Stichting Kunstkring Parkstad

“De Jalerie”

 

“De Jalerie” is de kunstzinnige organisatorische  cluster binnen onze Stichting en staat onder de artistieke leiding van Jan Weijers welke organisatorisch wordt ondersteund door Petra Haakma (alg. bestuurslid en artistiek/cultureel  organisatiedeskundige). “De Jalerie”  is ons pand aan de Kerkstraat 73 te Brunssum (midden in het winkelcentrum, het hart van Brunssum). Hier houdt de Stichting  kantoor, er is een galerie waar “de ietwat andere exposities”  plaats vinden, enkele workshopruimtes, enkele ateliers, ons bureau, keuken etc.). Van hier uit worden de projecten georganiseerd en geregeld zoals activiteiten op/met scholen, in openbare ruimtes, met het SGL (Stichting gehandicaptenzorg Limburg) via het activiteitencentrum Brunssum, samenwerking middenstand Brunssum  etc. Ook onderhoudt  “De Jalerie “  het kunstzinnige contact met haar internationale en nationale partners zoals de gemeente Brunssum, woningbouw coöperatie Weller Heerlen, buitenlandse gezamenlijke projecten /  kunst-, kunstenaarsuitwisseling ,en diverse Kunstgerelateerde instanties (zoals Hee-Art, Signe, De Klimboom, Werkplaats K ). Tevens heeft onze organisatie  de beschikking over  enkele zogenaamde  “weghangplekken” . Dit zijn meestal openbare gebouwen waarbinnen het bedrijfsleven actief is en waar kunstenaars hun werk voor langere tijd gratis kunnen presenteren zonder dat er een opening aan vooraf gaat of dat er sprake is van een officiële expositie. Doordat bewust gekozen is voor gebouwen waar vele bezoekers dagelijks in en uit lopen, kan het gebeuren dat kunst geïnteresseerden over gaan tot het aankopen van de getoonde kunst.