Stichting Kunstkring Parkstad

Doelen.

De Stichting wil :

 

door het scheppen van een platform voor amateur, semi professionele en professionele kunstenaars, die wonen en/of werken en/of zonder werk zijn in de regio Parkstad, of een binding hebben met deze regio, hun de ruimte bieden zich te ontwikkelen en naar buiten te treden met hun kunst;

de mogelijkheid bevorderen om sociale contacten te leggen tussen de kunstenaars en de wijkbewoners;

Samen met andere kunstinitiatieven werken aan een kunstzinnige en culturele lente binnen onze regio;

door low cost workshops de negatieve gevolgen van geen werk hebben opvangen en daardoor bijdragen aan het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde;

leegstand in de Parkstad weer een zinvolle en ook nog aantrekkelijke bestemming geven en daarmee vernieling en verpaupering tegengaan.