-1884, overleden 6-10-1886, 22 maanden oud te Terneuzen. 
 5. Johannes Domenicus Jansen, geboren 1-8-1892 te Hoek, beroep: landbouwer. Huwde 4-4-1918 te Hoek met Martina de Jonge, dochter van François de Jonge en Jacoba Maria Scheele. 

 

Handtekeningen onder hun huwelijksakte

7.17  Janneke de Bruijne

Geboren 30-11-1857 te Terneuzen. Overleden 27-1-1945 te Terneuzen.Dochter van Johannes de Bruijne en Sara Riemens. Huwde 14-12-1882 te Terneuzen met

Jan de Putter 

Geboren Zaamslag 1853. Overleden 25-7-1929 te Zaamslag. Beroep landbouwer te Axel, Graauw en in 1920 landbouwer  te Zaamslag. Zoon van Levinus de Putter, beroep landbouwer, geboren 7-2-1843 te Zaamslag, overleden 3-3-1918 te Axel en Janneke de Visser, geboren 11-12-1838 te Zaamslag, overleden 23-3-1910 te Terneuzen. Levinus de Putter en Janneke de Visser huwden 19-12-1862. Zij woonden van 1863 tot 1894 op een hoeve in de Margarethapolder, aan de Verkorting, direct bij de dijk van de Westerschelde. 

Levinus de Putter was een zoon van Jan de Putter, landman, geboren ca 1813 te Zaamslag en Anna Scheele, geboren ca 1818 te Zaamslag, overleden 4-4-1851 te Zaamslag, gehuwd 27-7-1834 te Zaamslag. Jan de Putter was een zoon van Levinus de Putter en Neeltje Koster. Anna Scheele was een dochter van Jan Scheele en Janneke de Kraker.

Janneke de Visser was een dochter van Salomon de Visser, landbouwer, geboren ca 1808 te Zaamslag en Dina Stouthamer, geboren ca 1812 te Axel,  gehuwd 4-5-1834 te Axel. Salomon de Visser was een zoon van Andries de Visser, landman, en Santina de Visser. Dina Stouthamer was een dochter van Jan Stouthamer en Cornelia de Kraker.

Kinderen:
 1. Levinus Johannes de Putter, geboren 5-3-1886 te Terneuzen. Overleden 31-7-1955 te Zaamslag, ongehuwd.
 2. Johannes Levinus de Putter, geboren 2-12-1887 te Terneuzen. Huwde 2-7-1913 met Levina Bareman, geboren 6-10-1890 te Hoek, dochter van Jacobus Bareman en Adriana van der Hoofd. Jacobus Bareman en Adriana van der Hoofd woonden van 1898 tot 1921 in een hofstede met 17 ha land in de Smidsschorrepolder (gedijkt in 1825, tijdens aanleg van het kanaal van Gent naar Terneuzen), huidig adres Industrieweg Zuid 25, Sas van Gent.
 3. Salomon de Putter, geboren 17-11-1889 te Terneuzen. Beroep: landbouwer. Huwde 2-8-1923 te Zaamslag met Adriana Balkenende, geboren ca 1899 te Zaamslag, dochter van Jacobus Balkenende,landbouwer en Janna Suzanna Dieleman.
 4. Sara Janneke de Putter, geboren 10-5-1891 te Terneuzen. Huwde 8-4-1920 te Graauw en Langendam met Niels Willemsen (landbouwer), geboren 1892 te Terneuzen. Zoon van Krijn Willemsen (landbouwer in de Aandijkepolder) en Adriana de Jonge.
 5. Janneke Sara de Putter, geboren 29-11-1892 te Terneuzen, overleden 15-6-1942 te Zaamslag, ongehuwd.
 6. Jan Jacobus de Putter, geboren 30-10-1894 te Terneuzen, overleden 1-3-1895 te Terneuzen, vier maanden oud. 

Jan de Putter en Janneke de Bruijne woonden van 1897 tot 1908 op een hofstede met ca 29 ha land aan de Beoostenblijsestraat, nr. 6, in de Beoostenblij Benoordenpolder. Zij vertrokken in 1908 naar Graauw.   

 

Handtekeningen onder hun huwelijksakte

7.18 Sara de Bruijne

Geboren 14-9-1860 te Terneuzen. Overleden 28-2-1922 te Terneuzen. Dochter van Johannes de Bruijne en Sara Riemens. Huwde 19-11-1886 te Terneuzen met 

Willem de Feijter

Geboren 27-11-1855 te Axel. Overleden 17-6-1897 te Terneuzen. Zoon van Willem de Feijter, geboren 19-12-1821 te Zaamslag, overleden 5-6-1891, landman te Axel en Catharina de Koeijer, geboren 18-6-1835 te Zaamslag, overleden 4-7-1913, dienstmeid,gehuwd op 26-9-1855 te Axel. Willem de Feijter en Catharina de Koeijer waren pachters op de “Catharina Adriana-hoeve”, een bezit van zijn ouders. Deze hoeve lag in de Pierssenpolder en was ruim 10 ha groot. 

Willem de Feijter, landman, geboren 19-12-1821, was weduwnaar van Elisabeth Scheele, geboren 24-1-1825 te Hoek, overleden 22-12-1853, dochter van Jan Scheele en Suzanna de Putter. Willem de Feijter en Elisabeth Scheele waren op 8-1-1844 gehuwd te Hoek. 

Willem de Feijter, geboren 1821, was een zoon van Willem de Feijter, landman, geboren 2-6-1781 te Axel, overleden 30-3-1843 te Terneuzen en Maria Vinke, geboren 28-4-1792 te Hoek, overleden 7-11-1869 te Terneuzen. Willem de Feijter en Maria Vinke huwden 26-2-1815 te Zaamslag. Zij woonden eerst op de hofstede “Zorg en genot” aan de Otheensedreef. In 1834 verhuizen ze naar de boerderij “De Leeuwtjes” te Terneuzen. Op 15-8-1852 ontvangt Maria Vinke, zij is inmiddels weduwe, de Engelse koningin Victoria op haar boerderij. Als waardering voor de ontvangst ontving Maria later een prachtige gegraveerde beker, die de nazaten van haar aan de gemeente Terneuzen schonken. In 1938 werd de hoeve onteigend voor stadsuitbreiding. Alleen de Leeuwenlaan en de twee stenen leeuwtjes op een zuil die eens de brede oprijlaan sierden herinneren nog aan deze hoeve. Willem de Feijter was een zoon van Arnoud de Feijter en Cornelia Jansen. Maria Vinke was een dochter van Jan Vinke en Pieternella van Alten.

Catharina de Koeijer was een dochter van Louis de Koeier, werkman te Boschkapelle, geboren 21-1-1811 te Axel, overleden 2-8-1885 te Zaamslag en Cornelia Riemens, geboren 10-6-1812 te Zaamslag, overleden 18-3-1865 te Delft in een inrichting voor geestelijk gestoorden. Louis de Koeijer en Cornelia Riemens waren 6-4-1833 te Zaamslag gehuwd. Cornelia Riemens was toen weduwe van Gillis de Bokx waarmee zij op 28-8-1830 te Zaamslag was gehuwd. Gillis de Bokx overleed op 9-10-1831. Louis de Koeijer was een zoon van Pieter de Koeijer, winkelier en Janna Maria de Regt. Cornelia Riemens was een dochter van Christiaan Riemens, landbouwer en Catharina de Regt.

Kinderen van Sara de Bruijne en Willem de Feijter, geboren te Terneuzen: 

 1. Catharina Sara de Feijter, geboren 21-8-1887. Huwde 22-4-1909 te Terneuzen met Pieter Allaart (veldarbeider), geboren 1886 te Terneuzen, zoon van Jan Allaart (veldarbeider) en Aagtje Deij
 2. Johannes Willem de Feijter (landbouwersknecht), geboren 4-8-1888. Huwde 30-1-1913 te Zaamslag met Adriana Cornelissen, geboren 1889 te Zaamslag. Dochter van Mattheus Cornelissen (veldarbeider) en Tanneke de Jonge
 3. Willem Johannes de Feijter, (veldarbeider), geboren 15-12-1890. Huwde 3-8-1922 te Terneuzen met Cornelia Catharina van Doeselaar, geboren 1898 te Terneuzen. Dochter van Cornelis van Doeselaar (werkman) en Cornelia Pieternella Jansen
 4. Sara Catharina de Feijter, geboren 10-4-1892. Huwde 8-5-1913 te Terneuzen met Abraham de Bree (veldarbeider), geboren 1892 te Hoek. Zoon van Jan de Bree (veldarbeider) en Tanneke van Hoorn.
 5. Levina de Feijter, geboren 25-8-1894
 6. Jan Jacobus de Feijter, geboren 13-2-1896, overleden 24-2-1958 te Oosterhout (Gelderland).
 7. Pieter Willem de Feijter, geboren 31-1-1898, overleden 9-9-1898 te Terneuzen, zeven maanden oud.

 

Handtekeningen onder hun huwelijksakte

    Naar achtste generatie