Klauterkoers 1972  

De ačjste Klauterkoers woort gereje op 1 mei 1972 door ameteurs , adspirante en nuujelinge. De  winnaar kreeg es pries ein horloge  en eine geljdpries . De ameteurs krege f 80.- , de nuujelinge f 40.- en de adspirante krege es winnaar  f 25.- Door 't kriege van premies ginge sommige renners toch nog mit flink get geljd noa hoes. Zoa hačj  B. Koken oet Grevebich mit ziene 11e pries bie de ameteurs ein bedraag van          f 218.50 biejein gefiets.  Bie de ameteurs woort de ačjste pries veur    C. Boersma, de twačde veur J. Vrancken en de driede veur   J. Spetgens. Bie de  nuujelinge woort gewonne door H. Neven , twačde J.v/d Meer,driede H. Geerkens en de favoriet oet Sjweikese Eric Visschers woort tiečnde. De nummers ein,twea en drie bie de adspiranten woare J. Baadjou , A. Verstappen en A. Vissers. In 1973 won bie de ameteurs Mathieu Domhen. In 1974 en in 1975 won Toine van de Bunder. In 1975 woar de klauterkoers oetgegreujd tot ein wielerrunj van formaat, en woar mit 3000 toesjouwers  in Sjweikese de drüksbezochte wielerrunj van limburg. Eric Visschers , inmiddels toegetrňaje tot de ameteurs, wis veur eige publiek ein zösde plaats te behoale. Van de 69 gesjtarte ameteurs wiste  mačr 24 de sjtreep te hoale. In 1976 won Johan Van der Meer, mačr op 13 maert 1977 woar 't dörp te klein, toen won Eric Visschers veur eige publiek de klauterkoers. Auch woort in 1977 de ačjste klauternach gereje. Deze in de oavendoere gereje koers woort gewonne door Willie Maessen. In 1978 won Jos Lammertink de klauterkoers en woort Eric Visschers twačde. De klauternach van dat joar woort gewonne door Eric Visschers en auch won hač de aafvalrit. De klauternach is mačr 2 joar gereje omdat 't bezeukersaantal tačgeveel . In 1991 en 1992 woort der auch nog ein damesrunj gereje.

De klauterkoers in deze opzčt woort gereje tot 1994 , wonao de organisatie woort euvergenomme door de heren Costongs en Bruinsma , auch woonachtig in Sjweikese. Deze maakde van de klauterkoers ein prof runj woa doezende toesjouwers noatoe koame en groate name aan mit deje zoaes Erik Dekker en Michaël Boogerd. Auch   veur de toesjouwers stonge boete de cafees euveral čat- en drčnktente. De eindsjtračp woort verlag noa boave op de berg bie 't voetbalveljd. De runj leep richting Pöth, de berg aaf richting Gelaen en via Danike truk noa sjweikese  Toch moojs de organisatie 't nao 3 joar opgačve en woort in 1997 de lčtste klauterkoers včrreje.

 

Erik Dekker winnaar 1995

Privéarchief Erik Dekker

        

                               25 jaor klauterkoers

                        Ameteurs

                        1972                      Cor Boersma                       Treebeek

                        1973                      Mathieu Dohmen                  Born

                        1974                      Toine van den Bunder           Ijzerdijke

                        1975                      Toine van den Bunder           Ijzerdijke

                        1976                       Johan van der Meer             Geleen

                        1977                       Eric Visschers                      Sweikhuizen

Klauternacht     1977                       Willy Maessen                     Maasbracht

                        1978                       Jos Lammertink                   Wierden

Klauternacht     1978                       Eric Visschers                     Sweikhuizen    afvalrit :Eric Visschers

                         1979                      Michel van Dijk                   Someren         afvalrit : Jos Lammertink

                         1980                      Theo Wallenburg                 Breukelen

                         1981                      Bert van Boorn                   Geleen

                         1983                      Ron Paffen                          Gennep

                         1984                      Jan Leys                              Breda

                         1985                      Theo Gevers                       Schijndel

                         1986                      Frans Maasswen                 Haelen

                         1987                      Peter Dahmen                     Reuver

                         1988                      Robert Rademakers            Jabeek

                         1989                      Danny Nelissen                   Sittard

                         1990                      Francois Knarren                Stein

                         1991                      Mike Kuipers                     Amsterdam

                         1992                      Patrick Tolhoek                  Yerseke

                         1993                      Marcel van der Heijden       Eindhoven

                         1994                      Max van Heeswijk              Baexem

 

                         Profs

                         1995                     Erik Dekker                          Hoogeveen

                         1996                     Michaël Boogerd                  Kapellen

                         1997                     Erik Dekker                          Hoogeveen

                              

 

 

Mit dank aan: Harry Meels

                        Michel Visschers

                        Wiel Verheesen

                                                   veur alle informatie.

Eric Visschers winnaar in 1977

Informatieblaedje veur de luuj van Sjweikese

 

Begin joare 70 hačj jeder dörp in de omgačving zien eige wielerrunj, behalve Sjweikese.

Op 23 november 1971 woort door ein groep van 10 wielerleefhöbbers oet Sjweikese en omgačving  't "wielercomité Sweykhuizen " opgerich. 't Comité  hačj zich tot doel gesjtčld , 't sjtimulere van de wielersjport , door 't organisere van ein joarlčkse wielerrunj.  't Idee koam van Michel Visschers, dač mit ziene zoon Eric mitging nao de wedstrieje.  Doa kreeg hač de vroag  gesjtčld of''r in Sjweikese auch ein runj koosj organisere. Sjweikese woar pas mit ein paar sjtraote oetgebreid  en der koosj dus ein rundje gereje wačre. {veur dač tied besjtonge de verharde weag van Sjweikese allein mačr oet de Bergsjtraot  en Kirksjtraot}  Om eine naam te bedčnke dač jederein aansjprook , woort ein beroop gedoan op de luuj van Sjweikese. Oet de weinige inzendinge woort de naam van  Mej. Marly Daniëls gekoaze, namelik:                  "De Klauterkoers. "   

Om toesjtumming te kriege moosj  vergunning wačre aangevroag door ein bie de wielerbonjd aangesjloate club. Dit woar W.C. De Bergklimmers oet Sjtein.

't Comité besjtong oet : veurzitter Dr. A. Mey , sicretaris  René Lemmens en penningmeister  Michel Visschers. Veur de sjponsering zörgde Pie Solberg     { de pap van wielrenner Jack Solberg oet Pöth}en Eugčne Daniëls en veur de renners zörgde Harry Meels , de anger lede woare Crit Stoffels , Lei Vossen , Sjang Delareu en Constant Habets

 

De Klauterkoers